Календарний план з англійської мови 6 клас І семестр до підручника Карпюк

Про матеріал

Календарний план з англійської мови 6 клас перший семестр до підручника О. Карпюк. в плані наявніі чотири змістові лінії відповідно до оновленої програми

Перегляд файлу

6 Form (1 семестр)

“English” О.Карпюк

 

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Інтегровані змістові лінії

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Очікуваний результат

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Граматика

Лексика

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Усна взаємодія

Писемне продукування

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

І семестр   Unit 1. Family and Friends.     Я, МОЯ СІМЯ, МОЇ ДРУЗІ   

 

 

 

Family and Friends 

Знову до школи

 

Описувати  класну кімнату.

 

 

 

 

 

характеризувати поведінку людини;

 

 

 

 

 

 

 

 

розповідати та запитувати про види діяльності;

 

There is/are (a) chair(s). Is there a printer?

[ ɔ ]

 

 

 

 

 

Повторення лексики з теми «Класна кімната»

ex.3a-p.4

ex.1,3b,c   

     5,6-pp.4-6

ex.2,-p.4, ex.7-p.6

ex.4-p.5

WB ex.1,

2,3,4-pp.4-5

громадянська відповідальність

ex.8-p.6

 

 

Наші  друзі

 

Надавати інформацію про уподобання друга

Don’t put your homework off. Get enough sleep. It will help to learn better.

 

[ ɔ: ]

 

 

save time,

get ready,

put smth off, do ahead of time

ex.1,2-p.7

 

ex.3,5-pp.8-9

WB ex.5,

6-pp.6-7

здоровя та безпека

ex.4-p.8

 

 

Наші  друзі

 

Передавати інформацію про події, що відбуваються під час процесу мовлення

In this photo I’m having time in …

[ æ ]

[  ei ]

Present Continuous & Future Simple Tenses

Oxford Team 1

Song “I’m searching” p.67

WB ex.7a – p.7

 

 

ex.1,3-pp.9-10

WBex.7b – p.8

громадянська відповідальність

ex.2-p.10

 

 

Зовнішність наших друзів

 

Розрізняти загальну інформацію у почутому тексті та говорити про риси характеру людини

My surname is… I have got … My best friend is … I am good at …

[ e ]

[ i: ]

‘to be’,

have got / has got

GB ex.1,2-pp.4-5

activity, relative,

cuddly, similar, be a pain in the neck

ex.1,3-pp.12-13

 

ex.2,4,5-pp.13-14

WB ex.1,2,4,5,6

-pp.9-11

 

громадянська відповідальність

WB ex.3-p.10

 

 

Мої  уподобання

 

Ставати та відповідати на питання в парах.

I like reading. My favourite book … I am crazy about …

He is interested

in …

 

[ ʃ]

[ tʃ ]

Present Simple Tense

GB 5,6,7-pp.8-10

Nickname

Oxford Team 1

Ex.1-4 p61

ex.2-pp.14-15

ex.1-p.14, ex. 4-p.16

ex.3-p.16

WB ex.5,6,7a-pp.11-12

громадянська відповідальність

WB ex.7b-p.12

GB ex.8,9-pp.11-12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Мій друг

 

Передавати інформацію про події, що відбуваються регулярно.

Jill sometimes cleans the kitchen once a week.

[ ð ]

[ Ɵ ]

Present Simple VS Present Continuous

Питальні слова

Oxford Team 1

Ex.1-4 p62

ex.2-p.18

 

ex.1-pp.17-18

ex.3,4,5,6,7-pp.19-20

GB ex.10,11,12-pp.12

-15

громадянська відповідальність

WB ex.8-p.13

GB ex.13-p.16

 

 

Характер мого друга

 

Запитувати про те, що відбувається у теперішньому часі

My best friend…

My aunt and uncle are from America

[ au]

[ai]

Yes/No

and Wh-questions

 

 

Граматика

 

ex.4-p.22

 

ex.1,2,3,5,6

pp.21-22

GBex.1415,16-pp.17-18

громадянська відповідальність

WB ex.9-pp.13-14

 

 

 

Моя сім’я

 

Надавати інформацію про характер членів родини

He is selfish and serious.

 

 

beard, earring, ponytail,

plump, selfish serious, shy

ex.1,3,4,5-pp.24-26

 

ex.1,2,3-pp.26-28

‘Remem-ber!’p.28

ex.4-p.28

ex.2-p.24

WBex.1-p.15;ex.3-pp.17-18

громадянська відповідальність

WB ex.2-p.16

 

 

Зовнішність та риси характеру членів родини

 

Описувати зовнішність людини.

 

What does he look like?

What is she like?

[ t ]

[ dʒ ]

 

Adverb

 

Degrees of Comparison

braid, moustache, brave, hard-working, naughty, rude, skinny, slim, weak

 

 

Remember-pp.28-29

 

ex.1,2,4,5,6-pp.28-31

ex.3-p.30

WB ex.4,5-pp.18-19

громадянська відповідальність

WB ex.6-p.19

 

 

Розповідь про сімю

 

порівнювати членів сімї .

She speaks English well. They speak very quickly.

[ w ]

 

 

Adverb

 

Degrees of Comparison

Oxford Team 1

Ex.1-3 p22

p.31,32,33

Remember!’

 

 

ex.1,2,3,4,5,6-pp.32-34

 

громадянська відповідальність

ex.1p 34

 

 

 

Зовнішність  членів твоєї родини

 

. Описувати зовнішність людини.

 

Ann is a new girl in the class. She looks .. she is .. and not very tall.

[ r]

 

Oxford Team 1

Ex.4 p22

ex.4,6-pp.36-37

ex.10-p.39

ex.5-p.37

ex.11-p.39

ex.8,9-p.38

громадянська відповідальність

ex.12-p.40

 

 

Про себе

 

Розповідати про свою сімю

 

[ju: ]

[ Λ]

Adverbs of Order

evil, jealous,

mean,ugly

ex.1-pp.41-42

ex.4,5-p43

 

ex.2,6-pp.42-43

ex.3-p.43

громадянська відповідальність

pp.44-46

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу теми   з метою корекції у подальшій роботі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

Unit 2. School is Cool! My Sports.   ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ.СПОРТ

 

 

Узагальнення матеріалу

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

Revise p. 12-27

 

 

 

Шкільне життя

 

Називати шкільні предмети та обмінюватися інформацією про цікаві факти про них

My favourite subject is..

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

creature, culture, globe, literature, fascinating, divide, multiply,

subtract

ex.2,3,4,5-pp.48-50

WB ex.2-p.23

 

 

ex.1-p.48

ex.6-p.51

WB ex.1,3-pp.23-24

громадянська відповідальність

WB ex.4-p.25

GB ex.1,2,

3-pp.26-27

 

 

Шкільні предмети

 

 

Обговорювати шкільні вподобання

In Science you learn about our planet, stars.

[ w ]

 

 

Модальні дієслова

can, could, should, may, must, might, have to

allow, composition, conversation

Remember-p.51

ex.7-p.54

ex.1,3,4,5,6-pp.52-54

ex.2-p.52

GB ex.4,5,6-pp.28-29;

ex.5,6,7,8,9,10,11-pp.30-34

 

 

здоровя та безпека

 

громадянська відповідальність

GB ex.12,13,14-pp.34-36

 

 

Мої улюблені

шкільні предмети

 

розповідати про шкільні правила

You should …

You may…

He must…

[u: ]

 

 

 

Do You Know?-p.56, ex.3,4-pp.57-59

ex.1b-p.55; ex.6a-p.60

WBex.6-pp.25-26

ex.1a, 2-pp.55-57

ex.5-p.59

ex.6b-p.60

WBex.5-p.25,

ex.8-p.27

громадянська відповідальність

WB ex.7-p.26

 

 

Розклад уроків

 

Обговорювати переваги та недоліки певних предметів

… is useful for my future profession.

 … helps me in…

[ ɔ ]

[ɔu ]

 

connect, correct, international,

improve,

language, prefer, pronunciation,

skill, opinion

ex.1,4a,5a-pp.61-63

 

ex.2,3,4b

5b,5c,6-pp.61-64

WB ex.9-pp.28-29

 

ex.1,2-p.65

громадянська відповідальність

WB ex.10-p.29

 

 

Lesson 2. My Sports

Різні види спорту

 

називати різні види спорту

I go swimming

She plays football

He does athletics

[I ]

[i:]

 

WH-questions

 

 

field/track events, athletics, goal, goalkeeper,

match, net,

race, to kick, to roll, to win a game, to lose a match

Remember-p.66

ex.1,2,3-pp.67-68

Oxford Team 1

Ex.12 p32

Oxford Team 1

Ex.1,2 p31

ex.1,2,3-pp.66-67

WB ex.1,2,3,4-pp.30-33

здоровя та безпека

 

громадянська відповідальність

ex.4-p.69

 

 

Спортивні ігри

 

Розуміти деталі  у почутому та описувати різні види спорту

… is a dangerous sport.

… a team sport.

[ iə ]

[eə ]

 

Питальні слова

dangerous, soccer, rugby, cricket, bat,

helmet, oar

ex.2-p.70

ex.5-pp.72-73

ex.1-p.69

ex.3,4-p.71, ex.6-p.73

WB ex.7-p.34

 

WB ex.5-p.34

здоровя та безпека

 

громадянська відповідальність

WB ex.6-p.34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Популярні види спорту

 

 

запитувати про улюблений вид спорту та інвентар

 

 

 

 

 

Who plays football on Saturdays?

How often do you play football?

 

[ iə ]

[eə ]

 

WH-questions

 

 

Oxford Team 1

Ex.1-3 p30

ex.1,5-pp.74-75

GB ex.19-pp.40-41

 

ex.4,7-pp.75-76

ex.2,3-pp.74-75,

ex.6-p.76

здоровя та безпека

 

GB ex.20-p.42

 

 

Мій улюблений вид спорту

 

 

розмовляти про улюблені види спорту

 

 

My favourite sport is…

I became interested in…

 

[ ʃ ]

 

Питальні слова

athlete, coach, field, stadium, famous

 

 

ex.1,2,3,4-pp.76-78

WB ex.8-p.35

громадянська відповідальність

WB ex.9-p.35

 

 

Мій улюблений вид спорту

 

 

описувати улюблений вид спорту

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

 

повторення та активізація вивченого матеріалу

 

 

 

ex.1-p.80

 

ex.9-p.84

 

ex.3,5-pp.81-82

 

 

WB ex.10-p.36

 

My favourite sport programme is …

My favourite team is …

громадянська відповідальність

 

 

Контроль аудіювання

 

 

Види спорту

ЛЕСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ТЕСТ

 

 

Оцінювати власні навчальні досягнення

 

 

 

I like riding my bicycle.

I’m fond of playing chess.

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

GB Progress Test pp.42-45

 

 

ex.4-p.81

ex.7p.83

 

громадянська відповідальність

ex.10-p.85

 

 

Контроль читання

 

 

Мій улюблений вид спорту

 

 

В парах обговорювати улюблений вид спорту

 

[ r ]

 

 

 

 

ex.8-pp.84

ex.6-p.83

громадянська відповідальність

project

 

 

Контроль усного мовлення

 

 

Урок домашнього читання

 

 

Розуміти детальну інформацію у прочитаному

This story is about…

The main characters are…

[u: ]

 

 

a fable, a character

ex.1,2,4-pp.86-87

 

 

ex.3-p.87

громадянська відповідальність

ex.2-pp.80-81

 

 

Контроль письма

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

 

Ex 1,2,3, p. 74

 

 

 

 

 

 

Підсумковий урок

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Новік Галина Ігорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кравчук Віра Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Накисько Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
3269
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку