Календарно - тематичне планування 10 клас

Про матеріал

Біологія

10 клас

(54 год,1,5 години на тиждень )

Програма - програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів:Тернопіль:Мандрівець,2011

Підручник -

Кількість годин

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Рік

4

8

І семестр

2

4

ІІ семестр

2

4

№ уроку

Дата

Тема та зміст уроку

Примітки

Вступ

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології.

Методи біологічних досліджень. Рівні організації життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

Розділ 1.

Молекулярний рівень організації життя.

Тема 1.

Неорганічні речовини

Елементний склад живих організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

Роль неорганічних речовини у життєдіяльності організмів: вода.

Роль неорганічних речовини у життєдіяльності організмів: кисень,мінеральні солі.

Тема 2.

Органічні речовини

Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул (ліпіди, моносахариди)

Лабораторна робота №1

Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул

(амінокислоти , нуклеотиди)

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул: полісахариди

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул: білки. Принципи дії

ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

Лабораторна робота №2

Визначення властивостей ферметів.

Макромолекули: нуклеїнові кислоти, їх будова, властивості, функції.

Практична робота №1

Розв'язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації.

Органічні речовини

Практична робота №2

Ознайомлення з інструкціями з використання хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії та оцінки їхньої небезпеки.

Перегляд файлу

Біологія

10 клас

(54 год,1,5 години на тиждень )

Програма -  програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів:Тернопіль:Мандрівець,2011

Підручник -

 

Кількість годин

Практичні роботи

Лабораторні роботи

Рік

 

4

8

І семестр

 

2

4

ІІ семестр

 

2

4

 

№ уроку

 

Дата

Тема та зміст уроку

Примітки

Вступ

 

 

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології.

 

 

 

Методи біологічних досліджень. Рівні організації життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

 

Розділ 1.

Молекулярний рівень організації життя.

Тема 1.

Неорганічні речовини

 

 

Елементний склад живих організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

 

 

 

Роль неорганічних речовини у життєдіяльності організмів: вода.

 

 

 

Роль неорганічних речовини у життєдіяльності організмів: кисень,мінеральні солі.

 

 

Тема 2.

Органічні речовини

 

 

Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул (ліпіди, моносахариди)

Лабораторна робота №1

Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей

 

 

 

 

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул

(амінокислоти , нуклеотиди)

 

 

 

 

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул: полісахариди

 

 

 

 

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул: білки. Принципи дії

ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

Лабораторна робота №2

Визначення властивостей ферметів.

 

 

 

Макромолекули: нуклеїнові кислоти, їх будова, властивості, функції.

Практична робота №1

Розв’язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації.

 

 

 

Органічні речовини

Практична робота №2

Ознайомлення з інструкціями з використання хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії та оцінки їхньої небезпеки.

 

 

 

Органічні речовини

Практична робота №3

Оцінка продуктів харчування за їх хімічним складом

 

 

 

Єдність хімічного складу організмів.

 

 

Розділ 2

Клітинний рівень організації життя.

Тема 1.

Клітина

 

 

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.

 

 

 

Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран. Транспорт речовин через мембрани.

 

 

 

Поверхневий апарат клітини, його функції та особливості будови в організмів різних царств живої природи.

 

 

 

Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин.

 

 

 

Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.

Лабораторна робота №3

Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.

 

Тема 2.

Цитоплазма, її компоненти

 

 

Складники цитоплазми: цитозоль, цитоскелет, мембранні і не мембранні органели,включення.

Будова і функції цитоскелету, роль його складників у просторовій організації клітини, в організації рухів у клітині та руху клітин. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.

Лабораторна робота №4

Рух цитоплазми в клітинах рослин.

 

 

 

Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолю.

 

 

 

Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білка.

 

 

 

 

Синтез білка.

Практична робота №4

Розв’язування елементарних вправ з трансляції

.

 

 

 

Будова і функції одномембранних органел: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.

 

 

 

Будова і функції двомембранних органел: мітохондрії,клітинне дихання, пластиди. Фотосинтез. Значення фотосинтезу

 

Тема 3.

Клітина як цілісна система

 

 

Функціонування клітини прокаріотів як цілісной системи. Поділ клітин прокаріотів.

 

 

 

Клітинний цикл еукаріотів . Механізми відтворення і загибелі клітин. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу.

Лабораторна робота № 5

Будова хромосом.

 

 

 

Мітоз.

Лабораторна робота №6

Мітотичний поділ клітин.

 

 

 

Мейоз.

 

 

 

 

Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.

 

 

 

Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т.Шванна. Сучасні цитотехнологіі їх використання для діагностування і лікування захворювань людини

 

Розділ 3.

Організмовий рівень організації життя.

Тема 1. Неклітинні форми життя

 

 

Віруси їх будова. Життєві цикли вірусів.

 

 

 

Роль в природі неклітинних форм життя.

 

 

 

Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних хвороб людини.

 

 

 

Пріони

 

 

 

Тема 2.

Одноклітинні організми

 

 

Прокаріоти (еубактерії і архебактерії). Особливості їх організації і життєдіяльності.

 

 

 

Бактерії. Роль бактерій у природі та в житті людини.

 

 

 

Профілактика бактеріальних хвороб людини.

 

 

 

 

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми.

 

Тема 3.

Багатоклітинні організми

 

 

Багатоклітинні організми без справжніх тканин.

 

 

 

Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин

 

 

 

Будова і функції тканин. Їх здатність до регенерації

Лабораторна робота №7

Будова тканин тваринного організму.

 

 

 

Будова і функції тканин.

Лабораторна робота №8

Будова тканин рослинного організму.

 

 

 

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

 

 

 

Колонії багатоклітинних організмів.

 

 

 

Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

Принципи організації , функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організменого рівнів організації життя.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
298
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку