22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Календарно - тематичне планування англійська мова 11

Про матеріал

Календарно - тематичне планування англійська мова 11 клас

(Л.В. Калініна., І.В. Самойлюкевич. Англійська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.( 10-й рік навчання) АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ – Київ: Наш час – 2011

Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування      англійська мова   11  клас      3 год.        І семестр

(Л.В. Калініна., І.В. Самойлюкевич.  Англійська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

( 10-й рік  навчання) АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ – Київ: Наш час – 2011).

 

№ та

Дата уроку

Тема уроку

Мовний компонент

Мовленнєвий  компонент

Домашнє

завдання

 

Домашнє

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

Тематика спілкування «Повторення. Літні канікули»

1.

 

Літні канікули

 

Disco-parties.

Cyber cafe. TV talk show.

Sports.

Electronic

newspaper.

British

must-sees

Relative

clauses with

who, that,

which, when,

where

 

Впр.3,

с. 11

Впр. 1,

с. 9

Впр. 3,

с. 11

Повторити

граматичні

правила Relative clauses

with who, that, which, when, -where

2.

 

Літні

канікули

 

Relative clauses with who, that,

which, when, where

Текст

Впр. 3,

с. 12

Впр. 2,

с. 10

Впр. 3,

с. 12

Скласти роз-

повідь про

літні канікули

3.

 

Підбиваємо

підсумки літніх канікул

 

Modal verbs

 

Впр. 3,

с. 13

 

Впр.З,

с. 13

Впр. 3,

с. 11-13

4.

 

Враження

від моїх літніх канікул

 

Questions

for more

information

 

Впр. 3,

с.11-13

С. 14-15

с. 15

Написати

електронний

лист другові про літні канікули

5.

 

Ми — одинадцяти-

класники

Medicine

Teaching

Computing Journalism Culture

Will, be going to, c. 17

Діалог

Впр. 3,

с. 18-19

Впр. 1,

с. 16

Впр. 3,

с. 18-19

Повторити

граматичні

правила, с.17

6.

 

Школа

чекає нас

 

The Past Simple, the Past Continuous, the Past Perfect Active

 

Впр. 3,

с.18-19

Впр. 2,

є. 16

Впр. 3,

с. 18-19

Розповідати

про майбутні

професійні

плани

7.

 

Професійні

плани оди-

надцятикласників

 

Gerunds

 

С. 19-21

 

С. 21

Написати лист про заклад, у який плануєте вступати

8.

 

«Повторення. Літні канікули»

 

 

 

 

 

 

Повторити

с. 9-21

Тематика спілкування «Дозвілля»

9.

 

Мій вільний час

С. 23

The First

Conditional

с. 25

Текст

 

Bnp.l,

с. 24

Впр. 1,

с. 24

Впр. 3,

с. 26

Повторити та вивчити грамат. правила, ст.25-26;305-308 (домашнє читання)

10.

 

Вільний час

моїх друзів

С. 23

The Second

Conditional c. 25

 

Впр. 2,

с. 24

Впр. 2,

с. 24

Впр. 3,

с. 27

Впр. 3,

с. 28-29

11.

 

Дозвілля

моїх англійських однолітків

С. 23,

с. 31-32

The Second

Conditional

c. 25

Впр. 5, c. 35-36.

Впр. 4(а),

с. 29-31

Впр. 4(е),

с. 34-35

Впр. 3,

с. 17

Впр. 5(с), с. 36

12.

 

Дозвілля

сучасної

молоді

С. 23

The Second

Conditional

c. 25

 

Впр. 4(d),

с. 33-34

Впр. 7,

с. 37

Впр. 6

с. 36-37

Написати рек-

ламу одного

з занять, с. 37

13.

 

Захоплення

підлітків

С. 38

The First

Conditional

 

Впр. 2,

с. 39

Впр. 1,

с. 38

Впр.3(а)

с. 40

Вивчити лексику, с. 38

14.

 

Улюблені

розваги молоді  в Україні

С. 38

The Second

Conditional

Текст

Впр. 3(а)

с. 40

Впр. 3(Ь),

с. 40

Впр. 3(Ь),

с. 40

Скласти розповідь про дозвілля однокласників

15.

 

Улюблені

розваги англомовної молоді

С. 38,

с. 45

The Second

Conditional

 

Впр. 4(а),

с. 41-45

Впр. 3(Ь),

с. 41

Впр. 3(а),

с. 40

с. 41(проект)

16.

 

Моє

улюблене дозвілля

С. 38

The Second

Conditional

 

Впр. 4(b, d),

с. 46

Впр. 6,

с. 48

Впр. 5,

с. 47

Написати рекламу одного з улюблених занять вашого дозвілля, с. 48

17.

 

Повторення

 « Дозвілля»

 

 

 

 

 

 

Повторити

с. 23-48

 

Тематика спілкування «Молодіжні субкультури»

18.

 

Молодіжні

субкультури

С. 49

Zero Condi-

tional c. 50

 

Впр. 1,

с. 49

Впр. 2,

є. 49-50

Впр. 3,

с. 52

Повторити та

вивчити грамат. правила, с. 50-51

19.

 

Молодіжні

субкультури та організації

С. 49

First Conditional

(phrases, linking words and expressions)

c. 50-51

Текст

Впр. 4,

с. 51

Впр. 4,

с. 56

Впр. 3,

с. 52-53

Написати твір «Моє ставлення до молодіжних організацій і субкультур»,с. 56

20.

 

Українські

молодіжні

організації.

Пласт

С. 49,

с. 62-63

First Conditional

(phrases, linking words and expressions), c.50-51

 

Впр. 5,

c.58-59

Впр. 5,

c. 63-64

Впр. 6,

c. 65

Вивчити розповідь «Сучас-

ні молодіжні

субкультури та організації»,с.60-62

 

21.

 

Англомовні

молодіжні

організації

та субкультури

С. 49,

с. 62-63

First Conditional

(phrases, linking

words and expressions), c.50-51

 

Впр. 5,

c. 57-58,

60-62

Впр. 7,

c. 66

Впр. 6,

c. 65

Написати

рекламу моло-діжної органі-

зації вашого

міста, с. 66

22.

 

Моє хобі

С. 66

 

 

Впр. 1,

c. 66

Впр. 3, 6,

c. 33

 

Вивчити лексику, с. 66

23.

 

Хобі підлітків

С. 66

 

 

Впр. 2,

c. 66-67

Впр. 4(6),

c. 36

Впр.1(6)c. 34

Написати лист

про хобі підлітків

24.

 

Хобі моїх

друзів

С. 66

 

Впр. 5,

c. 70. Діалог

Впр. З,

c. 67

Впр. 3(d),

c. 68-69

Впр. 4,

c. 69

Впр. 4, с. 69

(письмово)

25.

 

Хобі англомовних

підлітків

С. 66

First Conditional

(phrases, linking words and expressions)

 

Впр. 3(с),

c. 68-69

Впр. 7,   .

c. 71

Впр. 6,

c. 70-71

Знайти

матеріал

в Інтернеті,

 с. 71

26.

 

Повторення за темою «Молодіжні субкультури»

 

 

 

 

 

 

с. 72-74

Тематика спілкування «Моє місце у світі»

27.

 

Здоровий

спосіб життя в родині

С. 76-77

I wish,

if only

 

Впр. 2,

c. 77,

c. 78-79

Впр. 1,

c. 77

 

Повторити та

граматичні пра-

вила, с. 78-79; с. 308-311(дом.чит.

28.

 

Здоровий спосіб жит­тя в родині

С.76-77

І wish, if only

Впр. 5, с. 87. Діалог, с. 325-326

 

 

Впр. 3, с.80-81

Написати твір «Здоровий спосіб життя моєї родини», с. 81

29.

 

Пропаганда здорового способу життя

С. 76-77, с. 85

The Third Conditional

 

Впр. 4(а), с. 82-84

 

Впр. 4(в е), с. 85

Впр. 4(f), с. 85

30.

 

Пропаганда здорового способу життя

С.76-77

The Third Conditional

 

 

Впр. 7, с. 89

Впр. 6, с. 87

Написати есе, с. 89

31.

 

Взаємо­відносини в сім'ї

С. 90

The Third Conditional

 

Впр. 3, с. 91

Впр. 1, с. 90

Впр. 3, с. 91-92

Впр. 3(с), с. 93

32.

 

Сімейні традиції на Сході

С. 90, с. 95

The Third Conditional

 

Впр. 4, с. 93-95

 

Впр. 4(f), с. 96

Вивчити лек­сику, с. 90

33.

 

Сімейні традиції на Заході

С. 90

I wish, if only

 

 

Впр. 6, с. 99

 

Вивчити розповідь

34.

 

Захист прав дитини

С. 90

I wish, if only

 

Впр.5, с. 97-98

 

Впр. 5, с. 97-98

Написати ессе "Spare the rod, spoil the child?", c. 99

35.

 

Моє місце у світі

 

 

 

 

 

 

C. 76-98

36.

 

Тендерні стосунки в суспіль­стві

С. 99

Word Order

 

Впр. 2, с.100-101

Впр. 1, с. 100

 

Вивчити лек­сику, c. 99

37.

 

Тендерні стосунки в сім'ї

С. 99

Mixed Condi­tionals

Текст

Впр. 4 с. 106

Впр. 4, с. 108

 

Написати твір c. 108

38.

 

Еволюція тендерних стосунків за останні роки

С. 99,

с. 112

Mixed Condi­tionals

 

Впр. 5, с. 108

 

Впр. 5(в) с. 113

Впр. 5(d), c. 114

39.

 

Переваги та недоліки тендерних стосунків в освіті

С. 99

Mixed Condi­tionals

 

 

Впр. 7, с. 116

Впр. 6 с. 114-116

Написати есе, c. 116

40.

 

Родинні

традиції

С. 116

Mixed Condi­tionals

 

Впр. 2, с. 118

Впр. 1, с. 117

 

Вивчити лек­сику, c. 116

41.

 

Родинні традиції в Україні

С. 116

Mixed Condi­tionals

Впр. 5, с. 121. Діалог, с. 326-327

 

 

Впр. 3, с. 119

Вивчити діалоги, с.119-121

42.

 

Родинні традиції в англомов­ному світі

С. 116

Mixed Condi­tionals

 

Впр. 3, с. 119

Впр. 4, с. 121

 

Впр. 4, с. 121

43.

 

Мої родинні традиції

С. 116

Mixed Condi­tionals

 

 

Впр. 7, с. 123

Впр. 6, с. 122

Знайти матері­ал в Інтернеті, с. 124

44.

 

Підсумковий урок  за темою «Моє місце у світі»

 

 

 

 

 

 

С. 124-125

45.

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику

46.

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

47.

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

48.

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематичне планування      англійська мова   11  клас      3 год.        ІІ семестр

(Л.В. Калініна., І.В. Самойлюкевич.  Англійська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

( 10-й рік  навчання) АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ – Київ: Наш час – 2011).

 

№ та

Дата уроку

Тема уроку

Мовний компонент

Мовленнєвий  компонент

Домашнє

завдання

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

Тематика спілкування «Сучасний англомовний світ. Шкільне життя»

1.

 

Географічне положення Канади

С. 128

Modal verbs

 

Впр. 2, с. 129. Впр. 3, с. 130

Впр. 1, с. 129

 

Вивчити лек­сику, с. 128

2.

 

Світова культурна спадщина Канади

С. 128

Verbs and Expressions with Similar Meanings to Modal Verbs

Впр. 5, с. 142. Діалог, с.329-330

Впр. 3, с. 131

Впр. 1, с. 129

Впр. 3,

с.132-133

Написати твір, с. 133

3.

 

Світова культурна спадщина Канади

С. 128, 136

Verbs and Expressions with Similar Meanings to Modal Verbs

 

Впр. 4(а), с. 138

 

Впр. 4 (Ь), с. 139

Впр. 4(d-g), с. 139

4.

 

3 історії Канади. Українська діаспора

С. 128

Verbs and Expressions with Similar Meanings to Modal Verbs

 

 

Впр. 7, с. 144

Впр. 6, с. 143

Написати до­повідь, с. 142

5.

 

Австралія сьогодні

С. 144

Verbs and Expressions with Similar Meanings to Modal Verbs

 

Впр. 3, с. 147

Впр. 1, с. 145

Впр. 3, с. 146

Вивчити лек­сику, с. 144

6.

 

Освітня система Австралії

С. 144

Verbs and Expressions with Similar Meanings to Modal Verbs

 

Впр. 2, с. 145

Впр. 3(Ь), с.148-149

 

Впр. 3(с), с. 149

7.

 

Освіта Австралії

С. 144, 154-156

Verbs and Expressions with Similar Meanings to Modal Verbs

Текст

Впр. 4 (І), с. 149-152

Впр. 6, с. 161

Впр. 5, с.158-161

Зробити дослі­дження "Stu­dent Exchange Opportunities for Ukrain­ians", c. 162

8.

 

Австралій­ська систе­ма обміну студентами

С. 144

Verbs and Expressions with Similar Meanings to Modal Verbs

 

Впр. 4 (II), с.152-154

Bnp.4(d), с. 157

Впр. 4(Ь), с. 157

Впр. 4(е), c. 157

9.

 

Сучасний англомовний світ

 

 

 

 

 

 

С. 128-162

10.

 

Географічне положен­ня Нової Зеландії

С. 162

Articles: People

 

Впр. 2, с. 163

Впр. 1, с. 163

 

Вивчити лек­сику, с. 162, с.311-314 (домашнє читання)

11.

 

3 історії Но­вої Зеландії

С. 162

The Defi­nite Article: People

 

Впр. 3, с. 165

 

Впр. 3 (а-Ь), с. 165-166

Вивчити роз­повідь, с. 167

12.

 

Культурна спадщи­на Нової Зеландії

С. 162

The Defi­nite Article: People

 

Впр. 4(а), с.167-170

Впр.4(Ь), с. 170

Впр. 6, с. 177-179

Зробити про­ект "Unusual places in New Zealand", c. 170

13.

 

Культурна спадщи­на Нової Зеландії

С. 162, 174-176

The Defi­nite Article: People

 

Впр. 5, с. 170

Впр. 7, с. 179

Впр. 5(Ь), с. 176

Написати до­повідь, c. 179

14.

 

Англомовні універси­тети

С. 180

The Defi­nite Article: People

 

Впр. 1, с. 181

 

 

Вивчити лек­сику, c. 180

15.

 

Міжнародне навчання

С. 180

The Defi­nite Article: People

 

Впр. 2, с. 182

Впр. 2, с. 182

 

Написати твір «Я — студент програми обміну»

16.

 

Міжнародні програми обміну сту­дентами

С. 180

The Defi­nite Article: People

 

Впр. 3, с.182-185

Впр. 4, с. 185

Впр. 3, с.182-185

Впр. 3, с.182-184 (вивчити)

17.

 

Переваги та недолі­ки міжнародного навчання

С. 180

The Defi­nite Article: People

Впр.5, с. 186. Діалог, с.331-332

 

Впр. 7, с. 188

Впр. 6, с. 187

Знайти матері­ал в Інтернет-  джерелах, с. 188

18.

 

Повторення «Сучасний англомов­ний світ»

 

 

 

 

 

 

С.188-190

Тематика спілкування «Мистецтво»

19.

 

Стилі живопису

С. 192

Indirect Speech

 

Впр. 2, с. 193. Впр. 3, с.194-195

Впр. 1, с. 163

 

Вивчити лек­сику, с. 192

20.

 

Видатні сві­тові митці

С. 192

Reporting Words

Впр. 5, с. 206-207. Текст "Greater Reality", с.334-335

 

 

Впр. 3, с. 196-198

Впр. 3(Ь), с. 199

21.

 

Видатні сві­тові митці

С. 192

Reporting Words

 

Впр. 4(а), с. 200-203

Впр. 4(d-f), c. 205

Впр. 4(Ь), с. 204

Впр. 4(е), с. 205

22.

 

Стилі укра­їнського мистецтва. Петриків-ський стиль

С. 192

Reporting Words

 

 

Впр. 7, с. 208

Впр. 6, с. 207

Написати огляд, с. 208

23.

 

Мій улюб­лений жанр живопису

С. 209

Reporting Words

 

Впр. 2, с. 210

Впр. 1, с. 209

Впр. 3, с. 211

Вивчити лек­сику с. 209, с.314-316 (домашнє читання)

24.

 

Мої вра­ження від картини

С. 209

Reporting Words

Текст

Впр. 3(Ь), с. 214

 

Впр. 3 (а), с.212-213

Написати твір «Мої вражен­ня від кар­тини»

25.

 

Англій­ський живопис

С.209,216

Reporting Words

 

Впр. 3(с), с.214-215

Впр. 6, с. 221

 

Проект «Англійський живопис»

26.

 

Мій улюб­лений художник

С. 209

Reporting Words

 

Впр. 4(а), с. 215

Впр. 4(Ь-с), с. 218

Впр. 5, с. 219

Написати інтерв'ю, с. 221

27.

 

Повторення.

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

С.192-221

28.

 

Мистецькі музеї та га­лереї світу

С. 221

Articles

 

Впр. 2, с. 223

Впр. 1, с. 222

Впр. 3, с. 223

Вивчити лек­сику, с. 223

29.

 

Національ­на галерея Лондона

С. 221

Reporting Verbs

Текст

Впр. 3, с.224-225

 

Впр. 3, с. 225-

227

Вивчити роз­повідь

30.

 

Враження від візиту до Націо­нальної галереї Лондона

С. 221, 233-234

Reporting Verbs

 

Впр. 4(а), с. 227-228

Впр. 4(Ь), с. 228

Впр. 4 (c-d), с. 228-230

Проект «На­ціональна га­лерея Лондона та її шедеври»

31.

 

Мистець­кі музеї, виставки та галереї України

С. 221

Reporting Verbs

 

Впр. 5(а), с. 230-233

Впр. 5(Ь), с. 235

Впр. 6, с. 236

Написати за­прошення до мистецької ви­ставки, с. 237

32.

 

Мої вра­ження від картини

С. 237

Reporting Verbs

 

Впр. 2, с. 238

Впр. 1, с. 238

 

Вивчити лек­сику, с. 237

33.

 

Мої вра­ження від картини

С. 237

Reporting Verbs

Впр. 5, с. 241. "A talk on Arts", с. 335-336

Впр. 3(а), с. 238

 

 

Написати твір, с. 241

34.

 

Мистець­кий світ підлітків

С. 237

Reporting

Verbs

 

Впр.З(Ь-с), с. 240

Впр. 4, с. 241

 

Впр. 5, с. 242

35.

 

Мистець­кий світ підлітків

С. 237

Reporting Verbs

 

 

Впр. 6, с. 242

Впр. 7, с. 242-243

Знайти матері­ал в Інтернет-джерелах, с. 243

36.

 

Підсумковий урок  за темою «Мистецтво»

 

 

 

 

 

 

С.243-245

Тематика спілкування «Наука й технічний прогрес»

37.

 

Роль вина­ходів у на­шому житті

С. 247

The Passive Voice

 

Впр. 2, с. 248, с. 249

Впр. 1, с. 248

 

с.317-321 (домашнє читання)

38.

 

Винаходи та винахід­ники

С. 247

The Gerundi-al Construc­tion

Впр. 5, с.260-261.

 

Впр. 3(а), с. 251

Впр. 3(Ь), с. 252

Впр. З(а-с), с. 253-254

39.

 

Сучасні винаходи в повсякденному житті

С. 247

The Gerundi-al Construc­tion

 

Впр. 4(а— Ь), с. 255

Впр.4 (с-d), с. 259-260

 

Впр.4(е), с. 260

40.

 

Відкриття. За і проти

С. 247

The Gerundi-al Construc­tion

 

 

Впр. 7, с. 263

Впр. 6, с. 261

Написати про­мову, с. 263

41.

 

Видатні науковці

С. 263

The Gerundi-al Construc­tion

 

Впр.1-2, с. 264-265

Впр. 1-2, с. 264-265

Впр. 3(а), с. 265

Вивчити лек­сику, с. 263

42.

 

Видатні науковці

С. 263

The Gerundi-al Construc­tion

 

 

Впр. 3(с), с. 268

Впр. 3(Ь), с. 265

Розповідати про видатних науковців, с. 269

43.

 

Наукові від­криття і

до­сягнення

С. 263

The Gerundi-al Construc­tion

 

Впр. 3(а), с. 269

Впр. 3(Ь), с. 273. Впр. 5, с. 277

 

Проект «Жінки — Нобелівські лауреати»

44.

 

Нобелівська премія

 

С. 263, 274

The Gerundi-al Construc­tion

 

Впр. 3(d), с. 275

Впр. 4(с), с. 274

Впр. 4, с. 276

Написати до­повідь, с. 278

45.

 

Наука й технічний прогрес

 

 

 

 

 

 

С. 263-274

46.

 

Техногенні катастрофи

С. 278

The Passive Voice

 

Впр. 2, с. 279, 280

Впр. 1, с. 278

 

Вивчити лек­сику, с. 278

47.

 

Причини техноген­них ката­строф

С. 278

A Gerund or an Infinitive

 

Впр. 3, с. 281

 

Впр. 4(а), с. 284

Написати твір, с. 285

48.

 

Найбільші техногенні катастрофи ХХ-ХХІ століть

С. 278

A Gerund or an Infinitive

 

Впр. 5(а), с. 285

Впр. 5(с-d), с. 285

Впр. 5(Ь), с. 285

Впр. 5 (є), с. 285

49.

 

Найбільші техногенні катастрофи ХХ-ХХІ століть

С. 278, 289

A Gerund or an Infinitive

 

Впр. 5(а), с. 285

Впр. 7, с. 294

Впр. 6, с. 293

Написати до­повідь, с. 294

50.

 

Науковий пошук і фантас­тика

С. 294

A Gerund or an Infinitive

 

Впр. 2, с. 295. Впр. 3, с. 296

Впр. 1, с. 295

Впр.4, с. 299

Написати твір, с. 299

51.

 

Науковий пошук і фантас­тика

С. 294

A Gerund or an Infinitive

Впр. 5, с. 299. Діалог, с. 339

 

Впр. 7, с.301

Впр. 6, с. 300

Знайти матері­ал в Інтернет-джерелах, с. 301

52.

 

Підсумковий урок. «Наука й технічний прогрес»

 

 

 

 

 

 

С.301-304

53.

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

54.

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику

55.

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

56.

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, академічний рівень) 11 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
1101
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку