19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно - тематичне планування для 9 - го класу з біології за підруником Задорожного.

Про матеріал

Календарно - тематичне планування для 9 - го класу з біології за підруником Задорожного.

(70 год., 2 на тиждень, із них 2 год. – резервні).Календарно - тематичне планування розроблене для учнів 9 - го класу з біології розроблеле згідно вимог нової програми .

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з біології 9 клас

(70 год., 2 на тиждень, із них 2 год. – резервні)

№ п/п

Зміст уроку

дата

При-

мітка

Домашнє завдання

Вступ

 1.  

Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем.

 

 

 

Тема 1.

«Хімічний склад клітин» (8 год.)

 1.  

Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки.

 

 

 

 1.  

Органічні молекули. Біополімери.

 

 

 

 1.  

Білки. Структурна організація та функції білків.

 

 

 

 1.  

Ферменти, їхня роль у клітині.

Лабораторне дослідження №1:

Властивості ферментів.

 

 

 

 1.  

Вуглеводи.

 

 

 

 1.  

Ліпіди.

 

 

 

 1.  

Нуклеїнові кислоти. АТФ. Практична робота № 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

 

 

 1.  

Узагальнення.

 

 

 

 

Тема 2.

Структура клітин ( 6 год)

 

 

 

 1.  

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

 

 

 1.  

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

 

 

 

 1.  

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

 

 1.  

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина,

 

 

 

 1.  

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: рослинна та тваринна клітина.

 

 

 

 1.  

Лабораторна робота №1

1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

 

 

Тема 3.

Принципи функціонування клітин (6 год.)

 1.  

Обмін речовин та енергії.

 

 

 

 1.  

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

 

 1.  

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

 

 

 1.  

Фотосинтез: світлова та темнова фаза

 

 

 

 1.  

Хемосинтез.

 

 

 

 1.  

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

 

 

 

Тема 4.

Збереження та реалізація спадкової інформації  (11год.)

 1.  

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

 

 

 1.  

Етапи реалізації спадкової інформації: транскрипція, трансляція

 

 

 

 1.  

Основні типи РНК , їх функція.

 

 

 

 1.  

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК

 

 

 

 1.  

Генетичний код. Біосинтез білка

 

 

 

 1.  

Практичні роботи № 2

1. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

 

 

 1.  

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Фази мітозу

 

 

 

 1.  

Лабораторні дослідження №2:

фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

 

 

 

 1.  

Мейоз. Фази мейозу. Рекомбінація ДНК

 

 

 

 1.  

Статеві клітини та запліднення

 

 

 

 1.  

Етапи індивідуального розвитку.

 

 

 

Тема 5.

Закономірності успадкування ознак (10 год.)

 1.  

Класичні методи генетичних досліджень.Генотип та фенотип.Алелі.

 

 

 

 1.  

Закони Менделя, їх генетичні основи.

 

 

 

 1.  

Практична робота № 3 Складання схем схрещування.

 

 

 

 1.  

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

 

 

 1.  

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

 

 1.  

Форми мінливості: комбінативна, модифікаційна, мутаційна,

 

 

 

 1.  

Лабораторні дослідження №3мінливості в рослин і тварин

 

 

 

 1.  

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

 

 

 

 1.  

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.Сучасні методи молекулярної генетики.

 

 

 

 1.  

Захист проектів

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)

 

 

 

Тема 6.  Еволюція органічного світу  ( 7 годин)

 1.  

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

 

 

 1.  

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

 

 1.  

Механізми видоутворення.

 

 

 

 1.  

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

 

 

 

 1.  

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

 

 

 

 1.  

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

 

 1.  

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

 

 

Тема 7.

Біорізноманіття (4 год.)

 1.  

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

 

 1.  

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

 

 1.  

Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

 

 1.  

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

 

Тема 8.

Надорганізмові біологічні системи  (7год.)

 1.  

Екосистема. Різноманітність екосистем.

 

 

 

 1.  

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

 

 

 

 1.  

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

 

 1.  

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

 

 1.  

Біосфера як цілісна система.

 

 

 

 1.  

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 1.  

Захист проекту (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

 

 

Тема  9.

Біологія, як основа біотехнології та медицини ( 6 год)

 1.  

Поняття про селекцію...Генетично модифіковані організми

 

 

 

 1.  

Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин

 

 

 

 1.  

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

 

 

 

 1.  

Огляд традиційних біотехнологій

 

 

 

 1.  

Основи генетичної та клітинної інженерії

 

 

 

 1.  

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

 

 

Узагальнення

68.

Основні загальні властивості живих систем, їх єдність.

 

 

 

69.

повторення

 

 

 

70.

повторення

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Фізяр леся
  Чудове планування!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
8 січня 2018
Переглядів
1114
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку