Календарно - тематичне планування "Географія 6 кл НУШ"

Про матеріал
Календарно- тематичне планування уроків географії в 6 класі (2 год/тиждень). Укладено відповідно до модельної навчальної програми:Модельна навчальна програма «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Гільберг Т. Г., Даценко Л. М.) затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2022 № 143 та підручника «Географія»: підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти /Сергій Кобернік, Роман Коваленко -Кам’янець - Подільський; Видавництво Абетка, 2023 – 271 с.
Перегляд файлу

 Календарне планування

Географія  

НУШ 6 клас

.

За модельною програмою

(авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Гільберг Т. Г., Даценко Л. М.) 

 

№ п/п

                              Тема уроку

Дом.

завд.

Дата

 

              Розділ І. ВСТУП ДО ГЕОГРАФІЇ (7 год)

 

 

 

                       Тема 1. Що вивчає географія (3 год)

 

 

1

Географія як наука про Землю.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 1

 

2

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації. Методи географічних досліджень.

 Навчальний проєкт Складання опису географічного об’єкта (за вибором) на основіаналізу різноманітних джерел географічної інформації.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 2

 

 

  Тема 2. Як розвивалися знання про Землю(4 год)

 

 

3

Спостереження за природою.

Спостереження: 1.Організація власних географічних спостережень. 2.Спостереження за явищами природи своєї місцевості, фіксація та представлення результатів.

 

 

 

4

Уявлення про Землю в давнину. Перші географічні карти.

Дослідження  Порівняння сучасних карт зі стародавніми картами світу.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 3

 

5

Розширення знань про планету внаслідок відкриття материків та океанів.

Практична робота № 1 Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі».

 Дослідження Визначення ролі резуль-татів видатних географічних відкриттів (у групі).

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 4

 

6

Значення навколосвітніх подорожей для пізнання Землі.

Практична робота № 2 Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі».

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 5

 

7

Основні напрями сучасних географічних досліджень.

Дослідження Значення географічних знань у сучасному світі.

Навчальні проєкти

• Основні напрямки сучасних географічних досліджень.

• Здійснення онлайн-подорожі до найцікавіших географічних об’єктів за допомогою віртуального глобуса «Планета Земля». Імена видатних дослідників на географічній карті.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 6

 

8

Узагальнюючий урок по темах «Що вивчає географія», «Як розвивалися знання про Землю»

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 1-     

    6

 

 

Розділ ІІ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

(12 год)

 

 

 

         Тема 1. Як можна зобразити Землю (3 год)

 

 

9

Масштаб, його види.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 7

 

10

 Практична робота № 3 Розв’язування задач на визначення масштабу карт, переведення одного виду масштабу в інший. Визначення відстаней між об’єктами на топографічному плані та географічній карті.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 7

 

11

Форма Землі на глобусі та карті.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 8

 

12

Особливості зображення земної поверхні на аерофотознімку, космічному знімку, плані місцевості, топографічному плані, географічній карті, глобусі. Паперові та електронні картографічні зображення.

 Дослідження  Порівняння зображення земної поверхні на аерофотознімку, космічному знімку, плані місцевості, топографічному плані, географічній карті, глобусі

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 9

 

 

Тема 2. План – надійний помічник

                        орієнтування на місцевості (4 год)

 

 

13

План місцевості, його ознаки. Умовні знаки плану місцевості.

Дослідження Відмінності плану місцевості та географічної карти

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 10

 

14

Визначення напрямків на плані. Поняття про азимут.

 Дослідження  Визначення способів орієнтування на місцевості: їхні переваги та недоліки.

Навчальний  проєкт Складання плану своєї кімнати / будинку/ присадибної ділянки

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 11

 

15

Орієнтування за планом місцевості. Плани міст.

Практична робота №4 Визначення відстаней між об’єктами на топографічному плані та географічній карті.

Дослідження За планом міста (на вибір учителя / учительки) визначення і опис положення окремих географічних об’єктів.

Навчальний  проєкт  Побудова маршруту від власного будинку до школи в Google maps.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 11

 

16

Абсолютна та відносна висоти точок. Зображення нерівностей земної поверхні горизонталями.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 12

 

17

Практичні роботи. № 5 Визначення напрямків на плані, абсолютної та відносної висоти точок, азимуту вказаних на плані об’єктів.Орієнтування за планом на місцевості.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 12

 

 

      Тема 3. Географічна карта – унікальний спосіб  

                     пізнання планети (5 год)

 

 

18

Географічні карти як джерело інформації та метод дослідження.

Дослідження Виявлення взаємодоповнюючої і/або суперечливої географічної інформації, представленої в одному або декількох джерелах.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 13

 

19

Градусна сітка на географічній карті. Географічні координати.

Навчальний  проєкт  Можливості сучасних ІТ- технологій для орієнтування на місцевості та дослідження об’єктів зе-

мної поверхні (на вибір учня / учениці), їх аналіз та презентація результатів роботи.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 14

 

20

Географічні координати.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 15

 

21

Практичні роботи № 6 Визначення географічної

широти та географічної довготи позначених на карті об’єктів. Визначення абсолютних і відносних висот та глибин географічних об’єктів з використанням шкали висот та глибин.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 14 

 - 15

 

22

Узагальнюючий урок по темах «Як можна зобразити Землю», «План – надійний помічник     орієнтування на місцевості», «Географічна карта – унікальний спосіб пізнання планети»

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 7 – 15

 

 

          Розділ ІІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ (50 год)

 

 

 

Тема 1. Літосфера – кам’яний панцир планети

               (11 год)

 

 

23

Внутрішня будова Землі. Літосферні плити.

Дослідження Чому під землею гаряче?

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 16

 

24

Внутрішні процеси. Рухи літосферних плит, наслідки їхнього переміщення.

 Дослідження Моделювання руху літосферних плит.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 17

 

25

Землетруси.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 18

 

26

Вулканізм. Гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Дослідження Перегляд та обговорення відеофрагмента «Як відбувається виверження вулканів у різних країнах світу». Дослідження Моделювання виверження вулкана. Дослідження Складання пам’ятки щодо дій населення під час виверження вулканів, наближення землетрусу.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 19

 

27

Зовнішні процеси: вивітрювання, робота поверхневих текучих вод, підземних вод, вітру, льодовиків.

 Спостереження за наслідками різних видів вивітрювання у своїй місцевості. Спостереження за наслідками роботи поверхневих текучих вод у своїй місцевості.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 20 – 21

 

28

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини.

 Дослідження Пошук інформації про використання ювелірного каміння (приклади для дослідження обирає учень / учениця або визначає вчитель / вчителька), її аналіз та презентація результатів роботи.

Навчальні проєкти Створення власної колекції  мінералів та гірських порід.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 22

 

29

Рельєф суходолу.

 Дослідження  Складання опису елементів рельєфу за географічними картами.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 23

 

30

Гори. Практична робота №7 Нанесення на контурну карту елементів рельєфу, сейсмічних поясів Землі.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 24

 

31

Рельєф дна Світового океану.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 25

 

32

Формування гір та рівнин, їхня різноманітність.

 Навчальна екскурсія в природу Ознайомлення з гірськими породами, мінералами та формами рельєфу своєї місцевості.

Навчальний  проєкт   1.Зміни елементів рельєфу своєї місцевості під впливом господарської діяльності людини

2. Унікальні форми рельєфу на планеті.Визначення шляхів заощадження корисних копалин упобуті.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 25

 

33

Узагальнюючий урок  по темі «Літосфера»

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp16 - 25

 

 

Тема 2. Атмосфера – повітряна ковдра Землі

              (14 год)

 

 

34

Будова атмосфери.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 26

 

35

Температура повітря. Нагрівання атмосферного повітря. Добовий і річний хід температури повітря. Середні температури, амплітуди температур. Практичні роботи № 8 Визначення амплітуд та середньої температури повітря,

побудова графіків зміни температури повітря за певний період часу. Практична робота № 9 Розв’язування задач на визначення висоти місцевості за різницею атмосферного тиску, розрахунок температури повітря залежно від висоти місцевості.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 27

 

36

Розподіл тепла на поверхні Землі та в тропо-

сфері.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 28

 

37

Атмосферний тиск та його зміни у тропосфері. Пр. роб. № 9

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 29

 

38

Вітер, його основні характеристики. Роза вітрів. Практична робота № 10 Побудова рози вітрів, діаграм хмарності та опадів за наявними даними, аналіз отриманих результатів.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 30

 

39

Постійні та періодичні вітри.

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 31

 

40

Вологість повітря та її зміни.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 32

 

41

Хмари та хмарність, види хмар.  Пр. роб. № 10

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 33

 

42

Атмосферні опади. Пр. роб. № 10

Навчальні проєкти

•Незвичайні та стихійні атмосферні явища.

• Складання рекомендацій щодо перебування на вулиці під час несприятливих атмосфер-них явищ: граду, ожеледі, ожеледиці, ураганного вітру, грози.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 34

 

43

Погода.

Спостереження за зміною висоти Сонця над горизонтом протягом місяця.

Спостереження за змінами показників погоди своєї місцевості протягом місяця.

 Навчальна екскурсія Ознайомлення з роботою місцевої метеостанції.

Навчальний проєкт

• Опис погоди своєї місцевості за певний період часу

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 35

 

44

Клімат.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 35

 

45

Кліматична карта світу, України. Вплив людини на атмосферу.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 35

 

46

Узагальнюючий урок по темі « Атмосфера»

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 26 - 35

 

 

    Тема 3. Гідросфера – водне намисто планети

                   (15 год)

 

 

47

Склад гідросфери.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 36

 

48

Світовий океан та його частини.

Практична робота № 11 Позначення на контурній карті водних об’єктів світу та України.

 Дослідження

• Визначення географічного положення об’єктів гідросфери.

• Робота з картою щодо визначення глибини морів і океанів.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 37

 

49

Суходіл в океані. Острови в океані. Півострови. Пр. роб. № 11

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 38

 

50

Властивості вод Світового океану.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 39

 

51

Рухи води в Світовому океані.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 40

 

52

Життя в океанах і морях. Ресурси Світового океану.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 41

 

53

Води суходолу. Річки та їх частини: річкова долина, басейн річки, річкова система.

 Спостереження за характером течії та водним режимом місцевої річки.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 42

 

54

Живлення, водний режим та робота річок.

 Дослідження

• Встановлення залежності напрямку та характеру течії річки від рельєфу.

• Визначення напрямку та видкості течії водотоків своєї місцевості.

Навчальний  проєкт

• Складання правил поведінки під час повеней, паводків,

льодоставу й льодоходу, перебування на березі водойми, руху болотистою місцевістю.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 43

 

55

Озера, походження озерних улоговин, водний режим та солоність озер. Пр. роб. № 11

Дослідження• Визначення за формою озерних улоговин їхнього походження.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 44

 

56

Болота. Штучні водойми.

Навчальний  проєкт

• Складання опису об’єкта гідрографії своєї місцевості.

• Найвідоміші об’єкти гідросфери в світі.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 45

 

57

Льодовики. Багаторічна мерзлота.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 46

 

58

Підземні води, умови їх утворення та залягання в земній корі. Термальні та мінеральні води.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 47

 

59

Узагальнюючий урок по темі “Гідросфера”.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 36 – 47

 

 

 

    Тема 4. Біосфера – простір існування живих організмів

                   (3 год)

 

 

60

Біосфера. Складові біосфери, взаємозв’язки між ними. Межі біосфери. Біологічне розмаїття. Людина – частина біосфери.

Дослідження

• Виявлення існуючих у біосфері взаємозв’язків.

• Чому живі організми нерівномірно поширені на поверхні Землі?

 Навчальний проєкт

• Вплив живих організмів на інші оболонки Землі.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 48

 

61

Грунти.Утворення та властивості ґрунтів, їхнє значення та охорона. Карта ґрунтів світу і України.

Спостереження

Спостереження за негативними наслідками впливу водної або

вітрової ерозії на ґрунти своєї місцевості.

Дослідження

• Аналіз джерел надход-ження забруднень у ґрунти.

• Чи існує у вашій місцевості проблема виснаження та руйнування ґрунтів? Які її причини та як вирішують дану проблему?

• Написання есе «Для чого потрібно зберігати й охороняти ґрунти?»

 Навчальний проєкт Ґрунт – найцінніший скарб планети.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 49

 

 

Тема 5. Природні комплекси – різні обличчя   

                планети (2 год)

 

 

62

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи.  

Спостереження Спостереження за впливом людини на місцеві природні комплекси.

Дослідження Взаємозв’язки між компонентами природного комплексу своєї місцевості.

Навчальна екскурсія з вивчення природних комплексів своєї місцевості та їх зміни внаслідок господарської діяльності людини.

Практичні роботи № 12 Характеристика одного з місцевих природних комплексів за визначеним планом (робота виконується у групах).

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 50

 

63

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості

Навчальні проєкти

• Природні та антропогенніпричини зміни довкілля.

• Унікальні природні комплекси та об’єкти України й своєї місцевості.

• Значення географічних знань для збереження природи та

захисту людей від стихійних природних явищ і техногенних катастроф.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 51

 

64

Карта географічних поясів та природних зон світу.

 Практична робота №13 Визначення за тематичними картами закономірностей зміни географічних поясів та природних зон світу. 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 51

 

 

       Тема 6. Антропосфера – середовище життя  

                      людини (5 год)

 

 

65

Антропосфера – географічне й соціальне середовище життя та діяльності людини. Кількість населення Землі. Карта густоти населення.

 Дослідження

• Складання картосхеми розселення людей по планеті.

• Аналіз графіка зміни кількості населення Землі. жителів різних материків. рас.

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 52

 

66

Людські раси.  Дослідження

• Аналіз расових відмінностей

• Український учений Микола Миклухо-Маклай та його дослідження рівності людських

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 53

 

67

Найбільші за площею та кількістю населення країни світу. Політична карта. Практична робота №14 Позначення на контурній карті найбільших за площею та кількістю населення країн світу, їхніх столиць.

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 54

 

68

Вплив антропосфери на інші оболонки Землі. Навчальні проєкти

• Усі ми різні, але всі є жителями планети Земля.

• Які зміни чекають на нашу планету в найближчому майбутньому?

 

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 55

 

69

Узагальнюючий урок по темах: «Біосфера – простір існування живих організмів», «Антропосфера – середовище життя людини»

 C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7B3E1703.tmp 48    - 55

 

70

Підсумковий урок.

 Навчальна екскурсія до місцевої водойми (річки, озера, ставка) з метою визначення її екологічного стану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                       

                                                   

 

 

docx
Додав(-ла)
Бобела Наталія
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
20 жовтня 2023
Переглядів
1649
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку