Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Основні форми рельєфу Землі. Рівнини.

Про матеріал
Поглиблення знань про літосферу шляхом вивчення процесів зовнішніх сил Землі, та систематизація знань про форми рельєфу земної поверхні, розвиток первинних умінь характеризувати географічне положення рівнин на фізичній карті та складати їх комплексну характеристику, формування вмінь встановлювати взаємозв’язки між дією зовнішніх сил та формами рельєфу,пізнавального інтересу, навичок колективної творчості та взаємодопомоги, подальший розвиток умінь учнів працювати з текстом підручника, атласами, схемами.
Перегляд файлу

 

Тема: Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Основні форми рельєфу Землі. Рівнини.

 Мета:

поглиблення знань про літосферу шляхом вивчення процесів зовнішніх сил Землі,  та систематизація знань про форми рельєфу земної поверхні;

розвиток первинних умінь характеризувати географічне положення рівнин на фізичній карті та складати їх комплексну характеристику;

 формування вмінь встановлювати взаємозв’язки між дією зовнішніх сил та формами рельєфу,пізнавального інтересу, навичок колективної творчості та взаємодопомоги.

 подальший розвиток умінь учнів працювати з текстом підручника, атласами, схемами;

виховувати навички колективного спілкування, взаємодопомоги.

Обладнання: атласи, підручники, фізична карта півкуль, дидактичні картки, аркуші паперу, маркери, картинки, що демонструють різні зовнішні процеси, фізична карта півкуль, фізична карта України, атласи, підручники, фотокартки гір та рівнин.

Опорні поняття: літосфера, земна кора, нерівності, вітер, яр, нерівності поверхні, земна кора, материк, океан, гори, рівнини.

Базові поняття: зовнішні процеси, вивітрювання, ерозія, дюни, бархани, рельєф, форми рельєфу, типи рівнин, географічне положення рівнин.

Зміст уроку

 I міні модуль З - П

 Організаційний момент

Актуалізація опорних знань та вмінь

 Прийом «Опитування-естафета»

Використовуються дидактичні картки. Проводиться між рядами. Картки передаються з перших парт до останніх. Кожна пара виконує по одному завданню, не обов’язково за порядком.

Картка 1

1. Шар Землі, на який припадає переважна частина її обсягу, _______

 2. Вогнище землетрусів _____________________________________

 3. Глибока западина на вершині вулкана _______________________

 4. Найвищий діючий вулкан на суходолі ______________________

 5. Океан, в якому найчастіше виникають цунамі, ________________

Картка 2

1. Земна кора з верхньою частиною мантії утворюють оболонку _____

 2. Місце на поверхні над вогнищем землетрусу __________________

 3. Канал, яким магма рухається до поверхні, ____________________

 4. Материк, на якому немає діючих вулканів, ___________________

 5. Океан, в якому найчастіше виникають моретруси, _____________

Картка 3

1. Імовірно, «найгарячіший» шар Землі __________________________

2. Прилад для запису коливань земної кори _______________________

 3. Гарячі фонтануючі джерела, що утворюються в районах вулканізму, _______________________________

4. Держава — чемпіон за кількістю землетрусів _____________________

5. Океан, на окраїнах якого розташована переважна частина діючих вулканів, ______________________________

 Взаємоперевірка.  Поміняти картки між рядами та провести аналогічним чином взаємоперевірку.

Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Приваблива мета»

Учитель. Вам усім знайомий процес ліплення фігурок з пластиліну або глини. Людину, що ліпить професійно, називають скульптором. Як працює скульптор? Незалежно від того, правша він чи лівша, завжди ліпить двома руками. Природу Землі можна порівняти зі скульптором: вона невтомно «ліпить» і створює образ поверхні нашої планети. З роботою однієї з її «рук» ми вже знайомі — це внутрішні сили Землі, що спричиняють рух плит, магматизм. Результат їхньої роботи — це гори, западини. А що ж робить «друга рука» природи? Чому поверхня Землі така різноманітна? Сьогодні на уроці ми маємо з’ясувати, як «працює» ця «друга рука», звідки бере сили та який її результат.

 Вивчення нового матеріалу

 Роль зовнішніх та внутрішніх процесів у формуванні сучасного вигляду Землі. Складання схеми на дошці та в зошитах

 Характеристика зовнішніх сил

II міні модуль З - П

Прийом «Творча лабораторія» (робота в групах)

Завдання групі: охарактеризувати за планом один із зовнішніх процесів, продемонструвати свою відповідь рисунком (схемою).

 План характеристики

2. Види роботи, яка виконується під час процесу

3. Форми рельєфу, що виникають

4. Можливі негативні наслідки процесу

 5. Способи боротьби з негативними наслідками

Прийом «Географічна мозаїка»

Учитель пише на дошці набір слів, з яких потрібно скласти речення.  Нерівності, рельєф, всі, поверхні, земної, це.

 Гори, основні, рівнини, рельєфу, форми, це,і.

Прийом «Проблемне питання»

 Ми вивчали внутрішні та зовнішні процеси, діяльність яких порівнювали з невтомними руками скульптора. А якими ж є результати роботи цього скульптора? Це різноманітність форм поверхні нашої Землі. Вам уже відомо, що сукупність нерівностей земної поверхні називають рельєфом. Як утворюються різні форми рельєфу? Чому одні ділянки простягаються на сотні й тисячі кілометрів рівними просторами, а інші — підносяться вгору у вигляді гострих піків? Шукати відповіді на ці питання ми з вами будемо протягом кількох уроків. Сьогодні ми вивчимо особливості форм рельєфу, зовнішній вигляд яких усім добре відомий, адже саме вони становлять переважну частину поверхні України. Йдеться про рівнини.

Рельєф. Основні форми рельєфу. Складання схеми на дошці та в зошитах (див. схему на с. 110).

Рівнини та їх класифікація.

а) Робота з підручником.

Завдання 1. Знайдіть у тексті параграфа та запишіть поняття «рівнини». Завдання 2. За якими ознаками класифікуються рівнини? Складіть відповідні схеми та випишіть назви рівнин у зошити.

б) Робота з атласом. Завдання. Знайдіть назви рівнин на фізичних картах світу та України.

в) Прийом «Мандрівка» (робота в парах).

Завдання. Складіть характеристику географічного положення рівнини. (Учитель розподіляє по групах великі рівнини світу.)

План характеристики географічного положення рівнин

1. Назва.

2. Середні висоти.

3. Між якими паралелями та меридіанами розташована.

4. Приблизна протяжність з півночі на південь та із заходу на схід.

5. З якими географічними об’єктами межує.

6. Процеси, які, на вашу думку, сприяли утворенню цієї рівнини.

форми рельєфу

III міні модуль З - П

 Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Міні-практикум»

Позначення на контурній карті великих рівнин світу.

 Прийом «Творча лабораторія» (продовження роботи в групах)

Завдання. Зіставте карти «Будова земної кори» та «Фізична карта світу» та визначте, які форми рельєфу відповідають давнім платформам. Результати занесіть у таблицю. Зробіть висновки.

 Підсумок уроку

Заключне слово вчителя Зовнішній вигляд земної поверхні постійно змінюється. Ці зміни зумовлені взаємодією внутрішніх та зовнішніх сил Землі. Зовнішні  процеси надзвичайно різноманітні. Часто результати роботи зовнішніх сил негативно позначаються на господарській діяльності людини. Однак і господарська діяльність може стати причиною посилення зовнішніх процесів. Це підводить до висновку про те, що зовнішні процеси, як і внутрішні, необхідно ретельно вивчати та вчитися запобігати їх негативним наслідкам.

Домашнє завдання

• Опрацювати параграф підручника.

 Підготувати «шпаргалку» за зовнішніми процесами.

Додатковий матеріал до уроку

 • Вода — велика мандрівниця. Пробиваючись через тріщини земної кори, вона тече під землею, розчиняючи гірські породи — вапняки, гіпс, доломіт, сіль. На місці розчинених порід утворюються величезні пустоти. Їх називають карстовими. Назва «карст» виникла від плато Карст у колишній Югославії, де пустоти досліджували вчені. Величезні бурульки, що звисають зі стелі печери, називають сталактитами, а стовпи — бурульки, що підіймаються знизу їм назустріч,— сталагмітами. Наука, що вивчає печери та процеси, з ними пов’язані, називається спелеологією, а вчених-дослідників печер називають спелеологами.

• Найбільша у світі система печер — Флінт-Мамонтова знаходиться у штаті Кентуккі в США. Її довжина становить 560 км. Це складний п’ятиповерховий лабіринт карстового походження глибиною до 300 м з обстеженими 225-ма галереями, 47-ма високими гротами, 23-ма вертикальними колодязями, 3-ма річками, 8-ма водоспадами та 3-ма озерами. Ця печера описана Марком Твеном у книжці «Пригоди Тома Соєра» як «печера індіанця Джо».

• Друге місце у світі за протяжністю та перше місце у світі за розмірами підземного лабіринту у гіпсах посідає печера Оптимістична в Україні поблизу села Коралівка Тернопільської області. Її довжина сягає понад 200 км, але дослідження підземних лабіринтів ще не закінчені.

 • Вітер, як і вода, є талановитим архітектором. У різних місцях земної кулі зустрічаються скелі, схожі на гігантські гриби в шляпах, іноді ці шляпи кокетливо зсунуті набік, а іноді прибирають форми пірамід, башт, замків. Академік Володимир Опанасович Обручев назвав такі вітрові форми еоловими містами — на честь Еола, давньогрецького бога вітрів. Багато таких міст у пустельних районах, де на допомогу вітру приходять піщинки, які, підняті вітром, з величезною силою обточують та шліфують кам’яні глиби, та різкі перепади температур, тобто фізичне вивітрювання.

• Прикладом дружньої співпраці зовнішніх та внутрішніх процесів є вулканічний масив Карадаг на південно-східному узбережжі Кримського півострова. Величезний вулканічний масив, що народився в юрський період горотворення та вибухнув 200 млн років тому, являє собою унікальну природну пам’ятку. Тут є карколомні урвища, ущелини, осипи та примхливі скелі на зразок Лева, Сокола, Сфінкса і особливо виразного Івана Розбійника. • У Південному Китаї є особливий ліс, який називають Ши-лін, що в перекладі означає «кам’яний ліс». Тільки увійдеш до нього — і тебе зусібіч обступають кам’яні колоси заввишки п’яти-шестиповерховий будинок. Вапнякові брили щільно поросли зелено-чорними лишаями, що ще більше посилює подібність цих кам’яних утворів до хвойного лісу. Вчені вважають, що колись величезна улоговина, де розташований Ши-лін, становила суцільну товщу вапняків, які під впливом підземних і текучих вод були розчленовані на окремі брили.

• Найбільші піщані дюни зареєстровані біля селища Аце в ПівденноЗахідній Африці. Вони сягають висоти 253 м. Найбільші бархани теж розташовані в Африці — в Алжирській Сахарі й часом сягають 400 м, маючи довжину 5 км. • До форм рельєфу, створених руками людей, відносять терикони шахт, кар’єри, штучні куполоподібні горби-кургани та багато інших форм. Нині діяльність людей порівнюють з могутньою природною силою, здатною перетворити земну поверхню.

 • Найвища гора острова Тенеріфе з групи Канарських островів Тейде з кожним роком стає нижчою незалежно від природних причин. Її вершину буквально розтягують на сувеніри численні туристи, яких у середньому тут буває близько мільйона на рік. Тому висота гори, яку зазначають на карті (3718 м), вже не відповідає дійсності, бо вона стала нижчою більш ніж на 3 м.

 

 

 

 

 

 

Картка 1

1. Шар Землі, на який припадає переважна частина її обсягу, _______

 2. Вогнище землетрусів _____________________________________

 3. Глибока западина на вершині вулкана _______________________

 4. Найвищий діючий вулкан на суходолі ______________________

 5. Океан, в якому найчастіше виникають цунамі, ________________

 

 

Картка 2

1. Земна кора з верхньою частиною мантії утворюють оболонку _____

 2. Місце на поверхні над вогнищем землетрусу __________________

 3. Канал, яким магма рухається до поверхні, ____________________

 4. Материк, на якому немає діючих вулканів, ___________________

 5. Океан, в якому найчастіше виникають моретруси, _____________

 

 

Картка 3

1. Імовірно, «найгарячіший» шар Землі __________________________

2. Прилад для запису коливань земної кори _______________________

 3. Гарячі фонтануючі джерела, що утворюються в районах вулканізму, _______________________________

4. Держава — чемпіон за кількістю землетрусів _____________________

5. Океан, на окраїнах якого розташована переважна частина діючих вулканів, ______________________________

 

docx
Додано
24 жовтня 2023
Переглядів
381
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку