1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Календарно - тематичне планування уроків за модульно - блочною системою навчання УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас

Про матеріал
Календарно - тематичне планування уроків за модульно - блочною системою навчання з предмету "УКРАЇНСЬКА МОВА" 3 клас. Планування складено з урахуванням наступних частин: вступна частина, яка передбачає загальне ознайомлення з темою; діалогічна частина- відпрацювання навичок з теми; підсумкова частина - закріплення та контроль за набутими знаннями та уміннями з метою корекції.
Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування уроків за модульно - блочною системою навчання

УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас

(За підручником М.С. Вашуленка, О.І. Мельничайко, Н.А. Васильківської)

Рік - 140 год. – 186 мод.         І сем. – 80 мод    ІІ сем. – 106 мод.

Дата

Прим

модуля

Тема

 

 

 

Блок 1. МОВА І МОВЛЕННЯ

 

 

1

Українська мова — державна мова України.

 

 

2

Український алфавіт.

 

 

3

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення.

 

 

4

Основні правила культури спілкування

 

 

 

Блок 2. ТЕКСТ

 

 

5

В.Ч. Розширення уявлення про текст. Заголовок.

 

 

6

Будова тексту.

 

 

7

Д.Ч.Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, важливих для вираження думки.

 

 

8

Засоби змістовного зв’язку між реченнями у тексті.

 

 

9

Типи текстів. Визначення теми і мети висловлювання.

 

 

10

 Тема і мета у тексті-описі.

 

 

11

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-опис. Художній опис зайця за фотоілюстрацією.

 

 

12

Тема і мета висловлювання у тексті-розповіді.

 

 

13

Ознайомлення з жанром есе. Тема і мета висловлювання у тексті-есе.

 

 

14

Тема і мета висловлювання у тексті-міркуванні

 

 

15

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

 

 

16

Абзац тексту. Спостереження за зв’язками між абзацами.

 

 

17

 П.Ч. План тексту.

 

 

18

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання ділових текстів (листа, записки)

 

 

19

Узагальнюючий урок з тем «Мова і мовлення», «Текст».

 

 

20

Тестування

 

 

 

Блок 3. РЕЧЕННЯ

 

 

21

В.Ч. Закріплення і узагальнення знань про основні ознаки речення

 

 

22

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками

 

 

23

Д.Ч. Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні

 

 

24

Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях.

 

 

25

Перевірна робота: діалог(усно)

 

 

26

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмових запрошень,привітань.

 

 

27

Члени речення. Головні та другорядні члени речення.

 

 

28

 Зв’язок слів у реченні

 

 

29

Закріплення знань про головні і другорядні члени речення.

 

 

30

Зв’язок між членами речення

 

 

31

П.Ч. Тестування з теми «Речення»

 

 

32

Узагальнюючий урок з теми «Речення»

 

 

 

Блок 4. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

 

 

33

В.Ч.  Значення слова.

 

 

34

Синоніми. Омоніми. Антоніми.

 

 

35

Д.Ч. Слова з прямим і переносним значенням

 

 

36

Слова, що мають кілька значень

 

 

37

Слова, які звучать і пишуться однаково (омоніми).

 

 

38

Слова, близькі за значенням (синоніми)

 

 

39

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за фрагментом «По гриби»

 

 

40

Практичне ознайомлення з фразеологізмами.

 

 

41

Пояснення значення фразеологізмів шляхом добору синонімів

 

 

42

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

 

 

43

Перевірна робота: списування.

 

 

44

Аналіз перевірної роботи. Узагальнюючий урок з теми «Слово. Значення слова».

 

 

 

Блок 5. БУДОВА СЛОВА

 

 

45

В.Ч. Закінчення слова. Корінь слова.

 

 

46

Основа слова. Загальне поняття частин основи

 

 

47

Д.Ч. Корінь слова.

 

 

48

 Спільнокореневі слова.

 

 

49

Урок розвитку зв’язного мовлення. Докладний переказ.

 

 

50

Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова.

 

 

51

Розрізнення слів з омонімічними коренями.

 

 

52

Розрізнення слів з омонімічними коренями.

 

 

53

Упорядкування деформованого тексту.

 

 

54

Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] у коренях слів

 

 

55

Чергування приголосних [г], [к], [х] — [з], [ц], [с] — [ж], [ч], [ш] у коренях слів

 

 

56

Спостереження за вимовою слів із ненаголошеними голосними [е], [и].

 

 

57

Правило написання слів із голосними [е], [и].

 

 

58

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання есе на тему «Книга дорожча за найбільше багатство»

 

 

59

Написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

 

 

60

Вправляння у перевірці правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] шляхом добору спільнокореневих слів та словозміни

 

 

61

Вимова і правопис слів із ненаголошеними голосними [е], [и], що не перевіряються наголосом.

 

 

62

Робота з орфографічним словником

 

 

63

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні

 

 

64

Парні дзвінкі і глухі приголосні.

 

 

65

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті.

 

 

66

Урок розвитку зв’язного мовлення.  Навчальний переказ

 

 

67

Засвоєння правил вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим

 

 

68

Перевірна робота: диктант

 

 

69

Аналіз перевірної роботи. Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

 

 

70

Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слова

 

 

71

Префікси й прийменники.

 

 

72

Зіставлення за значенням та способом написання

 

 

73

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вибірковий переказ.

 

 

74

Правопис префіксів роз-, без-

 

 

75

Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-

 

 

76

П.Ч. Перевірна робота: письмовий переказ.

 

 

77

Суфікс. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова

 

 

78

Творча робота. Удосконалення тексту.

 

 

79

Вправляння у правописі префіксів роз-, без-

 

 

80

Вправляння у правописі префіксів роз-, без- з-, с-

 

 

81

Суфікс. Значення суфіксів.

 

 

82

Розбір слів за будовою

 

 

 

Блок 6. ЧАСТИНИ МОВИ. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ

 

 

83

Загальне поняття частин мови

 

 

84

УРЗМ Складання усного твору «Шкільне новорічне свято»

 

 

85

Розрізнення слів за родовими та видовими ознаками

 

 

86

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови.

 

 

87

Вправляння у розрізнені частин мови.

 

 

88

Роль частин мови у реченні.

 

 

 

Блок 7. ІМЕННИК

 

 

89

В.Ч. Іменник. Загальне поняття. Назви істот та неістот

 

 

90

Д.Ч. Поділ іменників на групи

 

 

91

Власні та загальні назви. Велика буква у власних назвах

 

 

92

Закріплення правопису власних та загальних назв.

 

 

93

Перевірна робота: списування

 

 

94

Поняття предметності на прикладах іменників

 

 

95

УРЗМ Перебудова казки.

 

 

96

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від дієслів

 

 

97

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості.

 

 

98

Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

 

 

99

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

 

 

100

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

 

 

101

Самостійна тестова робота

 

 

102

Вправи на визначення роду іменників.

 

 

103

Спостереження за родовими закінченнями іменників

 

 

104

Змінювання іменників за числами.

 

 

105

Спостереження за іменниками, що вживаються тільки в однині

 

 

106

Спостереження за іменниками, що вживаються тільки в  множині

 

 

107

Змінювання іменників за числами.

 

 

108

 Іменники, що вживаються тільки в однині або множині (закріплення)

 

 

109

УРЗМ Складання твору-розповіді за  планом «Лижні змагання»

 

 

110

Змінювання іменників за запитаннями.

 

 

111

Ознайомлення з назвами відмінків та питаннями до них

 

 

112

Спостереження за змінюванням іменників за відмінками. Форма слова.

 

 

113

Вправляння у відмінюванні іменників

 

 

114

Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні

 

 

115

П.Ч. Перевірна робота: диктант

 

 

116

Аналіз перевірної роботи.

 

 

117

Узагальнюючий урок з теми «Іменник»

 

 

 

Блок 8. ПРИКМЕТНИК

 

 

118

В.Ч Прикметник. Загальні відомості.

 

 

119

 Зв’язок прикметників з іменниками.

 

 

120

Д.Ч. Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками

 

 

121

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

 

 

122

УРЗМ  Творення віршів

 

 

123

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити до них запитання, редагувати текст

 

 

124

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників

 

 

125

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. 

 

 

126

Повний аналіз прикметника як частини мови

 

 

127

Вживання прикметника у прямому та переносному значеннях

 

 

128

Засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками.

 

 

129

Спостереження за роллю прикметників у загадках

 

 

130

Самостійна тестова робота

 

 

131

П.Ч. Закріплення і узагальнення знань про прикметник

 

 

132

Перевірка знань: мовна тема.

 

 

133

Аналіз перевірної роботи. Узагальнюючий урок з теми «Прикметник».

 

 

 

Блок 9. ДІЄСЛОВО (14 год)

 

 

134

УРЗМ. Складання загадок.

 

 

135

В.Ч. Дієслово. Загальне поняття.

 

 

136

Зв’язок дієслова з іменником у реченні

 

 

137

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті.

 

 

138

Д.Ч.Дієслова-синоніми.

 

 

139

Дієслова-антоніми

 

 

140

Пряме і переносне значення дієслів

 

 

141

Зв’язок дієслів з іменниками

 

 

142

Змінювання дієслів за часами. Усний твір

 

 

143

Змінювання дієслів за часами.

 

 

144

Вправи на розрізнення часових форм дієслів.

 

 

145

Творчі завдання з використанням дієслівних форм

 

 

146

УРЗМ  Твір-опис на основі власних спостережень «Надійшла весна».

 

 

147

Дієслова, що означають завершену і незавершену дії

 

 

148

Закріплення знань про часові форми дієслова.

 

 

149

Змінювання дієслів минулого часу за родами

 

 

150

Написання не з дієсловами

 

 

151

УРЗМ  Переказ із творчим доповненням.

 

 

152

УРЗМ  Переказ із творчим доповненням.

 

 

153

Правило написання не з дієсловами

 

 

154

Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні

 

 

155

Не з дієсловами

 

 

156

П.Ч. Вправи на закріплення написання не з дієсловами.

 

 

157

Перевірна робота: мовна тема. Дієслово

 

 

158

Узагальнюючий урок з теми «Дієслово».

 

 

 

Блок 10. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

 

 

159

Аналіз перевірної роботи. Текст.

 

 

160

Види текстів

 

 

161

УРЗМ  Творення казки. Чарівні казки.

 

 

162

Речення

 

 

163

Види речень за метою висловлювання

 

 

164

Звертання

 

 

165

Головні  члени речення.

 

 

166

Граматична основа.

 

 

167

Другорядні члени речення

 

 

168

Перевірна робота. Диктант

 

 

169

Аналіз перевірної роботи.  

 

 

170

Фразеологізми

 

 

171

Омоніми

 

 

172

Антоніми

 

 

173

Синоніми

 

 

174

УРЗМ Твір-розповідь «Моя заповітна мрія».

 

 

175

УРЗМ  Твір-розповідь «Моя заповітна мрія».

 

 

176

Спільнокореневі слова.

 

 

177

Слово. Лексичне значення слова.

 

 

178

Будова слова

 

 

179

Розбір слів за будовою

 

 

180

Частини мови. Іменник

 

 

181

Частини мови. Прикметник

 

 

182

Частини мови. Дієслово

 

 

183

Службові частини мови

 

 

184

Службові частини мови

 

 

185

Складання розповіді «А вже літо»

 

 

186

Підсумковий урок за рік.

 

 

 

Скорочення

 

ВЧ

Вступна частина

 

ДЧ

Діалогічна частина

 

ПЧ

Підсумкова частина

 

 

docx
Додано
20 травня
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку