5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

календарно - тематичне планування з історії України та Всесвітня історія 11 клас 2019-2020 н. р. синхронно

Про матеріал

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 11 класу (рівень стандарту) НОВА ПРОГРАМА 2019-2020 навчальний рік

Перегляд файлу

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії для 11 класу (рівень стандарту) НОВА ПРОГРАМА 2019-2020 навчальний рік

Історія України (1,5 година на тиждень, 52 – на рік)

Гісем О. В. Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закладів загал, серед, освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019.

Всесвітня історія (1 година на тиждень, 35 – на рік)

Гісем О. В. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019.

від 21.02.2019 № 236

Розроблено відповідно до листа МОН від 01.07.2019 року №1/11-5966.

Історія України

Всесвітня історія

№ з/п

Тема уроку

Дата

 1.  

Вступ.Завдання і структура курсу.

 

РОЗДІЛ І «ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ»

 1.  

Створення нової системи міжнародних відносин

 

 1.  

Формування біполярного світу

 

 1.  

ВСТУП. Завдання і структура курсу.

 

РОЗДІЛ І «УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ»

 1.  

Адміністративно-територіальні зміни й зовнішньополітична діяльність УРСР

 

 1.  

Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР

 

 1.  

Політика радянізації та репресії в західних областях УРСР

 

 1.  

Культура в перші повоєнні роки

 

 1.  

Практичне заняття 1. Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР

 

 1.  

Практичне заняття 2. «Війна пішла, а горе залишилось...»: повсякденне життя повоєнних років

 

 1.  

Практичне заняття 3. Вирвані з коренем. Депортації українців і українок у 1944—1951 рр.: причини, етапи, наслідки (на підставі досліджених документальних джерел)

 

 1.  

№1 Узагальнення знань за розділом І «Україна в перші повоєнні роки»

 

РОЗДІЛ II «ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:

 ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА»

 1.  

Тенденції економічного і соціального розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

 

 1.  

Тенденції політичного розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

 

 1.  

США та Канада

 

 1.  

Велика Британія та Франція

 

 1.  

ФРН та Італія

 

 1.  

Практичне заняття 1.Процеси демократизації в країнах Західної Європи та Америки в другій половині XX — на початку XXI ст.: причини, специфіка, наслідки

 

 

 1.  

№2 Узагальнення знань за розділом І «Облаштування післявоєнного світу» і розділом II «Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства»

 

РОЗДІЛ II «УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ»

 

 1.  

УРСР на початку десталінізації

 

 1.  

Суспільно-політичне життя у 1950—1960-ті рр

 

 1.  

Розвиток економіки у 1950—1960-ті рр

 

 1.  

Опозиційний рух. «Шістдесятництво»

 

 1.  

Розвиток культури та духовного життя

 

 1.  

Практичне заняття 4. Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів)

 

 1.  

№2 Узагальнення знань за розділом II «Україна в умовах десталінізації»

 

РОЗДІЛ III «УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ»

 1.  

Наростання кризових явищ у суспільно-політичному житті республіки

 

 1.  

Економічна ситуація в УРСР періоду «застою»

 

 1.  

Зміни в соціальній та національній структурі населення

 

 1.  

Опозиційний рух

 

 1.  

Розвиток культури й духовного життя

 

 1.  

Практичне заняття 5. Конституції УРСР: «сталінська» і «розвиненого соціалізму» (порівняння основних законів 1937 та 1978 рр.)

 

 1.  

Практичне заняття 6. Український «самвидав»: теми, ідеї, автори

 

 1.  

Практичне заняття 7. Повсякденне життя в місті та селі: переваги і проблеми (на прикладі України 1970—1980-х рр.)

 

 1.  

№3 Узагальнення знань за розділом III «Україна в період загострення кризи радянської системи»

 

РОЗДІЛ III «ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»

 1.  

Особливості розвитку країн Центрально-Східної Європи в другій половині 1940-х — першій половині 1950-х рр.

 

 1.  

Країни Центрально-Східної Європи в другій половині 1950-х — 1960-х рр.

 

 1.  

Країни Центрально-Східної Європи в 1970—1980-х рр.

 

 1.  

Країни Центрально-Східної Європи в 1990-х рр. — на початку XXI ст.

 

 1.  

Практичне заняття 2. Вплив політичних процесів у СРСР

на розвиток країн Центрально-Східної Європи в 1945—1991 рр.

 

 1.  

№3 Узагальнення знань за розділом III «Держави Центрально- Східної Європи: трансформаційні процеси»

 

РОЗДІЛ ІV «ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»

 1.  

Початок «перебудови» в СРСР і УРСР

 

 1.  

Поглиблення кризових явищ в економіці. Шахтарський страйк 1989 р. Політичні реформи

 

 1.  

Зростання громадської активності українського суспільства.

 

 1.  

Проголошення Декларації про державний суверенітет України

 

 1.  

Проголошення Україною незалежності

 

 1.  

Практичне заняття 8. «За живе...»Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії

 

 1.  

№4 Узагальнення знань за розділом IV«Відновлення незалежності України»

 

РОЗДІЛ IV «ДЕРЖАВИ АЗІЇ, АФРИКИ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: ВИБІР ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ»

 1.  

Японія

 

 1.  

Китай

 

 1.  

Індія

 

 1.  

Близькосхідний конфлікт і спроби його врегулювання

 

 1.  

Країни Африки

 

 1.  

Країни Латинської Америки

 

 1.  

Практичне заняття 3. Моделі інноваційного розвиткунових азіатських незалежних держав

 

 1.  

№4 Узагальнення знань за розділом IV «Держави Азії,Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку»

 

РОЗДІЛ V «СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ»

 1.  

Державотворчі процеси в перші роки незалежності

 

 1.  

Україна в 1994—1999 рр.

 

 1.  

Політичні процеси в Україні в 1999—2005 рр. «Помаранчева революція»

 

 1.  

Економічний розвиток України в 1992—2005 рр.

 

 1.  

Етносоціальні процеси та рівень життя населення

 

 1.  

Зовнішня політика та міжнародні зв'язки України у 1992—2005 рр.

 

 1.  

Практичне заняття 9. Державне будівництво в незалежній Україні: особливості, здобутки, проблеми

 

 1.  

№5 Узагальнення знань за розділом V«Становлення України як незалежної держави»

 

РОЗДІЛ V «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

 1.  

Початок «холодної війни».

 

 1.  

Міжнародні відносини в 1970—1980-ті рр.

 

 1.  

Завершення «холодної війни». Міжнародні відносини наприкінці XX — на початку XXI ст.

 

 1.  

Практичне заняття 4. Війни у В'єтнамі та Афганістані та їх вплив на міжнародні відносини

 

 1.  

№5 Узагальнення знань за розділом V. «Міжнародні відносини»

 

РОЗДІЛ VI «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ І КУЛЬТУРА»

 1.  

Постіндустріальне (інформаційне) суспільство.

 

 1.  

Розвиток науки і техніки

 

 1.  

Основні тенденції розвитку літератури і мистецтвау другій половині XX — на початку XXI ст.

 

 1.  

Практичне заняття 5. Модерне (індустріальне) та постмодерне(постіндустріальне, інформаційне) суспільства: тяглість та зміни

 

 

 1.  

№6 Узагальнення знань за розділом VI«Повсякденне життя і культура»

 

 1.  

Узагальнення до курсу «Всесвітня історія»

 

РОЗДІЛ VI «ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ»

 1.  

Суспільно-політичне та економічне життя Українив 2005—2010 рр.

 

 1.  

Україна в 2010—2014 рр. Революція Гідності

 

 1.  

Україна в системі міжнародних відносин взимку 2013-2014  рр.

 

 1.  

Російська збройна агресія

 

 1.  

Культурне та релігійне життя

 

 1.  

Практичне заняття 10 . Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в період гібридних війн

 

 1.  

№6 Узагальнення знань за розділом VI «Творення нової України»

 

 1.  

Повторення розділів І та II «Україна в умовах десталінізації»

 

 1.  

Повторення розділуIII «Україна в період загострення кризи радянської системи»

 

 1.  

Повторення розділу IV«Відновлення незалежності України»

 

 1.  

Повторення розділуV «Становлення України як незалежної держави»

 

 1.  

Узагальнення до курсу «Історія України»

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
2.0
Загальна:
3.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Bila Elen
  Планування складено без урахування змін 2019 року (Розділи з історії України), навіть назви розділів не відповідають програмним.((((
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  2.0
docx
Додано
15 серпня 2019
Переглядів
4258
Оцінка розробки
3.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку