Календарно - тематичне планування з природознавства, Я у світі для інклюзивного класу ЗПР 4кл І семестр

Про матеріал

Підручник. Грущинська І.В. Природознавство : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 176 с.

Підручник. Я у світі. 4 клас : підр. для загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Тагліна,Г. Ж. Іванова. – Х. : Вид-во. «Ранок», 2015. – 144 с. : іл.

Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень усіх учнів. Термін «присутність» означає місце навчання дітей і те, наскільки регулярно вони його відвідують. Термін «участь» описує якість їхнього навчального досвіду і тому вимагає врахування думок тих, хто навчається. Термін «досягнення» стосується не лише результатів тестів чи екзаменів, а охоплює також результати навчання в межах усіх навчальних планів і програм.

Перегляд файлу

                                                  Природознавство                                                                     

                                              2 год на тиждень        І семестр

    Підручник. Грущинська І.В.  Природознавство : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 176 с.

з/п

Дата

        Зміст  уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

 

 Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

 

розповідає про уявлення стародавніх людей про Землю та Всесвіт; сучасні уявлення про Всесвіт;

 

 

Вчити: володіти зорово-просторовим сприйняттям    при роботі з картографічним матеріалом (карта зоряного неба, глобус),  компасом;

 

 

розпізнавати Землю за фотографіями;

порівнювати планети Сонячної системи за формою і розмірами;

 

 

 

 

спостерігати за Місяцем;

 

 

 

розкривати причинно-наслідкові зв’язки (зміну дня і ночі обертанням Землі навколо осі; видимий рух Сонця на небі обертанням Землі навколо осі;

 

 

 

 

 

 

спостерігати за   Полярною зорею;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаходити інформацію про тіла Сонячної системи; про планети та їх дослідження;

 

повідомляти здобуту інформацію в групах.

2

 

Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла.

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

планети Сонячної системи;

3

 

Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла.

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

планети Сонячної системи;

4

 

Земля – планета Сонячної системи

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

планети Сонячної системи;

5

 

Теплові пояси. Вплив Сонця на різноманітність природи Землі.

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

 

6

 

Добовий  рух Землі.

розповідає про причини  зміни дня і ночі на Землі;

7

 

Річний рух Землі.

розповідає про причини змін пір року на Землі; зміну дня і ночі на Землі;

8

 

Місяць – природний супутник Землі

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

 

9

 

Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця.

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

 

10

 

Полярна зоря.

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

 

11

 

Молочний шлях – наша Галактика.

Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

 

12

 

Сучасні  уявлення про Всесвіт.

Учень:

називає першого космонавта Ю.Гагаріна та українського космонавта  Л. Каденюка;

 

13

 

Перевір свої досягнення: Що ти знаєш про Всесвіт?  Контрольна робота №1.

 

14

 

Аналіз контрольної роботи. Навчальний проект . Таємниця Червоної планети” (про Марс).

находить інформацію про тіла Сонячної системи; про планети та їх дослідження;

 повідомляє   здобуту інформацію в групах.

 

 

План і карта

 

 

15

 

 Горизонт, сторони горизонту.

називає основні та проміжні сторони горизонту;

 

визначати основні і проміжні сторони горизонту з допомогою компаса;

 

16

 

Орієнтування на місцевості за Сонцем, місцевими ознаками.

знає способи орієнтування на місцевості; орієнтується на місцевості за Сонцем та місцевими ознаками;

 

 

17

 

Орієнтування на місцевості за компасом

 

визначає сторони горизонту за допомогою компаса;

 

Вчити:

володіти зорово-просторовим сприйняттям при роботі з картографічним матеріалом (атлас,  контурна карта);

 

аналізувати та пояснювати схему будови річки;

 

зв’язно, усвідомлено повідомляти інформацію здобуту під час роботи з різними джерелами (підручником, методичним посібником);

 

працювати в парі, в групі;

 

розвивати самоконтроль під час роботи з картою, при виконання природознавчих завдань.

18

 

Зображення місцевості на плані, умовні знаки.

має уявлення про план місцевості, розрізняє план і карту; знає деякі умовні знаки на плані та карті;

 

 

19

 

Масштаб. Практична робота. Читання плану місцевості.

Учень: має уявлення про план місцевості, масштаб; розрізняє план і карту;

знає розташування України на карті світу, півкуль і Європи.

розрізняє форми поверхні Землі;

 

20

 

Географічна карта, умовні знаки на карті.

 

користується   атласами, контурними картами.

21

 

Робота з планом  і картою. Практична робота. Читання карти. Порівняння плану та карти.

володіє елементарними прийомами читання плану і карти;

 

22

 

Перевір свої досягнення: Що ти знаєш про план і карту?  Контрольна робота №2.

 

застосовує знання про план місцевості і карту для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

23

 

Аналіз контрольної роботи. Екскурсія. Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом або місцевими ознаками.

застосовує знання про план місцевості і карту для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

 

 

Природа материків і океанів

 

 

24

 

Населення Землі.

 

Учень:

знає чисельність населення світу;  України;

називає: раси;

розповідає: про зовнішні ознаки людей різних рас;

показує на карті материки і океани;

користується   атласами, контурними картами.

Вчити: володіти зорово-просторовим сприйняттям    при роботі з контурними картами; 

 

 

 

 

 

пояснювати залежність господарської діяльності людей від природних умов;

пристосування живих організмів до різних умов існування;

 

 

аналізувати представників рослинного і тваринного різних материків;

 

володіти природознавчими  термінами,  про які йшла мова в темі; зв’язно, усвідомлено повідомляти інформацію здобуту під час роботи з різними джерелами природничих знань (підручник, науково-популярна література); розвивати   зв’язане мовлення для виконанні природничих завдань у парі, групі; розповідати  про природу материків і океанів;

 

виступати  перед класом з підготовленою інформацією

(Дослідницький практикум.  Мандрівка до океану, про яку ти мрієш);

розвивати самоконтроль у всіх видах діяльності (при роботі з картографічним матеріалом, виконанні дослідницького практикуму).

25

 

Умови життя на Землі

 

Учень:

розповідає: про зовнішні ознаки людей різних рас; про представників рослинного і тваринного світу материків;

користується   атласами, контурними картами.

26

 

Материки і океани. Практична робота. Читання карти світу, позначення на контурній карті назв материків і океанів

Учень:

показує на карті материки і океани;

користується   атласами, контурними картами.

27

 

Особливості природи Тихого океану

 

називає:  океани;  представників рослинного і тваринного світу ;

 

28

 

Особливості природи Атлантичного океану

 

називає: океани;  представників рослинного і тваринного світу ;

 

29

 

Особливості природи Індійського океану

 

називає:  океани;  представників рослинного і тваринного світу ;

 

30

 

Особливості природи Північного Льодовитого океану. Контрольна робота №3.

 

називає:  океани;  представників рослинного і тваринного світу ;

 

31

 

Аналіз контрольної роботи. Навчальний проект Земля – планета «Вода» (природа океанів)

Виступає  перед класом з підготовленою інформацією

(Дослідницький практикум.  Мандрівка до океану, про яку ти мрієш);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Я у  світі                                                                  

                                                        1 год на тиждень        І семестр    

з/п

Дата

        Зміст  уроку

Державні  вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

 

Вступ. Я – неповторна людина

Учень/учениця має уявлення про:

  • неповторність кожної людини (зовнішність, поведінка, здібності, характер);

 

особистісний розвиток: сприяти усвідомленню власної цінності як особистості, здатності визначати, цінувати, підтримувати свої індивідуальні особливості, несхожість на інших; формувати позитивну самооцінку, толерантне ставлення до інших людей, розвивати здатність визнавати та поважати відмінні риси іншої людини; створювати ситуації успіху, описувати власні досягнення.пізнавальна діяльність: формувати активний пізнавальний інтерес до ознайомлення із досягненнями людини в науці, спорті чи мистецтві;

мовленнєвий розвиток: оволодіння поняттями успіх-неуспіх, досягнення, вміння, цінність, здібності;

здійснювати порівняння ознак в описовій розповіді;

емоційно-вольовий розвиток: розвивати вміння визначати і вербально висловлювати переживання та емоційні стани свої та іншого, підбираючи для цього відповідні слова, вміти називати свій настрій, розвивати здатність до співпереживання;

пізнавальна діяльність: розширювати розуміння і використання понять громадянські права, обов’язки, правопорушення, розвивати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між вчинком і наслідком; вчити пов’язувати свої знання із реальними життєвими ситуаціями, виявляти допитливість.

 

2

 

Навчальний проект (індивідуальний проект) Постать, що подолали життєві труднощі (за вибором учнів). 

Учень/учениця має уявлення про: можливості людини;

 

3

 

Життя – найвища цінність.

Учень/учениця має уявлення про: неприпустимість заподіяння будь-якої шкоди собі й іншим;

 

4

 

Практична робота (Обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України).

Учень / учениця має уявлення про:

  • права й обов’язки людини;
  • право на життя,  рівно-правність людей; право кожного на захист, любов і піклування;
  • право на працю; захист; відпочинок;
  • право на освіту;
  • взаємні обов’язки.

 

5

 

Особистісний розвиток людини упродовж життя. Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Як самому себе виховувати?

значення знань, освіти, працелюбства в житті людини, в досягненні успіхів.

6

 

Практична робота (за вибором учителя) Плануємо пізнавальну діяльність (пізнавальну тему обирає учень). Планування самонавчання, взаємонавчання. 

значення знань, освіти, працелюбства в житті людини, в досягненні успіхів.

7

 

Навчальний проект (індивідуальний, за вибором учня) «Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)», «Мої досягнення».

наводить приклади досягнень відомих людей;

презентує власні успіхи та успіхи людей, з яких бере приклад.

8

 

Узагальнення та систематизація знань учнів за розділом

 « Я – людина»

наводить приклади досягнень відомих людей;

презентує власні успіхи та успіхи людей, з яких бере приклад.

 

 

Я та інші

 

 

9

 

Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід.

Учень/учениця:

ознайомлений/а із прикладами позитивного й негативного ставлення до старших і молодших;

наводить приклади  взаємних обов’язків батьків і дітей;

має уявлення про культуру взаємин людей в сімї;

вживає доречно слова етикету;

встановлює зв’язки між конкретними вчинками і ставленням людей, наводить показові приклади;

 

мовленнєвий розвиток:  збагачення лексичного запасу поняттями на означення соціальних ролей, громадянських прав та обов’язків;

розвивати діалогові навички у ситуаціях спілкування із знайомим/ незнайомим ровесником, дорослим; вчити різноманітних форм звертання до старших людей та ровесників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особистісний розвиток: розвивати прагнення до співпраці, до прояву ініціативи, демонструвати свої здібності та вміння;

 

виховувати почуття відповідальності за стан природного довкілля, за збереження культурної спадщини та традицій, вчити здійснювати оцінку власних дій та вчинків та їх наслідків для себе та інших.

10

 

Бюджет сім’ї. Економія і збереження майна.

дбає про збереження майна та ощадливе  використання сімейного бюджету;

дбає про збереження природних об’єктів, цілісність майна та ощадливе використання ресурсів школи, місцевої громади, до яких він/вона належить;

 

11

 

Навчальний проект (дослідницький, індивідуальний)

Дослідження своїх витрат за тиждень (які товари чи послуги були потрібними і якісними, а на покупці яких можна було зекономити)

дбає про збереження майна та ощадливе  використання сімейного бюджету;

дбає про збереження природних об’єктів, цілісність майна та ощадливе використання ресурсів школи, місцевої громади, до яких він/вона належить;

 

12

 

Культура поведінки учня.

має уявлення про те як поводитися у гостях, про правила гостинності, значення добрих взаємин, їх перевагу над конфліктами, сутність доброзичливості, милосердя, поступливості, наполегливості, відповідальності;

наводить приклади такої поведінки, де виявляються ці чесноти.

13

 

Засоби масової інформації мого села.

 

виявляє інтерес до діяльності засобів масової інформації; розуміє її значення у житті людей;

14

 

Практична робота Написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в селі.

виявляє інтерес до діяльності засобів масової інформації; розуміє її значення у житті людей;

15

 

Соціальна (екологічна) акція (тематика за вибором учителя). Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини?

Учень/учениця:

має уявлення про культуру взаємин людей в сімї, школі, на вулиці;

вживає доречно слова етикету;

встановлює зв’язки між конкретними вчинками і ставленням людей, наводить показові приклади;

 

мовленнєвий розвиток: складати розповідь на задану тему з опорою на власний досвід чи з уяву; 

 

особистісний розвиток: підвищення активності та самостійності, стимулювати здатність проявляти ініціативу у співпраці з однолітками.

16

 

Практична робота   Складання правил ведення дискусії.

Дискусія (на вибір вчителя):  «Чи може неправда бути рятівною?»

уміє тримати дистанцію, відчувати межу бажаної-небажаної поведінки;

бере участь в дискусії: вислуховує, погоджується, відстоює власну точку зору, домовляється;

моделює  спосіб  поведінки у відповідності до конкретної ситуації. 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Природознавство, 4 клас, Планування
Інкл
Додано
5 жовтня 2018
Переглядів
4638
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку