20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарно - тематичне планування з української мови для 4 класу (І семестр)

Про матеріал
Календарно - тематичне планування з української мови для 4 класу (І семестр) складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи.» – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 (зі змінами 2016 року), автор - Захарійчук М. Д.
Перегляд файлу

Українська мова

 

І семестр

4 години на тиждень

 

№ з/п

 

Тема уроку

Матеріал до уроку

Дата

Примітка

 

Мова і мовлення

 

1

 

Вступ. Державні символи України. Мова - жива скарбниця історії народу. Складання тексту-розповіді

впр. 1-4

 

 

2

 

Розвиток мови. Старі та нові слова в мові. Сучасна українська мова. Висловлювання про мову

впр. 5-8

 

 

3

 

Культура мовлення та спілкування. Складання речень. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Мова і мовлення»

впр. 9-12

 

 

 

Текст

 

4

 

Тема, основна думка, заголовок тексту

впр. 13-16

 

 

5

 

 

Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах, міркуваннях

Засоби зв’язку речень у тексті. Редагування тексту

впр. 17-20

впр. 21-24

 

 

6

 

Поділ тексту на частини. План тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

впр. 25-28

 

 

7

 

Розв. мовл. Складання запитань і відповідей на задану тему

впр. 29

 

 

8

 

Текст-міркування: твердження, докази, висновки. Побудова тексту-міркування

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту- міркування. Побудова тексту-міркування за поданим твердженням, доказом (доведенням) і висновком

впр. 30-33

впр. 34-37

 

 

9

 

 

Текст-опис, його мета. Складання текстів-описів за поданим планом і малюнками

Художній і науково-популярний тексти-описи. Складання художнього і науково-популярного текстів-описів птаха

впр. 38-41

впр. 42-45

 

 

10

 

Контрольна робота: письмовий переказ

 

 

 

 

11

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

12

 

Замітка в газету. Вправляння у написанні замітки до стінгазети

впр. 46-49

 

 

13

 

Особливості змісту та побудови есе. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Текст»

 

 

Тема

 

Речення

 

14

 

 Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

впр. 50-53

 

 

15

 

Головні та другорядні члени речення. Усне переказування тексту

впр. 54-57

 

 

16

 

Розв.  мовл. Складання тексту- опису за змістом малюнка

впр. 58

 

 

17

 

Зв’язок слів у реченні. Встановлення зв’язку слів у реченнях

Поширення речень словами та словосполученнями. Переказування тексту за складеним планом

впр. 59-62

впр. 63-66

 

 

18

 

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення

впр. 67-70

 

 

19

 

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами

впр. 71-74

впр. 75-78

 

 

20

 

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Речення»

впр. 79-82

 

 

21

 

Розв.  мовл. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінця

впр. 87

 

 

22

 

Контрольна робота: діалог (письмово)

 

 

 

Тема

 

Слово. Значення слова. Частини мови

 

23

 

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого про слово

впр. 83-86

 

 

24

 

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова.

впр. 88-92

 

 

25

 

Частини мови.  Повторення вивченого. Переказування тексту

впр. 93-96

 

 

 

Іменник

 

26

 

Іменник як частина мови. Повторення вивченого. Значення, в яких уживаються іменники в мовленні

впр.97-100

впр. 101-104

 

 

27

 

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях

 

 

 

28

 

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів Складання речень

впр. 105-108

 

 

29

 

Змінювання іменників за числами

впр. 109-112

 

 

30

 

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагування тексту

впр. 113-116

впр. 118-121

 

 

31

 

Розв.  мовл. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

впр. 117

 

 

32

 

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини

впр. 122-125

 

 

33

 

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини. Навчальний діалог

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Складання речень

впр. 126-129

впр. 130-133

 

 

34

 

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини

впр. 134-137

 

 

35

 

Закінчення іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

впр. 138-141

 

 

36

 

Відмінювання іменників середнього роду в однині. Складання словосполучень

впр. 142-145

 

 

37

 

Розв.  мовл. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

впр. 146

 

 

38

 

Зміна приголосних [г], [к], [х] на ], [ц ], ] перед закінченням в іменниках різного роду

впр. 147-150

 

 

39

 

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи. Робота з фразеологізмами і прислів’ями

впр. 151-157

 

 

40

 

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

впр. 158-161

 

 

41

 

Відмінювання іменників у множині. Усне переказування тексту

впр. 162-165

 

 

42

 

Контрольна робота: диктант

 

 

 

 

43

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

44

 

Розбір іменника як частини мови. Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Іменник»

впр. 166-169

 

Тема

 

Прикметник

 

45

 

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

впр. 170-173

 

 

46

 

Розв.  мовл. Складання письмового висловлювання з елементами міркування за прочитаним твором

впр. 174

 

 

47

 

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Вживання прикметників у прямому та переносному значеннях

Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах. Усний переказ тексту

впр. 175-178

впр. 179-182

 

 

48

 

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами й числами

впр. 183-186

 

 

49

 

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

впр. 187-190

 

 

50

 

Контрольна робота: списування

 

 

 

 

51

 

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Утворення словосполучень. Усний переказ тексту

впр. 191-194

впр. 195-202

 

 

52

 

Розв.  мовл. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

впр. 203

 

 

53

 

Уживання знака м’якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

Закріплення вживання знака м’якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

 Доповнення вірша прикметниками

впр. 204-207

впр. 208-219

 

 

54

 

Вимова та написання найуживаніших прикметників на  -ський, -цький, -зький

впр. 220-223

 

 

55

 

Відмінювання прикметників у множині Закріплення відмінювання прикметників у множині. Робота з прислів’ями. Усний переказ тексту

впр. 224-227

впр. 228-231

 

 

56

 

Розв.  мовл. Складання запрошення

впр. 232

 

 

57

 

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Складання тексту-розповіді за поданим початком

впр. 233-236

впр. 237-244

 

 

58

 

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь «Прикметник»

 

 

 

59

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

60

 

Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Прикметник»

впр. 249-252

 

 

61

 

Розв.  мовл. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

впр. 253

 

 

62

 

Узагальнення і систематизація знань за перший семестр

 

 

Тема

 

docx
Додано
9 червня
Переглядів
324
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку