Презентація з української мови "Речення"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Р е ч е н н я Роботу виконала: Бондаренко Юлія Володимирівна, учитель початкових класів Вознесенської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області

Номер слайду 2

Р е ч е н н я Види речень за метою висловлювання. Звертання. Інтонування речень. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні.

Номер слайду 3

Поетична сторінка Як за змістом слова зв’язати? Можна думку свою виражати? Ось і речення вже готове – З них складається наша мова.

Номер слайду 4

Сьогодні ми вирушаємо у цікаву мандрівку Країною Граматики і йдемо до міста Речення. Там живуть великі і малі родини. У місті зразковий порядок. Його мешканці культурні і ввічливі, один одного розуміють і доброзичливо відносяться. На широких і вузеньких вуличках жодної аварії, бо там розташовані різні знаки, які кожний житель знає, поважає, вміло використовує. Казкова мандрівка

Номер слайду 5

Розрізняти на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення, звертання; Правильно інтонувати речення, різні за метою висловлювання та вираження почуттів; Правильно вживати розділові знаки в кінці речень; Визначати головні члени речення (підмет і присудок); Виділяти словосполучення; Складати і поширювати прості речення за поданими схемами і питаннями. Очікувані результати Побувавши у місті Речення ми навчимося:

Номер слайду 6

Прочитайте рядки слів. Доведіть, які з них є реченнями. Доповніть незавершені речення. Настала чарівна осіння пора. Найперше про це сигналізує білокора ______ . На ній з’являються поодинокі жовті _____ . Назва місяця пов’язана з вересом. В цей час розпочинається масове цвітіння цієї медоносної _____ . Небо все частіше затягують _____ . Починає сіяти дрібний _____ . У цей час уперше тепло з холодом зустрічаються.

Номер слайду 7

Речення – це одне або кілька слів, об’єднаних єдиним змістом, що виражають закінчену думку. З а п а м’я т а й! Світає. Край неба палає. (Т.Шевченко) Розповідні: про когось або про щось розповідається. В кінці речення ставиться крапка. Питальні: про когось або про щось запитується. В кінці речення ставиться знак питання. Спонукальні: спонукає до дії: наказує, запрошує, попереджає, застерігає, радить, вимагає. В кінці речення ставиться крапка. Речення за метою висловлювання

Номер слайду 8

Біжить, шумить струмок. Агов, ти поспішаєш? Хоч ти упертий зроду, неси до річки воду! Речення за інтонацією Неокличні Окличні

Номер слайду 9

Міркуємо разом У дворі росла висока тополя Оля з Марічкою зробили на тополі гойдалку і почали гойдатися біля них літала синичка і співала Марічка думала, що синичці весело і вона радіє разом з ними раптом Оля побачила в дуплі гніздечко з маленькими пташенятами тоді дівчатка зрозуміли, що синичка не радіє, а плаче чому ж плаче синичка Завдання: визначити межу кожного речення та поставити розділові знаки. За В.Сухомлинським

Номер слайду 10

Ти знаєш, що таке хліб Хліб – це наше життя, наше багатство У хлібину вкладена велика праця багатьох людей Шануйте працю хліборобів Бережіть хліб Ти знаєш, що таке хліб? Хліб – це наше життя, наше багатство. У хлібину вкладена велика праця багатьох людей. Шануйте працю хліборобів! Бережіть хліб! Перевір себе Гра “ Заблукав розділовий знак ”

Номер слайду 11

Пізнають, по, людину, пір’ю, а, по, птицю, мові. Рідним, вчися, словом, володіти. Слово, мова, до, зложиться, слова. Гра “ Із слів – речення ” Правильно скласти народну мудрість, пояснити її.

Номер слайду 12

Звертання Звертання – це слово або сполучення слів, які називають того, до кого звертаються. Будь спостережливим Рідну мову, синку, завжди бережи… (В.Верба) Вчіться, діти! Мудра книжка скаже вам чогось багато… (Я.Щоголів) Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, Той у грудях не серденько, тільки камінь має… (С.Воробкевич)

Номер слайду 13

Звертання може стояти на початку, в середині і в кінці речення. Під час вимови звертання виділяється голосом, а на письмі – комою або знаком оклику. Бо кажуть, дитино, що мова наша – солов’їна. (І.Малкович.) Ти стара і вічна мова. Ти могутня, рідна мово! (І.Багряний) Слово, моя ти єдиная зброя, ми не повинні загинуть обоє. (Л.Українка) Запам'ятай

Номер слайду 14

За змістом спонукального речення Друже, допоможи мені розв'язати задачу. складіть (на вибір): - розповідне речення; - питальне речення Переконструювання речень

Номер слайду 15

Робота в групах Розподільне списування І група – розповідне речення ІІ група – питальне речення ІІІ група – спонукальне речення Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко… Де тії ковалі живуть, що золоті сокири кують? Як будемо у дружбі жити – нас нікому не зломити. (З народного).

Номер слайду 16

Поетична хвилинка Рефлексія Виразно прочитай вірш, поясни розділові знаки. Хто ти, хлопчику маленький? Син я України – неньки! Українцем я зовуся – Й тою назвою горджуся! А по чім тебе пізнаю? По вкраїнському звичаю. В мене вдача щира й сміла, І відвага духу й тіла, І душа моя здорова, Українська в мене мова. (Ю. Шкрумеляк)

Номер слайду 17

Диктант з обґрунтуванням Тихесенько вечір на землю спадає. І сонце сідає в тихесенький гай. Ой, сонечко ясне, невже ти втомилось? Чи ти розгнівилось? Іще не лягай! (Колискова)

Номер слайду 18

Робота в парах Скласти усний діалог за малюнками (на вибір) Використати різні речення за метою висловлювання та інтонацією Ласкаво просимо На прогулянці Найважчий урок

Номер слайду 19

1. Які є речення за метою висловлювання? 2.А за інтонацією? 3.Які розділові знаки можуть стояти у кінці розповідного, питального, спонукального речень? 5.Наведіть приклади речень із звертанням. 4. Як виділити звертання в усному й писемному мовленні? Гра ” Інтерв’ю“

Номер слайду 20

Члени речення Слова в реченні, що відповідають на певне питання, називаються членами речення Схема – опора

Номер слайду 21

Другорядні члени речення – слова у реченні, до яких можна поставити питання: ЯКИЙ? ЯКІ? КОМУ? ДЕ? ЯК? та інші. Другорядні члени речення підкреслюються так: …… У Оленки коло хати джміль кружляє волохатий. Запам’ятаймо

Номер слайду 22

Вузлики на пам’ять Другорядні члени речення – слова, до яких можна поставити питання від підмета, становлять групу підмета, ті, що пов’язані з присудком – групу присудка. Питання можна ставити як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Такий двосторонній зв’язок встановлюється лиш між головними членами речення.

Номер слайду 23

Словосполучення – це поєднання двох або більше слів, пов'язаних за змістом і граматично. Словосполучення складається з двох частин: головної і залежної. Зв’язок за змістом встановлюється за питаннями, які ставляться від головного слова до залежного (1). Зв’язок граматичний виражається за допомогою закінчення (2) або закінчення і прийменника (3). Яка? рання весна 1 2 Яке? сонячне літо 3 Де? сидіти за партою Зверни увагу

Номер слайду 24

Встанови зв’язок між словами за допомогою питань. К а л и н а (яка?) ч е р в о н а. Запиши за зразком Червона калина; чисте небо; співати пісню; зачарувалися піснею; росте в полі; перейшли місток; виписав з книги Практична робота

Номер слайду 25

Лелеки звили гніздо на хаті. Лелеки що зробили? звили гніздо на хаті Так зв'язуються між собою головні і другорядні члени речення. що? де? Моделювання речень

Номер слайду 26

Працюємо самостійно Користуючись поданими у схемі питаннями побудуйте речення про перелітних птахів. що зробили? прилетіли Хто? Які? Куди?

Номер слайду 27

Міркуємо разом Співвіднесення поданих схем з відповідними реченнями. 1. Вітер колише траву. 2. Над лісом лунала пісня. 3. Відлетіли птахи у вирій. 1. ___________ ________________________ ••• ••• ••• ••• ••• 2. ••• ••• ••• ••• ••• ________________________ _____________ ______________ 3. ______________ ____________ ••• ••• ••• ••• ••• •••

Номер слайду 28

Позмагаймося Склади зі словом – відгадкою речення за питаннями, вкажи його вид. Який? Що? Що робить? Як? Куди? Відгадай загадку, запиши відгадку. У небі хмара пролітала, Білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг. Так, звичайно, це ж бо …

Номер слайду 29

Творчий диктант Пишається над водою червона калина. Хлюпочуться качаточка поміж осокою. За сонцем хмаронька встає. (Т.Шевченко) Запишіть речення і складіть до нього схему.

Номер слайду 30

Працюємо колективно схилилася (де?) ______. Встановіть зв’язок слів у реченні. 1. Вузька стежка вела до криниці. Стежка (що робила?) ______; стежка (яка?) ______ ; вела (куди?) _______. 2. Над криничкою схилилася червона калина. Калина (що зробила?) _____; калина (яка?) _____;

Номер слайду 31

Творча робота в групах Поширте речення другорядними членами. І група Настала осінь. Ідуть дощі. Відлітають птахи. ІІ груп Гріє сонечко. Усміхається небо. Діти співають ІІІ група Тане сніг. Дзюрчать струмки. Птахи прилетіли.

Номер слайду 32

Візьміть до уваги Об'єднання двох простих речень в одне просте з однорідними членами. 1. На письмовому столі лежали олівці. 2. На письмовому столі лежали зошити. Або На письмовому столі лежали олівці і зошити. Об'єднання двох простих в одне складне 1.Оленка поливала квіти. 2.Василько підносив воду. Або Оленка поливала квіти, а Василько підносив воду.

Номер слайду 33

Кросворд “ Речення ” 1.Член речення, який вказує, що говориться про підмет. 2.Назва речення, у якому про когось або про щось розповідається 3.Речення, вимовлене з особливим почуттям. 4.Як називається речення, в кінці якого ставиться знак питання? 5.Назва речення, яке спонукає до дії. 6.Слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються.

Номер слайду 34

Усний аналіз речення 1. Прочитай речення. 2. Визнач тип речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне). 3. Знайди головні члени речення. 4. Назви другорядні члени речення, залежні від підмета. 5. Назви другорядні члени речення, залежні від присудка. 6. Назви другорядні члени речення,залежні від інших другорядних членів. 7. Визнач, якою частиною мови виражений кожний член речення.

Номер слайду 35

Письмовий аналіз речення Запиши речення. Підкресли головні другорядні члени речення. Визнач вид речення за інтонацією. Випиши з речення всі словосполучення. Постав питання. Листя восени опадає з дерев. Речення просте, розповідне, неокличне; опадає з чого? з дерев; опадає коли? восени. •••••••••• ••••••••••

Номер слайду 36

Тест “ Речення ” . . 1.Що таке речення? а) слова, що виражають закінчену думку; б) слова та розділові знаки; в) група слів. 2.У кінці речення може ставитися: а) знак питання, знак оклику, крапка; б) кома; в) крапка. 3.За метою висловлювання речення бувають: а) розповідні, питальні, спонукальні; б) розповідні, питальні, окличні; в) розповідні, окличні, неокличні 4.Визначити вид речення за інтонацією Який чистий і м'який перший сніг! а) питальне; б) окличне; в) неокличне

Номер слайду 37

8. Скласти речення за схемою: …………..__________ ========= …………… . 5. Побудувати і записати спонукальне речення. Ми любимо і шануємо рідну культуру. 6. Визначити головні члени речення. Тихо шелестіла трава під бризками дощу. а) тихо шелестіла; б) під бризками дощу; в) шелестіла трава. 7. 3 поданих слів побудувати і записати речення. На, висіли, роси, золотому, крапельки, листі.

Номер слайду 38

Список використаних джерел: Література: *Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1 – 4 класи К.:Освіта, 2012. – с.44; *Українська мова, 3 клас / Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Васильківська Н.А., К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 р.; *Рідна мова й мовлення. Підручник для 2 класу / Варзацька Л.О., Дика Н.М., Паціра Н.В., Свінкова А.А. – К.: Равлик, 1997. – с.268 – 318; *Українська мова, 2 клас / Вашуленко М.С., Дубовик Г., К.: Видавничий дім “Освіта”, 2012 р.; *Дяченко Л.М. Сучасний довідник школяра. 1 – 4 класи / Дяченко Л.М., Морозова З.В., *Шевченко К.М. – Харків: Книжковий клуб “ Клуб сімейного дозвілля ”, 2010. – с.197 – 205 (книга трьох авторів); *Країна Знань: Довідник молодшого школяра. /Автор – упорядник.: Огієнко Т.М., *Філіпова Н.А., Богданова Л.Ф., Кириченко Н.М. – Х.: ТОВ “ Українська книжкова мережа”, 2010. – с.19 – 24; *Вашуленко М., Васильківська Н. Методичні орієнтири щодо роботи за підручником: “Українська мова”, 3 клас (авт. М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко, Н.А. Васильківська, К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013) // Початкова школа. – 2014. - №6. – с. 4 – 11 (стаття із журналу); *Курганова Н.В. Українська мова в таблицях та схемах для учнів початкових класів. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. с.21 – 24 (навчальне видання); *Ісаєнко О.В., Методичні рекомендації з проведення контрольних робіт з української мови в початковій школі: Навчальне видання/ Ісаєнко А.В., Петрюк Л.П., Рисована З.Г. – Х: ТОВ “НОВА ТЕМА”, 2010. – 144 с. (книга трьох авторів); *Івантьо М.Р., “Перлина”: Навчальний посібник з народознавства для 4 класу, Іватьо М.Р., Коструба С.С., Коструба Т.М. – К. Навчальна книга, 2001, (книга трьох авторів).

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Цимбалюк Ірина Юріївна
  Велике спасибі, Юліє Володимирівно за таку змістовну презентацію.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Савчук Лідія
  Дякую, що поділилися своє розробкою. Давно не зустрічала такої гарної роботи.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Докучаєва Оксана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Шевгеніна Тетяна Григорівна
  Шановна колего! Дякую за цікаву розробку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Мамчур Олена Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
ppt
Додано
24 грудня 2017
Переглядів
25527
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку