Календарно - тематичний план роботи з англійської мови у 6 класі по підручнкуу Л.Самойлюкевич

Про матеріал
Цей матеріал допоможе вам швидко і якісно спланувати свою роботу в 6 класі. Цей матеріал дуже складно знайти навіть в інтернеті і том ділюся ним з вами
Перегляд файлу

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Тема:  Шкільне життя

 

 

 

 

1

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається; розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ

To travel, to play computer games, to do the shopping, to enjoy a hobby, to take part in celebrations, to read for pleasure, to roller skate

Past Simple

Текст

Summer holiday plans’’

Бесыда за картинками

впр.1  с.4

Відповісти на питання впр.2 с.5

Текст

впр.4 с.5

Скласти речення в  Past Simple впр.2 с.5

2

 

Закріплення ЛО.

Виконання лексичних вправ

Дієслова.

Irregular verbs

Аудіювання діалогу

Скласти діалог за зразком с. 6

Діалог  с. 6

Скласти питання та відповіді в  Past Simple про літні канікули

3

 

 

звороти:

There is, there are

Модальні дієслова: must, can, may, should/shouldn’t

вірш

“The Sixth Former’s Rap’’

впр.1 с.7,

впр.3 с.8

описати картинку.

In groups, say:

1. What clothes the sixth formers should/shouldn’t wear at school.

2. How the school children should/shouldn’t behave at school.

 

впр.4  с.8

Скласти речення за зразком впр.2 стр.9

4

 

To study new subjects meet new friends work hard take sport go on excursions join different clubs learn many interesting things Активізація ЛО. Виконання лексичних вправ.

Possessive Case of Nouns

Текст

впр.4 с.9

Переказ тексту за картинками

впр.3 с.10

Текст

впр.4 с.9

План переказу тексту

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

5

 

 

 

Майбутня дія за допомогою структури to be going to and Present Continuous

Аудіювання діалогів

Робота в парах: discuss with friends your plans for the 6-th form

Доповнити діалог  впр.3 с.10

Словниковий диктант

 

6

 

To become a sixth former,to be going to do smth,to take part in smth, to join smth to devote much time to smth, to enjoy smth

 

Аудіювання мови учнів

Розповісти про свої плани

впр.3 с 11

 

впр 6 с 11 скласти речення

 

7

 

 

Модальні дієслова:

should/shouldn’t,

Аудіювання діалогу

Бесіда по прослуханому.

Скласти діалог за зразком.

Заповнити текст

з should

/shouldn’t,

 

Скласти речення з should/shouldn’t,

 

8

 

 

 

Аудіювання мови учнів

Розповісти про канікули та плани на майбутнє

 

 

9

 

 

 

Аудіювання мови учнів

Бесіда за картинками с.11

 

Творча робота.

Write about a new activity you are going to take part in being a sixth former.

10

 

     Пiдсумкова комплексна робота з теми  (тестові завдання).  

 

 

Тема:  Я, моя сім’я, мої друзі (характер людини)

11

 

 

provider,adventurous,breathtaking,memorable,supportive,to be the hearts of ones familyto help smb out,to have smth in common,

The Present Simple

Family chant

Бесіда за картинками с.12

 

Читання нових слів

Скласти речення з новими словами

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

12

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається;

брати участь у міжкультурній комунікації: поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 

Sometimes never seldom from time to time

The Present Simple

 

Аудіювання тексту

Скласти речення впр.1 а,б с.13

впр.1 с.13

впр.1 стр.13 скласти речення

 

13

 

 

The Present Simple

Питальні реченн

tag questions

Аудіювання мови учнів

Скласти питання впр.2 с.14

Читати речення впр.2 с.14

Скласти питальні речення с.14

14

 

 

 

Аудіювання мови учнів

Розповідь про сім’ю

впр 1 с.14

впр.2  с.14

с.14

Скласти речення за зразком с.15

15

 

 

Present Simple

впр.1 с.16

Відповісти на питання до тексту с.17, впр.3 с.18

впр.1 с.16-17

Словниковий диктант

 

16

 

 

Present Simple

Аудіювання мови учнів

Описати картинку

впр.1 с.18

Робота в парах:

discuss the lifestyles of your families.

Діалог

впр.2 с 18

Доповнити діалог с.18

 

 

18

 

 

The Present Simple

Впр.1-2 с.19

Listen and say what story was the most memorable for Christine

Бесіда по прослуханому

 

a short essay about family lifestyle (за планом с. 19)

 

19

 

Creative cute intelligent neat stingy patient

The Present Simple. Питальні речення

general questions

впр.1 с.20

 

Character chant

Скласти речення з новими ЛО

впр. 1 с.20

Читати діалог с.20

впр.1 с.20

скласти питальні речення

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

20

 

 

впр.4 с.22

виконання лексичних вправ

The Present Simple. Питальні речення.

yes/no questions to express surprise

 

Аудіювання діалогів

Складання питань за зразком впр.2 с.21; скласти міні-діалог с.21

с.21

впр.4 с.22

Negative/

good  qualities of a personality

 

 

21

 

 

The Present Simple

 

впр.1 с.23

What makes a character

с. 23 розповісти про себе, свій характер

Читання діалогів  впр.1 с.23

Доповнити діалог

впр.2 с. 24.

Описати своїх рідних

впр.7 с.24

22

 

Пiдсумкова комплексна робота з теми (тестові завдання).

 

Тема:  Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, характер людини, одяг)

23

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається;

розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей

поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 

An orphan ,liveliness, braids expressive. freckles,freckled face,curly hair,pointed chin,to be full of spirit,broad and full forehead,clear ,sweet voice

The

Present Simplе.

Спеціальні,

розділові питання

впр.1 с.26

Appearance rhyme

Описати зовнішність за картинками

впр.1 с.25

нові слова

Скласти речення за зразком

впр.3 с.26

24

 

Wear, put on,

ЛО по темі «Предмети одягу» Активізація ЛО. Виконання лексичних вправ

Питальні речення

Don’t you like them

 

 

 

Текст

What do you usually wear to school?

Складання діалогів про зовнішність людей

впр. 2 с.27

Словниковий диктант

25

 

 

The Present Simple

 

Читати текст

впр.3 с.28 прочитати текст, виправити помилки

 

 

 

Вписати нові ЛО  в текст

26

 

 

 

Прослухати текст впр.1 с.29

Surprise

Бесіда по тексту

впр.1 с.29

 

Питання до тексту с.29

 

 

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

27

 

іншої культури;

брати участь у міжкультурній комунікації: використовувати довідкові навчальні посібники (словники, граматичні довідники) для самостійного навчання»

 

впр.2 с.30

 

 

Аудіювання діалогів

Описати зовнішність дівчини. Скласти діалог с.30

Читати діалог впр.2 с.30

Доповнити діалог с.30

28

 

Storyteller,unite,well-read,hard-worker,devoted с.31

 

Аудіювання нових слів

Складання речень з новими ЛО

Читати нові слова

Складання речень з новими ЛО

29

 

 

 

Аудіювання вірша  с.32

Складання діалогів с.32

впр.1 с.34

 

впр. 1 с.33

скласти речення

30

 

впр.2 с.37

Прийменники

 

Present Simple

Заперечна та питальна форми речення

Тест

впр.1 с.36    

 

Описати зовнішність друга впр.1 с.35

Скласти діалог за впр. 2 с.35

Читати діалог

впр.4 с.38

 

впр.2 с.35

31

 

Пiдсумкова комплексна робота з теми с.36-39.

Тема:  Спорт (види спорту, спортивні уподобання)

 

32

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається;

розуміти та поважно

To interview,somebody to hit,thrilling,speed,to take off,to land

Займенники

Imagination poem

Скласти речення з новими словами

Нові слова

впр.1 с.40

 

33

 

To take a walk in nature ,to do a lot of squash,to keep fit,to make a model с.40

Would like to try

-ful,-able,-ing,-ive

Текст  “My hobby”

впр1с.41

Відповіді на питання

 

Скласти речення з новими словами

34

 

Spectacular,dangerous,hard,breathtaking,enjoyable

As+adj+as

Нові слова

впр.3 с.42

Розповісти про спорт, як хоббі

Нові слова

Скласти речення за зразком с.42

35

 

 

The Present Simple

Аудіювання мови учнів

Розповісти про хоббі

с.43-44

 

 

с. 44 -45

текст

 

 

 

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

36

 

ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; брати участь у міжкультурній комунікації: поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. використовувати довідкові навчальні посібники (словники, граматичні довідники) для самостійного навчання», знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;

 

 

To eat out, mashed potato, fast food

As+ajec+as

 

Відповіді на питання впр.2 с.46

впр.2 с.46

словниковий диктант

 

37

 

 

The Present Simple

Аудіювання діалогів

Складання діалогу за зразком

впр.4  с.46

розповідь  по картинкам

Діалог впр.6 с.46

Доповнити діалог

38

 

 

 

Текст  “My friend’s hobby”

Бесіда по тексту, бесіда по темі «Хоббі»

 

Писати про своє хобі (за планом с.47)

 

39

 

Stickers,packet,to trade,to exchange,creative,knitting,sewing,solution,regularly с.47

 

 

Скласти речення з новими словами

Нові слова с.47

Скласти речення з новими словами с.47

40

 

Лексика з  теми с.48

Adverbs

(прислівники способу дії)

Regular, irregular

The optimistic poem

Відповіді на питання

впр.1 с.48

впр.1 с.48

Граматичні вправи (Adverbs

Regular, irregular)

41

 

Лексика з теми с.49

Ступені порівняння прислівників

Аудіювання мови учнів

Відповіді на питання

впр.2 с. 49;

бесіда за картинкою с.49

Правило с.49

Граматичні вправи (Ступені порівняння прислівників)

42

 

Лексика з теми с.50

 

Аудіювання мови учнів

впр.1 с.50,

впр.2 с.50

Робота в групах:

The Potential Hobby Chart

 

Словниковий диктант

 

43

 

 

Present Simple

Впр.1 с.51

Бесіда по тексту.

Розповісти про хобі своїх друзів

 

текст  Hobbies впр.5 с 51

Написати про улюблені страви

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

44

 

 

Лексика з теми

Verb can

Аудіювання діалогів

Розповісти про позитивні та негативні риси різних хобі;

впр.1-2 с.53;

 

впр.1с.53

 впр.3 с.54 доповнити діалог

 

45

 

 

 

Аудіювання мови учнів

складання діалогів за зразком с.54

впр.3 с.54

Писати листа впр.7 с.54

 

46

 

Пiдсумкова комплексна робота з теми  (тестові завдання).

 

Тема:  Спорт (види спорту, спортивні уподобання)

 

 

47

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати довідкові навчальні посібники (словники, граматичні довідники) для самостійного навчання»,

 

 

To daydream,lovingly,a saddle,stubborn,to gallop,half-way ,to outgrow smb ,to ride a horse? to milk a cow с.55

Verb can

Нова лексика

Бесіда за картинками с.55

Нові слова

Скласти речення з новими словами. с.55

48

 

To grow into smth,to be the right size,to love –hate relationship,to love smb dearly,to make no difference

сполучники

….so….,…and…,…but…

then

Аудіювання нової

лексики

Скласти речення з впр.1 с.56

Вірш

The jumping rope poem

Скласти речення з впр.

1 с.56

49

 

 

The Present Continuous

The Past Continuous

Аудіювання тексту

Питально-відповідні

Правило на с. 57

Граматичні вправи (The Present Continuous

The Past Continuous)

50

 

Лексика по  темі

Verb can

Текст 

впр.5 с.59

Horses - my hobby

Описати картинки с.58

Бесіда по тексту

Текст 

впр.5 с.59

Horses - my hobby

Словниковий диктант

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

51

 

розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ,  розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

брати участь у міжкультурній комунікації, знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;

 

Лексика по  темі

 

Аудіювання мови учнів

Скласти розповідь за картинками. Скласти діалог за зразком

впр  2 с.61

Текст

впр.5 с.59-60

Питання до тексту

 

52

 

Drama,science fiction,programme,chat show,fantasy film,soap opera.analytical programme

 

Нова лексика

Describe some of your earliest childhood memories connected with your hobby.

впр.1 с.62

Скласти речення за зразком с.62

51

 

Лексика по теме с.64

 

Tv poem

Складання міні-діалогів за картинками с.63 розповісти про свої улюблені передачі

впр.4 с.64

впр.2 с.65

53

 

Лексика по темі с.65-66

 

Текст

впр.1 с.65-66

We can please everyone!

Питально-відповідні вправи по тексту

 

Текст

впр.1 с.65-66

We can please everyone!

 

 

54

 

 

 

впр.7 с.67

Бесіда по темі

Скласти діалог за зразком с.67

с.67

Писати листа про своє хоббі

55

 

Пiдсумкова комплексна робота з теми (с.68-70)

Тема : Шкільне життя (улюблені предмети).

56

 

 

Punctual,well-planned,to manage,absent-minded,routine,assembley hall,to crib с.71

 

Нова лексика

 

Скласти речення з новими словами

Time management  rhyme

Скласти речення з новими словами  с.71

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати довідкові навчальні посібники (словники, граматичні довідники) для самостійного навчання», розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ,  розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

брати участь у міжкультурній комунікації

 

To work hard on smth,to waste time,to do everything in time,to plan ahead,to do smthin  the last minute,to be late for smth,to sign up for smth с.71

May must can

Модальні дієслова

Текст V

My daily routine

Скласти речення з модальними дієсловами

с.71, нові слова

 

Питальні речення з модальними дієсловами

 

58

 

 

 

May must can

Модальні дієслова

Аудіювання мови учнів

Відповісти на питання

впр.2 с.73

скласти розповідь с.73

Нова лексика

 

Словниковий диктант

 

59

 

 

Enough, too

впр.2.3 стр.75

Діалог впр.1 с.74

Розповідати про свій день у школі

впр.1 с.74

Talking about school routine

впр.2 с.74

 

60

 

Лексика по темі с.77

 

впр.7 с.76

Бесіда за картинками с.76

Доповнити діалог с.76

Написати листа (за планом с.77)

 

61

 

Native speakers,manuscript,stimulate,research,to download,report good-naturedly с.77

 

Нова лексика

Бесіда за картинками с.77,

с.77

скласти речення за зразком с.77

 

62

 

To have a good head for… to have a good command of smth to use smth.to advantage to be computer literate ,to broaden one’s horizons to make magic to search the Internet с.77

Linking words

So, and but

Нова лексика

впр 1а, б с 78

The nothing-doings poem

впр.1 с.78

 

 

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

63

 

 

 

Because,

that’s why

 

Бесіда за картинками с.79, впр.1 с.79, впр.3 с.80 відповісти на питання

впр.2 с.79

впр.2 с.80 скласти речення за зразком

 

64

 

Лексика по темі     

 

Текст

впр. 1 с. 80

Бесіда по тексту; впр.3 с.82 бесіда за картинками

 

Текст

впр. 1 с. 80,

впр. 2 с. 82

 

65

 

Пiдсумкова комплексна робота з теми (тестова робота)

 

 

Тема : Шкільне життя (улюблені предмети).

66

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається;

розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури

Mother-tongue. fluently.

Imitate. transcribe. gifted.  Culture с.83

The Present Simple

Аудіювання нових слів с.83

Скласти речення з новою лексикою с.83; бесіда за картинками с.83

Нові слова с.83

Language chant с.84

Впр.1 с.84 скласти речення за зразком.

67

 

To master a language
to improve ptonunciation
to develop sreaking skills
to role-play a dialogue
to be excited about smth с.83
 

May must can впр, 1 с,84

Аудіювання нових слів

Скласти міні-діалогів впр.1 с.84 впр.2 с. 84, доповнити речення

с.84

впр.2 с. 84 скласти речення за зразком

68

 

впр. 1 с. 85, знайти відповідність

 

Аудіювання мови учнів

Питально-відповідні вправи по тексту с.85

впр. 3 с. 85

Словниковий диктант

69

 

 

Словотворення

Аудіювання мови учнів

Описати урок іноземної мови за картинкою.
Переказ тексту

впр. 1 с. 86

Discovery class

впр. 2 с. 87

 

 

Дата

Соціокультурна та загально-навчальна компетенції

Мовна компетенція

 

 

Moвленнєва компетенція

 

Примітка

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

70

 

народу країни, мова якої вивчається, озуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; використовувати довідкові навчальні посібники

Sewing knitting choitr
aerobics to relax embroidery at break time
to be all for smth
to play computer games

 

Аудіювання нових слів;

Вірш

My leisure activity

Скласти речення з новою лексикою, бесіда за картинками

с. 90, впр. 3 с. 91

Текст

впр. 2 с. 91 вставити слова

Скласти речення з новою лексикою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

Текст

Tastes differ

впр. 2 с.92, бесіда за картинками, впр 3 с.93

текст

впр. 1 с.92

 

72

 

 

 

Впр.1-2 с.94

Скласти  діалог
впр. 2 с. 93

 

 

73

 

 

 

Аудіювання мови учнів

Бесіда за картинками с.94

 

написати розповідь за картинками с.94

74

 

Пiдсумкова комплексна робота з теми (с. 95-97)

75

 

Контроль  письма

76

 

Контроль аудіювання

77

 

Контроль читання

78

 

Контроль  говоріння

79

 

Аналіз контрольних робіт

80

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (для спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 6 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
16 лютого
Переглядів
195
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку