10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування 11 клас (профільний рівень) Л. Морська

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 11 клас (профільний рівень) автор Л. Морська 5 годин на тиждень І семестр
Перегляд файлу

                                                         Календарно-тематичне планування з англійської мови

в 11 класі за підручником Л. Морська (профільний рівень) на 2019/2020 навчальний рік

І семестр 5 год на тиждень

Дата

Тематика ситуативного  спілкування

Мовний інвентар- лексика

Мовний інвентар- граматика

Очікувані результати

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетентності

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Я, моя сім'я, друзі

Male and female relatives

 

-вміти описувати життєві події,висловлюючи свою особисту точку зору

 

+

 

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

2

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

+

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

3

 

Я, моя сім'я, друзі

 

Passive Voice

-описувати проблеми, досягнення,виявляти їхні причини і наслідки

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

 

 

 

 

4

 

Я, моя сім'я, друзі

 

Review of Conditionals

+

+

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

5

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionals І/ІІ/ІІІ

-добре засвоїти необхідний лексичний мінімум по темі,

навчитися називати близьких та віддалених родичів

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

6

 

 

 

Я, моя сім'я, друзі

Life stages

Систематизація часових форм

 

 

+

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

7

 

 

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

+

 

+

 

Екологічна грамотність та здорове життя

8

 

 

 

Я, моя сім'я, друзі

 

Past Tenses

-вживати у своєму мовленні модальні дієслова:Must and should

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

9

 

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

10

 

 

 

Я, моя сім'я, друзі

Activities with friends

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

11

 

 

Я, моя сім'я, друзі

 

Future Tenses

- застосовувати у своєму мовленні фрази:

I couldn't live without it!

What do you do for a living?

Could you ask my sth?

Fancу seeing you again. Oh, well, never mind!

+

 

+

 

Екологічна грамотність та здорове життя

12

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

13

 

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

14

 

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

 

+

 

Екологічна грамотність та здорове життя

15

 

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

-описувати повсякденне життя, умови та міжособистісні стосунки

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

16

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

+

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

17

 

Я, моя сім'я, друзі

 

Writing an informal letter

 

 

+

 

Екологічна грамотність та здорове життя

18

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

-погоджуватися та не погоджуватися твердженнями.

I agree  I disagree

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

19

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

+

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

20

 

Я, моя сім'я, друзі

 

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

21

 

Харчування

Preparing food

 

-вміти  знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях, традиціях,стилях життя

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

22

 

Харчування

 

Tag questions

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

23

 

Харчування

 

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

24

 

Харчування

Flavours

 

 

+

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

25

 

Харчування

 

Review of Tense Form

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

26

 

Харчування

 

 

-вміти висловлювати своє ставлення до корисної та шкідливої їжі,

-визначати їх пріорітети

 

 

+

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

27

 

Харчування

Eating out

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

28

 

Харчування

 

 

 

 

+

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

29

 

Харчування

 

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

30

 

Харчування

 

 

-дотримуватися норм поведінки та спілкування за столом

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

31

 

Харчування

Food consumption

 

 

 

+

 

Уміння вчитися впродовж життя

32

 

Харчування

 

 

 

 

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

33

 

Харчування

 

 

-називати обладнання, персонал, їжу,напої та закуски

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

34

 

Харчування

 

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

35

 

Харчування

 

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

36

 

Харчування

 

 

 

 

 

 

-називати етапи приготування їжі відповідно до рецепта

-формувати та обґрунтовувати власну думку мовними засобами щодо досягнення порозуміння питань

 

+

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

37

 

Харчування

 

 

 

 

 

Writing a review

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

38

 

Харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

 

-використову-вати ідіоматичні вирази

39

 

Харчування

 

 

 

 

 

+

 

Уміння вчитися впродовж життя

40

 

Харчування

 

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

41

 

Дозвілля

Indoor activities

 

-висловлювати власну думку,-висловлюватися, використовуючи substitution table

 

+

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

42

 

Дозвілля

 

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

43

 

Дозвілля

Outdoor activities

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

44

 

Дозвілля

 

Review of the Active Tense Forms

-описувати нещодавно переглянутий фільм, програму чи ток-шоу

 

+

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

45

 

Дозвілля

 

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

46

 

Дозвілля

 

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

47

 

Дозвілля

 

Інфінітив

Герундій

-проводити інтерв’ю та презентувати результати

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

48

 

Дозвілля

 

 

 

 

+

 

Уміння вчитися впродовж життя

49

 

Дозвілля

Phrasal verbs

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

50

 

Дозвілля

 

Describing graphs

використовувати фрази: the main reason I like it is that…,

I enjoy this because…,

Actually…,

One of the reasons I prefer it is because…,

To be honest..,

On the whole… .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Уміння вчитися впродовж життя

51

 

Дозвілля

 

 

 

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

52

 

Дозвілля

 

 

 

 

 

 

+

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

53

 

Дозвілля

 

 

 

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

54

 

Дозвілля

Useful introductory expressions

 

 

 

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

55

 

Дозвілля

 

 

 

-обговорювати клуби за інтересами, кіно, театр,телебачення

-розповідати про улюблену виставу/фільм

 

 

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

56

 

Дозвілля

 

Writing a summary

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

57

 

Дозвілля

 

 

 

+

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

58

 

Дозвілля

 

 

-демонструвати зацікавленість у предметі розмови

 

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

59

 

Подорож

Accommodation

 

-вміти описувати місце подорожі

 

 

 

 

 

+

 

Уміння вчитися впродовж життя

60

 

Подорож

 

Review of Conditionals II

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

61

 

 

 

Подорож

 

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

62

 

 

 

Подорож

Travelling models

 

-підтримувати  дискусію,

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

63

 

 

Подорож

 

Review of Tenses Form

розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему розмови

 

 

+

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

64

 

Подорож

Travelling impressions

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

65

 

 

Подорож

 

 

 

 

+

 

Уміння вчитися впродовж життя

66

 

 

Подорож

 

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

67

 

Подорож

Travel destinations

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

68

 

Подорож

 

Writing a description of a perfect holiday

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

69

 

Подорож

 

 

-складати план до статті, -ви-користовувати тематичну лексику у мовленні

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

70

 

Подорож

 

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

71

 

 

Подорож

Touring Ukraine

 

 

 

 

+

Ініціативність та підприємливість

72

 

 

Подорож

Travel idioms

 

+

 

 

 

Екологічна грамотність та здорове життя

73

 

 

Контроль аудіювання

74

 

Контроль читання

 

75

 

 

Контроль письма

76

 

 

Контроль говоріння

77

 

 

Подорож

 

 

 

 

 

 

 

Sequence of Tenses

використовувати фрази: I would move to…

My perfect holiday would be…

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

78

 

Подорож

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

79

 

Подорож

 

 

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

80

 

Подорож

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Захаров Микола
  Можливо є планування Л. Морська 11 клас на II семестр? Надішліть будь ласка на [email protected]
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Наумова Любов
  Можливо є планування Морська 11 клас профіль і на ІІ семестр,скиньте будь ласка [email protected](мій e-mail).
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Вовк Яніна Олексіївна
  Скажіть , будь ласка, можливо, маєте розробку і на ІІ семестр 11 клас? [email protected] (мій e-mail)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 вересня 2019
Переглядів
3380
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку