Календарно-тематичне планування 3 клас на 2020-2021 навчальний рік І семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 3-А клас на 2020-2021 навчальний рік І семестр за підручником Губарєва
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування 3 клас на 20__-20__ навчальний рік І семестр

За програмою __ годин, за планом ___ годин I семестр

Дата

Зміст уроку

Мовний інвертар

Види мовленнєвої діяльності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані результати

Лексичний матеріал

Грамати-чний матеріал

Сприйняття на слух

Зорове сприй-няття

Усна взаємодія

Писемна взамодія

                              Школа

1

 

Раді Вас бачити знову! Розвиток навичок усної взаємодії. Робота в парах. Повторення.

Hello! Hi! I’m glad to see you! See you! Good morning! We’re happy to see you! How are you?; rules of the class

Am, is.are;

Ex. 1, 2,4 p.6

Ex.1,3 p.6

Ex. 4 p.6

WB

Екологічна безпека та сталий розвиток

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Громадянська відповіда-льність

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними потребами.

Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади.

Обговорює шкільні правила.

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – з англ.).

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгваль-ному та полікультурному середовищі.

 

Здоров'я і безпека

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Ставити і відповідати на прості запитання

2

 

Мій портфель. Розвиток навичок сприймання на слух. Робота з малюнкамиПовторення.

 

 

 

a schoobag, a book, a copybook, a pen, a pencil, a sharpener, a rubber, paints, crayons, a lunchbox, a pencil case

What have you got? Have you got …? I have got…;plural of the nouns

Ex. 1,2 p.7

Ex. 1,3 p.7,8

Ex. 1,4 p.7,8

Діагностична робота

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Розпізнавати знайомі слова

 

3

 

Моя класна кімната. Повторення. Розвиток навичок усного продукування. Робота з малюнками

A classroom, a whiteboard; to take a photo, a letter, a chair, a desk, a computer, a bookcase

There is/are; I can…, We can…, Can I….?

Ex.1,2 p.9

Ex1 p.9

 

WB

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Описувати приміщення

 

 

4

 

 

Класна кімната моєї мрії. Повторення. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом.

 

A classroom, a whiteboard; to take a photo, a letter, a chair, a desk, a computer, a bookcase; Super! Good idea! Numbers;

 

There is/are; I can…, We can…, Can I….?

 

 

Ex.3 p.10

 

Ex. 4 p. 10

 

WB

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Ставити і відповідати на прості запитання

5

 

Шкільні предмети. Повторення. Розвиток навичок усної взаємодії.  Робота в парах.

English; Music; Crafts; Ukranian; Art; IT; Maths, Science;PE; to count; to use computers; a lesson; to explore our world; to paint pictures, to make toys;

I can…/We can…

Ex. 2 p. 12

Ex.1,4 p.11,12

Ex.3p.12

WB

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Розпізнавати знайомі слова, описувати клас

 

6

 

Розклад уроків. Повторення. Розвиток навичок писемного та усного продукування.

Days of the week; school subjects;

I have…; I like…;

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&list=RDmXMofxtDPUQ&start_radio=1

Ex.5 p.13

Ex.5,8 p.13

Ex. 7 p.13; WB

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Описувати свій шкільний день

 

7

 

Мій улюблений шкільний предмет. Повторення. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом.

School subjects; a subject; favourite

I like/I don’t like doing smth…; What is your favourite….?

Ex.1,3 p.14,15

Ex.1 p.14

Ex 4,5 p.15

WB

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Ставити і відповідати на прості запитання

 

 

 

8

 

Наш розклад. Розвиток навичок усної взаємодії.  Робота в парах.

 

 

 

 

Days of the week; school subjects;Thank you! You are welcome; on (with days of the week)

What lessons have you got? I have got…

 

 

 

Ex.1,3 p.16,17

 

 

 

Ex.1,2 p.16

 

 

 

Ex. 4,5 p. 17

 

 

 

WB

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Ставити і відповідати на прості запитання

9

 

Час історій. Розвиток навичок сприймання на слух  та  усної  взаємодії. Рольові ігри.

revision

revision

Ex.2 p.18

 

Ex.1,3 p.18

WB

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Висловлювати власні думки

 

10

 

Ми – творчі! Проектна робота.

revision

revision

 

WB

Ex.2 p.19

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Описувати шкільне життя

 

11

 

Школа. Узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Ставити і відповідати на прості запитання

12

 

Школа  Підсумковий урок. Діагностична робота

 

 

 

 

 

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Розпізнавати знайомі слова

 

 

Я, моя родина і друзі

 

13

 

Звідки ти?Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом.

Language Camp; Meet new friends; a website; to record videos; to share a video on the site; me too,let’s try; numbers; to live

You can…/I can….; Where are you from…?; I am from…

Ex.1 p.22

Ex.1,2 p.22

Ex.2 (b) p.22

Ex.2 (b) p.22

Ex.3 p.23

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Громадянська відповідальність

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини

Пояснює вибір особистих символів.

Порівнює сімейні традиції.

Наводить приклади свого внеску в життя громади.

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним.

Планує траєкторію власного життя

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

Здоров'я і безпека

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет

Підприємливість та фінансова грамотність

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

 

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Ставити і відповідати на прості запитання

14

 

Це я!Розвиток навичок писемного продукування. Проектна робота.

 

England,Poland, Ukraine, Spain, Germany,Canada

 

Where are you from…?; I am from…

 

 

 

Ex 5,6 p. 24

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Розпізнавати знайомі слова, що позначають кольори і цифри

 

15

 

Моя адреса. Розвиток навичок усного продукування. Числівники 1-100.

 

Numbers 20-100; an address; a street, a house, a flat

What is your address?

Ex 1,2 p.25

Ex 1 p. 25

Ex.5 p.26

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Описувати зовнішність людини

 

16

 

Звідки ти? Розвиток навичок усної взаємодії. Рольові ігри.

Numbers 20-100; an address; a street, a house, a flat

What is your address?

 

Ex. 7 p. 27

Ex.6 p.26

 

Рахувати від 10 до 100

Ставити і відповідати на прості запитання

17

 

Моя сім’я та друзі. Розвиток навичок усного продукування. Робота з малюнками

Family members; How old are you?

I can…/I have got…

Ex 1 p.28

Ex 1 p.28

Ex 2,4 p.28,29

 

Рахувати від 10 до 100

Ставити і відповідати на запитання з метою ідентифікації власника

18

 

Я умію гарно рахувати. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом.

Numbers (20-100); plus,minus; kind;

He\She is… years old.

Ex.3 p.30

Ex.1p.30

Ex 4,5 p.30

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Розпізнавати знайомі слова, що позначають кольори і цифри

 

19

 

Домашні обов’язки. Розвиток навичок усної вза.  Робота в парах.

Help about the house; vacuum the carpet; wash the dishes; feed our cat; walk our dog; water the plants;

Let’s …; Can you …?;

Ex.1 p.31

Ex.1,2 p.31

Ex. 3 p.31

 

Розуміти повільне та чітке мовлення з довгими паузами

Описувати зовнішність людини

20

 

Домашні обов’язки. Розвиток навичок усного продукування. Проектна робота.

Help about the house; vacuum the carpet; wash the dishes; feed our cat; walk our dog; water the plants;

Present Simple; Who?; When?;always;every day; never;

 

Ex.4,7 p.32

Ex.4,5,6 p.32

 

Рахувати від 10 до 100

Ставити і відповідати на прості запитання

21

 

Час історій. Розвиток навичок сприймання на слух  та  усної  взаємодії. Рольові ігри.

revision

revision

Ex 2 p. 33

Ex 1 p. 33

Ex.3 p. 33

 

Рахувати від 10 до 100

Ставити і відповідати на запитання з метою ідентифікації власника

22

 

Ми – творчі! Проектна робота.

revision

revision

 

 

 

 

Розповідати про свої уподобання, що вміє роботи, а що не вміє робити

23

 

Моя сім’я та друзі. Узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

revision

revision

 

 

Ex.1 p. 35

 

Продукувати прості речення з метою опису своєї сім’ї

Розповідати про свою родину

24

 

Моя сім’я та друзі. Підсумковий урок. Діагностична робота.

revision

revision

 

Ex.2 p.36

Ex. 3 p.36

 

Описувати зовнішність, називати кількість предметів, розповідати про свої уподобання

Людина

 

25

 

Зовнішність моїх друзів. Розвиток навичок сприймання на слух. Робота з малюнками.

A birthday party;a princess; hair;curly;staight;long;short;blond;dark;big;small;nose;mouth;funny;glasses; an eye; an ear; teeth; a pirat;

To be;pronouns; have/has;

Ex 1,3 p.37,38

Ex 1,2 p.37,38

Ex. 2,4 p. 38

 

Громадянська відповідальність

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей і потреб суспільства.

Підприємливість та фінансова

Грамотність

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій.

 

Розуміти знайомі слова у супроводі малюнків

Розповідати про щоденні справи

26

 

Зовнішність моїх іграшок. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом.

 

 

 

a tooth/teeth; a foot/feet; man/woman;head;an arm;hand;leg;finger;toe; a secret; guess;

Plural of the nouns; it’s/it’s not; is it …?;

Ex. 1 p. 39

Ex. 1 p. 39; Ex. 2 (a) p. 40

 

 

Ставити та відповідати на запитання щодо щоденних справ

27

 

Зовнішність моїх іграшок. Розвиток навичок писемного продукування. Проектна робота.

a tooth/teeth; a foot/feet; man/woman;head;an arm;hand;leg;finger;toe; a secret; guess;

Plural of the nouns; it’s/it’s not; is it …?;

Ex. 3 p. 40

Ex.4 (a) p.41

Ex. 2 (b) p. 40; Ex. 4 (b) p. 41

 

Ставити та відповідати на запитання щодо щоденних справ

Відповідати на питання партнера

28

 

Люди різних професій. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом та малюнками.

A doctor; a programmer; a vet; a farmer; a shop assistant; a pilot; a driver; a police officer; a teacher; learn;a profession;

Let’s; I can …;

Ex. 1,3 p. 42

Ex. 1 p. 42

Ex. 2,4 p. 42,43

 

Називати професії, ставити запитання, хто ти за професією

29

 

Я хочу бути інженером. Розвиток навичок сприймання на слух. Робота з малюнками.

Professions; jounalist; tv programms, cook, to cook food, a farmer, a designer, to make clouthes; an engineer; to make machines and devises, a mechanic, to fix ; all cars; an artist; to paint pictures;man-men;woman-women; child-children

Present Simple, plurals

Ex. 1,3 p. 44,45

Ex. 1 p. 44

Ex.2 p.44

 

Називати професії, ставити запитання, хто ти за професією

Розповідати про обрану професію

30

 

Різноманітність професій. Розвиток навичок писемного продукування. Проектна робота.

Professions; jounalist; tv programms, cook, to cook food, a farmer, a designer, to make clouthes; an engineer; to make machines and devises, a mechanic, to fix ; all cars; an artist; to paint pictures;man-men;woman-women; child-children

Present Simple, plurals, this/these

 

Ex. 4 p.46

 

 

Надавати відповіді на запитання

Розповідати про хатні обов’язки

31

 

Чий це комп’ютер? Розвиток навичок сприй-ня на слух. Робота з малюнками Присвійний відмінок імен

To play together; it’interesting; professions;

Possessive case

Ex. 1,2 p. 47

Ex. 1 p. 47

Ex. 3,4 p. 48

 

Ставити та відповідати на запитання

Розповідати про свій розпорядок дня

32

 

Що у твоєму ланч-боксі?  Розвиток навичок усної взаємодії. Робота в парах.

professions

 

Ex. 2 p. 49

Ex. 1,3 p. 49,50

Ex. 4 p. 50

 

Відповідати на загальні запитання

Розповідати про професії

33

 

Ким ти хочеш бути? Формування навичок писемного продукування. Написання слів.

revision

revision

Ex. 1 p.51

Ex. 2 p.51

Ex. 3 p.51

 

 

Правильно вимовляти та читати звуки /pr/, /br/, /cr/, /gr/, /fr/, /tr/, /dr/

34

 

Ми – творчі! Проектна робота.

revision

revision

 

Project work p.52-53

 

 

 

Називати професії, розповідати про щоденні справи. Ставити та відповідати на запитання про щоденні справи

35

 

Світ професій. Узага-ня вивченого матеріалу.

revision

revision

Ex 1 p. 54

EX.2 p. 55

 

 

 

Відповідати на загальні запитання

Розповідати про професії

36

 

Світ професій. Підсумковий урок. Діагностична робота.

revision

revision

 

 

 

 

 

Називати професії, розповідати про щоденні справи. Ставити та відповідати на запитання про щоденні справи

Свята і традиції України та країн виучуваної мови

 

 

Відповідати на загальні запитання

Розповідати про професії

37

 

Календар. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з лексикою.

Season;month;spring.summer,autumn,winter; March, April,May, June, July, August, September, October, November, December, January, Ferbruary;

How many… ?;What month is it…?; There are….;

Ex.1 p. 56

Ex.1,2,3 p. 56,57

Ex. 4 p.57

 

Громадянська відповідальність

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах.

 

Ставити запитання та давати відповідь

Вивчити дні тижня

38

 

Коли твій День народж? Розвиток навичок усної взаємодії. Робота в пар

March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Ferbruary;

In March…;

Ex. 1,2 p. 58

Ex. 1 p. 58

Ex.3 p.59

 

 

Вивчити місяці року.

Розповідати історію за картинками

 

39

 

Вечірка на День народження. Розвиток навичок усної взаємодії. Визначення часу.

Happy Birthday!; in the cafe;

Saying the time; When? Where?;

Ex. 1,3 p. 60,61

Ex. 1,2 p. 60

Ex. 4,5 p. 61

 

 

Розповідати про день народження, вживати місяці року

Ставити запитання та давати відповіді

Написати про свій день народження

40

 

День Святого Миколая. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом.

Celebrate; Christmas; St. Nicolas Day; holiday; bring presents; put presents;

Present Simple

Ex. 1,3 p. 62,63

Ex. 1,2,4 p. 62,63

Ex. 5 p. 63

 

 

Розповідати про пори року в Канаді та в Австралії

41

 

Щасливого Різдва! Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом.

Merry Christmas!; prepare for …;decorate the Christmas tree; put balls, stars; candies; cook a turkey; pudding; on, under, in

 

 

 

 

Ex. 1,3 p. 64,65

Ex. 1 p. 64

Ex. 4 p. 65

 

 

Ставити запитання та давати відповіді на запитання

Розповідати про дозвілля

42

 

Пори року та дозвілля. Розвиток навичок письма.

 

 

 

 

 

 

 

Ставити запитання та давати відповіді на запитання

Розповідати про дозвілля

43

 

Шкільні предмети. Розклад уроків Розвиток діалогічного мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

Ставити запитання та давати відповіді.

Розповідати про розклад уроків та улюблений предмет

44

 

Пори року в Україні. Розвиток навичок письма.

 

 

 

 

 

 

 

Продукувати прості речення про пори року в Україні

Виконати проектну роботу

45

 

Діти з різних країн світу.

 

 

 

 

 

 

 

Продукувати прості речення про своє дозвілля

46

 

Час історій. Розвиток навичок сприймання на слух  та  усної  взаємодії. Рольові ігри. Ми – творчі! Проектна робота.

revision

Ex. 2 p.70

Ex. 1 p.70

Ex. 3 p.70

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
15 березня
Переглядів
6459
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку