4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарно-тематичне планування 5 клас, англ. мова, підручник Карпюк

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 5 клас, англ. мова, підручник Карпюк Оксана. Оновлене, з усіма вимогами.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування для 5 класу

(Карпюк О.Д. Англійська мова: Підручник для 5 класу середньої школи. – Тернопіль: Астон, 2013)

I семестр

Дата

Тема

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Граматич ний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Види мовленнєвої діяльності

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянька відпові дальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамот-ність

Говоріння

Аудіювання

Письмо

Читан ня

 

STARTING UP. Unit 1. TIME FOR SCHOOL

 

1.

 

 

Знову в школу

Уміти познайомитися з іншими дітьми;

розуміти команди вчителя;

запитувати і надавати необхідну інформацію.

Working together.  Look at… Listen to… Share…

Ask questions.

 

 

 

 

 

 

Ex. 3, p. 5, 6 с. 6

1, с. 4

2 і 4, с. 5

5, с. 6

2.

 

 

Розповідь про себе

 

Розповідати про себе, свою сім’ю та друзів;

запитувати і надавати інформацію;

описувати зовнішність людей;

надавати коротку інформацію про друзів і школу;

орієнтуватися у часі;

розповідати про шкільні предмети;

обговорювати уподобання та інтереси;

писати листи друзям;

розповідати про школу, улюблений предмет;

розповідати про різні види навчальної діяльності;

oбговорювати різні шляхи вивчення англійської мови;

давати поради щодо вивчення мови і підготовки до тестів;

вести телефонні розмови

I’m…

I’ve got…

 

Дієслова to be, to have

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Аргумен

тує необхід

ність дотримання особистої гігієни.

Демонст

рує розуміння цінності праці та працьовитості для досягнен

ня добробуту

2, 4, 5   с. 9

1, с. 10

 

2, с. 11

3.

 

 

Мої друзі

He is…  

He has got… Where are you from?

Have you got…?

 

 

 

Наводить приклади свого внеску в життя громади.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

3,4,5     с. 11

 

 

2, с. 11

4.

 

Мій клас

It’s Tom’s book.

This is his book.

affirmative, negative, interrogative

Особові та присвійні займенники дієслово to be

 

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

Форму

лює правила безпеки онлайн спілкування.

 

1, 2, 3,  с. 14

4, с. 15

2, с. 13

1, с. 12

3, 4 с. 13

5.

 

Мої одно класники

I’ve got…

I  haven’t got…

I’m fond of…

curly, wavy, straight, member, wizard, Art

 

 

Пояснює вибір особистих символів.

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

 

6, с. 18

7, с. 19

1, с. 16

 

2, 3, 4,   с. 17

5, с. 18

6.

 

Активіза ція граматич них навичок

be good at; round the world

 

Займенникидієслово to have

 

 

 

 

 

 

1, с. 19

4, с. 20

2,3 с. 19

5,6 с. 20

7.

 

Час і години

Have I got…?

quarter, half

 

 

 

 

 

1, 2 с. 21

4, 5, 6 с. 22

3, с. 22

7, с. 22

2, с. 23

1, с. 23

8.

 

Узагальнення знань учнів з теми “All about me and my class

What time is it?

I’m good at…

parrot, budgie, piano, hamster, synthesizer, guitar

 

 

Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним

 

 

1, 3 с. 24

2, с. 24

6, с. 25

5, с. 25

9.

 

Навчальні предмети

What is your favourite school subject? Which is your favourite day?

 

Craft, Geography, History,

IT, PE, Religion, Science, timetable, message

Кількісні та порядкові числівники

 

 

 

 

1, 3 с. 26

2, с. 27;

4, с. 28

2, с. 28

4, с. 29

 

2, с. 28

 

10

 

Мій улюблений предмет

What is  Adam’s favourite subject?

I guess…

It hurts…

 

boring, different, easy, important, popular, swot, tricky

 

 

 

 

 

1, с. 28

3, с. 29

2, с. 28

4, с. 29

 

2, с. 28

 

11

 

Уроки в школі

This book is more interesting than that one.

 

Прикмет- ник, ступені порівняння

 

 

 

 

4, с. 31

 

2, с. 30

1, 3, с.30

12

 

Розклад уроків

How many times do we have English?

 

difficult, normal, quarrel, tease

 

 

 

 

 

2, 3,

с. 32

5, с. 33

1, с. 31

1, с. 33

4, с. 32

13

 

На уроці англійсь-кої мови

What is your favourite English sound?

 

 

Описує види екотуризму.

Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки.

 

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

1, с. 34

3, 4,

с. 35

 

2, с. 33

5, с. 35

2, с. 34

6, с. 35

14

 

Шкільне життя

Have you got problems with spelling? Is it difficult to spell?

 

 

 

 

 

 

6, с. 36

5, 7,

с. 37

1, с. 36

4, с. 37

2, с. 36

 

6, с. 37

15

 

Англійська мова у моєму житті

 

What does ‘difficult’ mean?

 

 

 

Розпитує про правила поведінки в оєвропейсь

ких столицях

 

 

4, с. 38

2, с. 38

3, с. 38

1, с. 3  8

16

 

Ведення словника

How do you learn new words?

noun, pronoun, verb, preposition, adjective

Частини мови

 

 

 

 

3, с. 40

 

2, с. 41

1, 2, с. 40

1, с. 41

17

 

Важли-вість

іноземної мови

 

 

 

 

 

 

 

 

3, с. 42

4. с. 43

 

5, с. 43

1, 2, с. 42

18

 

Узагаль-нення знань учнів з теми “Favourite Subject

 

 

 

 

 

 

3, с. 45

 

 

1, с. 44

2, с. 45

 

Unit 2. TIME FOR LEISURE

 

19

 

Характер людини

Pозповідати про друзів;

описувати зовнішність людини і її уподобання;

обговорювати улюблені справи, інтереси;

розповідати про можли-вість і неможливість виконання певних дій;

вести дискусію щодо розуміння дружби;

описувати різноманітні події;

обговорювати проведення вільного часу;

розповідати про улюблені свята;

описувати проведення вечірок;

виготовляти запрошення на вечірки;

ділитися інформацією з друзями по листуванню;

висловлюва-ти власні думки і припущення

He is a nice boy. She has got an interesting hobby.

nickname, clumsy, curious, unusual, imaginative, lazy, polite, helpful

 

 

 

 

 

3, с. 51

1, с. 50

5, с. 52

4, с. 51

1, с. 50

2, с. 51

20

 

Мої друзі

Do you send e-mail messages to your friends?

message, bully, carefully, invite, kind, lovely, smart

 

 

Планує траєкторію власного життя

 

 

1, с. 52

3, с. 53

2, с. 52

4, с. 53

3, с. 53

21

 

Наші вміння і можли-вості

I can…

He can’t…

 

Модальне слово саn

 

 

 

 

2, с. 54

 

1, 3,

с. 54

6, с. 55

4, 5, с. 55

22

 

Стосунки з друзями

Why do you…? Do you really want…?

I can’t help it.

attention, cheat, expect, join, tease

 

 

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

 

1, с. 56

3, 6,

с. 57

2, с. 56

4, с. 57

5, с. 57

23

 

Друг та його хобі

 

camera, cartoon, coin, stamp, collect, fair

 

 

 

 

 

3, 4, с. 59

5, с. 60

 

1, с. 57

1, с. 58

2, с. 59

24

 

Види хобі

 

to play the piano; to play football, to go swimming; to be fond of; to be interested in

Present Simple

 

 

 

 

2, с. 61

1, с. 62

 

3, с. 61

1, с. 61

2, с. 62

25

 

Позашкільна діяльність

Where do you live? What do you do then?

aerobics, choir, drama group, yoga

 

 

 

 

 

1, с. 63

4, с. 64

2, с. 63

3, с. 64

 

5, с. 64

6, с. 65

26

 

Мої захоплен-ня

Which is your favourite one?

 

 

 

 

 

 

2, 3, 4,

с. 66

1, с. 66

2, с. 67

1, с.67

27

 

Світ захоплень

I’m fond of…

 

 

 

 

 

 

3, 4,

с. 69

 

 

1, 2, с. 68

28

 

Вільний час

Theme parties are my favourite.

badge, fancy dress, glue, guest, invitation, pastime, theme

 

Пояснює необхід

ність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду .

 

Демонст

рує знання та наводить приклади дотримання правил безпеки руху та користу

вання гро

мадським транс

портом .

 

4, с. 71

1, 2,

с. 72

 

3, с. 71

1, с. 70

2, с. 71

29

 

Вечірки

I always talk to my friend.

 

 

 

 

 

 

3, с. 73

3, с. 74

1, с. 74

4, с. 75

 

2, с. 74

30

 

Запрошення на вечірку

What kind of party is it?

 

 

 

 

 

 

1, с. 75

2, 4,

с. 76

3, с. 76

1, с. 77

5, с. 77

31

 

Друзі онлайн

People spend their pastimes in different way?

Contact, experience, freak, search

 

 

Порівнює без посеред

нє спілкування з віртуальним

 

 

1, с. 78

3, 5,

с. 79

2, с. 78

4, с. 79

 

32

 

Активний відпочи-нок

I’m keen on e-mailing.

share, useful

Герундій

 

 

Розрізняє безпечні та небезпеч

ні ситуації під час активного відпочин

ку .

 

1, 3,

с. 80

3, с. 82

2, с. 80

1, 2, с. 81

4, с. 82

1, с. 83

33

 

Узагальнення знань учнів з теми “TIME FOR LEISURE

What advice can you give to the mother?

 

 

 

 

 

 

3, с. 84

6, с. 85

 

7, с. 85

1, 2, 4,

с. 84

5, с. 85

34

 

Сторін-ками казок

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3,

с. 87

 

 

1, с. 86

 

Unit 3. Time For Home

 

35

 

Моя сім’я

Розповідати про свою сім’ю;

характеризувати різні професії;

знати назви продуктів харчування;

обговорювати здорове харчування;

складати меню;

розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації;

давати поради, реагувати на поради інших.

 

Mary is Tom’s mother.

 

 

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

 

 

1, с. 92

3, 4,

с. 93

 

 

2, с. 93

36

 

Професії в моїй сім’ї

What does a secretary do?

Burglar, dentist, nurse, police officer, postman, vet, catch repair

 

 

 

 

Демонст

рує розуміння цінності праці та працьовитості для досягнен

ня добробуту

1, с. 94

3, 4,

с. 95

2, с. 94

 

 

37

 

Члени родини

It is good to have a brother because…

twins, pain, power, enjoy, grow up, together

 

 

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

 

 

2, с. 96

 

 

1, 3, с. 96

4, с. 97

5, 6, с. 98

38

 

Родинні зв’язки

We aren’t sitting, we are dancing.

Computer programmer, cook, hair dresser, mechanic, taxi driver, write

Present Continuous

 

 

 

 

2, 3,

с. 101

1, с. 100

1, с. 99

1, 2,

с. 101

 

39

 

Продукти харчуван-ня

It’s small. It’s round. Guess what it is.

Crisps, peanuts, bone, health, skin, unhealthy

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоро

в ’ я .

Обгово

рює вибір продуктів, корисних для здоров ’ я

 

3, с. 105

 

1,

с. 102

2, с.105

2, с. 102

3, с. 103

1, с. 104

40

 

Їжа в Англії

be rich in…, skip a meal; Don’t eat crisps. You must drink water every day.

 

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

Складає перелік покупок .

 

1, 5,

с. 106

3, с. 17

5, с. 108

2, с. 106

4,

с. 108

4, с. 105

 

41

 

Їжа в Україні

 

What do you usually have for breakfast?

 

 

 

Обговорює особливості харчування у підлітковому віці та харчові звички .

 

 

3, с. 110

1, 2, с. 109

4, с. 110

5,

с. 111

 

42

 

Смачного!

 

There are some onions on the table. There isn’t any water.

 

 

 

Наводить приклади збалансова

ності власного раціону

 

 

1, с. 111

4, с. 112

5, с. 113

 

2, с. 111

3,

с. 112

1, с. 113

43

 

Узагаль-нення знань учнів з теми ”All about my family”

 

What is there?

 

 

 

 

 

 

3, с. 115

1, с. 114

2, с. 115

 

 

44

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

Контроль навичок говорін

ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

Дата

Тема

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Граматич ний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Види мовленнєвої діяльності

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Грома-дянська відпові         даль-

ність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамот-ність

Говоріння

Аудіювання

Письмо

Читан ня

49

 

Свята. Різдво

 

Congratulations. Many Happy returns of the day!

 

 

 

 

 

 

3, 4,

с. 117

5, с. 118

 

 

1, 2,

с. 116

50

 

Передсвят

кові клопоти

 

make a mess; Never mind!

Clean up, tasty, delicious, after, before

Прийменники часу. Модальне дієслово

 

 

 

 

1, 2, 3, с. 119

3, с. 120

4, с. 121

1, с. 120

5, с. 121

 

2,

с. 120

 

51

 

Свята і традиції

 

set the table

Thanksgiving, mean, excited

 

 

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах.

 

 

1, с. 122

5, 7,

с. 124

4, с. 123

6, с. 124

2,

с. 122

3,

с. 123

8,

с. 124

52

 

Улюблені свята

 

What does your family usually do on this day?

Attic, ghost, horror, lightning, thunder, hide, dark, spider, bat, branch, skeleton

 

 

 

 

 

 

1, с. 126

3, с. 127

7, с. 128

2, с. 126

4, с. 128

 

2,

с. 125

5, 6,  с

. 128

1,

с. 125

 

53

 

Наші спогади

 

to be afraid of; be scared

 

Past Simple

 

 

 

 

 

2, с. 129

 

3, с. 130

6, с. 131

 

4,

с. 130

 

1,

с. 129

5,

с. 131

54

 

Складає

мо казку

 

Were you in… on your holidays?

 

Неправильні дієслова

 

Обговорює розмаїття літератур

ної спадщини.

 

 

1, с. 132

3, 4, 6,

с. 133

2, с. 132

7, с. 133

5, 

с. 133

 

 

55

 

В гостях у казки

 

Did you ride a  bike yesterday?

Childhood, fairy tale, kindergarten, piece, title, split

 

 

 

 

 

1, с. 134

3, 5,

с. 135

2, с. 134

 

1,

с. 135

 

4,

 с. 135

56

 

Спляча красуня. Інсценіза

ція казки

 

 

It is good to be…

 

 

 

 

 

 

2, 3,

с. 139

2, 3,

с. 141

1, с. 138

1, с. 140

 

 

57

 

Узагальнення знань учнів з теми “Special Days

 

When I was…

 I liked…

 

 

 

 

 

 

1, 2,

с. 136

6, с. 136

5, с. 137

3,

с. 136

7,

с. 137

4,

с. 136

 

 

Unit 4. Time for Outdoors

 

58

 

Прогноз погоди

Описувати погоду сьогодні;

говорити про погоду у різні пори року;

запитувати і надавати інформацію;

висловлювати свою точку зору та аргументувати її;

висловлювати припущення та прогнозувати ймовірність подій;

обговорювати відповідність одягу щодо погоди у різні пори року;

розповідати про відпочинок у різні пори року;

обговорювати різноманітні ігри і розваги на свіжому повітрі

 

What is the weather like?

When the weather is sunny the sky is blue.

 

 

Розглядає природу як цілісну систему

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди .

 

1, 2,

с. 146

2, с. 149

 

3,

с. 147

1,

с. 147

 

59

 

Погодні умови

It is often very cold in December.

 

Часи дієслова

Розроб

ляє план дій щодо проведення шкільних екологіч

них заходів.

 

 

Обговорює ефективне та раціональ

не викорис

тання природних ресурсів .

 

 

2,

с. 150

3,

с. 151

3,

с. 149

1,

с. 150

60

 

Зима в Англії

Let’s see what the weather is like around the world today.

climate, sunbathe, freezing, various, heavily, outside

 

 

 

 

 

4, с. 152

1, 2, с. 151

5, с. 153

 

 

 

 

3,

с. 152

61

 

Зимові канікули

Where were you? What was your favourite activity?

It is going to be foggy tomorrow

Clothes, careful, slippery, tomorrow

 

 

 

 

 

1, с. 153

4, с. 155

3, с. 154

1,

с. 156

2,

с. 153

62

 

Погода сьогодні

What was the weather like?

 

 

Розглядає природу як цілісну систему

 

 

 

6, с. 156

 

2,

с. 157

5,

с. 155

 

63

 

Погода і одяг

What is he wearing?

I’m wearing…

 

 

 

 

 

 

1, с. 158

 

 

 

2,

с. 158

3,

 с. 159

 

64

 

 

Збираємо

ся  до школи

 

 

 

It is hot and sunny. I’m going to wear…

Be in a hurry; go back

event, size, enjoy, try on, finally

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, с. 161

 

 

 

3,

с. 161

 

1, 2,

с. 160

65

 

Стильний одяг

When it’s is cold I put on my hat.

light, fashion, borrow

 

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди

Співвідносить власні потреби з можливос

тями сімейного бюджету

1, с. 162

2, 3, с. 162

 

4,

с. 162

66

 

Мій улюблю-ний одяг

You’d better…

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3,

с. 163

4,  с. 164

5, с. 164

1, 2,

с. 165

 

67

 

Узагальнення знань з

темиWeather Mix

 

 

 

 

 

 

 

1, 3,

с. 166

4, с. 167

 

6,

с. 167

2,

с. 166

5,

с. 167

68

 

Актив-ний відпочи-нок

We usually go swimming when it is hot. In summer we can swim in the river.

 

 

 

 

 

 

1, 2,

с. 168

 

 

3, 4,

с. 169

69

 

Види відпочин-ку

Today’s weather will be cloudy.

 

 

 

 

 

 

1, с. 170

4, с. 172

 

2,

с. 170

3,

с. 171

 

70

 

Минулі канікули: пригоди

They were in/at…

last week.

 

Прийменники місця

 

 

 

 

 

 

4, 5,

с. 174

1,

с. 172

2, 3,

с. 173

71

 

Мій улюблю-ний вид відпочин-ку

Why do you like it? Would you like to try something new?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

Відпочи-нок із сім’єю

Last summer / winter I was…

 

 

Пояснює не обхід

ність приби

рання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду

 

 

Демонст

рує знання та наводить приклади дотриман

ня правил безпеки руху та користування громадським транспортом .

2, 3, 4,

 с. 176

5,  с. 177

 

2,

с. 177

1,

с. 177

73

 

Краса природи

 

 

bloom, flood, melt, soil, thunderstorm

 

Розгля

дає природу як цілісну систему .

 

Робить повідомлення про складні погодні умови

 

1, с. 178

 

 

2,

с. 178

3, 4,

 с. 179

74

 

Пори року

In summer the temperature is…

berry, nest, blossom, blow, mild

 

 

 

Робить повідомлення про складні погодні умови

 

1, 3,

с. 180

4, с. 181

2, с. 180

 

5, 

с. 181

 

75

 

Турбота про природу

May is usually warm.

the Earth

 

 

 

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свого регіону

Обговорює ефективне та раціональ

не використання природних ресурсів .

1, 2, 3,

 с. 182

 

1, 2,

с. 182

 

76

 

Велетень-егоїст

Do you take care of nature?

 

 

 

 

 

 

2, 3,

с. 187

 

 

1,

с. 186

77

 

Узагальнення знань учнів з теми “Outdoor Activities

 

 

 

 

 

 

 

5, 7, 8,

с. 185

3, с. 183

 

1, 2,

с. 183

4,

с. 184

 

Unit 5. Time for Discovery

 

78

 

Подорож по місту

Орієнтуватися у місті;

знати назви визначних місць, магазинів;

обговорювати життя у місті та селі;

описувати свою вулицю;

розповідати про подорожування;

ознайомитися з деякими фактами про

Велику Британію.

 

Is there a café in your street?

Crossroad, square, guide traffic, modern, opposite, library

 

Обгово

рює переваги екологічних видів транспорту.

Демонст

рує розуміння цінності культурно

го розмаїття та необхідності жити разом у мирі.

Пояснює життєво важливу потребу дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях

Порівнює вартість подорожі різними видами транспорту

2, 4,

с. 192

 

 

1, 3,

с. 192

5,

с. 193

6, 

с. 184

79

 

Визначні місця

Let’s go to the museum. Let’s ask somebody.

 

 

 

Планує краєзнавчу подорож.

Аналізує наслідки порушення правил дорожнього руху.

 

3,  с. 196

1, с. 194

4, с. 197

5,

 с. 197

2,

 с. 196

80

 

Місця, де я живу

Could you tell us where the church is?

 

 

Пояснює взаємоз

в’язок людини й навколишнього середовища та залеж

ність її від природ

них ресурсів.

Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади.

 

 

1, с. 197

3, с. 199

2, с. 198

4,  с. 200

 

1,

с. 201

81

 

Поради туристам

The quickest way to school from my house is…

 

 

 

 

 

 

5, 6,

с. 200

7, с. 201

 

 

 

2,

с. 201

 

82

 

Відкриваємо Велико-британію

I like travelling. What places would you like to visit?

Cross, unite, kingdom, consist

 

 

 

 

 

1, с. 202

4,  с. 204

 

6, 

с. 205

2,

с. 202

3,

с. 203

5,

 с. 204

83

 

Активіза-ція граматич-них навичок

 

I have just written the letter.

 

Present Perfect

 

 

 

 

5,  с. 208

 

1,

с. 206

2,

с. 206

3, 4,

с. 207

 

84

 

Вирушає-мо у подорож

What countries have you visited?

 

 

 

 

 

 

3, 4,

 с. 209

5, 6,

с. 201

1, с. 208

 

2,

с. 209

7,

с. 210

85

 

Цікаві місця світу

How often do you go on holiday?

 

 

 

 

 

 

1, с. 211

 

 

2,

с. 211

3,

 с. 213

86

 

Дорогами Велико-британії

 

 

 

 

 

 

 

4, 5,

с. 214

1, 2, 3,

с. 215

 

1,

с. 214

 

87

 

Узагальнення знань учнів з теми  “Getting about the town”

 

 

 

 

 

 

 

5,  с. 216

 

4,

с. 215

6,

с. 216

88

 

Ми – українці

My country is Ukraine.

Independence, territory, ancient, foreign, independent, national, region

 

Пояснює взаємоз

в’язок людини й навко

лишнього середовища та залежність її від природ

них ресурсів.

Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади.

 

 

 

 

3,

с. 219

1,

с. 218

2,

с. 219

4,

с. 220

89

 

Містами України

Ukrainian people celebrate … every year.

 

 

 

 

 

 

5, с. 221

 

 

 

5,

с. 220

6,

с. 221

90

 

Свята України

I did my homework yesterday. I have already done my homework.

 

 

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах.

 

 

1, с. 222

3, 4,

с. 223

 

2, с. 222

5, с. 224

 

 

 

91

 

Мої враження від подоро-жей

 

What a sight! What a beautiful…!

 

Часи дієслова

 

 

 

 

5, с. 225

 

2, 

с. 225

1,

с. 224

3, 4,

 с. 225

92

 

Подорож до України

 

In the town / city there is / are…

It is situated…

advice, trip, agency, dish

 

 

 

 

 

6, с. 226

1, с. 227

4,  с. 228

 

1,

с. 231

7,

с. 226

2, 3,

с. 228

93

 

Моя країна – Україна

 

Which activities can you do during holidays?

 

 

 

 

 

 

5, 6,

с. 229

7,  с. 230

8, с. 230

2,

 с. 231

 

94

 

Плани на літо

 

Shall we go on holiday?

actor, actress, practice, pretend, promise

Future Simple

 

 

 

 

1, с. 232

3, 4, 5

с. 234

 

1,

с. 235

2,

с. 232

3,

с. 236

95

 

Відпочи-нок майбутнього

 

We’re going to take…

What about you?

 

 

 

 

 

 

2, с. 235

5, с. 236

 

4,

с. 236

6, 7,

с. 237

96

 

Планування подорожі

 

I like summer holidays because I can …

 

 

 

 

 

 

3, с. 238

4, с. 239

1, 2, с. 238

6,  с. 239

5,

с. 239

 

97

 

Літні табори

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2,

с. 240

3, 4,

с. 242

 

1,

с. 242

 

 

98

 

Знову літо!

 

 

 

 

 

 

 

 

5, с. 241

6, с. 242

 

2,

с. 243

5,

 с. 241

99

 

Узагальнення знань учнів з теми “Focus on Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6,

с. 246

 

7,

с. 246

1, 3,

с. 244

4,

с. 245

100

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

2, с. 245

2, 3,

 с. 249

 

 

1,

с. 247

101

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

Контроль навичок аудіюван-ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

Підсумко-вий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шатрук Яна Вячеславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
4916
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку