5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Календарно-тематичне планування 5 клас природознавство

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 5 клас природознавство загальноосвітня школа за підручником Ярошенко
Перегляд файлу

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО

5 клас

(усього 70 год, 2 год  на тиждень, із них –  6 год резервний час)

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

 

 

Вступ

 

1

 

Науки, що вивчають природу.

 

1-с.6, впр.4, с.9

2-с.10 читати.

2

 

Методи вивчення природи

.Практичне заняття 1

  • Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.

3-с.11, пит.1-4, с.15, 6 усна розповыдь

3

 

Обладнання для вивчення природи.

Демонстрації вимірювальних і збільшуваних приладів, лабораторного обладнання

 

 Практичне заняття 2

  • Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень та дослідів.
  •  

Дослідницький практикум 1.

Складання переліку побутових вимірювальних приладів та здійснення вимірювання за допомогою одного з  них.

 

4-с.16, впр.4,

с. 19

4

 

Значення природничо-наукових знань для людини

Організація спостережень 1

за тілами живої та неживої природи

 

5-с.20 читати. Підготувати доповідь «Жива і нежива природа навколо нас» с.23

5

 

Навчальний проект 1

«Жива і нежива природа навколо нас»

 

 

Повт.1-5

6

 

Узагальнення вивченого. Тематична 1

Повт. пар. 5

 

 

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

 

7

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

Демонстрації: зразків природних  і рукотворних тіл 

 

6-с.26, впр.4, с.29

8

 

Практична робота №1

  • Вимірювання  маси та розмірів різних тіл.

Повт. 6-с.26

9

 

Речовини. Фізичні властивості речовин. 

Властивості твердих тіл, рідин і газів

7-с.29, пит1-5,с.33

10

 

Атоми і молекули. Дифузія.

Демонстрації: моделей молекул;

8-с.34, пит. 1-5,с.38

11

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини

9-с.39, 1-4,с.43

12

 

Чисті речовини і суміші. Демонстрації: чистих речовин, сумішей; способів розділення сумішей;

 

10-с.44 читати, пит1-3, с.47

13

 

Практична робота 2

Способи розділення сумішей.

Розділення сумішей фільтруванням. Тематична 2

11-с.49, пит1-4,с.51

14

 

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

12-с.52, впр.5,с.55 усно

15

 

  Фізичні явища природи. Світлові явища. 

13-с.57-58, чит.

 

16

 

Фізичні явища природи. Теплові явища

13-с.56-57, чит.

17

 

Дослідницький практикум 2

  • Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від   температури та площі поверхні.

Повт.11

18

 

Явища природи. Фізичні явища. Звукові явища,поширення звуку.

Демонстрації: фізичних

13-с.58-59 чит.

19

 

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. (механічні та магнітні)

13-с.60, 56 чит.

20

 

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.  

Демонстрації: хімічних явищ.

14-с.61-63

21

 

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

Організація спостережень 2 за явищами природи.

15-с.64, чит.

Повт. 1-14

22

 

Узагальнення знань  Розв’язування тестів, творчих завдань. Тематична 3

Повторити поперед. матеріал

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ

 

23

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

Демонстрації: карти зоряного неба

Дослідницький практикум 3

  • Спостереження за зоряним небом впродовж календарного року.

Організація спостережень 3  за змінами вигляду зоряного неба впродовж календарного року; сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці.

16-с.72-74 пит1-3, с.76

 

24

 

Небесні тіла.

16-с.74, пит.5, с.76

 

25

 

Зоря – самосвітне  небесне тіло. Відмінності між зорями. Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

-Практичне заняття 3

Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

17-с.76-, пит1-4, с. 78

 

26

 

Планети. Сонячна система.

Відмінності між планетами.

Демонстрації: моделі Сонячної системи;

18-с.79

с.82, впр.5

27

 

Міжзоряний простір.

Зоряні системи — галактики.

Всесвіт і його складові.  

Демонстрації: фотографій галактик, планет, Місяця;

19-с.83-85

Проект  «Наш дім – сонячна система»

28

 

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

Демонстрації: приладів для вивчення Всесвіту

19-с.85чит.

20-с.87

Повт. 16-19

29

 

Контрольна робота №1 Тематична 4.

С.91

30

 

Навчальний проект 2

«Наш дім – Сонячна система»

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

 

31

 

Форма і розміри Землі

21-с.96, пит1-3, с.98

22-с.99, чит.

32

 

 Внутрішня будова Землі.

23-с.101, пит1-4, с.103

33

 

Рухи землі .

3,24с.104, чит, перек.

 

 

34

 

Пори року.

Демонстрації: обертання Землі навколо осі; обертання Землі навколо Сонця за допомогою телурія; залежність освітлення від кута падіння сонячних променів; дослідів, які ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року; фотографії Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів,

Організація спостережень 4 за повертанням листя і квітів рослин до Сонця;  нагріванням тіл  променями Сонця.

4,25-с.108, пит.1-4, с.112

 

 

 

 

35

 

 

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

Демонстрація: Місяця у різні фази, місячного і сонячного затемнення;

26-с.112, с. 115, пит.1-5, усно

 

 

36

 

Способи зображення Землі.

2,27-с.116, пит1-3 с.120

37

 

Практичне заняття 4

Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль,

 

  • Практичне заняття 5 

Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів..

Тематична 5

3 повт,

с.119

38

 

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

Демонстрації: дослідів, що демонструють властивості ґрунту,

5,28-с.121-122, пит1-3,с. 124

39

 

Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.  

Демонстрації: властивості та рух повітря,

6,28-с.122-123, пит1-3, с.124

40

 

Повітря – суміш газів. Значення повітря. 

 

7,29-с.124, пит1-3, с.126

41

 

Властивості повітря.

 

8,30-с.127, пит1-4,с.129

42

 

Вода на Землі.. Три стани води. Кругообіг води.

9,31-с.130, впр.4,с.132

43

 

Властивості води  Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розини в природі.  Роль води.

Демонстрації: розчинності речовин

10,32-с.133-чит., перек

 

44

 

Дослідницький практикум 4

  • Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

11,32-с.134

45

 

Значення води у природі. Використання води людиною.

12,32-с.135-

21-32 повторити

46

 

Узагальнення вивченого Тематична 6

 

 

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

 

47

 

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

Навчальний проект 3 «Вирощування найвищої бобової рослини»

Організація спостережень 5за основними властивостями живих організмів.

13,33-с.142, впр 6, с.146.

48

 

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини

Демонстрації: клітинної будови організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) рослин, тварин.

 

14,34 -с.147,пит1-3, с.151

 

49

 

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії

Демонстрації: клітинної будови організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) грибів, бактерій.

 

15,35-с.152

Впр.6, с.156

50

 

Практичне заняття 6

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

 

 

16, 37-с.160

51

 

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

Дослідницький практикум 5

  • Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння.

 

17,38-с. 162, пит1-4, с.166

52

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

 

18,39-с.167-176, пит1-4, с.171

53

 

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них. Тематична 7

19,40-с.172, пит1с.176.

54

 

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

20,40-с.173, пит2-3,с.176

55

 

Водне середовище життя. Пристосування організмів до   життя у воді.

21,41-с.176, пит1-4, с. 180

56

 

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

22,42-с.181, 1-5,с.184

57

 

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

23,43-с.184, пит1-4, с. 187

58

 

Угруповання організмів. Екосистеми. 

 

 

24,44-с.205, пит.1-5, с.193

59

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

Практичне заняття 7

  • Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

36-с.156

Повт. Пар 33-38

60

 

Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

Повт 38-44

61

 

Контрольна робота  №2  Тематична 8

С.194

 

 

Тема 3. Людина на планеті Земля

 

 

62

 

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

25,45-с.198-200, пит.1-3, с. 201

63

 

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. 

45, с.200-201, чит., перек.

64

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,     боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Демонстрації: відеоматеріалів про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язування, охорону природи, природоохоронні території України.

 

46-с.202

Повт. 36-46

65

 

Дослідницький практикум 6

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

Навчальний проект 4

 «Смітити не можна переробляти»

(про «друге життя» побутових речей)

 

 

 

 

 

66

 

Охорона природи. Червона книга України.

Практична робота №3

Складання Червоної книги своєї місцевості.

Демонстрації:  зображень рідкісних рослин та тварин своєї місцевості, що їх занесено до Червоної книги України; 

47, с.206, пит.1-4, с.210

67

 

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

 

48-с.211, пит1-3, с. 215

68

 

Повторення вивченого Явища природи

 

Повт. Пар. 12

69

 

Повторення вивченого. Основні властивості живих організмів

Повт. Пар. 43

70

 

Узагальнення знань. Тематична 9

Повт. Пар. 37

 

 

docx
Додано
12 серпня 2019
Переглядів
966
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку