4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарно-тематичне планування Біологія 6 клас

Про матеріал

Календарне планування уроків біологія 6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

Складено згідно навчальної Програми з біологіядля 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Затвердженї Міністерством освіти і науки України

наказ МОН України від 07.06 2017 р. № 804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Перегляд файлу

 

Календарне планування уроків  біологія 6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

Складено згідно навчальної Програми з біологія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Затвердженї  Міністерством освіти і науки України

наказ МОН України від 07.06 2017 р.  № 804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

з/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Лабораторні, практичні роботи, дослідницькі практикуми

Домашнє завдання

                                                  Вступ (4 години)

1

 

 

Первинний інструктаж з ТБ під час занять з біології

Біологія – наука про життя. 

 

Опрацювати §       стор.

2

 

 

Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

 

Опрацювати §       стор.

3

 

 

Основні властивості живого.

 

Опрацювати §       стор.

4

 

 

Різноманітність життя (на  прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.

 

Опрацювати §       стор.

                                                 Тема 1. Клітина (10 годин)

5

 

 

Клітина - одиниця живого.  

Історія вивчення клітини.

 

Опрацювати §       стор.

6

 

 

Збільшувальні прилади. Лупа. Мікроскоп.

Практична робота№1:Будова світлового мікроскопа  та робота з ним. 

Опрацювати §       стор.

7

 

 

Загальний план будови клітини

Практична робота№2: Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

Опрацювати §       стор.

8

 

 

Будова рослинної клітини.

Лабораторне дослідження1:

Будова клітини листка елодеї.

Опрацювати §       стор.

9

 

 

Будова рослинної і тваринної клітини.

Лабораторне дослідження2:

Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї.

Опрацювати §       стор.

10

 

 

Надходження речовин у клітину.

 

Опрацювати §       стор.

11

 

 

Утворення нових клітин.

 

Опрацювати §       стор.

12

 

 

Ріст клітин.

 

Опрацювати §       стор.

13

 

 

Основні положення клітинної теорії.

 

Опрацювати §       стор.

14

 

 

Узагальнення вивченого по темі «Клітина»

 

Повторити матеріал теми

                                                  Тема 2. Одноклітинні організми (9 годин)

15

 

 

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій.

Роль  бактерій у природі  та значення в житті людини.

Лабораторне дослідження3

Спостереження інфузорій. 

Опрацювати §       стор.

16

 

 

Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

 

Опрацювати §       стор.

17

 

 

Евглена зелена, амеба,   інфузорія - одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

 

Опрацювати §       стор.

18

 

 

Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби).

 

Опрацювати §       стор.

19

 

 

Дріжджі – одноклітинні гриби.

 

Опрацювати §       стор.

20

 

 

Вольвокс - колоніальний організм.

 

Опрацювати §       стор.

21

 

 

Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми.

 

Опрацювати §       стор.

22

 

 

Міні-проект (за вибором)

Чому скисає молоко?

Корисний йогурт.

Живі фільтри.

 

Опрацювати §       стор.

23

 

 

Узагальнення вивченого по темі «Одноклітинні організми»

 

Повторити матеріал теми

                                                 Тема 3. Рослини (22 години)

24

 

 

Рослина – живий організм.

 

Опрацювати §       стор.

25

 

 

Фотосинтез як характерна особливість рослин.

 

Опрацювати §       стор.

26

 

 

Живлення (мінеральне, повітряне) рослин.

 

Опрацювати §       стор.

27

 

 

Дихання рослин.

 

Опрацювати §       стор.

28

 

 

Рухи рослин.

Дослідницький практикум

 Дослідження процесу росту вегетативних органів.

Опрацювати§       стор.

29

 

 

Будова рослини. Органи рослин.

 

Опрацювати §       стор.

30

 

 

Клітини рослин. Тканини рослин.

 

Опрацювати §       стор.

31

 

 

Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті).

Лабораторне дослідження4

будова кореня;

Опрацювати §       стор.

32

 

 

Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.1»

Контрольна робота №1

 

Повторити матеріал теми

33

 

 

Пагін. Його будова,

Лабораторні дослідження5,6

будова пагона; будова бруньки;

Дослідницький практикум

Спостереження за розвитком пагона з бруньки.

Опрацювати§       стор.

34

 

 

основні функції (фотосинтез, газообмін, ріст, випаровування води, транспорт речовин).

Дослідницький практикум

Транспорт речовин по рослині.

Опрацювати§       стор.

35

 

 

Різноманітність та видозміни вегетативних органів.

Лабораторне дослідження7

будова цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду (на прикладі моркви);

Опрацювати§       стор.

36

 

 

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

Дослідницький практикум

Вегетативне розмноження рослин.

Опрацювати§       стор.

37

 

 

Квітка - орган статевого розмноження.

Лабораторне дослідження8

будова квітки;

Опрацювати §       стор.

38

 

 

Суцвіття.

 

Опрацювати §       стор.

39

 

 

Запилення.

 

Опрацювати §       стор.

40

 

 

Запліднення.

 

Опрацювати §       стор.

41

 

 

Насінина.

Лабораторне дослідження9

будова насінини;

Дослідницький практикум

Дослідження умов проростання насіння.

Опрацювати§       стор.

42

 

 

Плід, поширення плодів.

Лабораторне дослідження10

будова плода;

Опрацювати §       стор.

43

 

 

Поняття про класифікацію рослин.

 

Опрацювати §       стор.

44

 

 

Міні-проект (за вибором):

1)Листопад. 2)Квіти і комахи.

3)Рослини мандрівники.4)Рослини хижаки.

 

Опрацювати §       стор.

45

 

 

Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.2»

 

Повторити матеріал теми

                                                 Тема 4. Різноманітність рослин (13 годин)

46

 

 

Способи класифікації рослин(за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо.)

Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові).

 Лабораторне дослідження11

 Будова зелених нитчастих водоростей.

Опрацювати §       стор.

47

 

 

Мохи.

Лабораторне дослідження12

 Будова моху.

Опрацювати §       стор.

48

 

 

Папороті, хвощі, плауни.

Лабораторне дослідження13

Будова папоротей.

Опрацювати §       стор.

49

 

 

Міні-проект (за вибором)

Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини.

 

Опрацювати §       стор.

50

 

 

Голонасінні.

Лабораторне дослідження14

 Будова голонасінних.

Опрацювати §       стор.

51

 

 

Покритонасінні (Квіткові).

 

Опрацювати §       стор.

52

 

 

Покритонасінні (Квіткові).

 

Опрацювати §       стор.

53

 

 

 

Практична робота№3: Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Опрацювати §       стор.

54

 

 

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

Практична робота№4: Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах.

Опрацювати §       стор.

55

 

 

Життєві форми рослин.

Рослинні угруповання.

 

Опрацювати §       стор.

56

 

 

Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

Значення рослин для людини. Сільськогосподарські рослини.  

 

Опрацювати §       стор.

57

 

 

Екскурсія

Різноманітність рослин  свого краю.

 

Опрацювати §       стор.

58

 

 

Узагальнення вивченого по темі «Різноманітність рослин»

 

Повторити матеріал теми

                                                  Тема 5. Гриби (12 годин)

59

 

 

Особливості живлення грибів.

 

Опрацювати §       стор.

60

 

 

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Лабораторне дослідження15 Будова шапинкових грибів.

Опрацювати §       стор.

61

 

 

 

Практична робота№5:

Розпізнавання їстівних та отруйних грибів   своєї місцевості.

Опрацювати §       стор.

62

 

 

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Лабораторне дослідження16 Будова цвілевих грибів (за допомогою оптичного мікроскопа)

Опрацювати §       стор.

63

 

 

Розмноження та поширення грибів.

 

Опрацювати §       стор.

64

 

 

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники;

 

Опрацювати §       стор.

65

 

 

Сапротрофні – цвільові гриби;

паразитичні (на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини).

 

Опрацювати §       стор.

66

 

 

Значення грибів у природі та  житті людини.

 

Опрацювати §       стор.

67

 

 

Контрольна робота №2

 

Опрацювати §       стор.

68

 

 

Узагальнення «Будова та життєдіяльність організмів»

 

Повторити матеріал теми

69

 

 

Міні-проект

Гриби у біосфері та житті людини.

 

Повторити матеріал теми

70

 

 

Екскурсія

Вивчення рослинних угруповань.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Комарова Валентина Володимирівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
17 липня 2018
Переглядів
13902
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку