24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування. "Біологія (7 клас), 2018/2019 н. р."

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків біології у 7 класі на 2018/2019 н. р. ( два семестри ) складено відповідно до програми затвердженої Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування ( 2018/2019 н. р. ). Біологія.

 7  клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них  6 годин – резервних)

    Наведена кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною. Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь хоча б одному навчальному проекті.

К-ть годин

Зміст

Дата

Примітка

 

1

Вступ (4 год.)

Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення  тварин.

 

 

2

Будова тварин: клітини

 

 

3

Будова тварин: тканини.

 

 

4

 Органи та системи органів   тваринн.

 

 

 

 

5

 

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год.)

Поняття про класифікацію тварин. Міні-проект (за вибором). Тварини-рекордсмени.

 

 

6

Кишковопорожнинні. Особливості будови, способу життя.

 

 

7

Різноманітність кишковопорожнинних, роль у природі та значення в житті людини .

Міні-проект (за вибором) Як утворюються коралові острови?

 

 

8

 

Кільчасті черви. Особливості будови, способу життя. Різноманітність кільчастих червів, роль у природі та значення в житті людини. Лабораторне дослідження зовнішньої  будови та  руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

 

 

9

Членистоногі. Ракоподібні. Особливості будови, способу життя.  Різноманітність ракоподібних, роль у природі та значення в житті людини.

 

 

10

Павукоподібні. Особливості будови, способу життя.

Різноманітність павукоподібних, роль у природі та значення в житті людини.

 

 

11

Комахи. Особливості будови, способу життя. Практична  робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах

 

 

12

Різноманітність комах.

 

 

13

Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житті людини.

 

 

14

Молюски. Особливості будови, способу життя.

Лабораторне дослідження будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

 

15

Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини. Міні-проект (за вибором) Як утворюються перлини?

 

 

16

Паразитичні безхребетні тварини. Паразитичні черви

 

 

17

 Паразитичні членистоногі

 

 

18

Узагальнення і систематизація знань з теми «Вступ. Різноманітність безхребетних тварин.»

 

 

 

19

Хордові (загальна характеристика). Безчерепні і Хребетні.

Риби. Кісткові риби. . Особливості будови, способу життя.

 

 

20

Риби. Різноманітність кісткових риб, роль у природі та значення в житті людини

 

 

21

Риби. Хрящові риби. Особливості будови, способу життя. Різноманітність хрящових риб, роль у природі та значення в житті людини

 

 

22

Амфібії. Особливості будови, способу життя. Різноманітність,роль у природі та значення в житті людини

 

 

23

Рептилії. Особливості будови, способу життя. Різноманітність,роль у природі та значення в житті людини

 

 

24

Птахи. Особливості будови, способу життя.

 

 

 

25

Різноманітність птахів. Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних екологічних груп  птахів.

 

 

 

26

Різноманітність птахів. Значення та охорона. Міні-проект (за вибором). Тварини-будівельники.

 

 

27

Ссавці. Особливості будови, способу життя.                                        Міні-проект (за вибором). Зуби ссавців.

 

 

28

Різноманітність ссавців. Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов.

 

 

29

 Різноманітність плацентарних ссавців: комахоїдні, рукокрилі, гризуни, зайцеподібні.

 

 

30

Різноманітність плацентарних ссавців:, парнокопитні та непарнокопитні., хоботні.

 

 

31

Різноманітність плацентарних ссавців:, хижі, ластоногі, китоподібні, примати. Роль ссавців у природі та значення в житті людини.                           

 

 

32

Узагальнення і систематизація знань з теми «Різноманітність хребетних тварин». Контрольна робота  №1

 

 

 

 

33

 

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин (16 год.)

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем..                                                                                                            

 

 

34

Дихання та газообмін у тварин.

 

 

 

35

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Практична робота№4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

 

36

Виділення, його значення для організму. Форми  виділення у тварин. Органи виділення тварин.

 

 

37

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи Практична  робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

38

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Міні-проект (за вибором). Як тварини визначають напрям руху.                                                                                                                                                                                                 

 

 

39

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Лабораторне дослідження особливостей покривів тіла тварин.

 

 

40

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Міні-проект (за вибором). Майстерність маскування. Практична  робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

 

 

41

Органи чуття їх значення.                                                                               Міні-проект (за вибором). Як бачать тварини.

 

 

42

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.  

 

 

43

Статеві клітини та запліднення.

 

 

44

Розвиток тварин.

 

 

45

Розвиток тварин.

 

 

46

Розвиток тварин Лабораторне дослідження визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).                                                Міні-проект (за вибором). Турбота про потомство.

 

 

47

Розвиток тварин

 

 

48

Узагальнення і систематизація знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин»

 

 

49

 Контрольна робота  №2

 

 

 

 

50

 

Тема 3. Поведінка тварин (10 год.)

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. . Міні-проект (за вибором). Як вчаться пташенята.

 

 

51

Способи орієнтування тварин Хомінг. Міграції. Лабораторне дослідження спостереження за поведінкою тварин.

 

 

52

 Форми поведінки тварин.

 

 

53

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Міні-проект (за вибором). Угруповання тварин.

 

 

54

Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Практична робота №8

Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом).

 

 

55

 

Ієрархія у групі.

 

 

56

Комунікація тварин. Міні-проект (за вибором). Як спілкуються тварини.

 

 

57

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Міні-проект (за вибором Як тварини користуються знаряддями праці.

 

 

 

58

Узагальнення і систематизація знань з теми «Поведінка тварин»

 

 

 

 

59

 

Тема 4. Організм і середовище існування (6 год.)

Поняття про екосистему та чинники середовища. Міні-проект (за вибором). Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

 

 

60

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.. Співіснування організмів в угрупованнях. 

 

 

61

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

 

 

 

62

Природоохоронні території. Міні-проект (за вибором). Заповідні території України.

 

 

63

Червона книга України.

 

 

64

Узагальнення і систематизація знань з теми «Організм і середовище існування».

 

 

65

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

 

66

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

 

67

Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю.

 

 

68

Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

 

 

69

Повторення

 

 

70

Підсумки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
29 листопада 2018
Переглядів
2374
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку