24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Календарно-тематичне планування для 5-го класу (1 рік навчання)

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 КЛАСУ ЗА ПІДРУЧНИКОМ С. І. СОТНИКОВОЇ, Т. Ф. БІЛОУСОВОЇ

(2 години на тиждень)

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Фонетика

Аудіювання/Читання

Говоріння

Письмо

І семестр

Lektion 1. “Ich, meine Familie, meine Freunde” Тема 1. Я, моя родина, мої друзі

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Громадська відповідальність: наводить приклади свого внеску в життя громади; формулює особисті ціннісні пріоритети.

Здоров'я і безпека: ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

Підприємливість і фінансова грамотність: демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

1.

Ти і я. Введення нових лексичних одиниць та мовле-ннєвих зразків

Ich heiße

Wie heißt du?

Hallo! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend!

Порядок слів у розповід-ному реченні

Впр.1,3,4 ст.5

Впр.1 ст.4

Впр.2,5 ст.6

Впр.1 ст.2

Скл. діалог

впр.7 ст.7; вивчити МЗ та ЛО

2.

Хто це. Що це.

Розвиток нави-чок діалогічного мовлення

Wer ist das? Das ist… Das sind… Was ist das? Das ist ein(e)... Das sind…

Дієслово «sein» в одн., мн.Питальне слово Was?

Впр.3 ст.12 Впр.1 ст.14

Впр.4 ст.12

Впр.5 ст.12 Впр.9 ст.15

Впр.1 ст.12

Доп. рече-ння впр.7 ст.12; вив. граматику

3.

Скільки тобі років. Розвиток навичок усного мовлення

Wie alt bist du? Ich bin… Jahre alt.

Порядок слів в пит. речен- нях без пит. слова

Впр.1 ст.18

Впр.4 ст.18

Впр.3 ст.18

Впр.5,6ст.18

Скл. діалог

Впр.8 ст.19 у

4.

Моя родина. Введення нових ЛО. Активізація граматичного матеріалу

Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie. Die Familiе, die Mutter, der Vater, die Tochter, der Sohn

Особові займенники

Впр.6 ст.28

Впр.1,2ст.28

Впр.7 ст.28

Впр.1 ст.28

Доп. речен-ня впр.5 ст.29; вив займенники

5.

Мої родичі.

Введення нових ЛО. Кількісні числівники

Geschwister, die Großeltern, die Tante, der Opa , die Oma, die Eltern

Дієслово haben + Akkusativ

Впр.4 ст.29

Впр.2 ст.30

Впр.5,6 ст.31

Впр.3 ст.30

Відп. на запит.впр.4 ст.31

6.

Скільки років цим людям.

Розвиток навичок читання

Mein, dein, sein, ihr, unser, euer. 20-100. der Mann, die Frau, der Beruf, lustig, fein, faul, fleißig, groß, klein, berichten, arbeiten, lernen, studieren

Присвійні займенники

Числівники

Впр.1 ст.30

Впр.3 ст.33

Впр.4,7 ст.33

Впр.1,2ст.30

Доп. речення

впр.6 ст.33; вивчити слова

7.

Професії моїх рідних. Форму вання навичок діалогічного мовлення

der Arbeiter, der Bauer, der Arzt, der Schneider, der Bäcker, die Lehrerin, der Maler, die Verkäuferin, der Manager, der Schüler, der Programmierer, die Bibliothekarin, der Rentner, die Hausfrau

Назви професій жін. та чол. родів

Впр.5 ст.33

Впр.3.4 ст.35

Впр.5 ст.35

Впр.1-3ст.33

Скл. речення

Впр.4 ст.35 вивчити слова

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 КЛАСУ ЗА ПІДРУЧНИКОМ С. І. СОТНИКОВОЇ, Т. Ф. БІЛОУСОВОЇ

(2 години на тиждень)

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Фонетика

Аудіювання/Читання

Говоріння

Письмо

  І семестр

       Lektion 1. “Ich, meine Familie, meine Freunde”                Тема 1. Я, моя родина, мої друзі

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Громадська відповідальність: наводить приклади свого внеску в життя громади; формулює особисті ціннісні пріоритети.

Здоров’я і безпека: ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

Підприємливість і фінансова грамотність: демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

1.

 

 

Ти і я. Введення                нових лексичних одиниць та мовле-ннєвих  зразків

Ich heiße

Wie heißt du?

Hallo! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend!

Порядок слів у розповід-ному реченні

Впр.1,3,4 ст.5

Впр.1 ст.4

Впр.2,5 ст.6

Впр.1 ст.2

Скл. діалог

впр.7 ст.7; вивчити МЗ та ЛО

2.

 

Хто це. Що це.

Розвиток нави-чок діалогічного мовлення

Wer ist das? Das ist… Das sind… Was ist das?  Das ist ein(e)... Das sind…

Дієслово «sein» в одн., мн.Питальне слово Was?

Впр.3 ст.12 Впр.1 ст.14

Впр.4 ст.12

Впр.5 ст.12 Впр.9 ст.15

Впр.1 ст.12

Доп. рече-ння впр.7 ст.12; вив. граматику

 

3.

 

Скільки тобі років. Розвиток навичок усного мовлення

Wie alt bist du? Ich bin… Jahre alt.

Порядок слів в пит. речен- нях  без пит. слова

Впр.1 ст.18

Впр.4 ст.18

Впр.3 ст.18

Впр.5,6ст.18

Скл. діалог

Впр.8 ст.19 у

 

4.

 

Моя родина. Введення нових ЛО. Активізація граматичного матеріалу

Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie. Die Familiе, die Mutter, der Vater, die Tochter, der Sohn

Особові займенники

Впр.6 ст.28

Впр.1,2ст.28

Впр.7 ст.28

Впр.1 ст.28

Доп. речен-ня впр.5 ст.29; вив займенники

 

5.

 

Мої родичі.

Введення нових ЛО. Кількісні числівники

Geschwister, die Großeltern, die Tante, der Opa , die Oma, die Eltern

Дієслово haben + Akkusativ

Впр.4 ст.29

Впр.2 ст.30

Впр.5,6 ст.31

Впр.3 ст.30

Відп. на запит.впр.4 ст.31

 

6.

 

Скільки років цим людям.

Розвиток навичок читання

Mein, dein, sein, ihr, unser, euer. 20-100. der Mann, die Frau, der Beruf, lustig, fein, faul, fleißig, groß, klein, berichten, arbeiten, lernen, studieren

Присвійні займенники

Числівники

Впр.1 ст.30

Впр.3 ст.33

Впр.4,7 ст.33

Впр.1,2ст.30

Доп. речення

впр.6 ст.33; вивчити слова

 

7.

 

Професії моїх рідних. Форму вання навичок діалогічного мовлення

der Arbeiter, der Bauer, der Arzt, der Schneider, der Bäcker, die Lehrerin, der Maler, die Verkäuferin, der Manager, der Schüler, der Programmierer, die Bibliothekarin, der Rentner, die Hausfrau

Назви професій жін. та чол. родів

Впр.5 ст.33

Впр.3.4 ст.35

Впр.5 ст.35

Впр.1-3ст.33

Скл. речення

Впр.4 ст.35  вивчити слова

 

8.

 

Хто що робить.

Розвиток нави-чок аудіюван-ня.

verkaufen, nähen, malen, lehren, backen, die Kranken behandeln, die Felder pflügen, das Bild, das Brot, die Kleider

Відмінюва-ння дієслів в «Präsens»

Впр.1 ст.34

Впр.4 ст.37 Впр.2 ст.38

Впр.3 ст.39

Впр.5 ст.37

Впр.2 ст.36

Доп. речен-ня впр.3 ст.36 ; вивчити слова

 

9.

 

Моє місце проживання.

Вдосконалення навичок письма

leben, wohnen, erzählen, die Stadt, das Dorf, die Strasse, in der Stadt, im Dorf, auf dem Land, Österreich, die Schweiz

Вживання дієслів wohnen, leben

Впр.1 ст.40

Впр.4 ст.41

Впр.2 ст.40

Впр.3,4             ст.41

Впр.3,4ст.40

Скл. діалог

впр.4ст.41; повторити ЛО та граматику

 

10.

 

Узагальнення знань з теми:   «Я, моя роди-на, мої друзі». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 2. “Schulleben”                Тема 2. Шкільне життя

Змістові лінії

Безпека та екологічний розвиток: обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Громадська відповідальність: демонструє розуміння потреби працювати разом; пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади.

Здоров’я і безпека: впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

11.

 

Наша школа.

Введення нових ЛО

der Stock, die Sporthalle, der Speiseraum, die Aula, der Hof, das Erdgeschoss, die Garderobe, die Klassenraum, der Lesesaal, neu, sauber, schön

Вживання Dativ

Впр.1 ст.46

Впр.3 ст.47

Впр.4,7 ст.48

Впр.1-3 ст.46

Прочитати

Впр.3 ст.47 вивчити слова

 

12.

 

Що ми робимо у школі.Розви- ток діалогіч-ного мовлення

essen, spielen, lesen, springen, turnen, rechnen, schreiben, sprechen, zeichnen, laufen

Відмінювання сильних дієслів

Впр.1 ст.49

Впр.2 ст.49

Впр.2 ст.49

Впр.1 ст.49

З’єднати реч. впр.3 ст.56; вив-чити слова

 

13.

 

На уроці німецької мови. Розвиток навичок пись-ма. Словнико- вий диктант

geben, nehmen, übersetzen, ein Lied singen, neue Wörter lernen, auswendig, die Aufgaben machen, das Gedicht Wiederholen, den Dialog bilden

Akkusativ

Впр.1 ст.51

Впр.5 ст.53

Впр.4 ст.52

Впр.3 ст.52

Скл. речення

впр.4 ст.52; вивчити слова

 

14.

 

Наша класна кімната. Фор-мування нави-чок монологіч-ногомовлення

die Tafel, der Tisch, der Stuhl, die Tür, die Wand, die Bank, die Wand,

 der Bücherschrank, das Fenster, das Fensterbrett, der Blumentopf, rot, grün, braun, gelb, schwarz, blau, weiß, grau, hell

Множина іменників

Впр.1 ст.54

Впр.4 ст.54

Впр.6,7 ст.55

Впр.6 ст.55

Доп. речення

впр.6 ст.55 вивчити слова

 

15.

 

Предмети в  класній кім-наті. Вдос-коналення на-вичок письма

links, rechts,  stehen, liegen, hängen, vorne, hinten, links, rechts, in der Mitte

Приймен-ники місця

Впр.1ст. 56

Впр.4 ст.57

Впр.3 ст.56

Впр.3 ст.56

Впр.5 ст.57

Впр.3 ст.56

Відп. на запит. впр.4 ст.57 вив.слова

 

16.

 

Шкільні речі.

Формування діалогічного мовлення

der Pinsel, das Heft, das Mäppchen, das Lineal, der Radiergummi, das Buch, der Kugelschreiber, der Bleistift, der Anspitzer, die Schultasche

Заперечен-ня kein(e)

Впр.1 ст.58

Впр.3 ст.58

Впр.4,5 ст.59

Впр.3 ст.59

Вивч.вірш

Впр.3 ст.58

 

17.

 

Діти, вчіть німецьку! Роз-виток навичок аудіювання

helfen, fragen, anrworten, zeigen, verstehen, gern  haben, Sprich! Lies! Nimm! Gib! Hilf mir bitte!

Наказовий спосіб

Впр.1 ст.60

Впр.3 ст.61

Впр.4 ст.61

Впр.1 ст.61

Скл. діалог

Впр.4 ст.61 вивчити слова

 

18.

 

Розклад уро-ків. Розвиток навичок усного мовленя

 

der Wochentag, die Woche, die Wochenende, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

An + dem+ дні тижня

Впр.1 ст.62

Впр.5 ст.63

Впр.6 ст.63

Впр.1 ст.63

Доп. текст

Впр.5 ст.63 вивчити слова

 

19.

 

Узагальнення знань з теми:   «Шкільне життя». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 3. “Freizeit                Тема 3. Відпочинок і дозвілля

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду.

Здоров’я і безпека: розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.

 

20.

 

Мій вільний час. Введення нових ЛО та їх активізація в усному мовленні

tanzen, schwimmen, stricken, Musik hören, Klavier spielen, Rad fahren, Rollschuh laufen, Tennis spielen, skaten, turnen, das Hobby

Порядок слів в пит. речення

Впр.1 ст.66

Впр.6 ст.68

Впр.3,5             ст.67

Впр.4 ст.67

Написати листа

впр.6 ст.68; вивчити слова

 

21.

 

Види відпочи-нку та занять після школи.

Вдосконаленнянавичок діало-гічне мовлення

am Computer spielen, Fußball spielen, Gitarre spielen, basteln, ein Buch lesen, ins Kino gehen, faulenzen

Розповідні

речення

Впр.1 ст.69

Впр.3 ст.70

Впр.5 ст.70

Впр.4 ст.70

Заповн.таб.

впр.3 ст.70 вивчити слова

 

22.

 

Котра година. Розвиток навичок усного мовлення.

Словниковий диктант

der Morgen, der Tag, der Abend, die Nacht, morgen, heute, morgens, abends, fernsehen, aufstehen, mitkommen

Позначення

часу

Впр.1 ст.71

Впр.5 ст.72

Впр.3,4 ст.73

Впр.6 ст.73

Відп. на запит.

впр.7 ст.73 вивчити слова

 

23.

 

Мої захоплення. Розвиток граматичних навичок

können, müssen, singen, springen, laufen, Gitarre spielen, Deutsch sprechen, spazieren gehen, üben

Модальне дієслово

«können»

 

Впр.1 ст.74

 

Впр.2 ст.74

 

Впр.3,4 ст.75

 

Впр.5 ст.76

Доп. речення

впр.5 ст.76 вивчити слова

 

24.

 

У вихідні.

Вдосконалення навичок моно-логічного мовлення

das Wochenende, Hausaufgaben machen, wandern, Sport treiben, die Wohnung sauber machen, immer, oft, manchmal, selten, nie

Зворотній

порядок слів

Впр.1 ст.77

Впр.3 ст.77

Впр.4 ст.78

Впр.5 ст.79

Відп. на запитання

впр.6 ст.79 вив. слова

 

25.

 

Я люблю мандрувати.

Написання листа. Розви-ток навичок письма

der Fluss, der See, angeln, picknicken, tauchen, Lieder singen, in der Sonne liegen

Прямий

порядок слів

 

Впр.1 ст.80

 

Впр.3 ст.80

 

Впр.5 ст.81

 

Впр.2 ст.80

Скл. речення

впр.4 ст.81 вив. слова

 

26.

 

Необхідні речі для відпочин-ку на природі. Формування навичок читання

die Wanderung, das Zelt, der Schlafsack, der Rucksack, der Fußball, der Tennisball, der Topf, die Tauchermaske

Впр.2 ст.82

Впр.1 ст.82

Впр.4 ст.83

Впр.2.3             ст.82

Впр.4 ст.83

Скл. діалог

Впр.4 ст.83 повторити ЛО та граматику

 

27.

 

Узагальнення знань з теми:   «Відпочинок і дозвілля». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

 

28.

 

Контроль аудіювання

Текст для аудіювання, тестові завдання

Підготувати-ся до к. ч

 

29.

 

Контроль читання

Текст,  тестові завдання

Підготувати-ся до к.п

 

30.

 

Контроль письма

Лексико-граматичні завдання

Підготувати-ся до к.г

 

31.

 

Контроль говоріння

Розмовні теми

Повторити слова та гр.

 

32.

 

 Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація знань вивченого матеріалу протягом І семестру

 

 

 

 

 

 

 

 

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Фонетика

Аудіювання/Читання

Говоріння

Письмо

 ІІ семестр

       Lektion 4. “Der Mensch”                Тема 4. Людина

33.

 

 

Моє тіло.

Введення нових ЛО

Впр.2 ст.86

Множина

іменників

Впр.1ст.86

Впр.5 ст.87

Впр.4 ст.87

Впр.3 ст.86

Виконати

Впр.6 ст.87 п

34.

 

Зовнішність людини.

Діалогічне мовлення

 

Впр.2 ст.89

 

Впр.3 ст.90

 

Впр.1 ст.89

 

Впр.2 ст.89

 

Впр.4,5

ст.90

 

Впр.3 ст.90

Опис друга

Впр.5 ст.90 у

 

35.

 

У лікаря. Обговорення ситуації: «У лікаря». Словниковий диктант

 

Впр.1 ст.91

Конструк-ція „tut  weh“

 

Впр.1 ст.91

 

Впр.2 ст.91

 

Впр.3,4

ст.92

 

Впр.4 ст.93

Виконати

Впр.5 ст.93 п

 

36.

 

В лікарні. Складання запитань до

тексту «В лікарні»

 

Впр.3 ст.94

 

Впр.2 ст.94

 

Впр.1 ст.94

 

Впр.3 ст.94

 

Впр.4 ст.95

 

Впр.2 ст.94

Скл. речення

Впр.3 ст.95 п

 

37.

 

Предмети одягу.

Читання тексту

 

Впр.2 ст.96

 

Gern, nicht

 

Впр.1 ст.96

 

Впр.4 ст.97

 

Впр.2,3

ст.97

 

Впр.5 ст.98

Опис зовні-шності

Впр.6 ст.98

 

38.

 

Що ти одягаєш.

Активізація лексики з теми.

 

Впр.2 ст.99

Дієслова з

відокр.преф.

 

Впр.1 ст.99

 

Впр.2 ст.100

 

Впр.3 ст.100

 

Впр.5

ст.100

Виконати

Впр.6 ст.101 у

 

39.

 

Види одягу.    Кольори. Розвиток навичок усного мовлення

 

Gern, nicht

 

Впр.4 ст.102

Впр.7 ст.101

Скл. речення з нов. словами

Написати про свій улюблений одяг

 

40.

 

Узагальнення знань з теми:   «Людина». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 5. “Die Natur”                Тема 5. Природа

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: розглядає природу як цілісну систему.

Здоров’я і безпека: робить повідомлення про складні погодні умови; оцінює вплив навколишнього середовища на здоров’я людей свого регiону.

Підприємливість і фінансова грамотність: обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів.

 

41.

 

Навколишній світ.

Введення нових ЛО

 

Впр.1ст.104

 

Впр.2 ст.104

 

Впр.1ст.104

 

Впр.4 ст.105

 

Впр.3 ст.105

 

Впр.2 ст.104

Прочитати

Впр.5 ст.105

 

42.

 

Лісові твари-ни. Читання тексту.Словни- ковий диктант

 

Впр.1ст.106

Впр.1ст.108

Множ. імен.

чол. роду

 

Впр.1ст.106

 

Впр.4 ст.107 Впр.3 ст.109

 

Впр.3 ст.107

 

Впр.2 ст.106, 108

Скл. речення

Впр.5 ст.107 п

 

43.

 

У зоопарку. Розвиток навичок усного мовлення.

Опис малюнків за зразком

 

Впр.2ст.110

Множ. імен.

жіноч. роду

 

Впр.1ст.110 Впр.1ст.112

 

Впр.3 ст.111

Впр.2 ст.113

Впр.2 ст.110

Впр.4 ст.111

 

Впр.4 ст.111

Опис малюнка

Впр.5 ст.111 у

 

44.

 

Домашні тварини.

Написання листа. Розвиток нави-чок письма

Впр.1ст.115

Впр.1ст.117

Прийме-нник aus

Впр.1ст.115

Впр.3 ст.116

Впр.4 ст.116

Впр.5 ст.117

Впр.4 ст.116 Впр.2 ст.117

Виправ.речен.Впр.4 ст.118 п

 

45.

 

Наш сад та город. Розви-ток монологіч-ного мовлення.

 

Впр.1ст.122

Впр.1ст.120

 

Впр.2 ст.122

 

Впр.1ст.122

 

Впр.2ст.120

Впр.2 ст.122

 

Впр.4 ст.123

 

Впр.3

ст.123

Опис садка

Впр.5 ст.123 у

 

46.

 

Місяці. Пого-да. Розвиток

діалогічного мовлення

 

Впр.1ст.128

Wann?

 

 

Впр.1ст.128

 

Впр.3 ст.129

 

Впр.3 ст.129

 

Впр.2

ст.128

Виконати

Впр.3 ст.129 п

 

47.

 

Погода узимку. Вдосконалення навичок аудію-вання. Словни- ковий диктант

 

Впр.1ст.130

 

Словотворення

 

Впр.1ст.130

 

Впр.4 ст.130

 

Впр.6 ст.131

 

Впр.3

ст.130

Скл.речен-ня

Впр.5 ст.132 п

 

48.

 

Узагальнення знань з теми:   «Природа». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 6. “Feste und Bräuche”                Тема 6. Свята і традиції

Змістові лінії

Громадська відповідальність: порівнює свята й традиції в різних країнах.

 

49.

 

Свята, пори року. Введення нових ЛО

 

Впр.1ст.126

 

Словотво-рення

 

Впр.1ст.126

 

Впр.4 ст.127

 

Впр.3 ст.126

 

Впр.5 ст.127

Скл.речен-ня

Впр.5 ст.127 п

 

50.

 

Зимові свята.

Розвиток навичок письма

 

Впр.1ст.133

Особові займенники

 

Впр.1ст.133

 

Впр.3 ст.134

 

Впр.1 ст.133

 

Впр.2

ст.133

Виконати

Впр.4 ст.134 у

 

51.

 

Різдво й Новий рік.

Розвиток монологічногомовлення

 

Впр.2ст.135

 

Впр. 2 ст.135

 

Впр.1ст.135

 

Впр.2 ст.135

 

Впр.5 ст.136

 

Впр.3

ст.135

Скл.рече-ння

Впр.3 ст.135 п

 

52.

 

Весна. Розвиток навичок читання

Читання тексту

 

Впр.2ст.137

 

Впр.2 ст.137

 

Впр.1ст.137

 

Впр.3 ст.138

 

Впр.4 ст.138

 

Впр.3

ст.138

Скласти 5

речень письм

 

53.

 

Весняні свята.

Склад.запитань до тексту

 

Впр.2ст.139

Man – речення

 

Впр.1ст.139

 

Впр.5 ст.141

 

Впр.6 ст.141

 

Впр.4

ст.140

Опис свята

Впр.7 ст.141 у

 

54.

 

Весняні канікули.

Розвиток навичок аудіювання

 

Впр.2ст.142

Зворотний порядок слів

 

Впр.1ст.142

 

Впр.4 ст.143

 

Впр.5 ст.143

 

Впр.1

ст.142

Нап. листа

Впр.4 ст.143

 

55.

 

Літні канікули.

Написання листа

 

Впр.2ст.144

Прямий порядок слів

 

Впр.3ст.145

 

Впр.1 ст.146

 

Впр.4 ст.147

 

Впр.2

ст.144

Виконати

Впр.3 ст.147 п

 

56.

 

Закріплення грам. та лексич. матеріалу по темі.

 

Впр.2ст.147

 

Впр.2 ст.147

 

Впр.1ст.147

 

Впр.1 ст.147

 

Впр.3 ст.148

 

Впр.4

ст.148

Виконати

Впр.5 ст.147 у

 

57.

 

Узагальнення знань з теми:   «Свята і традиції». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Lektion 7. “Deutschland und Ukraine”                Тема 7. Німеччина. Україна

Екологічна безпека та сталий розвиток: описує види екотуризму; пропонує заходи щодо покращення екологічної ситуації в Києві; обговорює питання пов’язані із збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі; складає перелік місць для екотуризму у своєму регіоні.

Громадська відповідальність: порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки; розпитує про правила поведінки в європейських столицях; демонтує розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом в мирі; робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києва; складає перелік правил поведінки під час екскурсії; демонструє розуміння цінності культурного розмаїття  та потреби жити разом у мирі.

Підприємливість і фінансова грамотність: визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

 

58.

 

Німеччина – країна та люди. Розвиток навичок  аудіювання

die Staatsfahne, die Hauptstadt, die Bevölkerung, die Mitte, die Größe, die Lage, das Nachbarland

 

Впр.1,  ст.160

Впр.3b),  ст.160

Впр.2,  ст.160

 

Впр.4,  ст.161

Впр.5,  ст.161

Впр.6,  ст.161(пи-сьмово) Вивчити слова

 

59.

 

Берлін – німецька столиця. Розвиток навичок читання й говоріння

die Sehenswürdigkeit, das Tor, die Oper, das Denkmal, der Turm, der Reichs-tag, das Parlament

denn-Sätze

Впр.1,  ст.162

 

Впр.2, ст.162

 

Впр.4,  ст.164

 

 

Впр.5,  ст.164 (усно) Вивчити слова

 

 

60.

 

Найбільші міста в Німеччині. Читання тексту

die Oper, das Denkmal, der Turm, der Reichs-tag, das Parlament

 

 

Текст для читання

 

Вправи до тексту

Підготувати розповідь про Німеччину

 

61.

 

Визначні пам’ятки Берліну. Вдосконалення навичок усного мовлення.

Сам. робота

das Rathaus, die Museumsinsel, die Teilung

 

Впр.3b),  ст.160

Впр.3, ст. 163

 

Впр.3a),  ст.160

 

 

 

62.

 

Україна – моя Батьківщина. Розвиток навичок читання й письма

die  Heimat, bestehen, sich befinden, grenzen, die Fläche, der Einwohner, das Gebet, die Halb-insel, das Gebirge, das Heimatland

 

Впр.1,  ст.165

 

Впр.4,  ст.166

 

Впр.2,  ст.165

 

Впр.3,  ст.165

 

Впр.5,  ст.166

Вивчити слова

 

 

63.

 

Українська столиця. Розвиток навичок говоріння

die  Kirche, das Kloster, das Höhlenkloster, die Kathedrale, der Bau, gründen, die Stadtrundfahrt

 

Впр.1,  ст.167

 

Впр.2,  ст.167

 

Впр.3,  ст.168

 

Впр.4,  ст.168

 

Впр.5,  ст.168(пи-сьмово) Вивчити слова

 

64.

 

Подорож Києвом. Віртуальна подорож. Розвиток письма. Словниковий диктант

Лексичні одиниці та мовні зразки попередніх уроків

 

Впр.1,  ст.173

 

 

Впр.4,  ст.174

 

Впр.2, ст..169

Впр.4,  ст.170 Вивчити слова

 

 

65.

 

Великі міста України. Розвиток навичок читання й говоріння

die Großstadt, die Hafenstadt, das Industriezentrum, der Kurort, das Gebäude, die Insel, das Wasserkraftwerk

 

 

Впр.1, 2, 3а),  ст.183             Впр.4,  ст.184

 

 

Впр.3b),  ст.183-184

 

Впр.5,  ст.184

 

Впр.6,  ст.184 Вивчити слова Підготув. до тесто-вої роботи

 

66.

 

Узагальнення знань з теми:   «Німеччина. Україна». ТЕСТ

Узагальнення і закріплення ЛО з теми

Узагальне-ння знань з граматики

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

 

67.

 

Контроль аудіювання

Текст для аудіювання, тестові завдання

Підготувати-ся до к. ч

 

68.

 

Контроль читання

Текст,  тестові завдання

Підготувати-ся до к.п

 

69.

 

Контроль письма

Лексико-граматичні завдання

Підготувати-ся до к.г

 

70.

 

Контроль говоріння

Розмовні теми

Повторити слова та гр.

 

docx
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
1333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку