24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування до підручника В.Буренко 11 клас І семестр зі змістовими лініями (3 год.\тижд.)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування до підручника В.Буренко 11 клас І семестр зі змістовими лініями (3 год.\тижд.)
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 11 класу

 за підручником «English» В.Буренко, І семестр (3год./тиж.)

 

№ уроку

 

Дата

 

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Домашнє завдання

Екологічна безпека

та сталий розвиток

Громадянська
відповідальність

 

Здоров'я і безпека

Підприємливість

та фінансова грамотність

Лексика

 

 

Граматика

 

 

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Усне продукування,

усна взаємодія

Писемне продукування,

писемна взаємодія

Тема 1: A civilized society. Цивілізоване суспільство

 

1

 

Сім’я. Введення та активізація нових ЛО в усному мовленні

Наведення прикладів внеску своєї родини у сталий розвиток держави

Порівнює сімейні традиції.

Обговорення системи цінностей сучасної родини

Наводить приклади взаєморозуміння між батьками та дітьми.

Наводить приклади особистого внеску в життя громади

 

 

Усвідомлення різних стилів розв`язання конфліктів та адекватної поведінки у конфліктних ситуаціях.

Усвідомлення необхідності бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини.

с.4

 

Впр.1,3 с.4

Впр.3 с.4

Впр.6, с.5

Впр.4,5 с.4-5

Вивчити ЛО, скласти з ними 10 речень

2

 

Стосунки з батьками. Розвиток навичок читання

с.4

 

Впр.7 с.4

 

картки

картки

Написати твір про свої стосунки з батьками

3

 

Проблема батьків і дітей. Вдосконалення навичок аудіювання

 

 

Впр.9 с.7

Впр.8 с.7

Впр.9 с.7

 

Впр.10 с.8

4

 

Стреси у підлітковому віці. Розвиток навичок мовленння

С.9

 

Впр.1 с.9

Впр.4 с.10

Впр.3,5,6 с.10

картки

Впр.7 с.10, вивчити ЛО

5

 

Граматичний калейдоскоп. Вдосконалення граматичних навичок

 

Active voice

Grammar point с. 186-189

Впр.8 с.11

 

 

картки

Впр.10 с.11

6

 

Конфлікти в сім’ї та шляхи їх подолання. Розвиток навичок говоріння

С.12

 

Впр.1,2,3 с.12-13

Впр.1, 2 с.12

Впр.3,4,5,6 с.14

 

Впр.7 с.15, вивчити ЛО

7

 

Дружна сім’я - запорука взаєморозуміння і благополуччя у родині. Формування навичок письма

С.16

 

Впр.31,4с.16-18

 

Впр.5 с.19

Впр.2с.16

Написати твір-мініатюру «Ідеальна сім’я», вивчити ЛО

8

 

Діти мають право. Розвиток навичок читання та монологічного мовлення

 

 

Впр.6,7 с.19-21

 

Впр.8 с.21

 

Впр.9 с.21

9

 

Лексико-граматичний тест з теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО та граматичні часи дієслів

Тема 2: Food for Life. Традиції харчування

10

 

Здорова та нездорова їжа. Харчова піраміда. Введення та активізація нових ЛО

Дискутує щодо

якості та цінно цін життя

Висловлення

власної

думки

щодо

закладів

громадського

харчування

 

Висловлення

власної

думки

щодо корисності

раціонального харчування

Дискутує довкола питання впливу харчування на здоров'я людини Оцінює позитив ні та негативні наслідки

Вживання їжі

Співвідносить можливість відвідування культур них заходів із власною фінансовою спроможністю

С.23

Умовні речення І типу

Впр.1,3,5 с.22-23

Впр.4, 5 с.23

Впр.2, 6 с.22,24

Впр.7с.24

Впр.8,9 с.24, вивчити ЛО

11

 

Ми-те, що ми їмо. Розвиток усного мовлення

С.25-26

Умовні речення 0 типу

Впр.12 с.26

Впр.11 с.25-26

Впр.12 с.26

картки

Впр.13 с.26,

Вивчити ЛО

12

 

Столовий етикет. Відвідування кафе / ресторану. Формування навичок діалогічного мовлення

С.27

 

Впр.1, 2 с.27

 

картки

 

Скласти діалог на тему «В ресторані», вивчити ЛО

13

 

Непряма мова. Формування граматичних навичок

 

Indirect speech

c.28-31

 

 

картки

Перебудувати речення на картках з прямої мови у непряму

14

 

Харчові вподобання тинейджерів. Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

Впр.4, 7, 8 с.32

Впр.5,6с.32

 

Впр.9 с.32

15

 

Типи закладів харчування та критерії їх оцінки. Розвиток навичок читання

С. 34

 

Впр.1,3 с.34-36

Впр.1, 4 с.34,36

 

 

Підготувати презентацію про незвичні ресторани, вивчити ЛО

16

 

Традиційна українська кухня. Удосконалення навичок читання та усного мовлення

С.36-37

 

Впр.9,10 с.37-42

Впр.6,7 с.37

Впр.12 с.42

Впр.8 с.37

Впр.13 с.42

17

 

Робота над проектом: «Ми їмо, щоб існувати, а не існуємо, щоб їсти».  Тематичне оцінювання. Робота в групах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматичний матеріал

Тема 3: Art as Entertainment. Мистецтво як одна з розваг

18

 

Мистецтво в нашому житті. Введення та активізація нових ЛО

Вислов лює власні почуття та емоції виклика ні твора ми мис тецтва

Висловлює власне ставлення до розмаїття видів сучасного мистецтва

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами ми мистецтва

Формулює особисті цінності

Пояснює правила поведінки у закладах культури

Дискутує довкола впливу мистецва на емоцій ний стан людини

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн

Співвід носить можливість відвіду вання культур них заходів із власною фінансовою спромож ністю

С. 43-44

 

Впр.2, 4 с.43-44

 

Впр.1, 2, 5, 6, 7 с.42

 

Впр.8 с.46, вивчити ЛО

19

 

Види мистецтва. Розвиток навичок читання

С.47

Passive voice

Впр.1, 5 с.47-49

 

Впр.1, 2, 3, 6 с.47, 50

картки

Перебудувати речення на картках із активного стану в пасивний, вивчити ЛО

20

 

Музика. Види музики. Розвиток навичок аудіювання

 

 

Впр.10 с.51

Впр.8 с.51

Впр.7, 9 с.50-51

 

Скласти речення із словосполученнями Впр.10 с.51

21

 

Написання есе-розповіді. Вдосконалення написання власного висловлювання

С.51-52

 

Suggested answer с.52-53

 

 

Написання есе за зразком

Впр.11 с.52

22

 

Засоби масової інформації. Розвиток навичок читання

С. 54

Wh-questions

Впр.1, 4 с.54-55

 

Впр.1,2,4 с.54-55

картки

Вивчити ЛО, поставити питання до виділених слів на картках

23

 

Рецензія на улюблений фільм. Вдосконалення усного мовлення

С.56

 

Spot on film review с.56-57

Suggested answer с.58

 

Впр.5,6,7,8 с.56-57

 

Впр.9 с.58

24

 

Театрали.  Формування навичок письма та діалогічного мовлення

С.59-60

Дієприкметн.

Впр.5 с.60

Впр.6 с.61

Впр.1,2,4,7 с.59-61

картки

Впр.8 с.61

25

 

Мистецтво 21 сторіччя. Розвиток навичок читання

С.62

 

Впр.10, 12 с.62-63

 

Впр.11,12 с.63-64

 

Впр.13 с.64

26

 

Українське народне мистецтво. Вдосконалення навичок читання

С. 65

Неособові форми дієс лова

 

Впр.4 с.67

 

Впр.1,2,5 с.65, 67

Впр.7с.68

Підготувати доповідь у групах про різні види сучасного мистецтва

27

 

Мій улюблений вид мистецтва. Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

Прийменники

Впр.9, 10, 11 с.69-70

Впр.12с.70

Впр.8, 11 с.69, 70

Впр.9 с.70

Скласти діалог за зразком, розіграти його

28

 

Видатні митці. Опис творів живопису. Формування навичок усного мовлення

 

 

Впр.13 с.70,

С.72, Впр.17 с.73

 

Впр.14 с.71

Впр.15 с.73

Впр.18с.73

29

 

Лексико-граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО та граматичні часи

Тема 4: The Youth Movement. Молодіжний рух

30

 

Субкультури та проблеми молоді. Введення та активізація нових ЛО

дискутувати щодо якості та цінності життя

 

демонструвати розуміння прав та обов’язків молоді

толерантно  спілкуватися з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи  вирішення конфлікту

 

усвідомлювати необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родин.

С.74

 

Впр.4, 7 с.75-77

 

Впр.1, 3, 5, 6 с.74,77

 

Впр.8с.78

31

 

Молодіжні організації України. Розвиток навичок читання та усного мовлення

С.80

 

Впр.14 с.71

Впр.1 с.80

Впр.4, 5, 6, 7, 8 с.82

 

Впр.9 с.82

 

32

 

Молодь та суспільство. Конвенція ООН про права дитини. Вдосконалення навичок читання

С. 83

Часи групи Simple

Впр.3,4 с.83-87

 

Впр.1 с.83,

с. 87

картки

Скласти розповідь «Які б ще положення я додав до Конвенції про права дитини»

33

 

ПоколінняZ. Розвиток навичок аудіювання

С. 87

Часи групи

Continuous

Впр.10 с.88

Впр.8 с.88

Впр.5,7, 9 с.89

 

Впр.12 с.89

34

 

Граматичний калейдоскоп

 

Часи групи

Perfect

Grammar point

 

 

картки

Підготувати доповідь про субкультури

35

 

Позакласне читання.

Молодіжна культура. Обговорення прочитаного

Тексти за вибором учителя

 

 

 

Палити

За чи проти.

Обговорення

Презентація постерів

 

Скласти таблицю молодіжних організацій

36

 

Лексико-граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО, граматичні часи

Тема 5: Effects of modern technology.Вплив сучасних технологій

37

 

Винаходи та винахідники. . Введення та активізація нових ЛО

Аналізує вплив науко во-техніч ного прогресу на життя людини і дов кілля Обгово рює важ ливість сучасних технологій для виріше ння 

еколо гічних проблем

Оцінює значення етичного споживання (екопро дукти, екотова ри) для навколишнього середовища

Дискутує довкола питання впливу сучасних техноло гій на здоров'я людини Оцінює позитив ні та негативні наслідки певних винахо дів на життя людини

Аналізує та оцінює шляхи фінансування розвитку науки і техніки Обговорює позитивні та негатив ні наслідки від певних винаходів

С.90-91

Умовні речення І та ІІ типу

Впр.5 с.91

 

Впр.1,2,3,6 с.90,92

картки

Впр.7 с.92

38

 

Винаходи. Чи можливе життя без них?Написання есе з використанням аргументів за та проти.  Вдосконалення написання власного висловлювання

 

Умовні речення І та ІІ типу

С.92-93

 

 

Написана есе за зразком

Впр.9 с.93

39

 

Вплив телебачення та Інтернету на життя людини. Розвиток навичок читання

С.95

Непряма мова питання

Впр.4,6 с.96-97

Впр.3 с.95

Впр.1, 5, 7  с.95, 97, 98

Впр.8 с.98

Впр.9 с.98

40

 

Як Інтернет поглинає світ? Розвиток усного мовлення

С.99

 

Впр.3,4  с.100-102

 

Впр.1, 5 с.100, 102

 

Впр.6 с.102

41

 

Досягнення науки. Розвиток навичок аудіювання

С. 102-103

 

 

Впр.8,10 с.103

Впр.9,11, 12 с.103-104

 

Впр.14 с.104

42

 

Робота над проектом «Найвизначніший винахід людства». Робота у групах

 

 

 

 

 

 

Підготуватися до лексико-граматичного тесту

43

 

Лексико-граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО та граматичний матеріал

44

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

Підсумковий урок. Узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 січня 2020
Переглядів
1133
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку