Календарно-тематичне планування курсу за вибором "Цифрова та медіаграмотність" для 6 класу (І семестр)

Про матеріал

Дане календарно-тематичне планування складене для 6 класу за навчальною програмою «Цифрова та медіаграмотність» інтегрованого курсу за вибором/факультативу (Інформатична освітня галузь, Мовно-літературна освітня галузь, Соціальна і здоров'язбережна освітня галузь, Мистецька освітня галузь за НУШ; Освітні галузі “Технології, “Мови і літератури", “Мистецтво" - Державний стандарт базової та середньої освіти 2012-2013 р.р. ) Автори: Саражинська Н.А., Якуба С.Ю.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з курсу за вибором «Цифрова та медіаграмотність»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дане календарно-тематичне планування складене за навчальною програмою «Цифрова та медіаграмотність» інтегрованого курсу за вибором/факультативу (Інформатична освітня галузь, Мовно-літературна освітня галузь, Соціальна і здоров’язбережна освітня галузь, Мистецька освітня галузь за НУШ; Освітні галузі “Технології, “Мови і літератури”, “Мистецтво” - Державний стандарт базової та середньої освіти 2012-2013 р.р. ) Автори:  Саражинська Н.А., Якуба С.Ю.

За програмою предмет «Цифрова та медіаграмотність»» у 6 класі вивчається 1 година на тиждень, загальна кількість 35 годин. Із них: I семестр – 16 годин, 1 година на тиждень; II семестр – 19 годин, 1 година на тиждень.

«Цифрова та медіаграмотність» пояснюється необхідністю детального вивчення учнями складових сучасних медіа, формування вміння їх сприймати, створювати власні повідомлення, створювати їх спільно й усвідомлювати, що кожен уже є реальним творцем ЗМІ (засобів масової інформації).

Мета курсу: формування цифрових компетенцій через удосконалення навичок цифрової грамотності та розвитку медіаграмотності шляхом практичної діяльності з цифровими інструментами з перших днів навчання дитини в закладах освіти. Ключові цільові аспекти курсу - основні навички 21-ого століття: цифрове громадянство, спілкування, співпраця, критичне мислення.

Завдання курсу:

 • формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках;
 • розвиток культури сприймання, створення та інтерпретації текстів, графічних зображень, відео, аудіо, та комбінованих;
 • формування культури створення та поширення власного медіаконтенту;
 • розвиток готовності висловлювати власні судження, в тому числі й через публічні виступи, презентувати власні ідеї;
 • становлення толерантних контактів з іншими людьми;
 • формування навички позитивного спілкування з використанням цифрових технологій;
 • розвиток навички захисту приватного простору, уміння дбати про свою особисту безпеку та здоров’я та безпеку і здоров’я інших людей;
 • розвиток логічного, алгоритмічного, критичного мислення;
 • використання цифрових технологій та медіаконтенту для самовираження, творчої самореалізації.

Зміст навчального матеріалу спрямований на розвиток міжпредметних, соціальних, комунікативних інформаційно-цифрових компетенцій, сприяє розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, розвитку вміння орієнтуватися в сучасному медіапросторі, використовувати цифрові технології для задоволення власних навчальних потреб, поширювати створений власноруч медіаконтент.

Програма інтегрованого курсу розроблена з урахуванням уже сформованих компетенцій в учнів за змістом основних державних програм, не повторює зміст чинних державних програм, а лише передбачає поглиблене вивчення деяких тем та містить унікальні теми, що відсутні у програмах з інформатики або з медіаграмотності.

У курсі передбачено формування міжпредметних компетентностей через інтеграцію дисциплін на основі використання новітніх цифрових технологій. Для розвитку комунікативних компетентностей пропонується використання середовищ, що сприяють вільному обміну думками, розвитку навичок співпраці.

Програма включає теми, зміст яких не залежить від конкретної моделі персонального комп’ютера або мобільного пристрою, конкретної операційної системи, конкретного вигляду програмних середовищ, лише приклади та рекомендації відповідно до вікових особливостей дітей.

У програмі дотримано принцип послідовного оволодіння учнями технологічними

навичками роботи з цифровими інструментами.

Найважливішим способом формування цифрової та медіаграмотності є інтерактивний, конструктивний і творчий діалог з учнем. Діяльнісний підхід та співпраця, як основа навчального процесу учня та взаємин з учителем, де вчитель є помічником, фасилітатором, організатором самостійної діяльності дитини, групової роботи, а не володарем абсолютного знання; взаємин з однолітками й маніпуляції з цифровими середовищами, дозволять досягти запланованих завдань та очікуваних результатів.

Цифрові технології, що включають аудіо, відео, середовища конструювання, моделювання дозволяють учням отримувати досвід маніпулювання віртуальними об’єктами з обов’язковим втручанням у процеси та створенням медіапродуктів відповідно до вікових особливостей учнів, починаючи із запису звуків, відео, створення зображень, завершуючи створенням мобільних додатків.

Організація інтерактивних способів взаємодії учнів готує їх до такої моделі самоосвіти, коли людина будує траєкторію свого навчання самостійно, у процесі співпраці з іншими, дискусії, пошуку, експерименту.

Відповідно до завдань курсу, зміст навчального матеріалу містить певні компетентністні лінії: сприймання медіа, створення власних продуктів, комунікативну та риторичну лінії, співпрацю та безпеку. Кожна із цих ліній може плануватись та відтворюватись на будь-якому із занять курсу. Деякі лінії подані окремими розділами для підкреслення наступності у формуванні певних навичок. Лінії відображаються у змісті програми кожного року навчання та розвиваються концентрично.


№ уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

І семестр

Засоби масової інформації. Новини

 1.                 

 

Професійні стандарти журналіста.

 

 1.                 

 

Вибір теми для власної статті.

 

 1.                 

 

Інтерв’ю.

 

 1.                 

 

Маніпулювання аудиторіями через порушення стандартів.

 

 1.                 

 

Пошук та аналіз новин

 

 1.                 

 

Пошук маніпулювання у новинах, газетах, мультфільмах, фільмах

 

 1.                 

 

Персоналізована стрічка новин.

 

 1.                 

 

Відстеження обраних новин з мобільних пристроїв.

 

 1.                 

 

Відстеження про появу в інтернеті ключових слів.

 

 1.             

 

Візуалізація нефільтрованих новин.

 

Аудіо

 1.             

 

Сприймання та аналіз музичного твору мистецтва.

 

 1.             

 

Робота з музичними творами мистецтва

 

 1.             

 

Розширення аудіофайлів.

 

 1.             

 

Створення власних композицій.

 

 1.             

 

Створення власних композицій.

 

 1.             

 

Прослуховування та надання спільного доступу до композиції.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 6 клас, Планування
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
2715
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку