Календарно-тематичне планування "Математика 5 клас" (4+1,5 годин на тиждень, всього 192 години)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено згідно з навчальною програмою, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804. Добавлено 1,5 годин з варіативної складової (4+1,5 годин на тиждень, всього 192 години)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне  планування

Складено згідно з навчальною програмою, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

  Математика 5 клас

(4+1,5 годин на тиждень, всього 192 години)

 

№ п/п

 

Тема уроку

 

Дата

 

Примітка

 

І семестр ( 88 годин)

 

 

 

Повторення

 

 

1

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах Дії над числами. Закони арифметики.

 

 

2

Дії над числами. Закони арифметики.

 

 

3

Розвязування рівнянь.

 

 

4

Розв’язання текстових задач на всі дії з натуральними числами

 

 

5

Діагностична контрольна робота № 1.

 

 

 

Натуральні числа і дії з ними.

Геометричні фігури і величини

 

 

6

Натуральні числа.

 

 

7

Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

 

8

Порівняння натуральних чисел.  

 

 

9

Натуральні числа та їх порівняння.

Самостійна робота

 

 

10

Додавання натуральних чисел.

 

 

11

Додавання натуральних чисел.

 

 

12

Властивості додавання. 

 

 

13

Віднімання натуральних чисел.

 

 

14

Віднімання натуральних чисел. 

 

 

15

Додавання та віднімання натуральних чисел. Самостійна робота

 

 

16

Додавання та віднімання натуральних чисел.

 

 

17

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел»

 

 

18

Контрольна робота №2 «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел»

 

 

19

Корекція знань умінь та навичок з теми «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел».

 

 

20

Множення натуральних чисел. 

 

 

21

Множення натуральних чисел. 

 

 

22

Множення натуральних чисел. 

 

 

23

Властивості множення. 

 

 

24

Множення. Властивості множення.

Самостійна робота

 

 

25

Квадрат натурального числа.

 

 

26

Куб натурального числа.

 

 

27

Квадрат і куб натурального числа.

 

 

28

Ділення натуральних чисел. 

 

 

29

Ділення натуральних чисел. 

 

 

30

Ділення з остачею.

 

 

31

Ділення з остачею.

 

 

32

Ділення натуральних чисел

 

 

33

Квадрат і куб натурального числа та ділення натуральних чисел.

Самостійна робота

 

 

34

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Множення та ділення натуральних чисел».

 

 

35

Контрольна робота №3 «Множення та ділення натуральних чисел»

 

 

36

Корекція знань, умінь та навичок з теми «Множення та ділення натуральних чисел».

 

 

37

Числові вирази. Буквені вирази та формули.

 

 

38

Числові вирази. Буквені вирази та формули.

 

 

39

Рівняння.

 

 

40

Рівняння.

 

 

41

Рівняння

 

 

42

Рівняння. Самостійна робота

 

 

43

Текстові задачі. 

 

 

44

Розв’язування текстових задач.

 

 

45

Розв’язування текстових задач.

 

 

46

Розв’язування текстових задач. 

 

 

47

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

 

 

48

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

 

 

49

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

 

 

50

Рівняння. Текстові задачі.

Самостійна робота 

 

 

51

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Вирази. Рівняння».

 

 

52

Контрольна робота №4 «Вирази. Рівняння»

 

 

53

Корекція знань, умінь та навичок з теми «Вирази. Рівняння».

 

 

54

Комбінаторні задачі. 

 

 

55

Комбінаторні задачі. 

 

 

56

Комбінаторні задачі.

 

 

57

Комбінаторні задачі.

Самостійна робота

 

 

58

Відрізок та його довжина. 

 

 

59

Відрізок та його довжина.   

 

 

60

Відрізок та його довжина.

 

 

61

Промінь, пряма, площина.   

 

 

62

Промінь, пряма, площина.   

 

 

64

Шкала. Координатний промінь.

 

 

65

Координатний промінь. Шкала.

 

 

66

Координатний промінь. Шкала.

Самостійна робота

 

 

67

Узагальнення та систематизація знань умінь та навичок з теми «Комбінаторні задачі. Координатний промінь».

 

 

68

Контрольна робота №5 « Комбінаторні задачі. Координатний промінь»

 

 

69

Корекція знань умінь та навичок з теми «Комбінаторні задачі. Координатний промінь».

 

 

70

Кут та його градусна міра.

 

 

71

Кут та його градусна міра.

 

 

72

Види кутів.

 

 

73

Бісектриса кута.

 

 

74

Кут. Бісектриса кута.

 

 

75

Трикутник та його периметр.

 

 

76

Трикутник та його периметр.

 

 

77

Види трикутників за кутами.

 

 

78

Види трикутників за кутами.

 

 

79

Прямокутник. Периметр і площа прямокутника.

 

 

80

Квадрат. Периметр і площа  квадрата.

 

 

81

Площа та периметр прямокутника і квадрата.

 

 

82

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

 

 

83

Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

 

 

84

Об’єм куба.

 

 

85

Об’єм прямокутного паралелепіпеда та куба

 

 

86

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Геометричні фігури та їх величини»

 

 

87

Контрольна робота №6 «Геометричні фігури та величини»

 

 

88

Корекція знань, умінь та навичок з теми «Геометричні фігури та їх величини».

 

 

 

ІІ семестр (104 годин)

 

 

 

Дробові числа

 

 

89

Звичайні дроби.

 

 

90

Звичайні дроби.

 

 

91

Правильні і неправильні дроби .

 

 

92

Правильні і неправильні дроби .

 

 

93

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

 

 

94

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

 

 

95

Мішані числа.

 

 

96

Мішані числа.

 

 

97

Мішані числа.

 

 

98

Звичайні дроби.

Самостійна робота

 

 

99

Порівняння звичайних дробів з однаковими  знаменниками.

 

 

100

Порівняння звичайних дробів з однаковими  знаменниками.

 

 

101

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

102

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

103

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

 

104

Додавання мішаних чисел.

 

 

105

Віднімання мішаних чисел.

 

 

106

Віднімання мішаних чисел

 

 

107

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

108

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 

109

Додавання і віднімання мішаних чисел.

Самостійна робота

 

 

110

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Звичайні дроби. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками»

 

 

111

Контрольна робота №7 «Звичайні дроби. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками»

 

 

112

Корекція знань, умінь та навичок з теми «Звичайні дроби. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками».

 

 

113

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

 

114

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

 

115

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

 

116

Десяткові дроби.

 

 

117

Порівняння десяткових дробів.

 

 

118

Порівняння десяткових дробів.

 

 

119

Дроби .Порівняння десяткових дробів

Самостійна робота

 

 

120

Округлення десяткових дробів.

 

 

121

Округлення десяткових дробів.

 

 

122

Округлення десяткових дробів.

 

 

123

Додавання десяткових дробів

 

 

124

Додавання десяткових дробів

 

 

125

Віднімання десяткових дробів.

 

 

126

Віднімання десяткових дробів.

 

 

127

Додавання та віднімання десяткових дробів.

 

 

128

Додавання та віднімання десяткових дробів.

 

 

129

Додавання та віднімання десяткових дробів.

 

 

130

Додавання та віднімання десяткових дробів.

 

 

131

Додавання та віднімання десяткових дробів.

 

 

132

Узагальнення та систематизація знань умінь та навичок з теми «Десяткові дроби. Порівняння та округлення десяткових дробів»

 

 

133

Контрольна робота №8 «Десяткові дроби. Порівняння та округлення десяткових дробів»

 

 

134

Корекція знань умінь та навичок з теми «Десяткові дроби. Порівняння та округлення десяткових дробів».

 

 

135

Множення десяткових дробів.

 

 

136

Множення десяткових дробів.

 

 

137

Множення десяткових дробів.

 

 

138

Множення десяткових дробів на 10,100,1000…

 

 

139

Множення десяткових дробів на 10,100,1000…

 

 

140

Множення десяткових дробів на 0,1;0,01;0,001…

 

 

141

Множення десяткових дробів на 0,1;0,01;0,001…

 

 

142

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 

 

143

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 

 

144

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб.

 

 

145

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб.

 

 

146

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

 

 

147

Ділення десяткових дробів на 10,100,1000…

 

 

148

Ділення десяткових дробів на 10,100,1000…

 

 

149

Ділення десяткових дробів на 0,1;0,01;0,001…

 

 

150

Ділення десяткових дробів на 0,1;0,01;0,001…

 

 

151

Множення і ділення десяткових дробів.

 Самостійна робота

 

 

152

Множення і ділення десяткових дробів

 

 

153

Множення і ділення десяткових дробів

 

 

154

Множення і ділення десяткових дробів

 

 

155

Узагальнення та систематизація знань умінь та навичок з теми «Множення і ділення десяткових дробів»

 

 

156

Контрольна робота №9 «Множення і ділення десяткових дробів»

 

 

157

Корекція знань умінь та навичок з теми «Множення і ділення десяткових дробів».

 

 

158

Відсотки.

 

 

159

Відсотки.

 

 

160

Знаходження відсотків від числа.

 

 

161

Знаходження відсотків від числа.

 

 

162

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

163

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

164

Розв’язування задач на відсотки.

 

 

165

Розв’язування задач на відсотки.

 

 

166

Розв’язування задач на відсотки.

 

 

167

Розв’язування задач на відсотки.

 

 

168

Середнє арифметичне.

 

 

169

Середнє значення величини.

 

 

170

Середнє значення величини.

 

 

171

Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

Самостійна робота

 

 

172

Розв’язування текстових задач на тему «Відсотки».

 

 

173

Розв’язування текстових задач на тему «Відсотки».

 

 

174

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Відсотки. Середнє арифметичне».

 

 

175

Контрольна робота №10 «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

 

176

Корекція знань умінь та навичок з теми «Відсотки. Середнє арифметичне».

 

 

 

Повторення

 

 

177

Вправи на всі дії з натуральними числами.

 

 

178

Рівняння.

 

 

179

Комбінаторні задачі.

 

 

180

Звичайні дроби.

 

 

181

Вправи із звичайними дробами.

 

 

182

Вправи на всі дії з десятковими дробами.

 

 

183

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат.

 

 

184

Знаходження периметрів та площ земельних ділянок.

 

 

185

Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда.

 

 

186

Знаходження об’єму об’єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда.

 

 

187

Відсотки, середнє арифметичне.

 

 

188

Розрахунок сімейного бюджету.

 

 

189

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок.

 

 

190

Підсумкова контрольна робота

 

 

191

Корекція знань умінь та навичок.

 

 

192

Підсумковий урок

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
17 вересня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку