календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і домашніми завданнями

Про матеріал

календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і домашніми завданнями

календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і домашніми завданнями

Перегляд файлу

be-a-helper-clipart-1КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ  ОСНОВ ЗДОРО’Я у 5-му  класі

35 годин – 1 година на тиждень, із них 4 годин – резервні

 

Програма:

Навчальна програма з основ здоровя  для 5 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник:

Основи  здоров’я:  Підручник  для  5-го  кл.загальноосв.  навч.  закл.  /   І.  Д.  Бех,  Т.  В.  Воронцова, В.  С.  Пономаренко,  С.  В.  Страшко.    К.:  Видавництво «Алатон»,  2013.    180  с..

 


з/п

Дата

Зміст теми, уроку

Практичні завдання

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

Домашнє завдання

 

Примітка

 

Розділ 1. Здоров’я людини (5 годин)

1.

 

Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя

Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття.

Відпрацювання навичок вимірювання температури тіла

Знаннєвий компонент

називає:

- принципи безпечної життєдіяльності;

- до кого звертатися в разі погіршення самопочуття;

- небезпеки, які можуть виникнути на зупинках громадського транспорту, під час посадки в транспорт, руху і висадки;

 - небезпеки, які можуть загрожувати пасажирам у переповненому транспорті;

- засоби безпеки в автомобілі та громадському транспорті;

- засоби безпеки пішохода. Наводить приклади

- безпечних і небезпечних ситуацій.

 Пояснюють:

- небезпеку переходу дороги на зупинці громадського транспорту; 

- перевагу руху транспорту екстрених служб.

Розпізнає:

- види пішохідних переходів, дорожні знаки, дорожню розмітку;

- дорожні знаки, якими позначають зупинки громадського транспорту;

- найбезпечніші місця в салоні автотранспорту.

Діяльнісний компонент

Уміє:

- вимірювати температуру тіла;

- використовувати прийоми для самозаспокоєння при потраплянні в небезпечну ситуацію;

- визначати кількість смуг на дорозі за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки та «на око»;

 - переходити багатосмугову дорогу, дорогу з обмеженою оглядовістю;

- безпечно поводитися на зупинці громадського транспорту; 

- розшифровувати піктограми в громадському транспорті;

 - приймати безпечне положення при аварії в громадському транспорті;

- правильно діяти при пожежі в салоні транспорту;

- викликати рятувальні служби за номерами телефонів;

- моделювати порядок дій при потраплянні в небезпечну ситуацію.

Ціннісний компонент

- дотримується правил поведінки пасажирів громадського транспорту на зупинці, під час посадки в транспорт, руху і висадки;

- усвідомлє вплив поведінки та способу життя на здоров’я

Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§1

 

2.

 

Безпека і небезпека. Принципи безпечної життєдіяльності

Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні у небезпечну ситуацію

§2

завд. ст 14 письмово

 

3.

 

Ти – пішохід

Прийняття зважених рішень щодо переходу дороги. Моделювання ситуації відмови від пропозицій перейти дорогу у небезпечному місці

§3 завд. ст 21 письмово

 

4.

 

Зупинка – місце підвищеної небезпеки.

Відпрацювання навичок аналізу дорожньої ситуації, у тому числі й в умовах обмеженої оглядовості

§4

 

5.

 

Ти – пасажир громадського транспорту. Засоби безпеки у транспорті.

Відпрацюваннавичок поведінки у  транспорті

Моделювання поведінки пасажира при аварії в  транспорті

 

§5,6 завд. ст 31 письмово

 

 

Розділ 2. Психічна і духовна складові здоров’я (5 +1 годин)

6.

 

Раціональний розподіл часу. Розпорядок дня школяра.

Відпрацювання навичок планування часу з урахуванням усіх правил здорового способу життя  «Мій розпорядок дня».

 

Знаннєвий компонент

називає:

- етапи активного слухання;

 - ознаки   вияву почуттів.

Розпізнає:

- ознаки правильно і неправильно

облаштованого робочого місця.

Діяльнісний компонент

Уміє застосовувати різні способи перепочинку під час занять;

- правильно впорядковувати робоче місце;

- інтерпретувати чинники, які допомагають і заважають виконувати

домашні завдання;

- визначати різницю між емоціями та почуттями;

- складати розпорядок  дня;

- визначати і враховувати індивідуальні особливості

сприйняття і пам’яті; 

- готуватися до контрольних робіт;

- використовувати різні прийоми навчання.

Аналізує наслідки неорганізованості.

Ціннісний компонент

усвідомлює:

-  чому треба працювати над розвитком   здібностей; - необхідність самодисципліни;

- важливість поваги до почуттів інших  і надання допомоги тим, хто цього потребує

- виявляє повагу до дорослих і однолітків;

- протидіє виявам неповаги  у своєму середовищі

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§8 завд. ст 46 усно

 

7.

 

Домашні завдання. Умови успішного навчання

Відпрацювання навичок успішного навчання у класі. Відпрацювання навичок ефективного самонавчання           (бібліотека, Інтернет, дистанційне навчання)

§9 завд. ст 49 письмово пам'ятка

 

8.

 

Розвиток  здібностей. Створення мотивації до навчання

 

§7,10

 

9.

 

Розвиток самоповаги. Повага і толерантне ставлення до інших людей

Виконання вправ для розвитку самоповаги і поваги до інших людей. Відпрацювання навичок  висловлювання  почуттів

§11,12

 

10.

 

Почуття і емоції

 

§13

 

11.

 

Контрольна робота №1  з теми «Здоров’я людини. Психічна і духовна складові здоров’я»

 

 

 

 

Розділ 3. Фізична складова здоров’я (5 годин)

12.

 

Принципи і методи загартовування

Моделювання ситуацій надання допомоги і самодопомоги тому, хто провалився під лід

Знаннєвий компонент

називає:

- переваги занять фізичною культурою та спортом

для розвитку і формування характеру;

- засоби безпеки при заняттях спортом;

- правила користування басейном;

- способи допомоги і самодопомоги тому, хто

провалився під лід. Розпізнає:

- ситуації, які можуть призвести до порушення

постави та зниження гостроти зору;

- ознаки перевтоми;

-  активний і пасивний

відпочинок;

пояснює:

- методи зміцнення здоров’я;

- небезпеку ігор на льоду.

Діяльнісний компонент

Аналізує: 

- наслідки недосипання для здоров’я і навчання.

Уміє:

- виконувати вправи для формування правильної постави та гімнастики для очей;

- розраховувати максимальну масу свого портфеля;

 - обирати засоби безпеки при катанні на роликових ковзанах і роликових дошках

- надавати допомогу і самодопомогу при падінні та спортивних травмах.

Ціннісний компонент

-надає допомогу і самодопомогу

-аналізує вплив телебачення і комп’ютерів на здоров’я;

- дотримується правил перегляду телепередач, роботи за комп’ютером, при заняттях спортом

 

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§14

 

13.

 

Рухова активність.

Моделювання ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопомоги при спортивних травмах

§15 завд ст 83 усно

 

14.

 

Профілактика порушень постави і гостроти  зору

Виконання вправ для формування правильної постави та гімнастики для очей.

Розрахунок максимальної маси  портфеля

 

§17 завд ст 95 усно

 

15.

 

Відпочинок школяра. Ознаки перевтоми

 

§16 ст84-86

 

16

 

 

 

 

 

 

 

Вплив телебачення і комп’ютера на здоров’я

Розробка пам’ятки щодо перегляду телепередач, користування

комп’ютером

§16 ст86-89

завд ст 89 усно

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я (8 +2 годин)

17.

 

Права дитини. Обов’язки учня і громадянина

Права та обов’язки дитини (створення  пам’ятки)

Знаннєвий компонент

Називає умови ефективного спілкування.

Наводить приклади:

- обов’язків школярів у школі і вдома;

- поведінки, яка сприяє дружбі;

- ситуацій, коли не варто погоджуватися на

пропозицію однолітків.

Розпізнає:

- вербальні та невербальні способи спілкування;

- пасивну, агресивну й упевнену поведінку;

- вияви насилля в учнівському середовищі;

- безпечні і небезпечні ситуації щодо зараження ВІЛ через кров;

- небезпеки спілкування в Інтернеті

Діяльнісний компонент

Уміє:

- упевнено спілкуватися з однолітками і дорослими

- звертатися за допомогою у разі необхідності;

- поводити себе згідно правил поведінки в школі;

- налагоджувати дружні стосунки

- виявляти порушення прав дитини;

Ціннісний компонент

- захищає важливість реалізації прав дитини

- дотримується своїх прав і обов’язків;

- протидіє агресії, насиллю і дискримінації в учнівському середовищі;

 

Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність

§18 завд 2 ст 102 пис

 

18.

 

Ефективне спілкування.

Відпрацювання навичок ефективного спілкування. Безпека спілкування  в Інтернеті

§19

 

19.

 

Вплив поведінки на здоров’я

Відпрацювання навичок упевненої поведінки: моделювання ситуацій звернення до батьків, учителів, інших дорослих

Аналіз витрат сім’ї під час хвороби ОРВІ одного з членів родини

§20 завд  ст 111-112 усно

 

20.

 

Спілкування з дорослими. Повага до батьків та вчителів

 

§21

 

21.

 

Спілкування з однолітками.

 

§22

 

22.

 

Стосунки між хлопцями і дівчатами

 

§22

 

23.

 

Протидія виявам агресії і насилля в учнівському середовищі

 

Ст 118 підготувати повідомлення про туберкульоз

 

24.

 

Поняття про туберкульоз

 

§23 підготувати повідомлення про ВІЛ

 

25.

 

Поняття про ВІЛ-інфекцію. Запобігання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ.

 

завд  ст 124 усно

 

26.

 

Контрольна робота №2  з теми „Фізична складова здоров’я», «Соціальна складова здоров’я»

 

§

 

Розділ 5. Безпека в побуті і навколишньому середовищі (9 годин)

27.

 

«Трикутник вогню»

 

Знаннєвий компонент

називає: 

- можливі способи проникнення зловмисників у дім;

- чинники ризику під час перебування надворі без дорослих;

- умови виникнення горіння;

- місця підвищеної небезпеки надворі;

- види стихійних лих;

- ознаки безпечного пляжу, ситуації, коли варто

утримуватися від купання, небезпеки, щозагрожують плавцям.

Наводить приклади: джерел запалювання; горючих, легкозаймистих і негорючих матеріалів;

розпізнає небезпечні місця у населеному пункті (мікрорайоні).

Пояснює:

- небезпеку недотримання правил безпеки житла, розголошення особистих даних в Інтернеті;

- необхідність уникнення місць підвищеної небезпеки надворі,  можливого утворення натовпу;  

Діяльнісний компонент

Уміє:

- досліджувати з дорослими безпеку своєї оселі;

- повторно використовувати пластикові упаковки;

-  гасити невеликі пожежі, зокрема й спричинені електричним струмом;

- виготовляти рятувальні засоби з підручних матеріалів;

- допомогти постраждалому при тепловому або сонячному ударі;

- надавати першу допомогу потерпілим на воді;

Ціннісний компонент

Демонструє здатність

- відмовлятися від пропозицій гратися у небезпечних місцях, розпалювати багаття, псувати громадське майно;

 - допомогти постраждалому при тепловому або сонячному ударі;

Екологічна безпека та сталий розвиток.

Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність

§24 завд  ст 128 пис

 

28.

 

Пожежна тривога

Відпрацювання навичок евакуації з приміщення школи. Відпрацювання навичок  захисту органів дихання від отруйних газів

 

§25 завд  ст 134 пис

 

29.

 

Сам удома

Обстеження безпеки своєї оселі

§26 завд  ст 139 пис

 

30.

 

Сам надворі

Моделювання безпечної поведінки із людьми

§27

 

31.

 

У небезпечних місцях

Відпрацювання алгоритму безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей.

Відпрацювання навичок відмови від ігор у небезпечних місцях

§28 завд  ст 148 пис

 

32.

 

Земля – наш спільний дім

Створення саморобок для  повторного використання пластикових упаковок

§29

 

33.

 

Стихійні лиха

Відпрацювання навичок безпечної поведінки під час сильного вітру, грози і підтоплення

§30 завд  ст 160 усно

 

34.

 

Відпочинок на природі

Виготовлення рятувальних засобів з підручних матеріалів

Моделювання ситуації надання допомоги  постраждалому при тепловому або сонячному ударі

§31

 

35.

 

Узагальнення    з теми «Безпека в побуті і навколишньому середовищі»

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Середюк Любов Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Жарська Христина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гусенкова Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Веденіна Марина Валеріївна
  Классная календарка, мне очень понравилась!) Спасибо.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
2559
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку