5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Календарно тематичне планування уроків англійської мови для 2 класу

Про матеріал
Календарно тематичне планування уроків англійської мови для 2 класу за підручником Fly High на перший семестр зі змістовними лініями та очікуваними результатами ,3 год., на тиждень.НУШ
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Навчальний. рік_______________________   Семестр___1_____    Вчитель_________________________________    Клас__________   Fly High 2

 

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування­­

Очікуваний результат на кінець уроку

 

Мовленнєві

функції

Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції

Лінгвістичні  компетенції

Мовленнєва компетенція

Інтегровані змістові лінії

Лексика

Граматика/ Фонетика

Аудіювання/ Читання

Письмо/Говоріння

1

Вступ.

Introduction

Welcome to our zoo!

Pp 4-5

 

 

Вітається, прощається .

 

 

Навчити умінню привітатися, попрощатися та представити себе.

Вживання та вибір привітань.

Правила ввічливості.

 

Назви тварин.

 

Вимова слів та інтонація під час привітання.

 

Практика навичок    аудіювання.

 

Громадянсь ка відповідаль ність: вибудовує товариськи стосунки з іншими.

2

Alphabet.

Aa, Bb, Cc, Dd

Pp 6-7

Розпізнає та називає літери алфавіту Aa, Bb, Cc, Dd.

Представляє себе.

 

Розвивати уміння робити привітання та представляти себе.

Розвивати здатність розрізняти і продукувати незнайомі звуки.

 

Назви тварин.

Відпрацьовувати форми привітання та представлення себе.

 

Презентувати структуру

Lets learn

Вимова літер та звуків.

Практика навичок аудіювання та виконання завдання – вибір правильної відповіді, встановлення відповідності.

 

Практика написання літер

A, B, C, D

3

Alphabet

Ee, Ff, Gg, Hh

Pp 8-9

Розпізнає та називає літери алфавіту Ee, Ff, Gg, Hh.

 

 

Розвивати уміння робити привітання та запрошувати інформацію про співрозмовника.

Відпрацьовувати навички парної та групової роботи.

 

Назви тварин.

 

 

Вимова літер та звуків.

Практика навичок аудіювання та виконання завдання – вибір правильної відповіді, встановлення відповідності.

Практика написання літер E, F,G, H. Розвивати навички діалогічного мовлення.

4

Alphabet

Ii, Jj, Kk, Ll

Pp 10-11

 

 

Розпізнає та називає літери алфавіту Ii, Jj, Kk, Ll.

 

 

Розвивати здатність розуміти та виконувати завдання.

Відпрацьовувати навички самостійної роботи.

 

Назви тварин.

 

Вимова літер та звуків.

Практика навичок аудіювання та виконання завдання – встановлення відповідності..

Практика написання літер I, J, K, L. Розвивати навички діалогічного мовлення.

5

 

Alphabet

Mm, Nn, Oo, Pp

Pp 12-13

 

Розпізнає та називає літери алфавіту Mm, Nn, Oo, Pp.

 

 

Розвивати здатність розуміти та виконувати завдання.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

 

Назви тварин.

 

 

Вимова літер та звуків.

Практика навичок аудіювання та виконання завдання – вибір правильної відповіді.

 

Практика написання літер

M, N, O, P.

6

Alphabet

Qq, Rr, Ss, Tt

Pp 14-15

 

Розпізнає та називає літери алфавіту Qq,Rr,Ss,Tt.

 

Розвивати здатність розуміти та виконувати завдання.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

 

Назви тварин.

 

 

Вимова літер та звуків.

 
Практика навичок аудіювання.

Практика написання літер

Q, R, S, T.

7

Alphabet

Uu, Vv, Ww

Pp 16-17

 

 

 

Розпізнає та називає літери алфавіту Uu, Vv, Ww.

 

Розвивати здатність розуміти та виконувати завдання.

Відпрацьовувати навички самостійної та парної роботи

 

Назви тварин.

 

 

Вимова літер та звуків

Практика навичок аудіювання та виконання завдання – вибір правильної відповіді.

 

Практика написання літер

U, V, W.

 

8

Alphabet

Xx, Yy, Zz

Pp. 18-19

 

 

Розпізнає та називає літери алфавіту. Називає слово по буквам.

 

 

Навчити умінню попросити назвати слово по буквах.

Навчити дотримуватись правил коректної поведінки під час рольових ігор.

 

Назви тварин.

Практика діалогічного мовлення.

Презентація структури

How do you spell…?

Вимова літер та звуків

Практика навичок аудіювання та виконання завдання –заповнення пропусків.

 

Практика написання літер

X, Y, Z.

9

Colours.

pp. 20-21

Повідомляє про тварин, називає їх колір.

 

Навчити надавати елементарну характеристику предмету або тварини.

Розвивати навички парної роботи.

 

Назви кольорів.

Практика вживання назв тварин.

 

Вимова назв кольорів.

 

Практика навичок аудіювання.

 

Практика написання назв кольорів.

10

Numbers 1-10.

pp. 22-23

Рахує предмети.

 

Навчити умінню рахувати предмети.

Відпрацьовувати навички самостійної роботи.

Презентація чисел 1-10.

Практика вживання назв тварин та кольорів.

 

Вимова чисел.

 
Практика навичок аудіювання

Практика написання чисел.

 

 

11

Школа

Me and My School

Lesson  1

Its a school

Рр. 24-25

 

 

Називає шкільні предмети і ставить запитання .

 

 

Навчити умінню ідентифікувати шкільні предмети. 

 

Повсякденне життя.

Навчити дотримуватись інструкцій під час виконання завдання.

 

 

Назви тварин (повторення).

Шкільні предмети.

Презентувати структури

 Whats this?

Its a/an

Відпрацьовувати

вимову /u/, /u:/

 

Навчити демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні.

 

 

Відпрацьовувати

навички

написання слів.

 

 

 

 

Громадянсь ка відповідаль ність: використовує модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя.

12

Lesson 2

Spell octopus.

Pp  26-27

Розуміє та виконує вказівки вчителя.

 

 

Відпрацьовувати навички розуміння та виконання вказівок.

Відпрацьовувати навички

роботи у

парах.

 

Вказівки (команди).

Відпрацьовувати навички вживання шкільної лексики.

Презентувати артикль the .

Закріплювати навички використання артиклів.

 

Навчити читати про себе окремі слова, речення.

 

Відпрацьовувати навички

написання слів

13

Lesson 3

Cars and balls!

Pp. 28-29

Називає шкільні предмети, вказує на колір та рахує їх.

 

 

Навчити ідентифікувати та рахувати предмети.

Закріплювати навички роботи у парах

Іграшки.

Відпрацьовувати навички вживання шкільної лексики, назв кольорів та числа (1-9).

Презентувати

структури

What are they?

Theyre

та іменники у множині.

 

Відпрацьовувати навички читання словосполучень та коротких речень.

Відпрацьовувати навички

написання слів

та коротких речень (питання та відповідь.).

14

Lesson 4

That’s a robot!

Pp. 30-31

 

Вітає з Днем народження .

 

Навчити вітати зі святом дня народження.

Навчити дотримуватись правил поведінки під час рольових ігор.

Міжособистісні стосунки.

 

Подарунки на день народження.

Презентувати

This is… , That is

Відпрацьовувати вимову /ei/, /t∫/.

Відпрацьовувати навички розуміння та реагування на прості вказівки,(команди)

Відпрацьовувати навички

написання слів

 

 

 

 

15

Sally’s Story:

The frogs!

pp. 32-33

Представляє себе, характеризує предмет.

 

 

Навчити представляти себе та надавати елементарну характеристику предмету.

Закріплювати навички розуміння та виконання дій у класі.

 

Відпрацьовувати навички вживання шкільної лексики.

Відпрацьовувати навички вживання вивчених граматичних структур.

Відпрацьовувати навички читання словосполучень та коротких речень.

Відпрацьовувати навички написання короткої розповіді.

16          17

The Fly High

Review 1

My Project.

pp. 34-35

 

Самостїйно виконує завдання. Називає і характеризує предмети, що лежать в сумці.

 

 

Відпрацьовувати навички виконання завдань. Проект «Що в твоїй сумці»

Усвідомлювати мету поставленого завдання. Надавати самооцінку своїх досягнень.

 

Закріплювати навички вживання засвоєної лексики.

Відпрацьовувати  навички  вимови вивченої лексики та вживання засвоєних граматичних структур.

Практика читання, аудіювання та виконання завдань.

Практика написання вивчених слів та граматичних структур.

18

Reading.

Читає слова і речення з відкритими і закритими складами.

 

 

 Відпрацьовувати навички читання.

Навчати вмінню самостійно читати.

 

Ревізія рівня засвоєння лексичного матеріалу

 

Ревізія рівня засвоєння граматичних конструкцій

 

Ревізія рівня засвоєння вивченого  матеріалу

 

Навички письма

19

Я і моя сімя

Me and my family

Lesson 5

She’s pretty.

Pp 36-37

                               Називає членів своєї сімї та вказує на них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчити представляти свою родину.

Міжособистісні стосунки.

Навчити дотримуватись правил ввічливості під час спілкування.

 

                                    Члени сімї.

 

Презентувати I am/ I’m,

You are/You’re, He is/He’s,

She is/She’s, It is/It’s.

Вимова

/٨/, /æ/.

 

Відпрацьовувати навички читання коротких речень

 

Практика

написання назв членів сімї.

 

 

 

20

Lesson 6

Is he your grandpa?

Pp 38-39

Запитує про членів сім'ї свого друга. Представляє себе.

 

 

 

Відпрацьовувати уміння представляти себе та інших.

Відпрацьовувати навички

роботи у парах.

 

Члени сімї.

Навчити запитувати і відповідати про членів сімї.

Презентувати

Are you..?, Am I…?,

Is he/she..?, Is it..?

та стверджувальних і заперечних відповідей.

Вимова  /d/, -ie, /э:/.

 

Відпрацьовувати навички читання

коротких діалогів.

Навчити писати коротку розповідь про себе.

 

 

 

 

Громадянсь ка відповідаль ність:формування  толерантного ставлення до інших, уміння співпрацювати.                       Ініціативність і підприємливість: уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання.

 

 

 

 

 

 

 

21

Lesson 7

We are cowboys.

Pp 40-41

Представляє себе і своїх співрозмовників.

 

 

Навчити представляти співрозмовників.

Відпрацьовувати навички

роботи у групах.

 

Одяг.

Повторення назв тварин.

 

Презентувати

We are/We’re,

You are/You’re,

They are/They’re.

Навчити навичкам читання і виконання завдання – вибір правильної відповіді.

Практика написання презентованих граматичних структур

22

Lesson 8

Are we pirates?

Pp 42-43

Вміє запитувати і відповідати про себе та інших.

 

 

Відпрацьовувати уміння представляти співрозмовників. 

Навчити дотримуватись правил поведінки під час рольових ігор.

 

Одяг.

Навчити запитувати і відповідати про себе та інших.

Презентувати

Are we..?,

Are they..? та стверджувальних і заперечних відповідей.

Відпрацьовувати навички аудіювання і виконання завдання –– вибір правильної відповіді

Практика написання презентованих граматичних структур

23

Sally’s story:

The grey duck.

pp. 44-45

Представляє себе і свою родину.

 

 

Закріплювати уміння представляти людину.

 

Міжособистісні стосунки.

 

Назви тварин.

Презентувати прикметники для висловлення почуттів.

Відпрацьовувати вимову нових слів.

Повторення вивченого матеріалу.

 

Відпрацьовувати навички читання.

Відпрацьовувати навички написання короткої розповіді про людину

 

23                  24

 

 

 

The Fly High

Review 2

My Project

pp. 46-47

 

Виконує самостійно завдання. Виготовляє сімейне дерево.

 

 

Відпрацьовувати навички виконання завдань. Проект «Сімейне дерево»

Усвідомлювати мету поставленого завдання. Надавати самооцінку своїх досягнень.

Закріплювати навички вживання засвоєної лексики..

Відпрацьовувати  навички  вимови вивченої лексики та вживання засвоєних граматичних структур.

Практика навичок читання, аудіювання та виконання завдань.

Практика написання вивчених слів та граматичних структур

25

Reading

 

Вміє читати короткі речення.

 

Навчити представляти свою родину.

Навчати вмінню самостійно читати.

Ревізія рівня засвоєння лексичного матеріалу

Ревізія рівня засвоєння граматичних конструкцій

Ревізія рівня засвоєння вивченого  матеріалу

 

26

Fun Time 1

Pp 48-49

Вміє використовувати набуті знання і навички у навчальних ситуаціях.

 

Закріплювати навички розуміння та виконання завдань.

Розвивати здатність ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях.

Закріплювати вивчений лексичний матеріал.

Закріплювати вміння представляти людину або предмет.

 

Закріплювати вивчений граматичний матеріал.

 

Відпрацьовувати навички читання та аудіювання.

 

27

Reading.

Вміє читати, працювати і виконувати завдання разом із друзями.

Закріплювати навички розуміння та виконання завдань у групах.

Навчати умінню виконувати завдання у групах.

Закріплювати лексичний матеріал.

Засвоєння та вживання граматичних конструкцій.

Засвоєння вивченого  матеріалу.

 

 

28

Я і мої друзі.

Me and my friends

Lesson 9

It’s his kite

Pp 50-51

Розповідає про іграшки , які є в ньго і його друзів.

 

 

 

 

Навчити умінню запитувати і розповідати про наявність чогось у певної особи.

Відпрацьовувати  загальні фонетичні здібності та вміння: здатність розрізняти і продукувати звуки.

Іграшки.

Повторення: іграшки, кольори.

Презентувати присвійні займенники

my, your, his,her,its. Відпрацьовувати наголос та вимову -er.

Відпрацьовувати навички читання і розуміння незнайомих слів з контексту. Аудіювання та вибір правильної відповіді.

Практика написання присвійних займенників.

 

Громадянсь ка відповідаль ність: розуміє важливість допомоги іншим.

 

 

 

 

 

Ініціативність і підприємли вість:формує уміння співпрацювати та приймати спільні рішення.

29

Lesson 10

Theyre our toys.

Pp 52-53

 

Розповідає про іграшки, які є в його команді і в іншій команді.

 

Навчити умінню повідомляти про належність чогось декілька особам.

Повсякденне життя.

Відпрацьовувати навички роботи у парах.

Практика вживання лексичного матеріалу: іграшки, родина.

Презентувати присвійні займенники

your, our, their.

Вимова /z/, /wi/,/ai/.

Практика читання  та виконання завдання – вибір правильної відповіді.

Практика написання короткої розповіді про свої іграшки.

30

Lesson 11

I’ve got a pet

Pp 54-55

Називає частини тіла.

 

 

Навчити умінню надавати елементарну характеристику тварин та називати частини тіла.

Розвивати здатність ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях.

 

Назви частин тіла.

 

 

Презентувати структуру

Have got, has got.

 

Практика читання та виконання завдання – заповнення пропусків.

 

Практика написання назв частин тіла.

31

Lesson 12

Have we got all the insects?

Pp 56-57

Вміє запитувати і відповідає на запитання,

Відпрацьовувати уміння надавати характеристику комусь або чомусь.

Розвивати здатність у ролі слухача розуміти звуковий потік й сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів.

 

Назви частин тіла.

Навчити ставити запитання з структурою

have got/ has got та надавати відповідь.

Практика наголосу.

Практика читання та виконання завдання – встановлення відповідності.

Практика написання коротких відповідей з

 have got/ has got.

32

Sally’s Story: Circus boy!

Pp  58-59

Вміє описувати людину.

 

Закріплювати уміння надавати характеристику чомусь та надавати опис людини.

Розвивати навички уважного стеження за презентованою інформацією та здатність ії розуміння.

 

Відпрацьовувати навички вживання вивченого лексичного матеріалу.

 

Відпрацьовувати навички використання вивченого граматичного матеріалу.

 

Відпрацьовувати навички читання та виконання завдання – заповнення пропусків.

 

Навчити надавати письмовий опис друга.

33                     34

The Fly High

Review 3

My Project

Pp 60-61

Виконує завдання самостійно. Робить проект. .Малює і описує себе

 

 

 

 

Відпрацьовувати навички виконання завдань.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Надавати самооцінку своїх досягнень.

 

Закріплювати навички вживання засвоєної лексики..

Закріплювати навички  вимови вивченої лексики та вживання засвоєних граматичних структур.

 

Практика читання та аудіювання, виконання завдань.

Практика написання короткої розповіді про себе.

35

Reading

Читає і розуміє текст.

 

 

Відпрацьовувати навички читання .

Навчати умінню самостійно виконувати завдання

Ревізія рівня засвоєння лексичного матеріалу

Ревізія рівня засвоєння граматичних конструкцій

 

Ревізія рівня засвоєння вивченого  матеріалу

 

Навички надавати короткі відповіді .

36

Дозвілля.

Me and my Hobbies.

Lesson 13

There’s a town

pр. 62-63

Коротко описує місцевість, використовуючи  засвоєний лексичний і граматичний матеріал.

 

 

 

 

Навчити умінню надавати короткий опис місцевості.

Розвивати здатність розуміння завдання і самостійного його виконання.

 

Місцевість.

Частини міста.

Презентувати структури

 There is/ There’s/ There are

Практика вимови довгих та коротких звуків  /i/, /i:/.

Практика навичок аудіювання і виконання завдання – заповнення пропусків.

Практика написання речень с використанням презентованих граматичних структур.

 

Екологічна безпека та сталий розвиток: формують навички відповідального ставлення для збереження довкілля.

37

Lesson 14

Wheres Chatter?

Pp  64-65

 

Запитує і відповідає про речі, які є на дитячому майданчику.

 

Навчити умінню запитувати інформацію про співрозмовника.

Розвивати сприятливість до мови та Ії використання.

Дитячий майданчик.

Презентувати прийменники місця in, on, under, next to.

Практика навичок читання і виконання завдання – T/F

Практика написання короткого опису міста.

 

 

38

 

 

 

Lesson 15

I can sing

Pp 66-67

Розповідає, що  вміє виконувати.

 

 

Навчити умінню повідомляти про спроможність виконувати дії.

 

 

Розвивати здатність єфективно співпрацювати під час парної роботи.

 

Активний відпочинок – дієслова .

Презентувати модальне дієслово can.

Вимова /dz/ та німої літери.

Практика читання та виконання завдання – встановлення відповідності.

Практика написання речень з використанням can .

Здоровя і безпека: формування навичок здорового способу життя.

 

 

 

 

 

39

Lesson  16

Can you skip?

Pp  68-69

Запитує співрозмовника, що він вміє робити.

 

 

Навчити умінню запрошувати інформацію про співрозмовника та

його спроможність виконувати дії.

 

 

Відпрацьовувати навички парної роботи.

 

 

Активний відпочинок – дієслова.

Навчити надавати запитання з can та відповідати на нього.

Вимова

німої літери  l..

Практика аудіювання та виконання завдання – надання правильної відповіді.

Практика написання презентованої лексики.

 

40

Sally/s Story: Wheres my mobile phone?

Pp 70-71

За зразком надає інформацію, що він вміє, а  чого не вміє робити.

Закріплювати уміння  надавати опис місця, надавати повідомлення про спроможність виконання дій.

Розвивати здатність уважного стежити за презентованою інформацією та здатність ії розуміння.

Шкільне приладдя.

Меблі.

Відпрацьовувати навички вживання вивченого лексичного матеріалу.

Відпрацьовувати навички використання вивченого граматичного матеріалу.

Відпрацьовувати навички читання та виконання завдання – надання правильної відповіді.

Навчити писати повідомлення про спроможність виконувати дії.

41                  42

The Fly  High

Review 4

My Project

Pp 72-73

Коротко описує за зразком свого друга.

 

 

 

 

Відпрацьовувати навички виконання завдань.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Надавати самооцінку своїх досягнень.

 

Закріплювати навички вживання засвоєної лексики..

Закріплювати навички  вимови вивченої лексики та вживання засвоєних граматичних структур.

 

Практика читання та аудіювання, виконання завдань.

Практика написання короткої розповіді про свого друга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

Reading

Вміє читати і розуміє прочитане.

Відпрацьовувати навички читання .

 

Розвивати навички розуміння тексту.

 

Ревізія рівня засвоєння лексичного матеріалу

 

Ревізія рівня засвоєння граматичних конструкцій

 

Ревізія рівня засвоєння вивченого  матеріалу

 

 

 

 

PB

p 116

44                45

Happy Christmas!

p. 114                          My project.

Вітає зі святом . Виготовляє вітальну листівку.

 

Навчити робити привітання зі святом Різдва.

Розвивати здатність ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях.

 

Лексика, пов’язана зі святом Різдва.

 

Практика вживання засвоєного граматичного матеріалу.

 

Відпрацьовувати навички читання та аудіювання.

 

Навчити писати привітання зі святом Різдва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
17 жовтня 2019
Переглядів
282
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку