28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 6 класу (3 години на тиждень) за підручником О.Д.Карп'юк "English" для загальноосвітніх закладів.-Тернопіль:Астон-2014

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 6 класу з 3-годинним тижневим навантаженням (І семестр) за підручником О.Д.Карп'юк, 2014.
Перегляд файлу

Урок

Дата

Тема уроку

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Повторення

1.

 

Знову до школи. У класі

Іменники с. 4

Present Simple

Present Continuous

Впр.3,4,

с 4

Впр.1, с.4

Впр.2, с.4

Впр.4, с. 5

Впр.5, с.5

2.

 

Знову до школи. У класі

 

Структури there is / are:стверджувальнапитальна,заперечна форми

 

 

Впр.6, с. 6

Впр.7, с. 6

Впр.8 с. 6

3.

 

Спогади про літні канікули

 

Present Simple

Present Continuous

Впр.2, с.7-8

 

Впр. 1, с.7

Впр.3, с. 8

Впр.4, с. 8–9

4.

 

Спогади про літні канікули

photo,scared,see, T-shirt, hot, great

Present Simple

Present Continuous

 

 

 

Впр.1,2, 

с. 9-10

Впр.3, с. 10

Тема 1: « Сім’я та друзі» (15 годин)

5.

 

Уподобання моїх друзів

activity, relative,

cuddly, similar,

be a pain in the neck

Present Simple

Впр.1b, с. 13

Впр.1a, с. 12

Впр.2,с.13

 

Впр.3, с. 13

Впр.4, 5, с. 14

6.

 

Уподобання моїх друзів

What, which, where, when, why, how, who

Present Simple

Питальні слова у Present Simple

Впр.2,

с.14–15

Впр.1, с. 14, впр.4, с.16

 

Впр.3, с. 16

Впр.3a, с.16

Впр. 3b, с.16 (письмово)

7.

 

Мої захоплення та уподобання моїх друзів

What, which, where, when, why, how, who

Правила вживання

Present Simple та Present Continuous

Впр.1, 2, с.17-18

 

 

Впр.3, 4, 5,

с. 19–20

Впр. 6, 7, с. 20–21

8.

 

Я, моя сім’я та друзі

«Do you like» -questions.

Wh-questions

Present Simple

 

 

Впр.1, 2, 3, с.21

 

Впр.4, с.22

Впр.5, 6, с.22

(на вибір)

9.

 

Я, моя сім’я та друзі

 

Present Simple.

Present Continuous

 

 

 

Впр.1-2, с.23

Впр.1, с.23 (розповідь)

10.

 

Звичайна сім’я

beard, earring, ponytail, plump, selfish,serious, shy

 

Впр. 3, с. 24–25

 

Впр.1,с.24впр.4, с.26

Впр.2, с. 24

Впр.5, с.26

11.

 

Я, моя сім’я та друзі

What, which, where, when, why, how, who

Possessive Case.

Питальні слова

у Present Simple

 

Впр.1,2,

с. 26–27

 

Впр.3, с.28

Впр.4, с.28

12.

 

Риси характеру. Зовнішність

braid, moustache

brave, naughty,

hard-working,

rude skinny,

slim, weak

What does he (she) look like?What is he (she like? Правила утворення прислів- ників способу дії

 

Впр.2, с.30

 

Впр.1, с.28-29

Впр.3, 4,

с.30

Впр.5, 6, с.31

13.

 

Ступені порівняння прикметників та прислівників

 

Ступені порівняння

прикметників

та прислівників

 

 

 

Впр.1,2,3,4, с.32–33

Впр.5,6,

с.33-34

Підготуватися до проектної роботи

14.

 

Проектна робота

«Я та моя сім’я»

 

 

 

 

 

Впр.1, с.34,

впр.2, с.35

Розповідати про свою сім’ю

15.

 

Повторення вивченого

лексико-граматичного матеріалу

cousin,

grandparents,

uncle, aunt,

parents, pet

Правила утворення

прислівників способу дії. Ступені порівняння

прикметників.

Present Simple.

Present Continuous

 

 

 

Впр.1, 2, 3,

с.36

Впр.4,5, с.37

16.

 

Повторення вивченого

лексико-граматичного матеріалу

 

 

Впр.6,7, с.37-38

 

 

Впр.8,

с.38

Впр.8, с.38 (розповідати)

17.

 

Повторення вивченого

лексико-граматичного матеріалу

 

 

Впр.9,10, с.38-39

 

Впр.11b, с.39

Впр.11а, с.39

Впр.12, с.40

18.

 

Урок домашнього читання.

Казка Ш. Перро «Попелюшка»

a stepmother,

a godmother,

a carriage,

at midnight,

evil, jealous,

mean, ugly

Present Simple

Впр.1,

с.41–42

Впр.1,

с.41–42

Впр.2,4, с.42-43

 

Впр.3,5, с.43

Впр.6, с.43

19.

 

Узагальнюючий урок за темою «Сім’я та друзі»

 

Стор.44-45

 

 

 

 

Заповнити таблицю с.46

Тема 2: « Шкільне життя» (11 годин)

20.

 

Моє шкільне життя

creature, culture,

globe, literature,

fascinating,

divide, multiply,

subtract

 

Впр.1,2a, с.48-49

Впр. 2b, с. 48–49

Впр.5,с.50

 

Впр.3,4, с.49

 

Впр.6, с.51

21.

 

Корисні поради

 

Модальні дієслова

 

 

Впр.1,с.52

Впр.2, с.52

Впр.3, с.52

22.

 

Корисні поради

 

Модальні дієслова

Впр.4,с.53

Впр.7,

с.54

 

Впр.5, с.53

Впр.6, с.54

23.

 

Школа та вчителі

allow,

composition,

conversation

Present Simple.

Present Continuous.

Модальні дієслова

 

Впр.1,3,6с.55-60

 

Впр. 2, с. 56-57

Впр.4, с.59

Впр.5, с.59

24.

 

Школа та вчителі

connect, correct,

international,

improve,

language, prefer,

pronunciation,

skill, opinion

Present Simple.

Present Continuous.

Модальні дієслова

Впр.2, с.61

 

 

Впр.3, с.62

Впр.1, c. 61

Впр.4, с.62–63

25.

 

Школа. Шкільні предмети

 

Present Simple.

Present Continuous

Впр.5а,b,

с.63–64

 

 

Впр.5с,

с. 63–64

Впр.6, с.64

26.

 

Школа. Шкільні правила

 

Present Simple.

Present Continuous.

Модальні дієслова

Впр.1, с.65

 

 

 

Впр.1, с.65 (письмово)

27.

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

За завданням вчителя

Підготуватися до проектної роботи

28.

 

Проектна робота «Моє шкільне життя»

 

Present Simple.

Present Continuous.

Модальні дієслова

Впр.2, с.65

 

 

 

Впр.2, с.65

29.

 

Чому важливо вивчати іноземні мови?

skills, foreign,

international,

improve, study,

use, connect,

understand,

learn, listen

Present Simple.

Present Continuous.

Модальні дієслова

 

 

Впр. 2, 3, с. 80–81

 

Впр.1,4, с.80-81

 

Впр.5, с.82

30.

 

Узагальнюючий урок

за темою «Моє шкільне життя»

 

 

За завданням вчителя

Повторити вивчений матеріал

Тема 3: «Спорт» (10 годин)

31.

 

Спорт

individual sports,

water sports,

games, field events, track events

Утворення іменни-

ків за допомогою

суфікса -er та закін

чення -ing від дієслів

Впр.2, с.66

 

 

Впр.1,

с.66

Впр.3, с.67

32.

 

Спорт

athletics, event,

goal, goalkeeper

match, net, race

to kick, to roll,

to win a game,

to loose a match

 

Впр. 1,

с. 67–68

 

 

Впр. 1,

с. 67–68

Впр.2,с.68

Впр.4, с.69

Впр.3, с.68

33.

 

Спорт

soccer, rugby,

cricket, rowing,

cycling, bat,

oar, helmet

 

Впр.2,с.70

 

Впр.1,3,6, с.69-71

 

Впр.6, с.73

Впр.4,с.71

 

Впр.5, с.72–73

34.

 

Спорт

 

Present Simple.

Present Continuous.

Питальні слова

у Present Simple

Впр.5, с.75

 

Впр.4,7, с.75-76

Впр.1,2,3, с.74

Впр.6, с.76

35.

 

Мої спортивні уподобання

athlete, coach,

field, stadium,

famous

 

 

 

Впр.1,2,3, с.76-77

 

Впр. 2, с. 76

Впр.4, с.77–78

36.

 

Повторення вивченого матеріалу

 

My favourite sport

is…  I became interested in… My favourite champion is…

I hope… in future.

I’d like to...I think…

За завданням вчителя

Підготуватися до проектної роботи

37.

 

Проєктна робота за темою «Спорт в Україні»

 

 

Впр.1, с.78

 

 

Впр.2, с.79

Впр.1, с.78

38.

 

Мої спортивні уподобання

 

 

Впр.7, с.83

 

Впр.7,9, с. 83-84

Впр. 6,8, с. 83-84

 

Впр.10, с.85

39.

 

Урок домашнього читання.

Байка Езопа «Черепаха та Заєць»

 

 

Впр.1, с.86

 

Впр.1, с.86

 

Впр.3, с.87

Впр.2, с.87

Впр.4, с.87

40.

 

Узагальнюючий урок

за темою «Спорт у моєму житті»

 

Стор.88-89

 

 

 

 

Заповнити таблицю с.89

41.

 

Контроль навичок читання

 

 

За завдан- ням вчителя

 

 

 

Повторити лекс.матеріал

42.

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

За завданням вчителя

Повторити грам.матеріал

43.

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

За завдан -ням вчителя

 

 

Підготувати повідомлення

44.

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

За завдан -ням вчителя

 

Повторити вивч. матеріал

45.

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

Робота над помилками

46.

 

Підсумково-узагальнюючий урок за І семестр

 

 

Завдання вчителя

Завдання вчителя

 

Завдання вчителя

-

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Парух Анастасія Олегівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шатрук Яна Вячеславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Березовська Вікторія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Сиромятнікова Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Глущенко Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
30 серпня 2020
Переглядів
7473
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку