Календарно-тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 5 класах за підручником Карпюк О.Д., 3 год.

Про матеріал

to be famous for, to be proud of

Календарно – тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 5 - В класі / 3 год./тижд.

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 • Карпюк О.Д. / Англійська мова: 5-й рік навчання(English:year5). 5 кл.: підручник для закладів загальної середньої освіти. – 2-е вид., - Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: ЛібраТерра, 2018.

5 – В клас (Пн., Чт., Пт.)

За програмою: 3 год. х 18 тижнів = 54 год.

За журналом: 52 год.

Вихідні дні: 08.03.2019 (Пт.)

09.04.2019 (Чт.)

Тема 6. Природа (погода)

15 год.

Тема 7. Одяг (види одягу)

8 год.

Тема 8. Рідне місто (місцезнаходження, основні історичні та культурні відомості)

8 год.

Тема 9. Подорож (загальні відомості про Великобританію та Україну)

16 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р., робота над помилками.

1

Підсумковий урок за рік.

1

Всього:

52 год.

№ п/п

Дата

При-мітка

Тема уроку

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Аудію-вання

Читан-ня

Пись-

мо

Гово- ріння

Дом.

завдання

Skills

Тема 6. Природа (15 год.)

1.

14/01

Unit 4. Lesson 1

Природа. Введення ЛО та формування лексичних навичок. ст. 140-141

centigrade, degree, forecast,

to expect,

to report

В.1,2;

с.140

В.1,с.141;

WB p.72

В.3, с.141

Вивч.слова; В.1,с.142 (читати та перекл.)

2.

17/01

Традиції святкування зимових свят. Назви свят. Формування навичок говоріння та письма.

ст.112-121

Назви свят;

Thanksgiving,

to mean, excited, set the table

В.4,с.119

В.4,с.119

В.1,с.121;

WB p.58

В.2, с. 121 (написати лист про канікули);

WB Ex.7,p.60

A short letter about your favourite holiday.

3.

18/01

На зимових канікулах в гостях у бабусі. Формування навичок аудіювання та граматичних навичок.

ст.122-127

Past Simplе

Ст.125

В.2, с.122

В.2, с.130

В.3,с.126;

В.6, с.127

В.2,с.130

В.1,с.125;

В.4,с.126;

В.5, с127

WB p.67

В.3,с.123;

В.4,с.126

В.3, с.129 (напис. речен)

В.1,2; с.130 (усн.)

Interview the members of the family about their childhood.

4.

21/01

Примхи погоди.

Активізація лексики та формування навичок читання. ст. 140-142

Види погоди

В.1,с.140

В.1b,

с.142

В.1a,

с.141;

WB

p.73- 74

В.2,с.140;

В.3, с.141

В.2, с. 143 (пис. відповіді);

WB Ex.2,p.75

5.

24/01

Погодні умови. Зима в Англії.

Розвиток навичок аудіюван-ня та граматичних навичок.

ст. 143-147

the North, the East, the West,

the South

sunbathe, various

Часові форми дієслова

Ст.144

В.1,2;

с.145

В.3,с.143

В.3,с.146

В.1,2;

с.144;

В.4,с.146;

WB

p.76-78

В.4b,

с.146

В.3, с.145

(напис. запит. інтерв'ю);

В.5, с.147 (вивч. пісню)

WB Ex.9,p.77

The weather report / forecast.

A Song p.147

6.

25/01

Погода сьогодні.

Розвиток навичок монололічн та діалогічного мовлення та навичок письма.

ст. 147-151

climate, frosty, heavily freezing clothes, careful, slippery, tomorrow

В.3,с.148

В.6,с.150

В.2,с.147

В.2,с.151

В.1,с.150

WB

Ex.2, p.85

В.1,с.147;

В.4,5;

с.149

В.4,с. 149 (усно допов. реч за зразк);

В.2b, с.151 (напис. лист)

An e-mail to a friend about the weather in your town.

7.

28/01

Unit 4. Lesson 3

Справи на свіжому повітрі та види активного відпочинку.

Активізація лексики та розвиток навичок читання.

ст.162-166

Види діяльності;

go sailing,

go skating, etc.

activity, shelter, countryside, com-fortable, skillful, brave, cosy, sick

В.3,4;

с.163

В.1,2;

с.164

В.3,с.165;

WB р.85, Ex.4, p.86-87

В.1,2;

с.162

В.4,с.166

вивч. слова до дикт ст.163;

В.2, с.164 (вир. чит.);

В.3,с.165 (пис. реч)

8.

29/01

Мій улюблений вид відпочинку. Розвиток навичок аудіювання та формування граматичних навичок

ст.168-169

poisonous mushroom, cabin, waterproof boots, plant

Прийменники місця та часу,

Ст.166, 167

Питальні слова

В.2,с.168; В.4, с.169

В.1, с.166;

В.2,с.168

В.2,с.167;

В.4,с.168;

WB

p.88-89

В.2,3; с.167

В.4,5;

с.168

В.1,3;

с.168

Вивч. словосп. з прийменникам;

В.6, с.169 (письм.)

*В.4, с.170

(підгот. фото)

A photo of your holidays outdoors.

9.

01/02

Відпочинок з сім'єю.

Робота над запитанням та розвиток навичок письма.

ст.170-171

В.1,

с.171

В.1,

с.171;

В.5,

с.171

В.2,З,4; с.170

WB Ex.9,p.91;

В.3, с.170 (вивч. запит);

*В.2, с.171 (напис. листівку)

A postcard from a holiday place.

10.

04/02

Unit 4. Lesson 4

Краса природи. Пори року.

Розвиток лексичних навичок та навичок читання.

ст.172-173

Назви пір року,

назви місяців; bloom, flood, to melt, soil, thunderstorm

В.1,с.172

В.2,с.172

WB

p.92-94

WB p.96

В.3,с.173

Вивч. слова;

В.2,с.172 (письм. переклад);

WB p.95

11.

07/02

Природа в різні пори року. Вдосконалення навичок аудіювання. ст. 174-175

berry, nest, to blossom, to blow, mild

В.2,с.174

В.5,с.175;

WB p.97

В.1,3;

с.174 ;

В.5, с.175

В.4, с. 175 (вивч. реч.);

вир. чит вірша с.175

A description of nature in each season.

12.

08/02

Турбота про природу.

Вдосконалення навичок говоріння та письма. ст. 176

the Earth,

to take care of

В.З,с.176

WB p.99

В.1,2,3;

с.176

В.2, с. 176 (напис. розповідь про улюбл. пору року)

A paragraph about your favourite season.

13.

11/02

«Велетень – егоїст»

Урок домашнього читання.

ст. 180-181

a giant, selfish

В.1, с.180

В.2,З, с. 181

В.1,с.180

В.1,с. 180

В.2, с.181 (пис. відпов)

В.З, с. 181 (переказ тексту за малюнками)

14.

14/02

Виконання проектів по темі. Систематизація знань, умінь та навичок по темі.

ст. 177-179

В.3,с.177

В.1, с.177

В.4,с.178

В.2, с.177

В.5,7,8;

с.179

В.8, с.179 (усн.); робота в словнику

15.

15/02

Узагальнення вивченого матеріалу по темі. ст.182

с.182

В.9, с.179 (висловл. на тему);

Тема 7. Одяг (8 год.)

16.

18/02

Одяг та види одягу.

Введення ЛО та формування лексичних навичок.

ст. 152-153

Назви одягу

В.2,с.152;

В.3,с.153

WB p.79

В.1,с.152

вивч. слова;

В.3, с. 153 (встав. слово);

WB Ex.3,p.80

17.

21/02

Формування грамат. та лексичних навичок по темі.

ст. 152-153

Present Simple,

Pesent Continuous,

Past Simple; p.153

В.4а,

с.153;

WB p.80

В.4b, с.153 (вст. слова в часовій формі)

18.

22/02

Збираємось до школи та вдягаємось по погоді. Формування навичок читання. ст. 154-155

event, size, to enjoy, to try on, finally, be in a hurry, go back

В.2,с.154

В.1,2;

с.154

WB p.81

В.3,с.155

В.2, с.154 (чит, перекл);

*В.4, с.155 (переказ)

19.

25/02

Стильний одяг та одяг на різні смаки. Розвиток навичок аудіювання. ст. 156

fashion,

to borrow,

light

В.2,3;

с.156

В.4,с.156;

WB p.82

В.1,с.156

В.3, с.156 (пис. відпов.);

WB Ex.9,p.84

A descript-tion of somebody's clothes

20.

28/02

Погода в нашій країні.

Розвиток навичок говоріння.

ст. 157-158

В.5,с.158

В.5,с.158

В.4,с.158

В.1,2,3;

с.157

В. 4, с. 158

(скл. речення за картинк.)

21.

01/03

Мій улюблений одяг.

Вдосконалення навичок діалогічного та монологічн. мовлення. cт. 159

Розд матер

WB p.83

В.6,с.159

Напис. діалог;

*вивч. діалог;

WB Ex.10,p.84

22.

04/03

Про Україну для туристів. Вдосконалення навичок письма. ст. 159

В.1, с.159

В.1; с.159

В.2, с.159

(письм.), підготув. фото

A Leaflet for Tourists.

23.

07/03

Систематизація та узагальнення матеріалу по темі. ст. 160-161

В.1, с.160

В.2, с.160

В.4b,6;

с.161

В.4, с.161

В.6, с.161 (фото, опис одягу)

A photo and description of people's clothes.

Тема 8. Рідне місто (8 год.)

24.

11/03

Unit 5. Lesson 1

Подорож містом. Введення ЛО та формування лексичних навичок. ст. 184

Назви будівель;

village, guide, crossroad, traffic,

traffic lights,

В.3,с.184;

WB

p.100-101

В.1,2;

с.185

Вивч. слова;

В.5, с.185

(переклад тексту)

25.

14/03

По місту. Формування навичок читання та перекладу.

ст.184-185

train station, opposite, modern,

library , square,

В.5, с.185

В.4, с.184

В.4, с.184

В.6, с.186

(пис. True / False);

WB Ex.3a,p.102

26.

15/03

Огляд визначних місць. Розвиток навичок аудіювання.

ст. 186-189

В.1,с.186; В.4,5;

с.189

В.1, с.186

В.2,с.188

WB p.102

В.3,с.189

В.5, с.189 (допов. речення письм.; * переказ)

WB Ex.3b,p.102

27.

18/03

Місто, де я живу. Історичні відомості. Розвиток навичок говоріння. ст. 189-191

Розд. матеріал

В.2,с.190

В.3, с.191

В.1, с.189

В.3, с.191 (напис. вказівки про напрямок руху);

* повідомл.

28.

21/03

Карта місцевості. Вдосконалення навичок письма. ст.192-193

В.4,с.192

В.5,с.192

В.6,с.192

В.2, с.193 (план-карта, 6-7 реч. письм.);

WB Ex.4,p.103

Drawing A Plan.

29.

22/03

План міста.

Розвиток лексичних та граматичних навичок по темі. ст.197-200

Present Perfect Tence, ст.197

В.3,с.192

В.1,с.198;

WB p.104-105

В.2,с.198

Повт. ІІІ форму неправ. дієсл.;

В.4, с.199 (письм.) В.5, с. 200 (усно)

30.

01/04

Поради туристам.

Вдосконалення навичок діалогічного мовлення.

ст.207

due to,

to explore

В.3,с.207

Розд. матер

В.4,с.207

WB p.106-107

В.1,2;

с.207

В.1, с.207 (пис. у формі діалога); WB Ex.9,p.108

A call to a friend.

31.

04/04

Систематизація та узагальнення матеріалу по темі.

ст.207

Розд. матер

WB p.109-110

Розд. матер

Розпов. про своє місто, робота в словнику

Тема 9. Подорож (16 год.)

32.

05/04

Unit 5. Lesson 2

Великобританія.

Введення ЛО, формування лексичних навичок та навичок читання.

ст.194-196

cross, kingdom, to unite, to consist of, to be situated

to blink

В.2,с.194

В.3,с.195;

WB p.111-112

В.1,с.194

В.4, с.196

Вивч. слова;

В.3, с.195 (вир. чит. та літ. переклад)

33.

08/04

Загальні відомості про Велику Британію. Формування нави-чок говоріння. ст.196-197

В.5,с.196

В.6,с.197

В.4, с.196

В.3, с.195 (переказ);

WB Ex.3,p.112

34.

11/04

Тур Європою.

Формування навичок аудіювання та граматичних навичок. ст. 197-202

Назви країн Європи

Present Perfect Tense, ст.197

В.1,с.200; В.2,с.201

В.2, с.201;

В.2,с.198;

WB p.113-114

В.З,4;

с.201

В.5,с.200

Повт. неправ. дієсл.; В.6, с.202 (пис.);

В.4,с.201 (пис.)

A Poem

(The Beaches of Mexico)

35.

12/04

Рушаємо у подорож до ВБ. Розвиток навичок говоріння.

та письма.

ст.203-206

Yeomen-Warders, medieval, robber, regiment

stay-at-home person

В.2,с.203

В.3,с.205

В.1, с.206

В.1,4;

с.206;

WB

p.115-116

В.1, с.203

В.3,с.205 (вир. чит.);

В.1, с.206 (письм.);

WB Ex.11,p.118

36.

15/04

Я знаю про Великобританію.

Розвиток навичок переказу.

ст.208-209

reserved, to queue, a lawn

В.6,с.208

В.5,с.208

В.6b, с.209 (письм.); WB Ex.12, p.120

37.

18/04

Подорож Україною.

Активізація лексики по темі.

ст. 210

independence, territory, foreign, ancient, national,

independent,

region,

the Carpathians

Розд. матер

В.1,

с.210

WB Ex.1, p.121

вивч. слова; В.1, с. 210 (пис. перекл.)

38.

19/04

Загальні відомості про Україну та міста України. Розвиток навичок читання.

ст. 212-213

Розд. матер

В.4,с.212

В.5а,

с.212

В.3, с.211

WB Ex.2, p.121

В.2,с.211

В.5(b), с.213

В.4, с.212 (утв. реч. за табл.); WB Ex.3,p.122

39.

22/04

Традиції та свята в Україні.

Розвиток навичок аудіювання. ст. 214-216

Назви свят в Україні

В.2,

с.214

В.З,4;

с.215

WB p.123

В.1,

с.214

В.4, с. 215 (фото, описа-ти свято); WB Ex.7,p.125

A photo of celebrating

a holiday

40.

25/04

Інформація для туристів в Україні. Розвиток навичок говоріння та граматичних навичок. ст. 216-219

advice, agency, trip, dish

Past Simple and

Present Perfect,

ст.216

В.1,с.216

В.7, с.218

В.2,3;

с.217;

WB p.126-127

В.5,

с.217

В.6, с. 218 (доп. діалог за зразком);

В.7b,с. 219 (письм.)

41.

26/04

Історичні відомості про Україну. Розвиток діалогічного мовлення та навичок письма.

ст. 220-223

В.2,3;

с.220

В.4, с.220

WB p.127

В.1, с.223

В.1, с.219

В.6, с.221

В.5, с.221 (напис. відповіді),

В.2, с.223 (повідомл. про міста);

WB Ex.12,p.128

A Fact File of the City

42.

29/04

Unit 5. Less0n 4

Літні канікули в Україні. Розвиток лексичних та граматичних навичок.

ст. 224-226

actor, actress, practice, to pre-tend, to promise

go surfing,

put the play away

В.2,с.224

В.2,с.224

WB p.129

WB p.130

В.1,с.224

В.3,с.226.

В.2, с. 224 (чит., перекл.);

WB Ex.2b,p.130 вивч. пісню ст.222

SongThe Ink Is Black

43.

02/05

Планування подорожі.

Вдосконалення навичок аудіювання та говоріння.

ст. 227-233

sparkling,

an intention

В.1,2;

с.230

В.4,с.228;

В.3, с.233

В.5, с.228

В.3,с.230; В.1,с.232

В.2, с.232(усн); *В.5, с.231 (напис. програ-му на вих. дні)

44.

03/05

Листівка другу.

Вдосконалення граматичних навичок та практичних навичок написання листівки.

ст.234-235

Future Simple Tense, ст.227

В.1,с.227; В.3,7;

с. 229

В.1,с.234;

WB p.131-133

В.6, с.234

В.7, с.229 (чит. та порівн.);

В.2, с.235

(напис. листівку з відпочинку про заплановані дії)

A Letter about what you are planning to do.

45.

06/05

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

ст.236-237

В.1,3;

с.236

В.3b, с.237;

WB p.134

В.2, с.236 (письм.); WB

Ex.6,p.135

46.

10/05

Виконання та презентація проектів по темі.

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

ст.237-239

В.4, с.237

В.5, с.238

WB p.136-137

В.6, с.238

с.239

В.7, с.238

(вигот. марку, розповідь)

WB Ex.10a,b,c; p.138; робота в словнику

A Stamp for the Country

47.

13/05

Контроль навичок письма.

48.

16/05

Контроль навичок говоріння.

49.

17/05

Контроль навичок аудіювання.

50.

20/05

Контроль навичок читання.

51.

23/05

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками.

52.

24/05

Підсумковий урок за рік.

Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 5 - В класі / 3 год./тижд.

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 • Карпюк О.Д. / Англійська мова: 5-й рік навчання(English:year5). 5 кл.: підручник для закладів загальної середньої освіти. – 2-е вид., - Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: ЛібраТерра, 2018.

5 – В клас (Пн., Чт., Пт.)

За програмою: 3 год. х 18 тижнів = 54 год.

За журналом: 52 год.

Вихідні дні: 08.03.2019 (Пт.)

                      09.04.2019 (Чт.)

Тема 6. Природа (погода)

15 год.

Тема 7. Одяг (види одягу)

8 год.

Тема 8. Рідне місто (місцезнаходження, основні історичні та культурні відомості)

8 год.

Тема 9. Подорож (загальні відомості про Великобританію та Україну)

16 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р., робота над помилками.

1

Підсумковий урок за рік.

1

Всього:

 52 год.

№ п/п

Дата

При-мітка

Тема уроку

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Аудію-вання

Читан-ня

Пись-

мо

Гово- ріння

Дом.

завдання

Skills

Тема 6. Природа (15 год.)

 1.  

14/01

 

Unit 4. Lesson 1

Природа. Введення ЛО та формування  лексичних навичок.                   ст. 140-141

centigrade, degree, forecast,

to expect,

to report

 

В.1,2;

с.140

 

В.1,с.141;

WB p.72

В.3,  с.141

Вивч.слова; В.1,с.142 (читати та перекл.)

 

 1.  

17/01

 

Традиції святкування зимових свят. Назви свят.  Формування навичок говоріння та письма.         

ст.112-121

Назви свят;

Thanksgiving,

to mean, excited, set the table

 

В.4,с.119

В.4,с.119

В.1,с.121;

WB p.58

 

В.2, с. 121 (написати лист про канікули);

WB Ex.7,p.60

A short letter about your favourite holiday.

 1.  

18/01

 

На зимових канікулах в  гостях у бабусі.  Формування навичок аудіювання та граматичних навичок.    

ст.122-127

 

Past Simplе

Ст.125

В.2, с.122

В.2, с.130

В.3,с.126;

В.6, с.127

В.2,с.130

В.1,с.125;

В.4,с.126;

В.5, с127

WB p.67

 

В.3,с.123;

В.4,с.126

В.3, с.129 (напис. речен)

В.1,2; с.130 (усн.)

 

Interview the members of the family about their childhood.

 1.  

21/01

 

Примхи погоди.

Активізація лексики та формування навичок читання.                 ст. 140-142

Види погоди

 

В.1,с.140

В.1b,

с.142 

В.1a,

с.141;

WB

p.73- 74

В.2,с.140;

В.3, с.141

 В.2, с. 143 (пис. відповіді);

WB Ex.2,p.75

 

 1.  

24/01

 

Погодні умови. Зима в Англії.

Розвиток навичок аудіюван-ня та граматичних навичок.   

ст. 143-147

the North, the East, the West,

the South

sunbathe, various

Часові форми дієслова

Ст.144

В.1,2;

с.145

В.3,с.143

В.3,с.146

 

В.1,2;

с.144;

В.4,с.146;

WB

p.76-78

В.4b,

с.146

В.3, с.145

(напис. запит. інтервю);

В.5, с.147 (вивч. пісню)

WB Ex.9,p.77

The weather report / forecast.

A Song p.147

 1.  

25/01

 

Погода сьогодні.

Розвиток навичок монололічн та діалогічного мовлення та навичок письма.     

ст. 147-151

climate, frosty, heavily  freezing clothes, careful, slippery, tomorrow

 

 

В.3,с.148

В.6,с.150

В.2,с.147

В.2,с.151 

В.1,с.150

WB

Ex.2, p.85

В.1,с.147;

В.4,5;

с.149

В.4,с. 149 (усно допов. реч за зразк);

В.2b, с.151 (напис. лист)

An e-mail to a friend about the weather in your town.

 1.  

28/01

 

Unit 4. Lesson 3

Справи на свіжому повітрі та види активного відпочинку.

Активізація лексики та       розвиток навичок читання.          

ст.162-166

Види діяльності;

go sailing,

go skating, etc.

activity, shelter, countryside, com-fortable, skillful, brave, cosy, sick

 

 

В.3,4;

с.163 

В.1,2;

с.164

В.3,с.165;

WB р.85, Ex.4, p.86-87

В.1,2;

с.162 

В.4,с.166

вивч. слова до дикт ст.163;

В.2, с.164 (вир. чит.);

В.3,с.165 (пис. реч)

 

 1.  

29/01

 

Мій улюблений вид відпочинку.  Розвиток навичок аудіювання та формування граматичних навичок                     

ст.168-169

poisonous mushroom, cabin, waterproof boots, plant

 

Прийменники місця та часу,

Ст.166, 167

Питальні слова

 

В.2,с.168; В.4, с.169

В.1, с.166;

В.2,с.168

В.2,с.167;

В.4,с.168;

WB

p.88-89

В.2,3; с.167

В.4,5;

с.168

В.1,3;

с.168

Вивч. словосп. з прийменникам;

В.6, с.169 (письм.) 

*В.4, с.170

(підгот. фото)

A photo of your holidays outdoors.

 1.  

01/02

 

Відпочинок з сім'єю.

Робота над запитанням та розвиток навичок письма.          

ст.170-171

 

 

 

В.1,

с.171 

В.1,

с.171;

В.5,

с.171

В.2,З,4; с.170

WB Ex.9,p.91;

В.3, с.170 (вивч. запит);

*В.2, с.171 (напис. листівку)

A postcard from a holiday place.

 1.  

04/02

 

Unit 4. Lesson 4

Краса природи. Пори року.

Розвиток лексичних навичок та навичок читання.

ст.172-173

Назви пір року,

назви місяців; bloom, flood, to melt, soil, thunderstorm

 

В.1,с.172

В.2,с.172 

WB

p.92-94

WB p.96

В.3,с.173

 

Вивч. слова;

В.2,с.172 (письм. переклад);

WB p.95

 

 1.  

07/02

 

Природа в різні пори року. Вдосконалення навичок аудіювання.              ст. 174-175

berry, nest, to blossom, to blow, mild

 

В.2,с.174

 

В.5,с.175;

WB p.97

В.1,3;

с.174 ;

В.5, с.175

В.4, с. 175 (вивч. реч.);

вир. чит вірша с.175

A description of nature in each season.

 1.  

08/02

 

Турбота про природу.

Вдосконалення навичок говоріння та письма.   ст. 176

the Earth,

to take care of

 

 

В.З,с.176 

WB p.99

В.1,2,3;

с.176

В.2, с. 176 (напис. розповідь про улюбл. пору року)

A paragraph about your favourite season.

 1.  

11/02

 

«Велетень – егоїст»

Урок домашнього читання.        

ст. 180-181

 a giant, selfish

 

 

В.1, с.180

В.2,З, с. 181

В.1,с.180 

 

В.1,с. 180

 

 

В.2, с.181 (пис. відпов)

В.З, с. 181 (переказ тексту за малюнками)

 

 1.  

14/02

 

Виконання проектів по темі. Систематизація знань, умінь та навичок по темі.    

ст. 177-179

 

 

В.3,с.177

В.1, с.177

В.4,с.178

В.2, с.177

В.5,7,8;

с.179

 

В.8, с.179 (усн.); робота в словнику

 

 1.  

15/02

 

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.       ст.182

 

 

 

 

 

с.182

В.9, с.179 (висловл. на тему);

 

Тема 7. Одяг (8 год.)

 1.  

18/02

 

Одяг та види одягу.

Введення ЛО та формування  лексичних навичок.                                                 

                                    ст. 152-153

 Назви одягу

 

 

 

В.2,с.152;

В.3,с.153

WB p.79

В.1,с.152

вивч. слова;

В.3, с. 153 (встав. слово);

WB Ex.3,p.80

 

 1.  

21/02

 

Формування грамат. та лексичних навичок по темі.

ст. 152-153

 

Present Simple,

Pesent Continuous,

Past Simple; p.153

 

 

В.4а,

с.153;

WB p.80

 

В.4b, с.153 (вст. слова в часовій формі)

 

 1.  

22/02

 

Збираємось до школи та вдягаємось по погоді. Формування навичок читання.                   ст. 154-155

event, size, to enjoy, to try on, finally,  be in a hurry, go back

 

В.2,с.154

В.1,2;

с.154 

WB p.81

В.3,с.155

В.2, с.154 (чит, перекл);

*В.4, с.155 (переказ)

 

 1.  

25/02

 

Стильний одяг та одяг на різні смаки. Розвиток навичок аудіювання.                     ст. 156

fashion,

to borrow,

light

 

В.2,3;

с.156

 

В.4,с.156;

WB p.82

В.1,с.156

В.3, с.156 (пис. відпов.);

WB Ex.9,p.84

A descript-tion of somebodys clothes

 1.  

28/02

 

Погода в нашій країні.

Розвиток навичок говоріння.        

ст. 157-158

 

 

В.5,с.158  

В.5,с.158

 В.4,с.158

В.1,2,3;

с.157

 В. 4, с. 158

(скл. речення за картинк.)

 

 1.  

01/03

 

Мій улюблений одяг.

Вдосконалення навичок діалогічного та монологічн. мовлення.                         cт. 159

 

 

 

Розд матер

WB p.83

В.6,с.159

Напис. діалог;

*вивч. діалог;

WB Ex.10,p.84

 

 1.  

04/03

 

Про Україну для туристів. Вдосконалення навичок письма.                              ст. 159

 

 

 

 

В.1, с.159

В.1; с.159

В.2, с.159

(письм.), підготув. фото

A Leaflet for Tourists.

 1.  

07/03

 

Систематизація та узагальнення матеріалу  по темі.                           ст. 160-161

 

 

В.1, с.160

В.2, с.160

В.4b,6;

с.161

В.4, с.161

В.6, с.161 (фото, опис одягу)

A photo and description of peoples clothes.

Тема 8. Рідне місто (8 год.)

 1.  

11/03

 

Unit 5. Lesson 1

Подорож містом. Введення ЛО та формування лексичних навичок.                            ст. 184

Назви будівель;

village, guide, crossroad, traffic,

traffic lights,

 

 

 

В.3,с.184;

WB

p.100-101

В.1,2;

с.185

Вивч. слова;

В.5, с.185

(переклад тексту)

 

 1.  

14/03

 

По місту. Формування навичок читання та перекладу.       

ст.184-185

train station, opposite, modern,

library , square,

 

 

В.5, с.185

В.4, с.184

В.4, с.184

В.6,  с.186

(пис. True / False);

WB Ex.3a,p.102

 

 1.  

15/03

 

Огляд визначних місць. Розвиток навичок аудіювання.    

ст. 186-189

 

 

В.1,с.186; В.4,5;

с.189

В.1, с.186

В.2,с.188

WB p.102

В.3,с.189

В.5, с.189 (допов. речення письм.; * переказ)

WB Ex.3b,p.102

 

 1.  

18/03

 

Місто, де я живу. Історичні відомості. Розвиток навичок говоріння.                 ст. 189-191

 

 

Розд. матеріал

В.2,с.190 

В.3, с.191

В.1, с.189

В.3, с.191 (напис. вказівки про напрямок руху);

* повідомл.

 

 1.  

21/03

 

Карта місцевості.  Вдосконалення навичок письма.                       ст.192-193

 

 

 

В.4,с.192

В.5,с.192

В.6,с.192

В.2, с.193 (план-карта, 6-7 реч. письм.);

WB Ex.4,p.103

Drawing A Plan.

 1.  

22/03

 

План міста.

Розвиток лексичних та граматичних навичок по темі.                          ст.197-200

 

Present Perfect Tence, ст.197

 

В.3,с.192

В.1,с.198;

WB p.104-105

В.2,с.198

Повт. ІІІ форму неправ. дієсл.;

В.4, с.199 (письм.) В.5, с. 200 (усно)

 

 1.  

01/04

 

Поради туристам.

Вдосконалення навичок діалогічного мовлення.

ст.207

due to, 

to explore

 

В.3,с.207

Розд. матер

 В.4,с.207

WB p.106-107

В.1,2;

с.207

 В.1, с.207 (пис. у формі діалога); WB Ex.9,p.108

A call to a friend.

 1.  

04/04

 

Систематизація та узагальнення матеріалу  по темі.      

ст.207

 

 

 

Розд. матер

WB p.109-110

Розд. матер

Розпов. про своє місто, робота в словнику

 

Тема 9. Подорож (16 год.)

 1.  

05/04

 

Unit 5. Lesson 2

Великобританія.

Введення ЛО, формування лексичних навичок та навичок читання.                  

                                      ст.194-196

cross, kingdom, to unite, to consist of, to be situated

to blink

 

 

В.2,с.194

В.3,с.195;

WB p.111-112

В.1,с.194

В.4, с.196

Вивч. слова;

В.3, с.195 (вир. чит. та літ. переклад)

 

 1.  

08/04

 

Загальні відомості про Велику Британію. Формування нави-чок говоріння.          ст.196-197

 

 

 

В.5,с.196 

В.6,с.197

В.4, с.196

В.3, с.195 (переказ);

WB Ex.3,p.112

 

 1.  

11/04

 

Тур Європою.

Формування навичок аудіювання та граматичних навичок.                   ст. 197-202

Назви країн Європи

 

 Present Perfect Tense, ст.197

 

В.1,с.200; В.2,с.201

 

В.2, с.201;

В.2,с.198;

WB p.113-114

В.З,4;

с.201

В.5,с.200

Повт.  неправ. дієсл.;  В.6, с.202 (пис.);

В.4,с.201 (пис.) 

A Poem

(The Beaches of Mexico)

 1.  

12/04

 

Рушаємо у подорож до ВБ. Розвиток  навичок говоріння.        

та письма.            

ст.203-206

Yeomen-Warders, medieval, robber, regiment

stay-at-home person

 

 

В.2,с.203

В.3,с.205 

В.1, с.206

В.1,4;

с.206;

WB

p.115-116

 

В.1, с.203

В.3,с.205 (вир. чит.);

В.1, с.206 (письм.);

WB Ex.11,p.118

 

 1.  

15/04

 

Я знаю про Великобританію.

Розвиток навичок переказу.          

ст.208-209

reserved, to queue, a lawn

 

 

 

В.6,с.208

В.5,с.208

В.6b, с.209 (письм.); WB Ex.12, p.120

 

 1.  

18/04

 

Подорож Україною.

Активізація лексики по темі.

ст. 210

independence, territory, foreign, ancient, national,

independent,

region,

the Carpathians

 

Розд. матер

В.1,

с.210 

WB Ex.1, p.121

 

вивч. слова; В.1, с. 210 (пис. перекл.)

 

 1.  

19/04

 

Загальні відомості про Україну та міста України. Розвиток навичок читання.

ст. 212-213

 

Розд. матер

В.4,с.212 

В.5а,

с.212 

В.3, с.211

WB Ex.2, p.121

В.2,с.211

В.5(b), с.213

В.4, с.212 (утв. реч. за табл.); WB Ex.3,p.122

 

 1.  

22/04

 

Традиції та свята в Україні.

Розвиток навичок аудіювання.             ст. 214-216

Назви свят в Україні

 

В.2,

с.214

В.З,4;

с.215

WB p.123

В.1,

с.214 

В.4, с. 215 (фото, описа-ти свято); WB Ex.7,p.125

A photo of celebrating

a holiday

 1.  

25/04

 

Інформація для туристів в Україні. Розвиток навичок говоріння та граматичних навичок.                 ст. 216-219

 advice, agency, trip, dish

Past Simple and

Present Perfect,

ст.216

 

 

В.1,с.216 

В.7, с.218

В.2,3;

с.217;

WB p.126-127

В.5,

с.217

В.6, с. 218 (доп. діалог за зразком);

В.7b,с. 219 (письм.)

 

 1.  

26/04

 

Історичні відомості про Україну. Розвиток діалогічного мовлення та навичок письма.                            

ст. 220-223

 

 

 

В.2,3;

с.220 

В.4, с.220

WB p.127

В.1, с.223

В.1, с.219

В.6, с.221

В.5, с.221 (напис. відповіді),

В.2, с.223 (повідомл. про міста);

WB Ex.12,p.128

A Fact File of the City

 1.  

29/04

 

Unit 5. Less0n 4

Літні канікули в Україні. Розвиток лексичних та граматичних навичок.

ст. 224-226

actor, actress, practice, to pre-tend, to promise

go surfing,

put the play away

 

 

В.2,с.224 

В.2,с.224 

WB p.129

WB p.130

В.1,с.224

В.3,с.226.

В.2, с. 224 (чит., перекл.);

WB Ex.2b,p.130 вивч. пісню ст.222

 

SongThe Ink Is Black

 1.  

02/05

 

Планування подорожі.

Вдосконалення  навичок аудіювання та говоріння.            

ст.  227-233

sparkling,

an intention

 

В.1,2;

с.230

 

В.4,с.228;

В.3, с.233

В.5, с.228

В.3,с.230; В.1,с.232

В.2, с.232(усн); *В.5, с.231 (напис. програ-му на вих. дні)

 

 1.  

03/05

 

Листівка другу.

Вдосконалення граматичних навичок та практичних навичок написання листівки.        

ст.234-235

 

Future Simple Tense, ст.227

 

 

В.1,с.227; В.3,7;

с. 229

В.1,с.234;

WB p.131-133

В.6, с.234

В.7, с.229 (чит. та порівн.);

В.2, с.235

(напис. листівку з відпочинку про заплановані дії)

A Letter about what you are planning to do.

 1.  

06/05

 

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок по темі.   

ст.236-237

 

 

 

В.1,3;

с.236

В.3b, с.237;

WB p.134

 

В.2, с.236 (письм.); WB

Ex.6,p.135

 

 1.  

10/05

 

Виконання та презентація проектів по темі. 

Узагальнення вивченого матеріалу  по темі.    

ст.237-239

 

 

 

В.4, с.237

В.5, с.238

WB p.136-137

В.6, с.238

с.239

В.7, с.238

(вигот. марку, розповідь)

WB Ex.10a,b,c; p.138; робота в словнику

A Stamp for the Country

 1.  

13/05

 

Контроль навичок письма.

 

 

 1.  

16/05

 

Контроль навичок говоріння.

 

 

 1.  

17/05

 

Контроль навичок аудіювання.

 

 

 1.  

20/05

 

Контроль навичок читання.

 

 

 1.  

23/05

 

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками.

 

 

 1.  

24/05

 

Підсумковий урок за рік.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шульга Світлана Геннадіївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
13 січня 2019
Переглядів
2506
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку