Календарно-тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 5 класах за підручником Карпюк О.Д., 4 години/тижд. (2018-2019 н.р.)

Про матеріал

Календарно – тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 5 - Г класі /4 год./тижд.

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

Карпюк О.Д. / Англійська мова: 5-й рік навчання(English:year5). 5 кл.: підручник для закладів загальної середньої освіти. – 2-е вид., - Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018.

Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: ЛібраТерра, 2018.

5 – Г клас (Пн., Вт., Ср., Пт.)

За програмою: 4 год. х 18 тижнів = 72 год.

За журналом: 70 год.

Вихідні дні: 01.05.2019 (Ср.)

09.05.2019 (Пт.)

Тема 6. Природа (погода)

23год.

Тема 7. Одяг (види одягу)

8год.

Тема 8. Рідне місто (місцезнаходження, основні історичні та культурні відомості)

8год.

Тема 9. Подорож (загальні відомості про Великобританію та Україну)

24год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р., робота над помилками.

1

Перегляд відео англ. мовою.

1

Підсумковий урок за рік.

1

Всього:

70 год.

№ п/п

Дата

При-мітка

Тема уроку

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Аудію-вання

Читан-ня

Пись-

мо

Гово- ріння

Дом.

завдання

Skills

Тема 6. Природа (23 год.)

 • 1.

14/01

 • 1)

Unit 4. Lesson 1

Природа. Введення ЛО та формування лексичних навичок. ст. 140-141

centigrade, degree, forecast,

to expect,

to report

В.1,2;

с.140

В.1,

с.141;

WB p.72

В.3, с.141

Вивч.слова; В.1,с.142 (читати та перекл.)

 • 2.

15/01

 • 2)

Традиції святкування зимових свят. Назви свят. Формування навичок говоріння та письма.

ст.112-121

Назви свят;

Thanksgiving,

to mean, excited, set the table

В.4,

с.119

В.4, с.119

В.1,

с.121;

WB p.58

В.2 с. 121 (написати лист про канікули);

WB Ex.7,p.60

A short letter about your favourite holiday.

 • 3.

16/01

 • 3)

На зимових канікулах в гостях у бабусі. Формування навич аудіювання. ст.122-133

В.2,

с.122

В.3,

с.126;

В.6,

с.127

В.1, с.125;

WB p.67

В.3,

с.123;

В.4,

с. 126

В.1b, с.128 (чит, перекл);

В.3, с.129 (напис. речен)

 • 4.

18/01

 • 4)

Минулий простий час. Формування граматичних навичок. ст. 125-127, 130-131

Past Simplе

Ст.125

В.2,

с.130

В.2,

с.130

В.4, с.126;

В.5, с127

В.1,2; с.130 (усн.)

В.4, с.131 (пис.)

Interview the members of the family about their childhood.

 • 5.

21/01

 • 5)

Примхи погоди.

Активізація лексики та формування навичок читання. ст. 140-142

Види погоди

В.1,

с. 140

В.1b,

с.142

В.1a,

с. 141;

WB

p.73- 74

В.2, с.140;

В.3,

с. 141

В.2, с. 143 (пис. відповіді);

WB Ex.2,p.75

 • 6.

22/01

 • 6)

Погодні умови. Розвиток граматичних навичок. Часові форми дієслова. ст.143-145

the North, the East, the West,

the South

Часові форми дієслова

Ст.144

В.3, с.143

В.1,2;

с.144;

WB p.76

В.3, с.145

(напис. запит. інтерв'ю);

WB Ex.9,p.77

The weather report / forecast.

 • 7.

23/01

 • 7)

Зима в Англії.Розвиток навичок аудіювання.

ст. 145-147

sunbathe, various

climate, frosty, heavily freezing

В.1,2;

с.145

В.3,

с.146

В.4,

с.146;

WB p.78

В.4b,

с.146

В.5, с.147 (вивч. пісню);

WB Ex.10, p.78

A Song p.147

 • 8.

25/01

 • 8)

Зимові канікули. Розвиток навичок монололічного та діалогічного мовлення.

ст.147-150

clothes, careful, slippery, tomorrow

В.3,

с.148

В.2,

с.147

WB

Ex.2, p.85.

В.1,

с.147;

В.4,5;

с.149

В.4,с. 149 (доповнити речення за зразком)

 • 9.

28/01

 • 9)

Погода сьогодні. Розвиток навичок письма. ст. 150-151

В.6,

с.150

В.2,

с.151

В.1,

с.150

В.2b, с.151 (напис. лист)

An e-mail to a friend about the weather in your town.

 • 10.

29/01

 • 10)

Unit 4. Lesson 3

Справи на свіжому повітрі та активний відпочинок.

Активізація лексики по темі.

ст. 162-163

Види діяльності;

go boating,

go sailing,

go skating, etc.

В.3,4;

с.163

WB

p.85-86

В.1,2;

с.162

вивч. слова до дикт ст.163;

В.4, с. 163 (скл. речення)

 • 11.
 • 30/01
 • 11)
 • Види відпочинку. Відпочинок в пришкільному таборі. Розвиток навичок читання.

  ст.164-166

  activity, shelter, countryside, com-fortable, skillful, brave, cosy, sick

  В.1,2;

  с.164

  В.3,

  с.165;

  WB Ex.4, p.86-87

  В.4,

  с.166

  В.2, с.164 (вир. чит.);

  В.3,с.165 (пис. реч)

  • 12.

  01/02

  • 12)

  Формування граматичних навичок. Прийменники місця та часу. ст. 166-168

  poisonous mushroom, cabin, waterproof boots, plant

  Прийменники місця та часу,

  Ст.166, 167

  Питальні слова

  В.1,

  с.166

  В.2,с.167;

  В.4,с.168;WB p.90

  В.2,3; с.167

  В.4,5;

  с.168

  Вивч. словосп. з прийменникам;

  В.5, с.168(вст. слова пис.)

  • 13.

  04/02

  • 13)

  Мій улюблений вид відпочинку. Розвиток навичок аудіювання.

  ст.168-169

  В.2,

  с.168; В.4,

  с.169

  В.2,

  с.168

  В.5,

  с.169;

  WB

  p.88-89

  В.1,3;

  с.168

  В.6, с.169 (письм.)

  *В.4, с.170

  (підгот. фото)

  A photo of your holidays outdoors.

  • 14.

  05/02

  • 14)

  Відпочинок з сім'єю.

  Робота над запитанням та розвиток навичок письма.

  ст.170-171

  В.1,

  с.171

  В.1,

  с.171;

  В.5,

  с.171

  В.2,З,4; с.170

  WB Ex.9,p.91;

  В.3, с.170 (вивч. запит);

  *В.2, с.171 (напис. листівку)

  A postcard from a holiday place.

  • 15.

  06/02

  • 15)

  Unit 4. Lesson 4

  Краса природи.

  Розвиток лексичних навичок по темі. ст.172-173

  bloom, flood, to melt, soil, thunderstorm

  В.1,

  с.172

  WB

  p.92-94

  В.3,

  с.173

  Вивч. слова;

  В.2,с.172 (письм. переклад);

  WB p.95

  • 16.

  08/02

  • 16)

  Пори року.

  Розвиток навичок читання.

  ст.172-173

  Назви пір року,

  назви місяців

  В.2,

  с.172

  WB p.96

  В.2 , с. 172 (вир. чит.); В.4, с.173 (доповн. речення)

  • 17.

  11/02

  • 17)

  Природа в різні пори року. Вдосконалення навичок аудіювання. ст. 174-175

  berry, nest, to blossom, to blow, mild

  В.2,с. 174

  В.5,с. 175ж

  WB p.97

  В.1,3;

  с.174 ;

  В.5, с.175

  В.4, с. 175 (вивч. реч.);

  вир. чит вірша с.175

  A description of nature in each season.

  • 18.

  12/02

  • 18)

  Турбота про природу.

  Вдосконалення навичок говоріння та письма. ст. 176

  the Earth,

  to take care of

  В.З,

  с.176

  WB p.99

  В.1,2,3;

  с.176

  В.2, с. 176 (напис. розповідь про улюбл. пору року)

  A paragraph about your favourite season.

  • 19.

  13/02

  • 19)

  «Велетень – егоїст»

  Урок домашнього читання.

  ст. 180-181

  a giant, selfish

  В.1,

  с.180

  В.1,

  с.180

  В.2, с.181 (письм. відповіді)

  • 20.

  15/02

  • 20)

  «Велетень – егоїст»

  Урок домашнього читання.

  ст. 180-181

  В.2,З, с. 181

  В.1,с. 180

  В.З, с. 181 (переказ тексту за малюнками)

  • 21.

  18/02

  • 21)

  Виконання проектів по темі. Системат. знань, умінь та навичок по темі. ст. 177-179

  В.3,

  с.177

  В.1,

  с.177

  В.2,

  с.177

  В.8, с.179 (усн.)

  • 22.

  19/02

  • 22)

  Контроль знань, умінь та навичок по темі. ст. 177-179

  В.4,

  с.178

  В.5,7,8;

  с.179

  В.9, с.179 (висловл. на тему)

  • 23.

  20/02

  • 23)

  Узагальнення вивченого матеріалу по темі. ст.182

  с.182

  робота в словнику

  Тема 7. Одяг (8 год.)

  • 24.

  22/02

  • 1)

  Одяг та види одягу.

  Введення ЛО та формування лексичних навичок.

  ст. 152-153

  Назви одягу

  В.2, с.152;

  В.3,

  с.153

  WB p.79

  В.1,

  с.152

  вивч. слова;

  В.3, с. 153 (встав. слово);

  WB Ex.3,p.80

  • 25.

  25/02

  • 2)

  Формування грамат. та лексичних навичок по темі.

  ст. 152-153

  Present Simple,

  Pesent Continuous,

  Past Simple; p.153

  В.4а,

  с.153; WB p.80

  В.4b, с.153 (вст. слова в часовій формі)

  • 26.

  26/02

  • 3)

  Збираємось до школи та вдягаємось по погоді. Формування навичок читання. ст. 154-155

  event, size, to enjoy, to try on, finally, be in a hurry, go back

  В.2,

  с.154

  В.1,2;

  с.154

  WB p.81

  В.3,

  с.155

  В.2, с.154 (чит, перекл);

  *В.4, с.155 (переказ)

  • 27.

  27/02

  • 4)

  Стильний одяг та одяг на різні смаки. Розвиток навичок аудіювання. ст. 156

  fashion,

  to borrow,

  light

  В.2,3;

  с.156

  В.4,

  с.156;

  WB p.82

  В.1,

  с.156

  В.3, с.156 (пис. відпов.);

  WB Ex.9,p.84

  A descript-tion of somebody's clothes

  • 28.

  01/03

  • 5)

  Погода в нашій країні.

  Розвиток навичок говоріння.

  ст. 157-158

  В.5, с.158

  В.5,

  с.158

  В.4,

  с.158

  В.1,2,3;

  с.157

  В. 4, с. 158

  (скл. речення за картинк.)

  • 29.

  04/03

  • 6)

  Мій улюблений одяг.

  Вдосконалення навичок діалогічного та монологічн. мовлення.cт. 159

  Розд матер

  WB p.83

  В.6,

  с.159

  Напис. діалог;

  *вивч. діалог;

  WB Ex.10,p.84

  • 30.

  05/03

  • 7)

  Про Україну для туристів. Вдосконалення навичок письма. ст. 159

  В.1,

  с.159

  В.1;

  с.159

  В.2, с.159

  (письм.), підготув. фото

  A Leaflet for Tourists.

  • 31.

  06/03

  • 8)

  Систематизація та узагальнення матеріалу по темі. ст. 160-161

  В.1,

  с.160

  В.2,

  с.160

  В.4b,6;

  с.161

  В.4,

  с.161

  В.6, с.161 (фото, опис одягу)

  A photo and description of people's clothes.

  Тема 8. Рідне місто (8 год.)

  • 32.

  11/03

  • 1)

  Unit 5. Lesson 1

  Подорож містом. Введення ЛО та формування лексичних навичок. ст. 184

  Назви будівель;

  village, guide, crossroad, traffic,

  traffic lights,

  В.3,

  с.184;

  WB

  p.100-101

  В.1,2;

  с.185

  Вивч. слова;

  В.5, с.185

  (переклад тексту)

  • 33.

  12/03

  • 2)

  По місту. Формування навичок читання та перекладу.

  ст.184-185

  train station, opposite, modern,

  library , square,

  В.5,

  с.185

  В.4, с.184

  В.4, с.184

  В.6, с.186

  (пис. True/ False);

  WB Ex.3a,p.102

  • 34.

  13/03

  • 3)

  Огляд визначних місць. Поїзд-ка до музею. Розвиток нави-чок аудіювання. ст. 186-189

  В.1,с.186; В.4,5;

  с.189

  В.1,

  с.186

  В.2,

  с.188

  WB p.102

  В.3,

  с.189

  В.5, с.189 (допов. речення письм.; * переказ)

  WB Ex.3b,p.102

  • 35.

  15/03

  • 4)

  Місто, де я живу. Історичні відомості. Розвиток навичок говоріння. ст. 189-191

  Розд. матеріал

  В.2,

  с.190

  В.3,

  с.191

  В.1,

  с.189

  В.3, с.191 (напис. вказівки про напрямок руху);

  * повідомл.

  • 36.
  • 5)

  Карта місцевості. Вдосконалення навичок письма. ст.192-193

  В.4,

  С.192

  В.5,

  С.192

  В.6, с.192

  В.2, с.193 (план-карта, 6-7 реч. письм.);

  WB Ex.4,p.103

  Drawing A Plan.

  • 37.

  18/03

  • 6)

  План міста.

  Розвиток лексичних та граматичних навичок по темі. ст.197-200

  Present Perfect Tence, ст.197

  В.3,

  с.192

  В.1,

  с.198;

  WB p.104-105

  В.2,

  с.198

  Повт. ІІІ форму неправ. дієсл.;

  В.4, с.199 (письм.) В.5, с. 200 (усно)

  • 38.

  20/03

  • 7)

  Поради туристам.

  Вдосконалення навичок діалогічного мовлення. ст.207

  due to,

  to explore

  В.3,

  с.207

  Розд. матер

  В.4,

  С.207

  WB p.106-107

  В.1,2;

  с.207

  В.1, с.207 (пис. у формі діалога); WB Ex.9,p.108

  A call to a friend.

  • 39.

  22/03

  • 8)

  Системат та узагальнення матеріалу по темі.

  Розд. матер

  WB p.109-110

  Розд. матер

  Розпов. про своє місто, робота в словнику

  Канікули

  Тема 9. Подорож (24 год.)

  • 40.

  01/04

  • 1)

  Unit 5. Lesson 2

  Великобританія.

  Введення ЛО та формування лексичних навичок. ст.194

  cross, kingdom, to unite, to consist of, to be situated

  В.2,

  с.194

  WB p.111

  В.1,

  с.194

  Вивч. слова; В.2, с.194 чит перек

  • 41.

  02/04

  • 2)

  Лист про Велику Британію. Формуванн навичок читання.

  ст.195-196

  to blink

  В.3,с.195;

  WB p.111-112

  В.4,

  с.196

  В.3, с.195 (вир. чит. та літ. переклад)

  • 42.

  03/04

  • 3)

  Загальні відомості про Велику Британію. Формування нави-чок говоріння. ст.196-197

  В.5, с.196

  В.6,

  с.197

  В.4,

  с.196

  В.3, с.195 (переказ); WB Ex.3,p.112

  • 43.

  08/04

  • 4)

  Тур Європою. Формування на-вичок аудіювання. ст.200-202

  Назви країн Європи

  В.1,с.200; В.2,с.201

  В.2, с.201;

  WB p.113

  В.З,4;

  с.201

  В.6, с.202 (пис.); вивч. вірш с.202

  A Poem

  (The Beaches of Mexico)

  • 44.
  • 5)

  Цікаві подорожі. Формув. грам. навичок. Тепер. докон. час . ст. 197-199, 201-202

  Present Perfect Tense, ст.197

  В.2,

  с.198;

  WB p.114

  В.5, с. 200

  Повт. неправ. дієсл.; В.4, с.201 (пис.)

  • 45.

  09/04

  • 6)

  Рушаємо у подорож до ВБ. Розвиток навичок говоріння.

  ст. 203-206

  Yeomen-Warders, medieval, robber, regiment

  В.2,с.203

  В.3,с.205

  В.4,

  с.206;

  WB

  p.115-116

  В.1, с.203

  В.3,с.205 (вир. чит.);

  *В.5, с.206 (діалог)

  • 46.

  10/04

  • 7)

  Лист з Британії. Розвиток навичок письма. ст.206

  stay-at-home person

  В.1, с.206

  В.1,с.206;

  WB p.117

  В.1, с.206 (письм.); WB Ex.11,p.118

  • 47.

  12/04

  • 8)

  Я знаю про Великобританію.

  Розвиток навичок переказу.

  ст.208-209

  reserved, to queue, a lawn

  В.6,

  с.208

  В.5,

  с.208

  В.6b, с.209 (письм.); WB Ex.12, p.120

  • 48.

  15/04

  • 9)

  Подорож Україною.

  Активізація лексики по темі.

  ст. 210

  independence, territory, foreign, ancient, national,

  independent,

  region,

  the Carpathians

  Розд. матер

  В.1,

  с.210

  WB Ex.1, p.121

  вивч. слова; В.1, с. 210 (пис. перекл.)

  • 49.

  16/04

  • 10)

  Загальні відомості про Україну. Розвиток навичок читання.

  ст. 210-211

  Розд. матер

  В.4,

  с.212

  В.3, с.211

  В.2,

  с.211

  В.4, с.212 (утв. реч. за табл.); WB Ex.3,p.122

  • 50.

  17/04

  • 11)

  Міста України. Розвиток навичок читання.

  ст. 212-213

  to be famous for, to be proud of

  В.5а,

  с.212

  WB Ex.2, p.121

  В.5(b), с.213

  В.6, с. 213 (пис., робота з картою)

  • 51.

  19/04

  • 12)

  Традиції та свята в Україні.

  Розвиток навичок аудіювання. ст. 214-216

  Назви свят в Україні

  В.2,

  с.214

  В.З,4;

  с.215

  WB p.123

  В.1,

  с.214

  В.4, с. 215 (фото, описа-ти свято)

  A photo of celebrating

  a holiday

  • 52.

  22/04

  • 13)

  Про враження від подорожей. Розвиток грам навичок.

  Past Simple, Present Perfect Tense ст. 216-217

  Past Simple and

  Present Perfect,

  ст.216

  В.1,

  с.216

  В.2,3;

  с.217;

  WB p.124

  В.5,

  с.217

  В.6, с. 218 (доп. діалог за зразком);

  WB Ex.7,p.125

  • 53.

  23/04

  • 14)

  Інформація для туристів в Україні. Розвиток навичок говоріння. ст. 218-219

  advice, agency, trip, dish

  В.7,

  с.218

  WB p.126-127

  В.7b, с. 219 (письм.)

  • 54.

  24/04

  • 15)

  Україна - моя Батьківщина! Розвиток діалогічного мовлення.

  ст.220-222

  В.2,3;

  с.220

  WB p.127

  В.1,

  с.219

  В.5, с.221 (напис. відповіді),

  вивч. пісню ст.222

  SongThe Ink Is Black

  • 55.

  26/04

  • 16)

  Історичні відомості про Україну. Розвиток навичок письма. ст. 223

  В.4, с.220

  В.1, с.223

  В.6, с.221

  В.2, с.223 (повідомл. про міста);

  WB Ex.12,p.128

  A Fact File of the City

  • 56.

  29/04

  • 17)

  Unit 5. Less0n 4

  Літні канікули в Україні. Розвиток лексичних навичок.

  ст. 224-225

  actor, actress, practice, to pretend, to promise

  В.2,

  с.224

  WB p.129

  В.1,

  с.224

  Вивч. слова; В.2, с. 224 (чит., перекл.)

  • 57.

  30/04

  • 18)

  Формування практичних навичок. Відповіді на спеціальні та загальні запитання. ст.226

  go surfing,

  put the play away

  В.2,

  с.224

  WB p.130

  В.3, с.226.

  В.4, с.226

  (напис. відпов.);

  WB Ex.2b,p.130

  • 58.

  03/05

  • 19)

  Планування подорожі. Розвиток грамат навичок. Позначення майбут дії за доп. “shall/will going to”.

  ст. 227-229

  Future Simple Tense, ст.227

  В.1,

  с.227; В.3,7;

  с. 229

  В.4,

  с.228;

  WB p.131-132

  В.5,

  с.228

  В.7, с.229 (чит. та порівн.)

  • 59.

  06/05

  • 20)

  Плани та наміри на вихідні.

  Вдосконалення навичок аудіювання говоріння.

  ст. 230-233

  sparkling,

  an intention

  В.1,2;

  с.230

  В.3, с.233

  В.3,

  с.230; В.1, с.232

  В.2, с.232(усн); *В.5, с.231 (напис. програ-му на вих. дні)

  • 60.

  07/05

  • 21)

  Листівка другу.

  Вдосконалення практичних навичок написання листівки.

  ст.234-235

  В.1,

  с.234;

  WB p.133

  В.6, с.234

  В.2, с.235

  (напис. листівку з відпочинку про заплановані дії)

  A Letter about what you are planning to do.

  • 61.

  08/05

  • 22)

  Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок по темі. ст.236-237

  В.1,3;

  с.236

  В.3b, с.237;

  WB p.134

  В.2, с.236 (письм.); WB Ex.6,p.135

  • 62.

  10/05

  • 23)

  Виконання та презентація проектів по темі. ст.237-238

  В.4, с.237

  В.5, с.238

  В.6, с.238

  В.7, с.238

  (вигот. марку, розповідь)

  A Stamp for the Country

  • 63.

  13/05

  • 24)

  Узагальнення вивченого матеріалу по темі. ст.239

  WB p.136-137

  с.239

  WB Ex.10a,b,c; p.138; робота в словнику

  • 64.

  14/05

  Контроль навичок письма.

  • 65.

  15/05

  Контроль навичок говоріння.

  • 66.

  17/05

  Контроль навичок аудіювання.

  • 67.

  20/05

  Контроль навичок читання.

  • 68.

  21/05

  Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками.

  • 69.

  22/05

  Перегляд відео англійською мовою.

  • 70.

  24/05

  Підсумковий урок за рік.

  Перегляд файлу

  Календарно – тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 5 - Г класі / 4 год./тижд.

  Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

  закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

  • Карпюк О.Д. / Англійська мова: 5-й рік навчання(English:year5). 5 кл.: підручник для закладів загальної середньої освіти. – 2-е вид., - Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018.
  • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: ЛібраТерра, 2018.

  5 – Г клас (Пн., Вт., Ср., Пт.)

  За програмою: 4 год. х 18 тижнів = 72 год.

  За журналом: 70 год.

  Вихідні дні: 01.05.2019 (Ср.)

                        09.05.2019 (Пт.)

  Тема 6. Природа (погода)

  23год.

  Тема 7. Одяг (види одягу)

  8год.

  Тема 8. Рідне місто (місцезнаходження, основні історичні та культурні відомості)

  8год.

  Тема 9. Подорож (загальні відомості про Великобританію та Україну)

  24год.

  К.р. (аудіювання)

  К.р. (читання)

  К.р.(письмо)

  К.р. (говоріння)

  1

  1

  1

  1

  Аналіз к.р., робота над помилками.

  1

  Перегляд відео англ. мовою. 

  1

  Підсумковий урок за рік.

  1

  Всього:

   70 год.

  № п/п

  Дата

  При-мітка

  Тема уроку

  Лексичний матеріал

  Граматичний матеріал

  Аудію-вання

  Читан-ня

  Пись-

  мо

  Гово- ріння

  Дом.

  завдання

  Skills

  Тема 6. Природа (23 год.)

  1.  

  14/01

  1.  

  Unit 4. Lesson 1

  Природа. Введення ЛО та формування  лексичних навичок.                   ст. 140-141

  centigrade, degree, forecast,

  to expect,

  to report

   

  В.1,2;

  с.140

   

  В.1,

  с.141;

  WB p.72

  В.3,  с.141

  Вивч.слова; В.1,с.142 (читати та перекл.)

   

  1.  

  15/01

  1.  

  Традиції святкування зимових свят. Назви свят.  Формування навичок говоріння та письма.         

  ст.112-121

  Назви свят;

  Thanksgiving,

  to mean, excited, set the table

   

  В.4,

  с.119

  В.4, с.119

  В.1,

  с.121;

  WB p.58

   

  В.2 с. 121 (написати лист про канікули);

  WB Ex.7,p.60

  A short letter about your favourite holiday.

  1.  

  16/01

  1.  

  На зимових канікулах в  гостях у бабусі.  Формування навич аудіювання.  ст.122-133

   

   

  В.2,

  с.122

  В.3,

  с.126;

  В.6,

  с.127

  В.1, с.125;

  WB p.67

  В.3,

  с.123;

  В.4,

  с. 126

  В.1b, с.128 (чит, перекл);

  В.3, с.129 (напис. речен)

   

  1.  

  18/01

  1.  

  Минулий простий час.   Формування граматичних навичок.    ст. 125-127, 130-131

   

  Past Simplе

  Ст.125

  В.2,

  с.130

  В.2,

  с.130

  В.4, с.126;

  В.5, с127

   

  В.1,2; с.130 (усн.)

  В.4, с.131 (пис.)

  Interview the members of the family about their childhood.

  1.  

  21/01

  1.  

  Примхи погоди.

  Активізація лексики та формування навичок читання.                 ст. 140-142

  Види погоди

   

  В.1,

  с. 140

  В.1b,

  с.142 

  В.1a,

  с. 141;

  WB

  p.73- 74

  В.2, с.140;

  В.3,

  с. 141

   В.2, с. 143 (пис. відповіді);

  WB Ex.2,p.75

   

  1.  

  22/01

  1.  

  Погодні умови. Розвиток граматичних навичок. Часові форми дієслова.       ст.143-145

  the North, the East, the West,

  the South

  Часові форми дієслова

  Ст.144

   

  В.3, с.143

  В.1,2;

  с.144;

  WB p.76

   

  В.3, с.145

  (напис. запит. інтервю);

  WB Ex.9,p.77

  The weather report / forecast.

  1.  

  23/01

  1.  

  Зима в Англії.Розвиток навичок аудіювання.   

  ст. 145-147

  sunbathe, various

  climate, frosty, heavily  freezing

   

  В.1,2;

  с.145

  В.3,

  с.146

   

  В.4,

  с.146;

  WB p.78

  В.4b,

  с.146

  В.5, с.147 (вивч. пісню);

  WB Ex.10, p.78

  A Song p.147

  1.  

  25/01

  1.  

  Зимові канікули. Розвиток навичок монололічного та діалогічного мовлення.

  ст.147-150

  clothes, careful, slippery, tomorrow

   

   

  В.3,

  с.148

  В.2,

  с.147

   

  WB

  Ex.2, p.85.

  В.1,

  с.147;

  В.4,5;

  с.149

  В.4,с. 149 (доповнити речення за зразком)

   

  1.  

  28/01

  1.  

  Погода сьогодні. Розвиток навичок письма.      ст. 150-151

   

   

  В.6,

  с.150

  В.2,

  с.151 

  В.1,

  с.150

   

  В.2b, с.151 (напис. лист)

  An e-mail to a friend about the weather in your town.

  1.  

  29/01

  1.  

  Unit 4. Lesson 3

  Справи на свіжому повітрі та активний відпочинок.

  Активізація лексики по темі.                 

  ст. 162-163

  Види діяльності;

  go boating,

  go sailing,

  go skating, etc.

   

   

  В.3,4;

  с.163 

  WB

  p.85-86

  В.1,2;

  с.162 

  вивч. слова до дикт ст.163;

  В.4, с. 163 (скл. речення)

   

  1.  

  30/01

  1.  

  Види відпочинку. Відпочинок в пришкільному таборі. Розвиток навичок читання.          

  ст.164-166

  activity, shelter, countryside, com-fortable, skillful, brave, cosy, sick

   

   

  В.1,2;

  с.164

  В.3,

  с.165;

  WB Ex.4, p.86-87

  В.4,

  с.166

  В.2, с.164 (вир. чит.);

  В.3,с.165 (пис. реч)

   

  1.  

  01/02

  1.  

  Формування граматичних навичок. Прийменники місця та часу.                   ст. 166-168

  poisonous mushroom, cabin, waterproof boots, plant

  Прийменники місця та часу,

  Ст.166, 167

  Питальні слова

   

  В.1,

  с.166

  В.2,с.167;

  В.4,с.168;WB p.90

  В.2,3; с.167

  В.4,5;

  с.168

  Вивч. словосп. з прийменникам;

  В.5, с.168 (вст. слова пис.)

   

  1.  

  04/02

  1.  

  Мій улюблений вид відпочинку.  Розвиток навичок аудіювання.

  ст.168-169

   

   

  В.2,

  с.168; В.4,

  с.169

  В.2,

  с.168

  В.5,

  с.169;

  WB

  p.88-89

  В.1,3;

  с.168

  В.6, с.169 (письм.) 

  *В.4, с.170

  (підгот. фото)

  A photo of your holidays outdoors.

  1.  

  05/02

  1.  

  Відпочинок з сім'єю.

  Робота над запитанням та розвиток навичок письма.          

  ст.170-171

   

   

   

  В.1,

  с.171 

  В.1,

  с.171;

  В.5,

  с.171

  В.2,З,4; с.170

  WB Ex.9,p.91;

  В.3, с.170 (вивч. запит);

  *В.2, с.171 (напис. листівку)

  A postcard from a holiday place.

  1.  

  06/02

  1.  

  Unit 4. Lesson 4

  Краса природи.

  Розвиток лексичних навичок по темі.   ст.172-173

  bloom, flood, to melt, soil, thunderstorm

   

  В.1,

  с.172

   

  WB

  p.92-94

  В.3,

  с.173

  Вивч. слова;

  В.2,с.172 (письм. переклад);

  WB p.95

   

  1.  

  08/02

  1.  

  Пори року.

  Розвиток навичок читання.

  ст.172-173

  Назви пір року,

  назви місяців

   

   

  В.2,

  с.172 

  WB p.96

   

  В.2 , с. 172 (вир. чит.); В.4, с.173 (доповн. речення)

   

  1.  

  11/02

  1.  

  Природа в різні пори року. Вдосконалення навичок аудіювання.              ст. 174-175

  berry, nest, to blossom, to blow, mild

   

  В.2,с. 174

   

  В.5,с. 175ж

  WB p.97

  В.1,3;

  с.174 ;

  В.5, с.175

  В.4, с. 175 (вивч. реч.);

  вир. чит вірша с.175

  A description of nature in each season.

  1.  

  12/02

  1.  

  Турбота про природу.

  Вдосконалення навичок говоріння та письма.   ст. 176

  the Earth,

  to take care of

   

   

  В.З,

  с.176 

  WB p.99

  В.1,2,3;

  с.176

  В.2, с. 176 (напис. розповідь про улюбл. пору року)

  A paragraph about your favourite season.

  1.  

  13/02

  1.  

  «Велетень – егоїст»

  Урок домашнього читання.        

  ст. 180-181

   a giant, selfish

   

  В.1,

  с.180

  В.1,

  с.180 

   

   

  В.2, с.181 (письм. відповіді)

   

  1.  

  15/02

  1.  

  «Велетень – егоїст»

  Урок домашнього читання.        

  ст. 180-181

   

   

  В.2,З, с. 181

   

  В.1,с. 180

   

  В.З, с. 181 (переказ тексту за малюнками)

   

  1.  

  18/02

  1.  

  Виконання проектів по темі. Системат. знань, умінь та навичок по темі.     ст. 177-179

   

   

  В.3,

  с.177

  В.1,

  с.177

  В.2,

  с.177

   

  В.8, с.179 (усн.)

   

  1.  

  19/02

  1.  

  Контроль знань, умінь та навичок по темі.    ст. 177-179

   

   

   

  В.4,

  с.178

   

  В.5,7,8;

  с.179

  В.9, с.179 (висловл. на тему)

   

  1.  

  20/02

  1.  

  Узагальнення вивченого матеріалу по темі.       ст.182

   

   

   

   

   

  с.182

  робота в словнику

   

  Тема 7. Одяг (8 год.)

  1.  

  22/02

  1.  

  Одяг та види одягу.

  Введення ЛО та формування  лексичних навичок.                                                 

                                      ст. 152-153

   Назви одягу

   

   

   

  В.2, с.152;

  В.3,

  с.153

  WB p.79

  В.1,

  с.152

  вивч. слова;

  В.3, с. 153 (встав. слово);

  WB Ex.3,p.80

   

  1.  

  25/02

  1.  

  Формування грамат. та лексичних навичок по темі.

  ст. 152-153

   

  Present Simple,

  Pesent Continuous,

  Past Simple; p.153

   

   

  В.4а,

  с.153; WB p.80

   

  В.4b, с.153 (вст. слова в часовій формі)

   

  1.  

  26/02

  1.  

  Збираємось до школи та вдягаємось по погоді. Формування навичок читання.                   ст. 154-155

  event, size, to enjoy, to try on, finally,  be in a hurry, go back

   

  В.2,

  с.154

  В.1,2;

  с.154 

  WB p.81

  В.3,

  с.155

  В.2, с.154 (чит, перекл);

  *В.4, с.155 (переказ)

   

  1.  

  27/02

  1.  

  Стильний одяг та одяг на різні смаки. Розвиток навичок аудіювання.                     ст. 156

  fashion,

  to borrow,

  light

   

  В.2,3;

  с.156

   

  В.4,

  с.156;

  WB p.82

  В.1,

  с.156

  В.3, с.156 (пис. відпов.);

  WB Ex.9,p.84

  A descript-tion of somebodys clothes

  1.  

  01/03

  1.  

  Погода в нашій країні.

  Розвиток навичок говоріння.        

  ст. 157-158

   

   

  В.5, с.158  

  В.5,

  с.158

   В.4,

  с.158

  В.1,2,3;

  с.157

   В. 4, с. 158

  (скл. речення за картинк.)

   

  1.  

  04/03

  1.  

  Мій улюблений одяг.

  Вдосконалення навичок діалогічного та монологічн. мовлення.                         cт. 159

   

   

   

  Розд матер

  WB p.83

  В.6,

  с.159

  Напис. діалог;

  ивч. діалог;

  WB Ex.10,p.84

   

  1.  

  05/03

  1.  

  Про Україну для туристів. Вдосконалення навичок письма.                              ст. 159

   

   

   

   

  В.1,

  с.159

  В.1;

  с.159

  В.2, с.159

  (письм.), підготув. фото

  A Leaflet for Tourists.

  1.  

  06/03

  1.  

  Систематизація та узагальнення матеріалу  по темі.                           ст. 160-161

   

   

  В.1,

  с.160

  В.2,

  с.160

  В.4b,6;

  с.161

  В.4,

  с.161

  В.6, с.161 (фото, опис одягу)

  A photo and description of peoples clothes.

  Тема 8. Рідне місто (8 год.)

  1.  

  11/03

  1.  

  Unit 5. Lesson 1

  Подорож містом. Введення ЛО та формування лексичних навичок.                            ст. 184

  Назви будівель;

  village, guide, crossroad, traffic,

  traffic lights,

   

   

   

  В.3,

  с.184;

  WB

  p.100-101

  В.1,2;

  с.185

  Вивч. слова;

  В.5, с.185

  (переклад тексту)

   

  1.  

  12/03

  1.  

  По місту. Формування навичок читання та перекладу.       

  ст.184-185

  train station, opposite, modern,

  library , square,

   

   

  В.5,

  с.185

  В.4, с.184

  В.4, с.184

  В.6,  с.186

  (пис. True / False);

  WB Ex.3a,p.102

   

  1.  

  13/03

  1.  

  Огляд визначних місць. Поїзд-ка до музею.  Розвиток нави-чок аудіювання.     ст. 186-189

   

   

  В.1,с.186; В.4,5;

  с.189

  В.1,

  с.186

  В.2,

  с.188

  WB p.102

  В.3,

  с.189

  В.5, с.189 (допов. речення письм.; * переказ)

  WB Ex.3b,p.102

   

  1.  

  15/03

  1.  

  Місто, де я живу. Історичні відомості. Розвиток навичок говоріння.                 ст. 189-191

   

   

  Розд. матеріал

  В.2,

  с.190 

  В.3,

  с.191

  В.1,

  с.189

  В.3, с.191 (напис. вказівки про напрямок руху);

  * повідомл.

   

  1.  

   

  1.  

  Карта місцевості.  Вдосконалення навичок письма.                       ст.192-193

   

   

   

  В.4,

  С.192

  В.5,

  С.192

  В.6, с.192

  В.2, с.193 (план-карта, 6-7 реч. письм.);

  WB Ex.4,p.103

  Drawing A Plan.

  1.  

  18/03

  1.  

  План міста.

  Розвиток лексичних та граматичних навичок по темі.                          ст.197-200

   

  Present Perfect Tence, ст.197

   

  В.3,

  с.192

  В.1,

  с.198;

  WB p.104-105

  В.2,

  с.198

  Повт. ІІІ форму неправ. дієсл.;

  В.4, с.199 (письм.) В.5, с. 200 (усно)

   

  1.  

  20/03

  1.  

  Поради туристам.

  Вдосконалення навичок діалогічного мовлення. ст.207

  due to, 

  to explore

   

  В.3,

  с.207

  Розд. матер

   В.4,

  С.207

  WB p.106-107

  В.1,2;

  с.207

   В.1, с.207 (пис. у формі діалога); WB Ex.9,p.108

  A call to a friend.

  1.  

  22/03

  1.  

  Системат та узагальнення матеріалу  по темі.      

   

   

   

  Розд. матер

  WB p.109-110

  Розд. матер

  Розпов. про своє місто, робота в словнику

   

  Канікули

  Тема 9. Подорож (24 год.)

  1.  

  01/04

  1.  

  Unit 5. Lesson 2

  Великобританія.

  Введення ЛО та формування лексичних навичок.        ст.194

  cross, kingdom, to unite, to consist of, to be situated

   

   

  В.2,

  с.194

  WB p.111

  В.1,

  с.194

  Вивч. слова; В.2, с.194 чит перек

   

  1.  

  02/04

  1.  

  Лист про Велику Британію. Формуванн навичок читання.                  

                                        ст.195-196

  to blink

   

   

  В.3,с.195;

  WB p.111-112

  В.4,

  с.196

  В.3, с.195 (вир. чит. та літ. переклад)

   

  1.  

  03/04

  1.  

  Загальні відомості про Велику Британію. Формування нави-чок говоріння.          ст.196-197

   

   

   

  В.5, с.196 

  В.6,

  с.197

  В.4,

  с.196

  В.3, с.195 (переказ); WB Ex.3,p.112

   

  1.  

  08/04

  1.  

  Тур Європою. Формування на-вичок аудіювання. ст.200-202

  Назви країн Європи

   

  В.1,с.200; В.2,с.201

   

  В.2, с.201;

  WB p.113

  В.З,4;

  с.201

  В.6, с.202 (пис.); вивч. вірш с.202

  A Poem

  (The Beaches of Mexico)

  1.  

   

  1.  

  Цікаві подорожі.  Формув. грам. навичок.  Тепер. докон. час .           ст. 197-199, 201-202

   

  Present Perfect Tense, ст.197

   

   

   

  В.2,

  с.198;

  WB p.114

  В.5, с. 200

  Повт.  неправ. дієсл.;  В.4, с.201 (пис.) 

   

  1.  

  09/04

  1.  

  Рушаємо у подорож до ВБ. Розвиток  навичок говоріння.        

  ст. 203-206

  Yeomen-Warders, medieval, robber, regiment

   

   

  В.2,с.203

  В.3,с.205 

  В.4,

  с.206;

  WB

  p.115-116

  В.1, с.203

  В.3,с.205 (вир. чит.);

  *В.5, с.206 (діалог)

   

  1.  

  10/04

  1.  

  Лист з Британії. Розвиток навичок письма.             ст.206

  stay-at-home person

   

   

  В.1, с.206

  В.1,с.206;

  WB p.117

   

  В.1, с.206 (письм.); WB Ex.11,p.118

   

  1.  

  12/04

  1.  

  Я знаю про Великобританію.

  Розвиток навичок переказу.          

  ст.208-209

  reserved, to queue, a lawn

   

   

   

  В.6,

  с.208

  В.5,

  с.208

  В.6b, с.209 (письм.); WB Ex.12, p.120

   

  1.  

  15/04

  1.  

  Подорож Україною.

  Активізація лексики по темі.

  ст. 210

  independence, territory, foreign, ancient, national,

  independent,

  region,

  the Carpathians

   

  Розд. матер

  В.1,

  с.210 

  WB Ex.1, p.121

   

  вивч. слова; В.1, с. 210 (пис. перекл.)

   

  1.  

  16/04

  1.  

  Загальні відомості про Україну. Розвиток навичок читання.                  

  ст. 210-211

   

  Розд. матер

  В.4,

  с.212 

  В.3, с.211

  В.2,

  с.211

  В.4, с.212 (утв. реч. за табл.); WB Ex.3,p.122

   

  1.  

  17/04

  1.  

  Міста України. Розвиток навичок читання.

  ст. 212-213

  to be famous for, to be proud of

   

   

  В.5а,

  с.212 

  WB Ex.2, p.121

  В.5(b), с.213

  В.6, с. 213 (пис., робота з картою)

   

  1.  

  19/04

  1.  

  Традиції та свята в Україні.

  Розвиток навичок аудіювання.             ст. 214-216

  Назви свят в Україні

   

  В.2,

  с.214

  В.З,4;

  с.215

  WB p.123

  В.1,

  с.214 

  В.4, с. 215 (фото, описа-ти свято)

  A photo of celebrating

  a holiday

  1.  

  22/04

  1.  

  Про враження від подорожей. Розвиток грам навичок.

  Past Simple, Present Perfect Tense                          ст. 216-217

   

  Past Simple and

  Present Perfect,

  ст.216

   

  В.1,

  с.216 

  В.2,3;

  с.217;

  WB p.124

  В.5,

  с.217

  В.6, с. 218 (доп. діалог за зразком);

  WB Ex.7,p.125

   

  1.  

  23/04

  1.  

  Інформація для туристів в Україні. Розвиток навичок говоріння.                 ст. 218-219

  advice, agency, trip, dish

   

   

  В.7,

  с.218

  WB p.126-127

   

  В.7b, с. 219 (письм.)

   

  1.  

  24/04

  1.  

  Україна - моя Батьківщина! Розвиток діалогічного мовлення.               

   ст.220-222

   

   

   

  В.2,3;

  с.220 

  WB p.127

  В.1,

  с.219

  В.5, с.221 (напис. відповіді),

  вивч. пісню ст.222

  SongThe Ink Is Black

  1.  

  26/04

  1.  

  Історичні відомості про Україну. Розвиток навичок письма.                             ст. 223

   

   

   

  В.4, с.220

  В.1, с.223

  В.6, с.221

  В.2, с.223 (повідомл. про міста);

  WB Ex.12,p.128

  A Fact File of the City

  1.  

  29/04

  1.  

  Unit 5. Less0n 4

  Літні канікули в Україні. Розвиток лексичних навичок.

  ст. 224-225

  actor, actress, practice, to pretend, to promise

   

   

  В.2,

  с.224 

  WB p.129

  В.1,

  с.224

  Вивч. слова; В.2, с. 224 (чит., перекл.)

   

   

  1.  

  30/04

  1.  

  Формування практичних навичок. Відповіді на спеціальні та загальні запитання.                      ст.226

  go surfing,

  put the play away

   

   

  В.2,

  с.224 

  WB p.130

  В.3, с.226.

  В.4, с.226

  (напис. відпов.);

  WB Ex.2b,p.130

   

  1.  

  03/05

  1.  

  Планування подорожі. Розвиток грамат навичок. Позначення майбут дії за доп. “shall/will going to”.     

  ст. 227-229

   

  Future Simple Tense, ст.227

   

   

  В.1,

  с.227; В.3,7;

  с. 229

  В.4,

  с.228;

  WB p.131-132

  В.5,

  с.228

  В.7, с.229 (чит. та порівн.)

   

  1.  

  06/05

  1.  

  Плани та наміри на вихідні.

  Вдосконалення  навичок аудіювання говоріння.            

  ст.  230-233

  sparkling,

  an intention

   

  В.1,2;

  с.230

   

  В.3, с.233

  В.3,

  с.230; В.1, с.232

  В.2, с.232(усн); *В.5, с.231 (напис. програ-му на вих. дні)

   

  1.  

  07/05

  1.  

  Листівка другу.

  Вдосконалення практичних навичок написання листівки.        

  ст.234-235

   

   

   

   

  В.1,

  с.234;

  WB p.133

  В.6, с.234

  В.2, с.235

  (напис. листівку з відпочинку про заплановані дії)

  A Letter about what you are planning to do.

  1.  

  08/05

  1.  

  Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок по темі. ст.236-237

   

   

   

  В.1,3;

  с.236

  В.3b, с.237;

  WB p.134

   

  В.2, с.236 (письм.); WB Ex.6,p.135

   

  1.  

  10/05

  1.  

  Виконання та презентація проектів по темі.  ст.237-238

   

   

   

  В.4, с.237

  В.5, с.238

  В.6, с.238

  В.7, с.238

  (вигот. марку, розповідь)

  A Stamp for the Country

  1.  

  13/05

  1.  

  Узагальнення вивченого матеріалу  по темі.     ст.239

   

   

   

   

  WB p.136-137

  с.239

  WB Ex.10a,b,c; p.138; робота в словнику

   

  1.  

  14/05

   

  Контроль навичок письма.

   

   

  1.  

  15/05

   

  Контроль навичок говоріння.

   

   

  1.  

  17/05

   

  Контроль навичок аудіювання.

   

   

  1.  

  20/05

   

  Контроль навичок читання.

   

   

  1.  

  21/05

   

  Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками.

   

   

  1.  

  22/05

   

  Перегляд відео англійською мовою.

   

   

  1.  

  24/05

   

  Підсумковий урок за рік.

   

   

   

  Середня оцінка розробки
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
  Загальна:
  5.0
  Всього відгуків: 1
  Оцінки та відгуки
  1. Дмітріва Поліна Сергіївна
   Красно дякую за Вашу роботу!!!
   Загальна:
   5.0
   Структурованість
   5.0
   Оригінальність викладу
   5.0
   Відповідність темі
   5.0
  docx
  Додано
  9 січня 2019
  Переглядів
  1510
  Оцінка розробки
  5.0 (1 відгук)
  Безкоштовний сертифікат
  про публікацію авторської розробки
  Щоб отримати, додайте розробку

  Додати розробку