Календарно – тематичне планування уроків англійської мови у 6 класі

Про матеріал
Календарно – тематичне планування уроків англійської мови у 6 класі (за підручником О. Карп`юк ) 4 години на тиждень 2 семестр складено відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
Перегляд файлу

 

Календарно – тематичне планування уроків англійської мови у 6 класі

                                                                                      (за підручником О. Карпюк )

                                                                                             4 години на тиждень

(Календарно – тематичне планування з англійської  мови, складено відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» затверджена наказом МОН від20.04.2018 № 408

 

ІІсеместр

№ уроку

Дата 

 Тема,

підтема

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Соціокультурна, загальнонавчальна компетенції

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє

завдання

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

 Аудіювання

 Говоріння

 Письмо

 Читання

 

 

Тема 1. «Покупки»

 

 1

 

Покупки. Формування лексичних навичок

— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
  .  

— Have you ever been to...? — Yes, I have. No, I haven’t.
I prefer to buy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I use a basket,,

 

 Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

 

 

Займенники: yet, never з дієсловом у Present Perfect.
 

 

Ex.1, p. 110, Ex.4, p. 111

Ex.2, p. 110

WB Ex -2р50

 

Вивчити лексику уроку

 2

 

Покупки Формування лексичних навичок

 

 

Ex.1, p. 110, Ex.4, p. 111

 

 

 

Скласти речення WB Ex 4р50

 

 3

 

Покупки у Великобританії

Формування рецептивнограматичних навичок

 пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції

Present Perfect

Cash, cashier, cheap, goods,  price, sale, self-service, size, trolley, ready-made

Ex.5, p. 115

Ex.2-4, p. 114

WB Ex -3р50

Ex.1, p. 112-113

Ex.1, p. 112-113

 4

 

В супермаркеті

Формування навичок аудіювання

Present Perfect пит.запер. форми

Ex.3, p. 118

Bargain, department store, expensive, shop, assistant, silk, suit, wool

Ex.1ab, p. 116, Ex.4, p. 119

Ex.1c, p. 116, Ex., p. 119, Ex.1, p. 120

 

Ex.2, p. 117

Вивчити слова WB Ex 4р50

 

 

 5

 

Ми скупляємося Розвиток навичок  аудіювання

 

Bargain, department store, expensive, shop, assistant

 

Складаєм діалог

 

 

 Ex5, p. 119

6

 

Покупки в Лондоні

Розвиток навичок діалогічного мовлення

I`d like to have…

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила ввічливості

Три основні форми дієслова, ступені порівняння прикметників та прислівників

 

Ex. 2, p. 120, Ex.3, p. 120-121

Ex.4-6, p. 121-122

Ex., p. 122 WB Ex -5р WB Ex -6р5 2

 

Ex.4 p. 125-126

 7

 

У гастрономі. В універмазі Розвиток навичок письма

 

 

 

Advertisement, customer, item, paradise, selection, stall,

 well-stocked

 

Ex.1а-2, p. 124, Ex.5-6, p. 126-127

WB Ex -8р52

Ex.1а, p. 123, Ex.3, p. 125

 Підготувати розповідь

 8

 

Ходимо по крамницях Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

 

Ex.1b, p. 130, Ex.3, p. 131

WB Ex -9р54

Ex.1, p. 128,

 Ex.1-2, p. 133-137

 9

 

Цікава історія. Розвиток навичок читання 

 

словосполучення

 

Ex.1a, 2 p. 130, Ex.4b, p. 131

 

Ex., p. 131, Ex.5-6, p. 132

 WB Ex 12р56

 10

 

Покупки.Систематизація знань по темі.

 

Present Perfect

Лексика теми

 

 

 

 

 

 11

 

Лексико-граматичний тест. Узагальнення знань по темі

 

 

 

Ex.7b, p. 133

 

 

Ex.7а, p. 133

Ex. 8, p. 133- Підготуватися до контр. роботи

 12

 

Урок домашнього читання

 

 

Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості

Past Simple

Лексика теми

 

 

 

 

Переказ тексту за зразком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. « Подорож »

1.

 

 Подорож

Формування лексичних навичок

Запитувати та надавати інформацію про початок нового шкільного року

   Excuse me, what time is it?
It’s eight o’clock.

— What does he do? — He works at...
— Have you ever been to...? — Yes, I have. No, I haven’t.
?

— Your long blond hair is very pretty.
 

 Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання

Зворот «there is/ there are»

a blackboard, a whiteboard, a CD player, a TV set, a computer, a printer, a sponge, a pinboard, a globe, school bags, a dictionary, a microscope, a register books, lamps, chalk, desks, chairs, a calendar, a map, a bookcase, a waste-paper basket

 

Ex. 5, p. 5; Ex. 6, p. 6

Ex. 1, p. 9

WB EX.2p.4 WB EX.3p.5

Ex. 1, p. 7

 Вивчити дексику

2.

 

 Види подорожей Формування лексичних навичок

Запитувати та надавати інформацію

Зворот «there is/ there are»

a dictionary, a microscope, a register books, lamps, chalk, desks, chairs, a calendar, a map, a bookcase, a waste-paper basket

 

 

EX.4p.5 WB EX.6p.5

 

Вивчити лексику уроку

 3.

 

 Різновиди транспорту

Формування рецептивних граматичних навичок

Складати граматично правильні речення

 

a dictionary, a microscope, a register books, lamps, chalk, desks, chairs, a calendar, a map, a bookcase, a waste-paper basket

 

Ex. 3-5, p. 8-9

Ex. 3, p. 10 EX.2p.4 WB EX.6p.7

Ex. 2, p. 7-8

Ex. 2, p.  142написати речення

4.

 

 Способи подорожувати Формування рецептивних граматичних

Розпитувати з метою уточнення інформації та надання необхідних відповідей

What’s your favourite  colour? — Red.
— Is he clever?
Is he nice?
— Yes, he is.
 

Present Continuous

Activity, relative, cuddly, similar

Ex. 4, p. 14

Ex. 2, p. 13

WB Ex7p7

Ex. 1, p. 13, Ex. 5, p. 14

 1p.215вивчити правило

5

 

 Подорожі в минулому Формування рецептивних граматичних

Розпитувати з метою уточнення інформації та надання необхідних відповідей

What’s your favourite  colour? — Red.
— Is he clever?
Is he nice?
— Yes, he is.
 

 

 

 

 

Have you ever been to…

 

Activity, relative, cuddly, similar

Ex. 4, p. 14

Ex. 2, p. 13

WB Ex7p7

Ex. 1, p. 13, Ex. 5, p. 14

  вивчити правило

скласти речення

6

 

 

Формування навичок  читання

 

 

Friendly, polite, honest

 

 

WB Ex1p8

 

Learn the words

 

7.

 

 Як подорожують наші друзі 

Формування навичок аудіювання

описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
 

Питальні речення

Serious, disciplined,sosiable,easygoing,reliable,generous,bad-tempered,

Ex. 4, p. 16

 

Ex. , p. 17

Ex. 3, p. 16

Ex. 1b, p. 149доповнити розповідь вивчити лексику

7.

 

Формування навичок   ,діалогічного мовлення

 

Present Simple, Present Continuous

Freckles,fringe,straight,curly,wavy

Ex. 5, p. 19-20

Ex. 2, p. 18

Ex. 3-4, p. 19

 

  WB Ex2р71написпати правильно речення

8

 

 

Розвиток навичок письма

 

Present Simple, Present Continuous

 

 

 

 

 

Write 8 sentences WB Ex13р75

9.

 

 Чому подорожують друзі

Розвиток навичок діалогічного мовлення

— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;

Present Simple, Present Continuous

Talkative,mean,energetic,honest,forgenfool,selfish,tolerant,polite,optimistic,active,untidy

Ex. 4, p. 22

Ex. 1, 3, p. 21, Ex. 5-6, p. 22

Ex. 7, p. 21

 

  WB Ex6p11скластиречення

10.

 

 Мої  улюблені види подорожі 

Розвиток навичок  читання

 

 

 

clever,adventurous,shy,neat,emotional,friendly,helpful,lazy,boring,hard-working

 

M y last trip to Lviv

 

 

Ex. 1, p. 151доповнити речення, вивчити слова

11.

 

 

Розвиток навичок   монологічного мовлення

— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;

 

 

Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля.

 

 

 

Ex. 1-2, p. 23

 

 Ex. 3 p. 152вибрати правильну форму дієслова

12

 

 Travelling

Систематизація знань

— порівнювати предмети і дії;
розповідати про свої захоплення, уподобання

Артикль: означений,геогрназвиафічні

 

 

 

 

 

 Ex.  7, p. 154 скласти речення

13

 

 Узагальнення навчальних досягнень по темі «Подорожі»

 

 

Тестові завдання

 

 

 

 

Тестові завдання

 Ex. 5, p. 155скласти  8-10 речень

 

Тема 3. « На вокзалі»

 

 

14.

 

  На вокзалі Формування лексичних навичок

запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

 

Ex. 1, p. 24;

beard, earring, ponytail, plump, selfish, serious, shy

 

Ex. 4, p. 26

Ex. 2, p. 24

Ex. 3, p. 24-25

Ex. 2, p. 156  

15.

 

 На автовокзалі Формування лексичних навичок

 

 

 

  Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

 

 

 

 

 

 

 

Вивч. слова  

16.

 

  Формування  рецептивно граматичних навичок

 

Присвійний відмінок

Braid, moustache,  brave, hard-working, naughty, rude, skinny, skim, weak

Ex. 1-2, p. 27

Ex. 3, p. 27, Ex. 4, p. 28, Ex. 1, p. 28-29

 

 

 

!3р195вивчити правило

17.

 

 На залізничному вокзалі. Формування  рецептивно граматичних навичок

 

 

Прислівник

 

 

Ex. 2, 4, p. 30, Ex. 5-6, p. 31

Ex. 1, p. 32

 

 Написати р ечення  

18.

 

 Купуємо квитки

Формування навичок  читання/аудіювання/письма.

 

 

brave, hard-working, naughty, rude, skinny, skim, weak

 

 

 

 

 !2р200правило Ex. 4, p. 33

19.

 

 Подорож із сімєю

Формування навиків аудіювання/читання/ддіалогічного мовлення.

аргументувати свій вибір, точку зору;

Ступені порівняння прикметників і прислівників

 

Ex. 4-5, p. 33-34

Ex. 3, p. 33, Ex. 6 , p. 34

Ex. 1, p. 34

 

Ex. 1, 6p.  157

 

20.

 

 

Розвиток навичок  письма

 

 

 

Ex. 5, p. 37, Ex. 7, p. 38

Ex. 4, p. 36

Ex. 1, p. 36

Ex. 2, p. 36, Ex. 6, p. 37

WB Ex4р 88 

21.

 

Як  люблять подорожувати   члени твоєї родини?

Розвиток навиків  діалогічного мовлення

 

 

 

Присвійний відмінок

 

 

 

WB Ex8р21

 

Ex. 1, p.   158

22.

 

 

Розвиток навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 9, 11, p. 38,

Ex. 10, p. 39

WB Ex7р21  утворити питання

23.

 

 На вокзалі

Розвиток навичок аудіювання

 

 

Типи питальних речень

 

 

 

WB Ex7р21

 

Ex2р 159

24.

 

 На вокзалі

  Систематизація знань по темі.

 

 

 

 

 

 

WB Ex8р21

 

Ex. 5, p.  159

25.

 

«На вокзалі »

Узагальнення знань по темі

 

 

Тестові завдання

 

Ex. 4, p. 43

Ex. 2, p. 42

Ex. 3, p. 43

Ex. 1, p. 41-42, Ex. 5, p. 43

WB Ex9р 90

 

Тема 4. « В аеропорту»

 

 26

 

 В аеропорту

Формування лексичних навичок

 

— What’s your favourite lesson?
— Well, I don’t like history and  Anton doesn’t like mathematics.
— What’s your favourite

    

 

 

Maths, German, Music, Geography, English, Religion,  French, IT, Art, Craft, History, Science

Ex. 3, p. 49

 

 

Ex. 1-2, p. 48-49, Ex. 6, p. 51

WB Ex1р 91

27

 

 Замовляємо квитки

Формування лексичних навичок

— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

Maths, German, Music, Geography, English, Religion,  French, IT, Art, Craft, History

 

 

 

 

Вивч. лексику

28.

 

 Найвідоміші аеропорти свіду

Формування рецептивнограматичних навичок

 

 

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

Модальні дієслова

 

Ex. 5, p. 53, Ex. 7, p. 54

 

Ex. 1-2, p. 52

Ex. 4, p. 53

Написати лист Вивчити правило

29.

 

 В готелі

Формування рецептивнограматичних навичок

 

 

Модальні дієслова: can, could, may, must, have to, should.
.
.

 

Ex. , p. 57-58

Ex. 1-2, p. 55-57, Ex. 4-5, p. 59

 

 

 Ex. 4, p.  160

30

 

 В готелі

Формування навичок письма

аргументувати свій вибір, точку зору

 

Лексика ьеми

Ex. , p. 57-58

 

 

 

Вивч. лексику Написати відповіді на питання

31

 

Розклад  руху

Формування навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

Connect, correct,  international , improve, language, prefer,  pronunciation,  skill, opinion

Ex. 6, p. 60

Ex. 2, p. 61, Ex. 3, p. 62, Ex. 5c, p. 64

Ex. 4, p. 62-63, Ex. , p. 63

Ex. 1, p. 61

WB Ex9р95  

32

 

 Аеропорти України

Розвиток навичок письма

 

 

Connect, correct,  international , improve

 

 

 

 

   WB Ex 6р96

33

 

 

Розвиток навичок читання, письма.

 

 

 

 

 

Ex. 2, p. 65, Ex. 2, p. 80-81 

Ex. 1, p. 65, Ex. 1, p. 80

   Скласти питання до тексту

34

 

 

Розвиток навичок читання,діалогічного мовлення

 

 

 

Ex. 3, p. 81, Ex. , p. 82

 

 

 

     Вивчити тему

35

 

  .  .Розвиток навичок  монологічного мовлення.

 

 

 

 

 

 

WB Ex7р28

 

WB Ex9р 98

36

 

   Розвиток навичок аудіювання.

Узагальнення знань  

 

 

Maths, German, Music, Geography, English, Religion,  French, IT, Art, Craft, History

 

 

 

 

Опрац. текст

 

Тема 5. « Подорож навколо світу»

 

37.

 

 Подорож навколо світу

Формування лесичних навичок

  висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Can he ride a bicycle?

 

 

sailing, hockey, skating, long jump, horse riding, gymnastics, tennis, skiing, football, swimming, fencing, skateboarding, karate, high jump, running, volleyball, climbing

Ex. 1-2, p. 81,

Ex. 3, p. 67, Ex. 2, p. 68

WB Ex1-2р30-31

Ex. 1, p. 67-68, Ex. 3, p. 68

 WB Ex3р99вивчити лексику

38.

 

 Планування подорожі

Формування лесичних навичок

 

 

 

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

 

 

Ex. 1, p. 69, Ex. 3, p. 71

 

WB Ex4р32

Ex. 2, p. 70, Ex. 4, p. 71

Ex. 2-3, p.  162

39.

 

 Планування подорожі

Формування рецептивнограматичних навичок

 

Питальні речення. Сполучники

 

 

Ex. 1, 3, p. 74

Ex. 2, p. 74-75

Ex. 4, p. 75, Ex. 6, p. 76

Ex. 1, p 163

40

 

 Які місця ти б хотів відвідати?. Формування рецептивнограматичних навичок

 

 

 

 

 

WB Ex6р34

 

Ex. 2, p.  164

41

 

 Які місця ти б хотів відвідати?.

Формування навичок читання

 

Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля.

 

 

 

WB Ex7р34

 

Ex. 1, p 166

42.

 

 Де побували твої друзі?

Формування навичок діалогічного мовлення

 

 

 

 

Ex. 1-4, p. 76-78

Ex. 1, p. 78-79

 

Ex. 2, p.  167

43.

 

Моє  улюблене  місце відпочинку

Розвиток навичок письма

 

 

 

Ex. 9, p. 84

Ex. 6, p. 83, Ex. 10, p. 85

WB Ex8-9р35

Ex. 7, p. 83, Ex. 8, p. 84

 Ex. 1, p. 168  опрацювати текст

44

 

Розвиток навичок читання 

 

Географічні назви

 

 

 

 

 

Скласти питання до тексту

Вивчити розповідь

45.

 

   Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 10, p.  169

46

 

 Розвиток навичок аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

WB Ex10р 97

47

 

   Подорож навколо світу. Систематизація знань по темі

 

 

 

 

 

WB Ex9-9р36

 

Скласти різні типи питань до речень

48

 

 Узагальнення знань по темі. «Подорож навколо світу »

 

 

 

Тестові завдання

 

 

 

 

Тестові завдання

Ex. 1, p.  170

 

Тема 6. « Подорож Великобританією»

 

49

 

   Подорож Великобританією Формування лексичних навичок

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

— What’s your favourite food?
— I love chocolate!
 

 

 

 

Ex. 2, p. 87

Ex. 3, p. 87

WB Ex1-29р37

Ex. 1, p. 86, Ex. 4, p. 87

 Вивчити лексику

50

 

 Подорож Шотландією Формування лексичних навичок

 

 

 

 

 

Ex. 1, p. 92

bottle, tube, packet, can, box, carton, loaf, bar

Ex. 3, p. 93, Ex. 1, p. 94,

Ex. 4, p. 94

Ex. 2, p. WB Ex4-6р3 9-40

 

Ex. 2, p.  171

51

 

 Подорож Уельсом Формування рецептивнограматичних навичок

 

 

Diet, grains, mealtime,  snack, vegetarian, dairy,  important

Ex. 1ab, p. 98

Ex. 3, p. 96, Ex. 5, p. 97

WB Ex97-8р41

Ex. 4, p. 96, Ex. 1c, p. 98

Ex. 6, p.  173

52

 

 Подорож Ірландією Формування рецептивнограматичних навичок

 

«Much,/many»

 

Ex. 4c, p. 100

Ex. 2-4ab, p. 99-100, Ex.1b, p. 101

WB Ex -10-9р42

Ex.5, p. 100, Ex., p. 101, 

  WB Ex911

53

 

 Подорож Англією

Формування навичок аудіювання

 

Структури «Would/wouldn’t»

 

Ex.2, p. 102

 

Ex.3b, p. 102

Ex., p. 102, Ex.4, p. 103

 WB Ex 13р

54

 

 Візит до Лондона Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

Позначення дії в майбутньому

 

 

Ex.1, p. 105

Ex -15р44 Ex -16р45

Ex.5-6, p. 104, Ex.2-3, p. 105-106

Ex., p. 1 170

55

 

 Як подорожують англійці. Розвиток навичок читання

 

 

 

 

 

WB Ex -17р47

 

Написати рецепт

56

 

  Розвиток навичок  аудіювання

 

 

 

 

Ex.4b, p. 107, Ex.5-6, p. 108

Ex.1-2, p. 109

 

Ex.3, p. 172

57

 

 Подорож Великобританією

Розвиток навичок письма

 

Майбутній час

 

 

 

WB Ex -17р47

 

  Ex.1, p. 1 74

58

 

  Подорож Великобританією

Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Підготуватии лексику, повтор. правила

59

 

  Подорож Великобританією Узагальнення знань по темі

 

Питальні речення

 

 

 

Test

 

Написати меню для шкільної їдальні

 

Тема 7. «Подорож Україною»

 

60

 

  Подорож Україною Формування леrсичних навичок

— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
  .  

— Have you ever been to...? — Yes, I have. No, I haven’t.
Do you have to wear school uniform

 

 

 

 

You should visit…

 

 Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

 

 

Займенники: yet, never з дієсловом у Present Perfect.
 

 

Ex.1, p. 110, Ex.4, p. 111

Ex.2, p. 110

WB Ex -2р50

 

Вивчити слова

61

 

Покупки Формування лесичних навичок

 

 

Ex.1, p. 110, Ex.4, p. 111

 

 

 

Скласти речення WB Ex 4р 98

 

62

 

  Подорож Україною

Формування рецептивнограматичних навичок

 пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

Cash, cashier, cheap, goods,  price, sale, self-service, size, trolley, ready-made

Ex.5, p. 115

Ex.2-4, p. 114

WB Ex -3р50

Ex.1, p. 112-113

Ex.1, p.  175

63

 

 Відвідуємо історичні місця

Формування навичок аудіювання

 

Ex.3, p. 118

Bargain, department store, expensive, shop, assistant, silk, suit, wool

Ex.1ab, p. 116, Ex.4, p. 119

Ex.1c, p. 116, Ex., p. 119, Ex.1, p. 120

 

Ex.2, p. 117

Вивчити слова WB Ex 4р50

 

 

64

 

 Найкращі місця Полісся Розвиток навичок  аудіювання

 

Bargain, department store, expensive, shop, assistant

 

 

 

 

  Опрацювати текст

65

 

 Їдемо в Карпати

Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

Три основні форми дієслова, ступені порівняння прикметників та прислівників

 

Ex. 2, p. 120, Ex.3, p. 120-121

Ex.4-6, p. 121-122

Ex., p. 122 WB Ex -5р WB Ex -6р5 2

 

Ex.4 p.  185

66

 

   Мальвниче Поділля Розвиток навичок письма

 

 

 

Advertisement, customer, item, paradise, selection, stall,

 well-stocked

 

Ex.1а-2, p. 124, Ex.5-6, p. 126-127

WB Ex -8р52

Ex.1а, p. 123, Ex.3, p. 125

 Підготувати розповідь

67

 

 Улюблене місто Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

 

Ex.1b, p. 130, Ex.3, p. 131

WB Ex -9р54

Ex.1, p. 128,

 Ex.1-2, p.  187

68

 

Цікава історія. Розвиток навичок читання 

 

 

 

Ex.1a, 2 p. 130, Ex.4b, p. 131

 

Ex., p. 131, Ex.5-6, p. 132

 WB Ex 12р 100

69

 

Відвідуємо Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Відвідуємо Київ Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 .Систематизація знань по темі.

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

 

72

 

Лексико-граматичний тест. Узагальнення знань по темі

 

 

 

Ex.7b, p. 133

 

 

Ex.7а, p. 133

Ex.8,p. 189 Підготуватися до контр. роботи

73

 

Контроль  навичок аудіювання

Ex.6, p. 150

 

 

 

 

Ex.6, p. 147, Ex.1, p. 148,

Ex.7, p. 147, Ex.2, p. 148, Ex.4, p. 149

 

Ex.5, p. 146, Ex.3, p. 149

 Підготуватися до контр. роботи

74

 

Контроль  навичок  читання.

 

 

 

Прислівники

 

Ex.6, p. 150, Ex.3, p. 151

Ex.1-2, p. 151, Ex.5-6, p. 152

Ex.4, p. 152

 

 Підготуватися до контр. роботи

75

 

Контроль  навичок  письма

 

 

 

 

 

Ex.2, p. 154

Ex.3, p. 154

 

Ex.1, p. 153-154, Ex.4-5, p. 154-155

   Повторити вивчені слова

76

 

Урок аналізу контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Підготуватися до контр. Роботи з говоріння

77

 

Контроль навичок говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1-2, p. 156

 

Підготувати проект

78

 

Урок аналізу контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опрацювати текст

79

 

Урок домашнього читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переказ тексту

81

 

Урок домашнього читання

 

 

 

 

 

 

Лексичні ігри

 

 

 

82

 

 Узагальнення вивченого за ІІ семестр

Активізація навичок говоріння

 

 

 

Ступені порівняння прикметників і прислівників

 

Ex., p. 169

Ex.4, p. 164, Ex.4b, p. 169

Ex.3, p. 163

Ex.3, p. 163

Ex.  p.  1 190 лист плани на літо

 

 

 

83

 

Узагальнення вивченого за  рік

 

 

 

 

 

 

Лексичні ігри

 

 

Р 192 повторити лексику

 

84

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

Лексичні ігри

 

 

Розповідь про плани на літні канікули

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Acc Test
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Korotaiev Dima
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
21 вересня 2019
Переглядів
3727
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку