24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі за підручником М. А. Нерсисян, А. О. Піроженко зі змістовими лініями ( 2 години на тиждень) І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне тематичне планування за новою програмою, рівень стандарт, 2 години на тиждень, зі змістовими лініями.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 11-А класі

(за підручником А.М.Нерсисян, А.О.Піроженко, 2 години)

 

 

Тематика ситуативного спілкування

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

1.

Я, моя родина та друзі

 • Дискутує щодо якості та цінності життя.
 • Пояснює необхідність гуманного ставлення до тварин.
 • Обговорює систему цінностей сучасної людини.
 • Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань.
 • Демонструє розуміння прав і обов’язків молоді.
 •                  Демонструє розуміння основ ефективного спілкування.
 •                  Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфліктній ситуації.
 •                  Аналізує вплив конфліктної поведінки на здоров’я.
 •                  Толерантно спілкується з друзями та однолітками.
 •                  Усвідомлює необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини.
 •                  Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

2.

Харчування

 • Оцінює переваги органічних продуктів.
 • Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму

 

 • Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини.
 • Висловлює власні судження щодо пріоритетів для нормального розвитку і збереження здоров’я.
 • Обґрунтовує корисність раціонального харчування.
 • Підтверджує це відповідними прикладами.

3.

Природа і довкілля

 • усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи.
 • Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

 

 

 •                 
 • Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.
 • Демонструє розуміння необхідності використання енергозбережувальних технологій.

4.

Мистецтво

 • Презентує та обґрунтовує мистецькі проекти щодо збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку.
 • Висловлює власні почуття та емоції, викликані творами мистецтва.

.-  дискутує навколо питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

 

 • Співвідносить можливість відвідування мистецьких заходів із власною фінансовою спроможністю.

5.

Наука і технічний прогрес

 

- обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем.

- аналізує вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля.

-

 •                  .
 • Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій на здоров’я людини.
 • Оцінює позитивні та негативні наслідки певних винаходів для здоров’я людини.
 • Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.
 • Аналізує та оцінює шляхи фінансування розвитку науки і техніки.

6.

 Україна в світі

 

 •                  Усвідомлює роль України у міжнародних організаціях.
 •                  Висловлює власну громадянську позицію щодо соціальних викликів.

 

 • Демонструє розуміння важливості благодійної діяльності.

7.

Країни виучуваної мови

 

 •                   

 

 •  

8.

Шкільне життя

 

 •                  Аналізує стосунки з однолітками.
 •                  Обговорює способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі.
 •                  Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.
 • Розуміє важливість принципів рівноправного спілкування.
 • Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах.

 

 

 • Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання.

9.

Робота і професії

 • Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

 

 •                  Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети.
 •                  Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

 

 • Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 11-А класі

(за підручником М.А.Нерсисян, А.О. Піроженко)

І семестр (2 години)

№ з\п

 

 

Дата

гр.1

 

Дата гр.2

Тематика ситуативного

спілкування

Мовний  інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Фонетика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

Іспити, професія, робота

1

 

 

Активізація мовленнєвої діяльності за темою «Моє майбутнє, мій вибір»

Минулі часи

ЛО з теми

 

 

My last summer

Plans for the coming year

 

Скл.діалог

2.

 

 

Життя студентів. Активізація ЛО з теми.

 

Впр.1.с.5

 

Впр.7.8.с.7

Впр.2.с.5

Впр.3.с.6

Впр.5,6 с.7

Впр.10,13 с.8

3.

 

 

Розвиток навичок усної інтеракції за темою «Вчимося подорожуючи»

Present perfect|Past Simple

Впр.1.с.10

 

Впр.9,10 с.13

Впр.3.с.10

Впр.8.с.12

Впр.11.с.13

Впр.6.с.11

Впр.12 с.13

4.

 

 

Робота з текстом «Міжнародні освітні програми»

Герундій, інфінітив

Впр.1,3 с.14

 

 

Впр.3.с.15

Впр.7.с.17

Впр.5. с.16

впр.8,10 с.17

5.

 

 

Формування навичок зорового сприймання та робота з текстом «Міжнародні мовні іспити»

Теперішній доконаний і доконано-тривалий час

Впр.1,3 с.18

Впр.5.с.20

 

Впр.7,8.с.20

Впр.4.с.19

Впр.10.с.21

Впр.2.с.18

Впр.9.с.21

Впр.12.с.21

6.

 

 

Опрацювання лексичного інвентарю за темою «На біржі праці »

Злічувальні та незлічувальні іменники

Впр.1,3,4 с.22

Впр.8.с.24

 

 

Впр.6,7 .с.23

Впр.2.с.22

Впр.5.с.23

Впр.11с.25

Впр.10 с.24

Впр.12 с.25

7.

 

 

Розвиток навичок усної інтеракції за темою « Обираємо професію»

Вирази used to\would\Past Simple

 

 

 

Впр.1.с.26

Впр.9,10 с.29

Впр.5.с.28

Впр.2.с.27

8

 

 

Формування граматичних навичок. Вживання прийменників.

Прийменники

Впр.1.с.30

Впр.4.с.31

 

Впр.9 с.37

Впр.2 с.30

Впр.3.с.31

Впр.5.с.32

Впр. 6.с.33

Впр.7 с.33

Впр.8 с.33

9.

 

 

Активізація вивченого лексико-граматичного матеріалу.

 

Впр.2.с.34

 

Впр.3 с.38

Впр.1 с.40

Впр.3.с.35

 

Впр.4.с.35

Впр.5 с.35

 

Молодь і взаємини. Молодіжні культури.

10

 

 

Введення та опрацювання ЛО за темою «Зовнішність»

Прикметник

Впр.1,2 с.40

Впр.4.с.40

 

Впр.12, 13 с.43

Впр.8, с. 41

Впр.10 с.42

Впр.11 с.43

Впр1.5 с.43

11

 

 

Удосконалення навичок роботи з текстом «стежимо за модою»

Прислівник

Впр.1,2,4 с.44

 

Впр.12 с.47

Впр.5,6 с45

Впр.11 с.47

Впр.9,10 с.47

Впр.13 с.47

12

 

 

Робота із новими  ЛО за темою «Родинні справи»

 

Впр.2,3 с.48

 

Впр.9,10 с.49

Впр.6.с.49

Впр.12 с.50

Впр.11 с.49

Впр.13 с.50

Впр.5.с.48

Впр.7.с.49

Впр.10,11 с.54

Впр.15 с.51

13

 

 

Удосконалення навичок роботи з текстом «Люди у твоєму житті»

Прикметники на –ing та  -ed

Впр.1.с.52

 

Впр.1.с.55

Впр.2,3 с.52

Впр.7,8 с.57

Впр.10 с.55

Впр.8 с.54

Впр.9.с.55

Впр.5с.53

Впр.10 с.57

14

 

 

Формування граматичних навичок

Модальні дієслова

Впр.1.с56

Впр.5.с.57

 

Впр.10 с.59

Впр.3,4 с.56

Впр.7.с.58

 

Впр.4,5 с.59

Впр.11 с.59

15

 

 

Формування навичок усного продукування за темою «Підлітки у суспільстві»

Сполучні слова та фрази

Впр.1,2 с.60

 

Впр.4,5 с.61

Впр.7.с.61

Впр.12 с.63

Впр.11 с.63

Впр.9.с.62

16

 

 

Державний устрій Великобританії

 

Впр.2.с67

 

 

Впр.3.с 67

Впр.3.с.68

 

Впр.5.с.68

17

 

 

Узагальнення вивченого за темою

 

Впр.5.с.65

 

 

Впр.3.с.64

Впр.1,2 с.64

 

Впр.6 с.65

 

Англомовні країни

18

 

 

Введення нових ЛО з теми «Мистецтво та митці»

Складні іменники

Впр.1 с.70

Впр.3 с.71

 

Впр.6, 7 с.72

Впр.4,5 с.71-72

Впр.11с.73

Впр.2.с.71

Впр.8 с.73

Впр.9.с.73

Впр.12 с.73

19

 

 

Формування граматичних навичок . Непряма мова. Узгодження часів.

Непряма мова. Узгодження часів.

Впр.1.с.74

Впр.4.с75

 

Впр.9.с.77

Впр.2.с.74

Впр.5.с.75

Впр.6.с.75

Впр.10.с.77

Впр.11 с.77

Впр.3.с.74

Впр.8.с.76

20

 

 

Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом «Кіноіндустрія»

 

Впр.1,2 с.78

 

Впр.6,7 с.79

Впр.3.с.78

Впр.4.с.78

Впр.10 с.81

Впр.8 с.80

Впр.11,12 с.81

21

 

 

Удосконалення навичок сприймання на слух за темою «Відвідування музею»

Прийменники

Впр.1.с.82

 

Впр.6,7 с.84

Впр.1.с.82

Впр.11.с.85

Впр.8,9,10 с.85

Впр.3,4 с.83

Впр.13.с.85

22

 

 

Закріплення вивчених ЛО з теми «Графіті: мистецтво чи вандалізм?»

 

Впр.1.с.86

 

Впр.8,9 с.89

Впр..2.с.86

Впр.3.с.87

Впр.4.с.87

Впр.6.7 с.88

Впр.10,11 с.89

23

 

 

Розвиток навичок усного продукування за темою «Телезірки»

Словотвір

Впр.1.с.90

 

Впр.4,5,6 с.91

Впр.7 с.92

Впр.8.с.92

Впр.12 с.93

Впр.9.с.93

Впр.3.с.91

Впр.10 с.93

24

 

 

Британці на відпочинку

Удосконалення навичок інтеракції

 

 

 

 

Впр.2 с.97

Впр.6.с.98

Впр.4.с.98

Впр.3.с.98

25

 

 

Узагальнення вивченого з теми

Удосконалення граматичних навичок

 

Впр.3.с.95

 

 

 

Впр.1.с.94

Впр.4.с.95

Впр.2.с.94

26

 

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Повторення вивченого лексико-граматичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Максименко Лілія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 жовтня 2020
Переглядів
537
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку