Календарно-тематичне планування уроків із зарубіжної літератури у 9 класі.

Про матеріал

Календарне планування розроблено на основі програми Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» (зі змінами 2017 р.), програму підготували: О. М. Ніколенко, К. В. Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева, Т. П. Сегеда, Н. В. Оніщенко. Підручник «Зарубіжна література» (Автори: Н. М. Кадоб'янська, Л. М. Удовиченко – Харків ТОВ «СИЦИЯ», 2017 р.)

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО:

Заст. директора школи

Басенко І. М. _______

«_______» 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор школи

Паладій О. М. _____

«_______» 20__ року

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

із зарубіжної літератури

на 2017/2018 навчальний рік

для 9 класу

вчителя зарубіжної літератури

Шитель Аліни Володимирівни

 

 

 

Календарне планування

розроблено на основі програми

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання» (зі змінами 2017 р.),

програму підготували: О. М. Ніколенко,

К. В. Таранік-Ткачук,

С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева,

Т. П. Сегеда, Н. В. Оніщенко.

Підручник «Зарубіжна література»

(Автори: Н. М. Кадоб'янська,

Л. М. Удовиченко –

Харків ТОВ «СИЦИЯ», 2017 р.)

 

 

 

 

 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

 

 

 

За програмою  на вивчення курсу «Зарубіжна література»  відводиться  70 годин / 2 год. на тиждень.

 

 З них 56 годин – текстуальне вивчення творів,

 4 години на уроки розвитку мовлення;

 2 години – позакласне читання;

 6 годин – резервний час.

 

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю у 9 класі

 

 Семестр

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Перевірка зошитів

Прим.

Різні форми контролю

Контрольний класний твір

І

2

1

2

(1у+1п)

1

4

 

ІІ

2

1

2

(1у+1п)

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

№ п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

 

 

ВСТУП

 

1

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

ТЛ. Жанр, стиль.

 

 

2

Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу. Специфіка жанрів у різних національних літературах

 

 

 

ПРОСВІТНИЦТВО

 

3

Просвітництво як літературна епоха. ЇЇ історичні умови та провідні ідеї. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

ТЛ. Поглиблення понять про роман, оду. Композиція.

 

 

4

Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі.

 

 

5

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

 

6

Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».

 

 

7

 Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

 

 

8

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759–1805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера.

 

 

9

Пафос твору, який став гімном Євросоюзу. Поглиблення понять про роман, оду. Композиція. Європейське мистецтво доби Просвітництва. Виразне читання поезії «До радості»  напам’ять.

 

Напам’ять «До радості»

10

Позакласне читання. Едагр По «Ельдорадо»

 

ПЧ

11

Контрольна робота № 1.

«Просвітництво» (тестові завдання).

 

КР

 

РОМАНТИЗМ

 

12

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Найвидатніші представники. Романтизм у різних країнах.

 

 

13

Генріх Гейне (1797-1856) — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму. «На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…».

 

 

14

«Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи. Особливості поетичної мови творів. Виразне читання напам’ять «Не знаю, що стало зо мною…».

 

Напам’ять

«Не знаю…»

15

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості. «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

ТЛ. Байронічний герой.

 

 

16

Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі. Історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.

ТЛ. Поема, міф.

 

 

17

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа). ТЛ. Поглиблення понять про поему (романтична).

 

 

18

Розвиток мовлення (письмово). Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом (на прикладі поетичних творів Г.Гейне, Дж.Байрона).

 

РМ

19

Позакласне читання. Проспер Меріме «Кармен».

 

ПЧ

20

Контрольна робота № 2. «Романтизм» (тестові завдання).

 

КР

 

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

 

21

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Значення творчості поета для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики.

Виразне читання напам’ять поезії.

 

Напам’ять

22

«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв.

ТЛ. Соціально-психологічний роман, роман у віршах.

 

 

23

Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга). Онєгін як втілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів і вчинків.

ТЛ. Онєгінська строфа.

 

 

24

Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство автора.

 

 

25

Контрольний твір на тему: «Роздуми над сторінками роману «Євгеній Онєгін».

 

КТ

26

Михайло Лермонтов (1814-1841). Життєвий і творчий шлях. Мотиви світової скорботи, свободи і самотності, песимізм поезій Лєрмонтова: «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...», «Сосна». Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму.

Виразне читання поезії «На дорогу йду я в самотині…» напам’ять.

 

Напам’ять «На дорогу йду…»

27

«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму.

ТЛ. Морально-психологічний роман.

 

 

28

Особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна.

 

 

29

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство митця в жанрі роману.

 

 

30

Розвиток мовлення (усно). Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна.

 

РМ

31

Контрольна робота № 3. «Взаємодія романтизму та реалізму» (тестові завдання).

 

КР

32

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

 

Для вивчення напам’ять:

  1. Генріх Гейне (на вибір учня).
  2. Фрідріх Шиллер «До радості».
  3. Олександр Пушкін або уривок з «Євгенія Онєгіна» (за вибором учителя).
  4. Михайло Лєрмонтов «На дорогу йду я в самотині…».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІ СЕМЕСТР

 

РЕАЛІЗМ

 

33

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму.

ТЛ. Поглиблення поняття повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

 

 

34

Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

 

 

35

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

 

 

36

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

 

 

37

Багатогранність образу Гобсека, засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

 

 

38

Розвиток мовлення (усно). «Гобсек –  філософ чи скнара?» за повістю Оноре де Бальзака «Гобсек».

 

РМ

39

Позакласне читання. Гоголь М. В. «Ніс», «Портрет»

 

ПЧ

40

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника. «Ревізор». Творча історія п’єси.

 

 

41

Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка.

 

 

42

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

 

43

Повість «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

 

 

 

44

Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці.

ТЛ. Поглиблення понять про образ (типовий).

 

 

45

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

 

 

46

Розвиток мовлення (письмово). Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини ХІХ століття. (Максима Максимовича та Акакія Акакійовича).

 

РМ

47

Контрольна робота № 4. «Реалізм» (тестові завдання).

 

КР

 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ XIX – ПОЧАТКУ  XX ст.

 

48

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

ТЛ. «Нова драма».

 

 

49

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.

ТЛ. Ібсенізм.

 

 

50

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої).

 

 

51

Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

 

 

52

Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Особливості світогляду драматурга.

 

 

53

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елайзи Дулітл.

 

 

54

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

 

 

55

Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст. Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

 

 

 

 

56

Контрольна робота № 5. «Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.» (тестові завадння).

 

КР

 

ЛІТЕРАТУРА  XXXXI ст. ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

 

57

Основні етапи літературного процесу XXXXI ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва.

 

 

58

Михайло Опанасович Булгаков. (18911940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М. О. Булгакова. М. О. Булгаков і влада, трагедія митця.

ТЛ. Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

 

 

59

«Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби.

 

 

60

Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шаріков – Швондер).

 

 

61

Контрольний твір. Тема дисгармонії, доведеної до абсурду через втручання людини в закони розвитку суспільства» за повістю «Собаче серце».

 

КТ

62

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

 

 

63

Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

 

 

64

Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

 

 

65

Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання».

 

 

66

Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

 

 

67

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

 

 

68

Контрольна робота № 6. «Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура» (тестові завдання).

 

 

КР

69

Позакласне читання. Крістіне Нестлінґер  «Маргаритко, моя квітко».

 

ПЧ

70

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Кадобянська Н.М., Удовиченко Л.М.)
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
1571
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку