Календарно-тематичне планування уроків німецької мови на І семестр в 11 класі за підручником С.Сотникової Hallo, Freunde!

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків німецької мови на І семестр в 11 класі за підручником С.Сотникової Hallo, Freunde! для вчителів німецької мови, які викладають німецьку як другу мову
Перегляд файлу

N

п/п

Дата

Очікувані результати

Тематика ситуативного спілкування

Змістові лінії

Мовний інвентар

Види комунікативної діяльності

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя і

безпека

Підприємливість і фінансова грамотність

Фонетика

 

 

 

Лексика

Граматика

Рецептивні

Інтеракційні

Продуктивні

ТЕМА: «СТИЛЬ ЖИТТЯ»

1.

 

Учні повинні вміти розповідати про літній відпочинок, про різні види дозвілля, про уподобання людей щодо проведення вільного часу.

Літні канікули 

 

Die Sommerferien.

Презентує та обґрунто-вує власні проекти щодо збере-ження довкілля та забез-печення його сталого розвитку. 

 

 

Співвідносить власні культурні потреби з можливостями сімейного бюджету

 

DieErholung, amMeer, amFluss, inderStadt, zuHause/ ineinemGarten, aufdemLand, ineinemFerienlager S.6

IndieBergegehen, Gitarrespielen, Kanufahren, Musikhören, wandern

Вживання зворотніх дієслів.

wenn-Sätze

Infinitivmit/ohnezu

Впр.1-2,с.2-8(П)

 

Впр.3-4,с.2-8(П)

 

Впр.5-6,с.2-8(П)

Розповідати про літній відпочинок.

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати про різні типи стосунків: сім´я, колеги, друзі.

Я і моє найближче оточення

 

IchundmeinenaheUmgebung

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток

Порівнює сімейні традиції

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини

 

 

engenKontakthaben,  sichständigstreiten, Krachmachen, einanderlieben, gestörteBeziehungenhaben, RüсksichtaufProblemederFamilienmitgliedernehmen, einandergutverstehen

DasPräteritum

(Wiederholung)

Впр.1,2 (РЗ)

Домашнє читання

Впр.1-2,с.2-8(П)

Впр.3-6,с.2-8(П)

Впр.6, 7, с.8 (П)

Впр.4, с.3 (РЗ)

4.

 

Учні повинні вміти розповідати про найкращого друга.

Покажи мені свого друга, і я скажу хто ти

 

ZeigemirdeineFreunde, undichsagedir, werdubist.

 

 

 

 

 

Усвідомлює  права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

 

 

 

 

Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфліктних ситуаціях.

 

 

Eigensinnig, ehrgeizig, wissensdurstig, oberflächlich, empfindsam, dieBescheidenhaft, dieBeharrlichkeit, anvertrauen (h)

DeklinationderAdjektive (Wiederholung)

Впр.1-2,с.1-7 (П)

Впр.3-5,с.1-7 (П)

Впр.6,с.8(а) (П)

Впр.7,с.12 (П)

Впр.4, с.5 (РЗ)

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати про справжніх друзів, висловлювати думку щодо найкращого друга.

В чому пізнається справжній друг

 

WoranerkenntmaneinenechtenFreund?

 

 

 

Erkennenan (Dat.), geltenals (Nom.), verzeihen, unterstützen, derBeweis

Керування дієслів.

Займенникові прислівники.

Впр.2, с.7 (РЗ)

Впр. 1-2, с.15 (П)

Впр.4,

Впр.2-3, с.15 (П)

Впр.4,

Впр.7, с.15 (П)

Впр.4, с.7 (РЗ)

7.

 

Учні повинні вміти розповідати  про власні інтереси та запитувати про інтереси інших людей.

Мої інтереси

 

MeineInteressen

 

 

Обговорює участь у клубах за інтересами.

 

 

DerVerein,dasMitglied, dieEnttäuschung

S.16

DieEndungenderAdjektive.

Впр.1-3,с.9-11(П)

Впр. 4-6,с.9-11(П)

 

Впр.1-6,с.13-15 (П)

Впр.8,с.18(П)

Впр.6, с.9(РЗ)

8.

 

Учні повинні вміти розповідати  про молодіжні субкультури.

Чим цікавиться сучасна молодь

 

WofürschwärmtdieheutigeJugend?

 

 

 

 

 

 

 

 

Дає поради щодо техніки безпеки під час масових культурних заходів.

 

 

 

 

 

Співвідно-сить власні культурні потреби з можливостями сімейного бюджету

 

DasMerkmal, derVertreter, der/dieAngehörige, derInbegriff, dieGesellschaft, entstehen, auffällig, schäbig,

Займенникові прислівники.

Впр.1-2,с.16-18 (П)

 

Впр.3-5,с.16-18 (П)

 

Впр.6-7,с.16-18 (П)

 

Впр.6,с.21(П)

Впр.4, с.11 (РЗ)

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати  про вуличну культуру молоді.

Молодіжні субкультури

 

Straßenjugendkulturen.

 

 

 

 

 

Усвідомлює  права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

 

aufnehmen, trampen, beneiden, derNeid, dieZufriedenheit, besorgniserregend, perspektivlos.

Frage-Sätze.

Впр.1-2,с.19-21 (П)

Домашнє читання.

Впр.3-5,с.19-21 (П)

 

Впр.1-7,с.22-24 (П)

 

Впр.8,с.24(П)

Впр.4, с.12(РЗ)

11.

 

Учні повинні вміти розповідати  про графіті – мистецтво чи пошкодження чужого майна?

Графіті – мистецтво чи

пошкодження чужого майна?

 

Graffiti – KunstoderSachbeschädigung.

 

 

 

 

DerSprüher, dieSprühdose, derFilzmarker, derStreifenwagen, dieHandschellen, illegal, insGefängniskommen

PräteritumKonjunktiv,

PlusquamperfektKonjunktiv, Konditionalis I.

Впр.1-2,с.25-29 (П)

 

Впр.3-4,с.25-29 (П)

 

Впр.5-6,с.25-29 (П)

 

Впр.7,с.29(П)

Впр.4, с14 (РЗ)

12.

 

Учні повинні вміти розповідати  про молодіжні субкультури

Молодіжні субкультури

в Україні

 

JugendszeneninderUkraine.

 

 

Дає поради щодо техніки безпеки під час масових культурних заходів.

Співвідно-сить власні культурні потреби з можливостями сімейного бюджету

 

Wiederholung.

PräteritumKonjunktiv,

PlusquamperfektKonjunktiv, Konditionalis I.

Впр.1-2, с.30-31

Впр.3-4, с.30-31

Впр.5-6, с.30-31

Впр.6, с.31 (П)

Впр.4, с.16 (РЗ)

 

13.

 

 

Урок-повторення. Підгот. до с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгот.дос.р.

14.

 

 

Самостійна робота. (Виконання граматичних завдань та завдань творчого характеру).

 

 

 

 

                                                            ТЕМА:«ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ»

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати  про школу і про її значення для подальшого життя.

Школа мій другий дім.

 

SchulemeinzweitesZuhause.

Обговорює участь у шкільнихекологічних заходах.

Пропонуєваріантиучастішколи в життігромади.

Впорядковуєвласнийробочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

 

sichentwickeln, sichvorbereitenauf (Akk.), prahlenmit (Dat.), geistig, derStreber

Finalsätze mit der Konjunktion  ,,damit”, Infinitivgruppen ,,um … zu +Infinitiv”

Впр.1-2,с.34-35 (П)

 

Впр.3-4,с.34-35 (П)

 

Впр.5,с.34-35 (П)

 

Впр.6,с.35(П)

Впр.5,6, c.20 (РЗ)

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати  про шкільну систему в Україні порівнювати шкільні системи Німеччини і України.

Шкільна система освіти в Україні.

 

Schulsystem in der Ukraine.

 

Дискутуєдовколапитань про роль школи та їїзначен-ня для подальшогожиття.

Розумієважливістьпринципіврівноправногоспілкування.

 

 

Zustimmen, schwächeln, ankommen auf (Akk.), das Kenntnisniveau, die Punkteverteilung, gerecht, mithilfe (Gen.)

Steigerungsstufe der Adjektive und Adverbien.

Впр.1-2,с.36-37 (П)

Домашнє читання.

 

Впр.3,с.36-37 (П)

 

Впр.4,с.36-37 (П)

 

Впр.9,с.42 (П)

Впр.5, с.24 (РЗ)

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

Учні повинні вміти порівнювати систему освіти у деяких європейських країнах.

Яка система оцінювання краща?

 

Welches Notensystemistbesser?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвідомлюєважливість «розумних»  цілей, які є конкретними, вимірюваними, досяжними, доречним і визначеними у часі).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюєсвоїздібності і можливості на шляху до мети.

 

 

Zustimmen, schwächeln, ankommen auf (Akk.), das Kenntnisniveau, die Punkteverteilung, gerecht, mithilfe (Gen.)

Steigerungsstufe der Adjektive und Adverbien.

Впр.1-3,с.38-42 (П)

 

Впр.4-5,с.38-42 (П)

 

Впр.6-8,с.38-42 (П)

 

Впр.9,с.42 (П)

Впр.5, с.24 (РЗ)

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

Учні повинні вміти надавати аргументи  за та проти  задання домашнього завдання.

Домашні завдання – за та проти.

 

HausaufgabenProundKontra.

 

 

 

DerLeistungsdruck, der Gesundheitsschaden, vergeuden, verzichten auf (Akk.), zwingen zu (Dat.), Vergnügen bereiten (h)

 

Впр.1с.42-44 (П)

 

Впр.2-3,с.42-44 (П)

 

Впр.4,с.42-44 (П)

 

Впр.5,6,с.44 (П)

Впр.5, с.26 (РЗ)

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

Учні повинні вміти представляти  своїюшколу.

Школа України представляє.

 

EineukrainischeSchulestelltsichvor.

 

 

Аналізуєстосунки з однолітками

Розумієважливістьпринципіврівноправногоспілкування.

 

 

sichspezialisieren auf (Akk.), der Absolvent, führend, zur Verfügung stehen, Kontakt aufnehmen mit (Dat.)

 

Впр.1-2,с.45-47 (П)

 

Впр.3-5,с.45-47 (П)

 

Впр.6-7,с.45-47 (П)

 

Впр.8,с.47 (П)

Впр.4, с.28 (РЗ)

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати  про різні заходи, які проводяться у школі.

Позакласні заходи в школі.

 

InderSchuleistjedeMengelos.

Обговорює участь у шкільнихекологічних заходах.

Пропонуєваріантиучастішколи в життігромади.

 

 

 

Wiederholung.

 

Впр.2,4,с.50-52 (П)

 

Впр,5,6,с.50-52 (П)

 

Впр.3,4,с.36-37 (РЗ)

Впр.6,с.49(П)

Впр.4,с.30(РЗ)

27.

 

 

Урок-повторення. Підгот. до с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгот.дос.р.

28.

 

 

Самостійна робота. (Виконання граматичних завдань та завдань творчого характеру).

 

 

 

 

ТЕМА: «НАУКА І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС»

29.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати  про улюблені рубрики у пресі.

Як виглядає газета?

 

WiesiehteineZeitungaus?

Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для вирішення екологічних проблем

 

Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та компютерних технологій на здоровя людини.

Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

 

Die Tageszeitung, dieWochenzeitung, die Lokalzeitung, die Frauenzeitschrift, das Anzeigeblatt, austragen, sich beschränken auf (Akk.)

Утворення іменників від дієслів.

Впр.1-4, с.66-68 (П)

 

Впр.5-7, с.66-68 (П)

 

Впр.1-3, с.47 (РЗ)

Впр.8, с.68 (П)

Впр.4, с.47 (РЗ)

31.

 

Учні повинні вміти розповідати  про про улюблені радіо-та телепередачі.

Радіо і телебачення.

 

RundfunkundFernsehen.

 

 

senden, übertragen, die Direktübertragung, der Rundfunk, die Fernsehanstatt, der Fernsehteilnehmer

Утворення підрядних речень (повторення)

Впр.1-3, с.69-71 (П)

 

Впр.4-6, с.69-71 (П)

 

Впр.1-4, с.48-49 (РЗ)

Впр.7, с.71 (П)

32.

 

 

 

 

33.

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати  про улюблену телепередачу.

Моя улюблена телепередача

 

MeineLieblingsfernsehsendung.

 

 

 

 

 

unterhaltsam, die Entspannung, der Gesichtskreis, die Einschalquote, die Daily Soap,die  Doku-Reihe

Повторення дробів.

Впр.1-3, с.72-74 (П)

Домашнє читання.

Впр.4-6, с.72-74 (П)

 

Впр.1-4, с.50-51 (РЗ)

 

Впр.7, с.74 (П)

Впр.5, с.51 (РЗ)

34.

 

Учні повинні вміти розповідати  про про вплив сучасного телебачення на людину.

Як впливає сучасне телебачення на людину?

 

WiebeeinflusstdasmoderneFernsehendieMenschen?

 

Визначає достовірність інформації

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

 

Die Quelle, die  Unterhaltung, informativ, brutal, das Fernsehangebot, glotzen

Протилежні за значенням слова.

Відмінювання прикметників (повторення).

Впр.1-3, с.75-76 (П)

 

Впр.4-6, с.75-76 (П)

 

Впр.1-4, с.52-53 (РЗ)

Впр.7, с.76 (П)

Впр.5, с.53 (РЗ)

35.

 

Учні повинні вміти розповідати  про аргументи за та проти реклами.

Чи потрібна реклама?

 

WarumärgertmichdieWerbung?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

 

 

 

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

 

Die Einflussnahme, werben für (Akk.), lästig, ernst, zielstrebig, grausam, ärgerlich, lügnerisch

Відмінювання прикметників (повторення).

Впр.1-3, с.77-79 (П)

 

Впр.4-6, с.77-79 (П)

 

Впр.1-4, с.54-55 (РЗ)

Впр.7, с.79 (П)

Впр.5, с.55 (РЗ)

36.

 

Учні повинні вміти розповідати  про сучасні засоби спілкування.

Сучасні засоби спілкування.

 

Kommunikationsmittelheute.

 

 

 

das Notebook, die DVD, der DVD-Player, der iPod, das Passwort, die Software, digital,tragbar

Утворення множини іменників.

Впр.1, с.80-82 (П)

 

Впр.1, с.56-57 (РЗ)

Впр.2-3, с.56-57 (РЗ)

Впр.6, с.82 (П)

Впр.4, с.57 (РЗ)

37.

 

Учні повинні вміти надавати аргументи Інтернет – друг чи ворог?

Я не уявляє свого життя без інтернету.

 

IchstellemirmeinLebenohneInternetnichtvor.

 

 

 

 

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

 

der Chat, der Internetboom, das Netzwerk, bedienen, vorziehen

um … zu + Infinitiv

Впр.1-2, с.83-84 (П)

 

Впр.3-5, с.83-84 (П)

 

Впр.1-4, с.58-59 (РЗ)

Впр.6, с.84 (П)

Впр.5, с.59 (РЗ)

38.

 

 

 

 

 

 

Учні повинні вміти розповідати  про ЗМІ в Україні.

 

ЗМІ в Україні.

 

Die Massenmedien in der Ukraine.

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

 

 

Das Gesetz, die Zensur, die Behörde, die Nachrichtenagentur, das Suchnetzwerk, gesetzmäßig

 

Wiederholung.

Впр.1-2, с.85-86 (П)

Домашнє читання.

Впр.3-6, с.85-86 (П)

 

Впр.1-3, с.60 (РЗ)

 

Впр.7, с.86 (П)

Впр.3,4, с.62 (РЗ)

 

39.

 

 

Урок-повторення

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 1, с.61-62 (РЗ)

 

Впр2, с.61-62 (РЗ)

 

 

Підгот. до с. р.

40.

 

Самостійна робота. (Виконання граматичних завдань та завдань творчого характеру).

41.

 

Контроль писемного мовлення. (Виконання граматичних завдань та завдань творчого характеру).

42.

 

Контроль  аудіювання. (Виконання тестових завдань).

43.

 

Контроль читання. (Виконання післятекстових завдань).

44.

 

Контроль усного мовлення.(Усні монологічні та діалогічні висловлювання за вивченими темами).

45.

 

Аналіз контрольних робіт.

46.

 

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
15 січня
Переглядів
917
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку