10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування уроків природознавства у 5 класі

Про матеріал

Планування уроків природознавства у 5 класі.До підручника О. Г. Ярошенко та В. М. Бойко.

Типовими навчальними планами для вивчення навчального предмета «Природознавство» в 5 класі передбачено 2 навчальні години на тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 70 год, з них 3 год — резервний час, що може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчальної діяльності: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації, корекції та узагальнення знань.

Перегляд файлу

Календарне планування уроків природознавства у 5 класі

 (70 годин – 2 години на тиждень)

 

Складено згідно навчальної програми “Природознавство для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої Міністерством освіти і науки України від 07. 06. 2017 р. № 804

 

п/п

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

5-А

5-Б

5-В

1

2

3

4

5

6

 

ВСТУП (6 год.)

 

1.

Науки, що вивчають природу. Значення природничо-наукових знань для людини.

 

 

 

 

2.

Джерела знань про природу. Практичне заняття №1. Ознайомлення із довідковими виданнями з природничих наук різних типів.

 

 

 

 

3.

Методи вивчення природи.

 

 

 

 

4.

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття №2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

 

 

 

 

5.

Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи.

 

 

 

 

6.

Навчальний проект “Жива і нежива природа навколо нас”.

 

 

 

 

Розділ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (15 год.)

7.

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

 

 

 

 

8.

Практична робота №1. Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

 

 

 

 

9.

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

 

 

 

10.

Атоми й молекули.

 

 

 

 

11.

Дифузія.

 

 

 

 

12.

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

13.

Чисті речовини і суміші.

 

 

 

 

14.

Способи розділення сумішей.

 

 

 

 

15.

Практичне заняття №3. Розділення сумішей фільтруванням.

 

 

 

 

16.

Явища природи.

 

 

 

 

17.

Фізичні явища, їх різноманітність.

 

 

 

 

18.

Практичне заняття №4. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

 

 

 

 

19.

Хімічні явища, їх ознаки.

 

 

 

 

20.

Горіння. Гниття. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

 

 

 

 

21.

Узагальнення та систематизація знань із теми “Тіла, речовини та явища навколо нас”.

 

 

 

 

Розділ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год.)

22.

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

 

 

 

 

23.

Зорі та сузір’я.

 

 

 

 

24.

Практичне заняття №5. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

 

 

 

 

25.

Загальна будова Сонячної системи.

 

 

 

 

26.

Навчальний проект “Наш дім – Сонячна система”.

 

 

 

 

27.

Всесвіт і його складові.

 

 

 

 

28.

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

 

 

 

 

29.

Контрольна робота №1.

 

 

 

 

Розділ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ.

Тема 1. Земля як планета (16 год.)

30.

Форма і розміри Землі.

 

 

 

 

31.

Внутрішня будова Землі.

 

 

 

 

32.

Рухи Землі. Пори року.

 

 

 

 

33.

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

 

 

 

 

34.

Способи зображення Землі.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

35.

Практичне заняття №6. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль, материків і частин світу; географічних об’єктів.

 

 

 

 

36.

Ґрунт, його значення.

 

 

 

 

37.

Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

 

 

 

 

38.

Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.

 

 

 

 

39.

Вода на Землі. Три стани води. Колообіг води.

 

 

 

 

40.

Властивості води. Практичне заняття №7. Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

 

 

 

 

41.

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

 

 

 

 

42.

Практичне заняття №8. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

 

 

 

 

43.

Розчини у природі. Практичне заняття №9. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

 

 

 

 

44.

Значення води у природі. Використання води людиною.

 

 

 

 

45.

Узагальнення та систематизація знань із теми “Земля як планета”.

 

 

 

 

 

Тема 2. Планета Земля як середовище існування організмів (15 год.)

46.

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

 

 

 

 

47.

Різноманітність організмів: Рослини.

 

 

 

 

48.

Різноманітність організмів: Тварини.

 

 

 

 

49.

Різноманітність організмів: Гриби і Бактерії.

 

 

 

 

50.

Практичне заняття №10. Визначення найбільш поширених в Україні рослин, тварин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

 

 

 

 

51.

Чинники середовища життя на планеті Земля. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

 

 

 

 

52.

Наземно-повітряне середовище.

 

 

 

 

53.

Водне середовище життя.

 

 

 

 

54.

Ґрунтове середовище життя.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

55.

Взаємозв’язки між організмами. Співіснування й угруповання організмів.

 

 

 

 

56.

Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

 

 

 

 

57.

Практичне заняття №11. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

 

 

 

 

58.

Навчальний проект “Вирощування найвищої бобової рослини”

 

 

 

 

59.

Контрольна робота №2.

 

 

 

 

60.

Екскурсія (відповідно до місцевих умов) до зоопарку, живого куточка, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

 

 

 

 

Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год.)

61.

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

 

 

 

 

62.

Екологічні проблеми та їх розв’язування. Практичне заняття №12. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

 

 

 

 

63.

Охорона природи. Червона книга України.

 

 

 

 

64.

Практична робота №2. Складання Червоної книги своєї місцевості.

 

 

 

 

65.

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі.

 

 

 

 

66.

Узагальнення та систематизація знань із теми “Людина на планеті Земля”.

 

 

 

 

67.

Навчальний проект “Смітити не можна – переробляти”

(про “друге життя” побутових речей).

 

 

 

 

68.

Екскурсія до краєзнавчого музею.

 

 

 

 

69.

Робота із визначниками рослин.

 

 

 

 

70.

Робота із картами та глобусом.

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
810
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку