29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Календарно-тематичне планування уроків вивчення інформатики у 9 класі на 2018/2019 н.р.

Про матеріал

Відповідно до листа

Міністерства освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(які до 5 класу не вивчали інформатики)

ЗАТВЕРДЖЕНО МОН УКРАЇНИ

від 29. 05. 2015р. № 585

Перегляд файлу

 

Відповідно до листа

Міністерства  освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(які до 5 класу не вивчали інформатики)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО МОН УКРАЇНИ

від 29. 05. 2015р. № 585

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ  НАВЧАННЯ  ІНФОРМАТИКИ

 

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток  предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є:

 • формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:
 • створювати і опрацьовувати інформаційні моделі об’єктів в різних програмних середовищах;
 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті; 
 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;
 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти  їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);
 • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;
 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;
 • безпечно працювати з інформаційними системами.

 

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі  як об’єкт, і як засоби навчання.

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків на 2018-2019 н. р.

9 клас

66 годин (2 год. на тиждень) + Резерв часу – 4 години

 

семестр

заг. к-сть год.

к-сть год./тижд.

к-сть тематич.

к-сть ПР

к-сть КЗ

захист проекту

І

32

2

4

9

0

0

ІІ

38

2

4

4

7

1

усього

70

2

8

13

7

1

КТП   уроків  до  підручника «Інформатика 9 клас»

Автори: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О. П., Шестопалова Є. А.

 

Затверджено:

 Директор:  ________________

__________________________

 «_____»______________2018 р.

І семестр

№ з/п

Дата проведення  уроку

Примітка

Тема уроку

Робота з підручником

 

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві (2 години + 1 резерв)

 

1

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Інформаційні системи та технології

Р.1, §1-2

(с.6 – 11)

2

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Інтелектуальна власність та авторське право.

Р.1, §2

(с.11 – 13)

3

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота №1. «Освітні інформаційні ресурси і системи» (с. 14)

Р.1, §2

(с.13 – 14)

Тема 2. Мережеві технології (4 години)

 

__.__.__

4

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне та програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах.

Р.2, §3

(с.16 – 19)

5

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Під’єднання та обмін даними в Інтернеті.

Р.2, §4

(с.20 – 23)

6

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Адресація в Інтернеті.

 

Р.2, §5

(с.24– 27)

7

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.  Сучасні сервіси Інтернету.

Тематичне оцінювання

Р.2, §6

(с.28 – 32)

Тема 3. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 годин)

8

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Основні поняття комп’ютерної графіки.

Р.3, §7

(с.35 – 41)

9

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Знайомство з векторним графічним редактором.

Р.3, §8

(с.42 – 50)

10

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Робота з об’єктами графічного зображення

Р.3, §9

(с.52 – 56)

11

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. «Створення простих векторних зображень»

(с. 56-57)

Р.3, §9

(с.56 – 57)

12

5

__.__.__

 

Опрацювання векторних зображень

Р.3, §10

(с.58 – 61)

13

6

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3.

«Створення складених векторних зображень»

(с. 62) Тематичне оцінювання

Р.3, §10

(с.60 – 62)

Тема 4.  Комп’ютерні презентації (6 годин)

 

__.__.__

14

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентації.

Р.4, §11

(с.65 – 68)

15

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Використання схем і діаграм у презентаціях.

Р.4, §12

(с.69 – 72)

16

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Додавання елементів анімації

Додавання відео- та аудіо даних у презентацію.

Р.4, §13

(с.73 – 80)

17

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Управління показом презентацій. Гіперпосилання та кнопки дій у презентаціях. 

Р.4, §14

(с.81 – 85)

18

5

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. «Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями.  Елементи керування презентаціями». (с. 86-87)

Р.4, §14

(с.86 – 87)

19

6

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. «Розробка презентації з елементами анімації, відео, звуковими ефектами та мовним супроводом». (с. 87-88) Тематичне оцінювання

Р.4, §14

(с.87 – 88)

Тема 5.  Комп’ютерні публікації (5 годин)

 

__.__.__

20

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Поняття комп’ютерної публікації. Програми для створення публікацій.

Р.5, §15

(с.91 – 98)

21

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Робота з графічними і текстовими об’єктами в публікації

Р.5, §16

(с.99 – 104)

22

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування комп’ютерних публікацій та їх об’єктів.

Р.5, §17

(с.105 – 107)

23

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. «Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону». (с. 108-109)

Р.5, §17

(с.108– 109)

24

5

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №7. «Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження». (с. 109-110)

Тематичне оцінювання

Р.5, §17

(с.109 – 110)

Тема 6. Створення персонального навчального середовища (8 годин)

 

__.__.__

25

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Персональне навчальне середовище. Використання хмарних сервісів для зберігання та дистанційної роботи з даними.

Р.6, §18

(с.113 – 116)

26

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Наповнення ПНС. Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів.

Р.6, §19

(с.116 – 119)

27

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. «Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм». (с. 120)

Р.6, §19

(с.118 – 120)

28

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Етапи створення веб-сайтів. Веб-конструктори.

Р.6, §20

(с.121 – 123)

29

5

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Конструювання сайтів.

Р.6, §20

(с.123 – 124)

30

6

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота №9. «Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем». (с. 125)

Р.6, §20

(с.124 – 125)

31

7

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Розмітка гіпертексту засобами HTML

Р.6, § 21

(с.126 – 129)

32

8

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінках.  Створення таблиць засобами HTML

Тематичне оцінювання

Р.6, § 22 - 23

(с.129 – 134)

 

Затверджено:

 Директор: _________________

__________________________

 «_____»______________2019 р.

ІІ семестр

Тема 7. Основи інформаційної безпеки (4 години)

33

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Основи захисту даних у комп’ютерних системах.

Р.7, § 24

(с.137 – 140)

34

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Безпека в Інтернеті.

Р.6, § 25

(с.141 – 144)

35

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Безпечне зберігання даних.

Р.6, § 26

(с.145 – 148)

36

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота №10. «Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера».

Тематичне оцінювання. (с. 150)

Р.6, § 26

(с.148 – 150)

Тема 8. Комп’ютерне моделювання (6 годин)

 

 

37

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Поняття комп’ютерної моделі. Види комп’ютерних моделей.

Р.8, § 27

(с.153 – 157)

38

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Етапи комп’ютерного моделювання.

Р.8, § 28

(с.158 – 162)

39

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Поняття карти знань. Середовище редактора карт знань.

Р.8, § 29 - 30

(с.163 – 169)

40

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Створення карти знань. Редагування та форматування вузлів.  Збереження, відкривання та закривання карти знань

Р.8, § 31

(с.170 – 173)

41

5

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Редагування карти знань. Керування показом карти знань.

Р.8, § 27

(с.173 – 174)

42

6

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Тематичне оцінювання Практична робота №11. «Комп’ютерне моделювання». (с. 174-176)

Р.8, § 31

(с.174 – 176)

Тема 9. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

(10 годин + 2 резерв)

 

 

43

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Поняття табличної величини.

Р.9, § 32

(с.179 – 183)

44

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.

Р.9, § 33

(с.184 – 189)

45

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Алгоритм опрацювання табличних величин

Р.9, § 34

(с.189 –193)

46

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.

Відображення даних у табличній формі

Р.9, § 35

(с.194 –197)

47

5

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.

Р.9, § 36

(с.198 –202)

48

6

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.  Практична робота №12. «Знаходження сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами».

Р.9, § 36

(с.203 –204)

49

7

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів 

Р.9, § 37

(с.205 –211)

50

8

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Двовимірний масив даних

Р.9, § 38

(с.212 –216)

51

9

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Опрацювання двовимірних масивів даних

Р.9, § 39

(с.217 –220)

52

10

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою інших примітивів.

Р.9, § 39

(с.219 –221)

53

11

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Найбільший і найменший елементи табличної величини. Практична робота №13. «Пошук значень у табличній величині».

Р.9, § 39

(с.222 –224)

Повторити:

Р.9, § 32 - 39

(с.179 –221)

54

12

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Опрацювання табличних величин. Тематичне оцінювання

 

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач.

Виконання колективного навчального проекту (7+8 годин)

Розв’язування компетентнісних задач (7 годин)

55

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач з теми «Інформаційні технології у суспільстві»

Р.10, § 40

(с.227 –229)

56

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні презентації»

Р.10, § 40

(с.229 –230)

57

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач з теми «Основи інформаційної безпеки»

Р.10, § 40

(с. 230)

58

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач з теми «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

Р.10, § 40

(с. 230)

59

5

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні публікації»

Р.10, § 40

(с. 230)

60

6

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»

Р.10, § 40

(с. 230)

61

7

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач з теми «Створення персонального навчального середовища»

Р.10, § 40

(с. 230)

Виконання колективного навчального проекту (8 годин)

62

1

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Визначення тем навчальних проектів. Розробка планів виконання проектів.

Р.10, § 41

(с. 231-233)

63

2

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових проектів.

Р.10, § 41

(с. 234)

64

3

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових проектів.

65

4

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових проектів.

66

5

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових проектів.

67

6

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Оформлення матеріалів проектів. Підготовка до захисту проектів.

Р.10, § 40

(с. 234 -235)

68

7

__.__.__

 

Інструктаж з БЖД. Захист проектів.

69

8

__.__.__

 

Тематичне оцінювання

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Р.10, § 41

(с. 235)

70

Резервний урок (використовується за потребою)

 

 

Вчитель інформатики ________________________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. Жабровець Олег Валентинович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Македонська Анжела
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ткачук Андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ткачук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Лазурко Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Козачук Ігор
  Структурованість - Чудово Оригінальність викладу - Дуже добре Формат подачі матеріалу, підбір завдань, оформлення, візуалізація тощо Відповідність темі - Дуже добре
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Білокур Катерина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Тарановська Таїсія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 5 відгуків
docx
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
1327
Оцінка розробки
5.0 (8 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку