26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 9 класу на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 9 класу на 2018-2019 н.р. охоплює 70 уроків, об'єднаних у 10 тем: Інформаційні технології у суспільстві, Мережеві технології, Основи інформаційної безпеки, Комп'ютерна графіка. Векторний графічний редактор, Комп'ютерні презентації, Комп'ютерні публікації, Створення персонального навчального середовища, Комп'ютерне моделювання, Табличні величини та алгоритми їх опрацювання, Розв'язування компетентнісних задач та виконання навчального проекту. Заплановано уроки систематизації і повторення матеріалу за семестри та за рік.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

Відповідно до чинної навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена МОН №585 від 29.05.2015«Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (до підручника Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.).

 

№ з/п

Тема уроку

9 клас

Примітка

І група

ІІ група

Дата

Дата

Тема 1 «Інформаційні технології у суспільстві» (6 год.)

1

Інструктаж БЖД. Діагностична контрольна робота. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Інформаційні процеси, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.

 

 

 

2

Інструктаж БЖД. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Етапи становлення інформаційних технологій.

 

 

 

3

Інструктаж БЖД. Інформаційні системи. Апаратне та програмне забезпеченя інформаційних систем.

 

 

 

4

Інструктаж БЖД. Інфоормаційна культура, грамотність та ІТ- компетентність.

 

 

 

5

Інструктаж БЖД. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів.

 

 

 

6

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Інформаційні технології у суспільстві»

 

 

 

Тема 2 «Мережеві технології» (5 год.)

7

Інструктаж БЖД. Комп’ютерні мережі

 

 

 

8

Інструктаж БЖД. Під’єднання до Інтернету

 

 

 

9

Інструктаж БЖД. Адресація в Інтернеті

 

 

 

10

Інструктаж БЖД. Сучасні сервіси Інтернету

 

 

 

11

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Мережеві технології»

 

 

 

Тема 3 «Основи інформаційної безпеки» (6 год.)

12

Інструктаж БЖД. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.

 

 

 

13

Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

 

 

 

14

Інструктаж БЖД. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки.

 

 

 

15

Інструктаж БЖД. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

 

 

 

16

Інструктаж БЖД. Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера. Антивірусні та антишпигунські програми.

 

 

 

17

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Основи інформаційної безпеки»

 

 

 

Тема 4 «Комп’ютерна графіка.

Векторний графічний редактор» (7 год.)

18

Інструктаж БЖД. Основні поняття комп’ютерної графіки.

 

 

 

19

Інструктаж БЖД. Знайомство з векторним графічним редактором.

 

 

 

20

Інструктаж БЖД. Текстові об’єкти. Копіювання об’єктів.

 

 

 

21

Інструктаж БЖД. Створення простих векторних зображень.

 

 

 

22

Інструктаж БЖД. Складені векторні зображення.

 

 

 

23

Інструктаж БЖД. Створення складених векторних зображень.

 

 

 

24

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор».

 

 

 

Тема 5 «Комп’ютерні презентації» (6 год.)

25

Інструктаж БЖД. Проектування та розробка презентації. Макети слайдів.

 

 

 

26

Інструктаж БЖД. Діаграми. Анімаційні ефекти у презентаціях. Управління показом презентації

 

 

 

27

Інструктаж БЖД. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями.

 

 

 

28

Інструктаж БЖД. Розробка презентацій з елементами анімацією, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

 

 

 

29

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Комп’ютерні презентації»  

 

 

 

30

Інструктаж БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр

 

 

 

Тема 6 «Комп’ютерні публікації» (5 год.)

31

Інструктаж БЖД. Поняття комп’ютерної публікації. Програми для створення публікацій

 

 

 

32

Інструктаж БЖД. Робота  графічними і текстовими об’єктами

 

 

 

33

Інструктаж БЖД. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблона

 

 

 

34

Інструктаж БЖД. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів дослідження

 

 

 

35

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Комп’ютерні публікації»

 

 

 

Тема 7 «Створення персонального навчального середовища» (6 год.)

36

Інструктаж БЖД. Персональне навчальне середовище та дистанційне опрацювання даних. Наповнення персонального навчального середовища.

 

 

 

37

Інструктаж БЖД. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 

 

38

Інструктаж БЖД. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 

 

 

39

Інструктаж БЖД. Розмітка гіпертексту засобами HTML. Розмітка таблиць мовою HTML. Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінках

 

 

 

40

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Створення персонального навчального середовища»

 

 

 

41

Інструктаж БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр

 

 

 

Тема 8 «Комп’ютерне моделювання» (7 год.)

42

Інструктаж БЖД. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів.

 

 

 

43

Інструктаж БЖД. Етапи комп’ютерного моделювання.

 

 

 

44

Інструктаж БЖД. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач із різних предметних галузей.

 

 

 

45

Інструктаж БЖД. Моделювання інтер’єру.

 

 

 

46

Інструктаж БЖД. Карти знань.

 

 

 

47

Інструктаж БЖД. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладі задач з різних предметних галузей в табличному процесорі Excel.

 

 

 

48

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Комп’ютерне моделювання»

 

 

 

Тема 9 «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання» (10 год.)

49

Інструктаж БЖД. Одновимірний масив даних.

 

 

 

50

Інструктаж БЖД. Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.

 

 

 

51

Інструктаж БЖД. Алгоритм опрацювання табличних величин.

 

 

 

52

Інструктаж БЖД. Відображення даних у табличній формі.

 

 

 

53

Інструктаж БЖД. Алгоритм впорядкування елементів масиву.

 

 

 

54

Інструктаж БЖД. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами в навчальному середовищі програмування.

 

 

 

55

Інструктаж БЖД. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

 

 

 

56

Інструктаж БЖД. Двовимірний масив даних.

 

 

 

57

Інструктаж БЖД. Опрацювання двовимірних масивів даних .

 

 

 

58

Інструктаж БЖД. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.

 

 

 

59

Інструктаж БЖД. Контрольна робота «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання».

 

 

 

Тема 10 «Розв’язування компетентнісних задач та виконання навчального проекту» (10 год)

60

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач. Компетентнісна задача «Створення клумби»

 

 

 

61

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач. Інформаційні технології в суспільстві.

 

 

 

62

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач. Комп’ютерна графіка.

 

 

 

63

Інструктаж з БЖД. Виконання навчального проекту. Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту, розподіл ролей та планування колективної діяльності. Проект «Підготовка публікації».

 

 

 

64

Інструктаж з БЖД. Виконання навчального проекту. Добір засобів подання результатів проекту «Підготовка публікації»

 

 

 

65

Інструктаж з БЖД. Виконання навчального проекту «Підготовка публікації».

 

 

 

66

Інструктаж з БЖД.  Виконання навчального проекту «Підготовка публікації».

 

 

 

67

Інструктаж з БЖД.  Виконання навчального проекту. Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.

 

 

 

68

Інструктаж з БЖД.  Виконання навчального проекту. Захист колективного навчального проекту.

 

 

 

69

Інструктаж БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр

 

 

 

70

Інструктаж БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
940
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку