31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування уроків з предмета "Захист Вітчизни" 10 клас (юнаки).

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків з предмета "Захист Вітчизни" 10 клас (юнаки).

Навчальна програма

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»

(Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Перегляд файлу

10 клас

група юнаків (дівчата за їх власним бажанням)

п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

1

 

Вступне заняття. Військово-патріотичне виховання – складова патріотичного виховання молоді.

Підготовка до захисту Вітчизни - обов'язок кожного громадянина.

Зміст програми предмета «Захист Вітчизни», завдання кожного розділу, порядок проведення занять.

Обов'язки та правила поведінки учнів на уроках.

 

1

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

розуміє роль і місце військово-патріотичного виховання у системі патріотичного виховання молоді;

характеризує вимоги Конституції України щодо захисту Вітчизни, свої обов’язки у разі виникнення загрози суверенітету та територіальної цілісності України, поняття національної безпеки держави;

розуміє значення предмета «Захист Вітчизни» у власному житті та для суспільства

Ціннісний компонент

виконує обов'язки та правила поведінки на заняттях.

Розділ 1. Основи національної безпеки України (2 години)

 

2

 

Система світової колективної безпеки. 

Поняття національної безпеки держави. Система національної безпеки України. Поняття «гібридна війна»

Структура воєнної організації держави та її керівництво.

Національні інтереси України та загрози національній безпеці. Воєнна доктрина України

Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави.

1

Знаннєвий компонент

характеризує механізми і моделі системи світової колективної безпеки

визначає: основні положення Воєнної доктрини України та Стратегії національної безпеки України

називає: Структуру воєнної організації держави та її керівництво.

характеризує: Воєнну доктрину України.

розуміє проблематику національних інтересів та загроз українській державі; доцільність військового співробітництва з метою досягнення безпеки країни; готовність Збройних Сил України до сучасних воєнних загроз та викликів та в умовах «гібридної війни».

розуміє принципи діяльності під час проведення гуманітарних операцій;

обґрунтовує участь України в миротворчих операціях;

характеризує формати відносин Україна - НАТО та структурами європейської системи колективної безпеки.

має уявлення про діяльність НАТО

розуміє перспективи та переваги вступу України в НАТО.

3

 

Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України  в миротворчих місіях ООН. Формати відносин Україна – НАТО та структурами європейської системи колективної безпеки. Перспективи вступу України в НАТО

1

Розділ 2. Збройні Сили України на захисті Вітчизни (5 годин)

Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань.  

Військова присяга та військова символіка України (1 година)

4

 

Нормативно-правова база з військових питань.  Законодавство України про військову службу.

Структура та завдання Збройних сил України

Основні напрямки військово-професійної орієнтації учнів. Військові навчальні заклади, правила прийому, порядок підготовки та вступу до них.

Історія походження військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України.

Військова присяга - клятва на вірність українському народові, її значення, порядок прийняття та відповідальність за порушення.

Бойовий прапор військової частини – символ честі, доблесті і слави.

1

Знаннєвий компонент

називає основні закони України, що забезпечують обороноздатність держави; види військової служби

розуміє напрямки військово-професійної орієнтації учнів.

характеризує особливості підготовки військових кадрів для ЗСУ та інших воєнізованих формувань.

знає правила прийому, порядок підготовки та вступу до Військових навчальних закладів.

розуміє: завдання строкової, контрактної, альтернативної служб та їх відмінності;

знає: історію походження військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України.

характеризує: текст військової присяги, її історію, порядок прийняття та значення, походження бойового прапора, військових відзнак та символіки України

пояснює: значення і порядок прийняття присяги;

розуміє наслідки порушення присяги.

характеризує: особливості бойових прапорів військової частини, як символів честі, доблесті і слави.

має уявлення про бойовий прапор військової частини

Тема 2 Історія розвитку українського війська (2 години)

5

 

Додержавний давньослов'янський період або Слов’янське військо – ( ІІІ – ІХ ст. н.е.); історія українського війська періоду Київської Русі; історія українського війська періоду козаччини.

1

Знаннєвий компонент

називає: основні історичні етапи розвитку українського війська

характеризує: історично-політичні умови формування Збройних Сил України;

називає видатних військових діячів українського народу

наводить приклади визначних воєнних подій, битв українського війська

6

 

Українські військові формування та участь українців у військових подіях ХХ століття. ЗСУ незалежної України до 2014 року. Нова українська армія 2014-2017; видатні військові діячі українського народу.

1

Тема 3  Основи міжнародного гуманітарного права (2 години)

7

 

Об’єктивна необхідність урегулювання ведення бойових  дій за допомогою міжнародного гуманітарного права. 

Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій.

1

Знаннєвий компонент

знає: основні поняття та терміни міжнародного гуманітарного права; правила поведінки солдата в бою; міжнародні розпізнавальні знаки; принципи діяльності під час проведення гуманітарних операцій;

вміє  розпізнавати особи та об’єкти які знаходяться під захистом МГП;

розуміє: особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП;  механізм та види юридичної відповідальності за порушення норм МГП;.

характеризує заборонені методи та засоби ведення воєнних дій.

8

 

Правила застосування норм МГП щодо розпізнавання осіб та об’єктів.

Міжнародний правовий захист жертв війни та цивільних об’єктів. Захист дітей та жінок в МГП.

Запобігання порушення норм МГП.

1

Розділ ІІІ. Статути Збройних сил України (2 години)

Тема 1. Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна (1 година)

9

 

Поняття про військові статути. Військові звання і знаки  розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов'язки.

Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.

Військова дисципліна, її суть і значення. Обов'язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають  на солдат (матросів), сержантів (старшин).

1

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

називає: статути Збройних сил України, основні  їх вимоги;

розуміє: військові звання і знаки розрізнення;

обґрунтовує: поняття військова ввічливість, статутні, нестатутні відносини.

має уявлення:про порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів

характеризує:правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців.

характеризує: поняття щодо суті і значення військової дисципліни;

пояснює: обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни; заохочення та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів (старшин);

наводить приклад щодо заохочення та стягнення, що накладають на солдат.

Тема 2. Організація внутрішньої служби (1 година)

10

 

Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів.

 

1

Учень (учениця):

характеризує: розпорядок дня військової частини та його значення для виконання заходів повсякденної діяльності, побут особового складу підрозділів; призначення добового наряду роти;

знає: основні положення внутрішньої служби.

Розділ  ІV . Стройова підготовка (4 години)

Тема 1. Стройові прийоми і рух без зброї (3 години)

11

 

Строї та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та виконавча команди. Виконання команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно».

1

Знаннєвий компонент

характеризує: строї та їх елементи;

розуміє: обов’язки солдата перед шикуванням і в строю; попередні та виконавчі команди;

має уявлення: про виконання команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно».

Діяльнісний компонент

виконує: стройове положення, повороти  на місці, рух стройовим і похідним кроком, повороти під час руху

дотримується:стройових положень під час поворотів.

дотримується команд, які подає учитель.

характеризує: дії які виконуються в поворотах під час руху.

бере участь:в тренування у виконанні стройових прийомів і руху без зброї.

дотримується: заходів безпеки під час виконання стройових прийомів.

має уявлення: про виконання стройових прийомів і руху без зброї.

12

 

Стройове положення.  Повороти  на місці.

Рух стройовим і похідним кроком.

Повороти під час руху.

1

13

 

Виконання стройових прийомів і руху без зброї.

1

Тема 2. Строї, відділення (1 година)

14

 

Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення.

Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки.

Рух відділення стройовим і похідним кроком.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

здійснює шикування відділення в розгорнутий і похідний строї;

виконує розмикання та змикання у складі відділення;

виконує дії під час перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки;

рухається у складі відділення стройовим та похідним кроком.

Розділ ІV. Вогнева підготовка (10 годин)

 

Тема 1  Стрілецька зброя та поводження з нею (10 годин)

 

15

 

Історія розвитку та класифікація стрілецької зброї. Історія українського зброярства. Озброєння іноземних армій.

Сучасна стрілецька зброя. Її класифікація, бойові властивості, принцип дії.

1

Знаннєвий  компонент

називає  основні етапи розвитку стрілецької зброї.

має уявлення про історію українського зброярства

називає та розрізняє види сучасної стрілецької зброї (пістолети, гвинтівки. автомати, кулемети, гранатомети).

має уявлення про принцип дії та бойові властивості стрілецької зброї

має уявлення про постріл та ліню прицілювання, правильну роботу на спусковому гачку

знає прийоми і правила стрільби із стрілецької зброї;

виконує прийоми стрільби із стрілецької зброї;  

вміє призначати вихідні дані для стрільби та розуміє корегування стрільби.

Знає види бойових положень для стрільби (стоячи, з коліна, лежачи)

виконує дії під час приготування до стрільби, проведення і припинення вогню;

види бойових положень для стрільби (стоячи, з коліна, лежачи)

називає постріл і його періоди.

вміє виконувати постріл   

здійснює спостереження за полем бою, вибирає цілі для обстрілу.

вміє призначати вихідні дані для стрільби та розуміє коректуру стрільби.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує: бойові властивості та загальну будову автомата;

порівнює основні характеристики сучасної стрілецької зброї;

має уявлення про  призначення, загальну будову та бойові властивості автомата.

пояснює принцип роботи автоматичної зброї;

дотримується: заходів безпеки під час розбирання автомата.

називає основні частини і механізми автомата.

розпізнає основні частини автомата;

називає призначення частин та механізмів автомата.

характеризує: порядок чищення, змащення і зберігання зброї.

володіє навичками: підготовки автомата до стрільби.

характеризує: дії під час підготовки автомата до стрільби.

вказує: можливі затримки і несправності під час стрільби і способи їх усунення.

характеризує: затримки і несправності під час стрільби.

має уявлення: про затримки під час стрільби.

виконує: неповне розбирання та складання автомату.

вказує: загальну будову пневматичної та малокаліберної гвинтівок та гладко ствольної рушниці.

знає  загальну будову пневматичної гвинтівки та гладко ствольної рушниці 

пояснює тактико-технічну характеристики пневматичної та малокаліберної гвинтівки.

вказує правила з основ стрільби з пневматичної гвинтівки.

 

 

16

 

Основи стрільби зі стрілецької зброї. Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї. Поняття постріл.

Лінія прицілювання (цілик, мушка, мішень).

Правила та одноманітне прицілювання.

1

17

 

Прийоми стрільби (вогневі тренування). Положення під час стрільби з місця (лежачи, з коліна, стоячи) та в русі. Вибір і зайняття правильної позиції для стрільби.

1

18

 

Правила  та техніка ведення стрільби.

Спостереження за полем бою, вибір цілі для обстрілу. Призначення вихідних установок (вибір прицілу і точки прицілювання). Вибір моменту для відкриття вогню. Ведення вогню, спостереження за його результатами. Корегування  стрільби.

1

19

 

Призначення та бойові властивості автоматів.

Поняття про будову автоматичної зброї та роботу її частин та механізмів.

Підготовка автомата до стрільби.

Можливі затримки і несправності під час стрільби і способи їх усунення. 

1

20

 

Порядок неповного розбирання і складання та обслуговування.

Тренування у неповному розбиранні та складанні автомату.

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю.

1

Діяльнісний компонент

виконує вправи стрільб, передбачені програмою та нормативи з вогневої підготовки;

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки під час стрільби.

Знаннєвий  та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає основні види боєприпасів до стрілецької зброї; основні елементи бойового патрону.

порівнює основні характеристики патронів

знає калібри та види боєприпасів

виконує: спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата.

Знаннєвий компонент

називає основні положення інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами

Знаннєвий компонент.

називає основні види мінно-вибухових пристроїв.

має уявлення про будову та принцип дії мінно-вибухових пристроїв.

називає алгоритм дій при виявленні мінно-вибухового пристрою.

21

 

Малокаліберна і пневматичні гвинтівки та гладко ствольна рушниця.  Загальна будова малокаліберної і пневматичної гвинтівок та їх характеристика.

Загальна будова помпових та напівавтоматичних гладко  ствольних  рушниць.

Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення.

Стрільба з пневматичної гвинтівки.

1

22

 

Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї. Маркування боєприпасів

Спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата.

1

23

 

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.

1

24

 

Мінно-вибухові пристрої. Класифікація, принципи дії, алгоритм дій при виявленні.

1

Розділ V. Тактична підготовка (10 годин)

Тема 1. Основні риси загальновійськового бою (1 година)

25

 

Поняття про бій.

Види вогню та маневру, їх значення в бою.

Основні види та риси ведення бою.

Особиста зброя та екіпіровка солдата.

 

 

 

 

 

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

розуміє: що таке бій.

має уявлення: про бій.

вказує види вогню та маневру

пояснює: необхідність якісної підготовки екіпіровки та особистої зброї солдата до ведення бойових дій;

вміє: припасовувати елементи екіпіровки.

Тема  2 Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок та груп (6 годин)

26

 

Види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі)

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає  види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі)

розуміє  види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі)

виконує  види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі); переповзання (напівкарачки, по-пластунськи,  щільне переповзання);  перехід; перебігання.

знає як виконувати нанесення гриму та маскування   зброї;

називає вимоги до організації місця для ведення вогню і спостереження, види інженерних загороджень та їх демаскуючі ознаки; способи пересування на полі бою;

знає, як вибирати вогневу позицію та обладнувати її, вести спостереження у заданому секторі, визначати розташування цілей відносно орієнтирів, доповідати про результати спостереження;

вказує: завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у складі бойової групи.

пояснює: дії солдата на полі бою у складі бойової групи.

називає склад бойової групи (двійки, груп).

розуміє обов’язки солдата в бою у складі бойової групи;

виконує способи пересування на полі бою,

оволодіває прийомами і способами знищення противника в бою у складі бойової групи;

знає особливості дій солдата у складі бойових груп.

27

 

Пересування одиночно бійця  на полі бою: переповзання  (напівкарачки, по-пластунськи, щільне переповзання); перехід; перебігання.

1

28

 

Використання укриття на полі бою та рельєфності поверхні землі.

Нанесення гриму.                                                                                               Маскування зброї.

1

29

 

Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Послідовність обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи. Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх знаходження.

1

30

 

Склад бойової групи. Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій групі.

1

31

 

Порядок дій у складі бойових груп.

 

1

Тема 4. Основи військової топографії (3 години)

32

 

Суть орієнтування на місцевості.

Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує поняття орієнтування на місцевості;

має уявлення про визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами;

розуміє значення орієнтування на місцевості; систему прямокутних та географічних координат..

пояснює порядок орієнтування на місцевості, рух за азимутом та яким чином здійснюється обхід перешкод;

визначає сторони горизонту та азимут за предметами на місцевості;

визначає відстані на місцевості за топографічною картою, сторони горизонту та азимут за предметами на місцевості; визначає абсолютні і відносні висоти та зони видимості; складає опис місцевості;

обґрунтовує необхідність знання основ топографії для виконання бойового завдання;

вміє користуватись та рухатись на місцевості за компасом і топографічною картою, навігатором тощо.

33

 

Азимут магнітний і його визначення. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху за азимутом.

Складання опису місцевості.

 

1

34

 

Спосіб горизонталей як основний спосіб зображення рельєфу на топографічних картах. Система прямокутних та географічних координат. Висота перерізу рельєфу.

Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною картою. Визначення зон видимості.

1

Розділ VІ. Прикладна фізична підготовка (4 години)

Тема 1. Силова підготовка та подолання перешкод (2 години)

35

 

Силові вправи з вагою власного тіла та з обтяженнями. Біг по пересіченій місцевості

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує особливості: бігу, подолання горизонтальних і вертикальних перешкод;

має уявлення про техніку бігу по пересіченій місцевості

долає перешкоди різними способами;

виконує силові вправи з вагою власного тіла та з обтяженнями

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки під час занять з прикладної фізичної підготовки.

36

 

Подолання перешкод. Ознайомлення з елементами смуги перешкод.

1

Тема 2. Основи самозахисту (2 години)

37

 

Ознайомлення з національними бойовими мистецтвами (хортинг, бойовий гопак, спас тощо).

1

має поняття про національні бойові мистецтва.

 

38

 

Ознайомлення з національними бойовими мистецтвами (хортинг, бойовий гопак, спас тощо).

1

Розділ VІІ. Основи цивільного захисту (6 годин)

Тема 1. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу та загроза їх виникнення (1 година)

39

 

Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає основні положення нормативно-правової бази цивільного захисту та міжнародні розпізнавальні знаки; складові єдиної державної системи цивільного захисту

пояснює важливість знань основ
цивільного захисту.

 

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру (5 годин)

 

40

 

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій, їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини,

називає види; загальні ознаки та рівні надзвичайних ситуацій;

оцінює обстановку в надзвичайних ситуаціях та визначає заходи, щодо попередження надзвичайних ситуацій надзвичайних ситуацій суспільного, соціально-політичного та терористичного походження;

наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами; потенційно небезпечні об’єкти міста (району)

пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля  та життєдіяльність людини;

дотримується правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій.

41

 

Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій.

1

42

 

Джерела небезпечних ситуацій у військовий час.

1

43

 

Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

1

 

44

 

Потенційно небезпечні об’єкти міста (району) та їх коротка характеристика. Попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

1

Розділ VІІІ. Домедична допомога (8 годин)

Тема 1. Базова підтримка життя (4 години)

45

 

Рятувальний ланцюжок при раптовій зупинці серця. Алгоритм дій.

Основні правила та порядок проведення реанімації.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

знає  алгоритм дій з постраждалим без свідомості

володіє основними правилами проведення реанімації

знає порядок проведення реанімації.

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів

вміє проводити непрямий масаж серця і штучне дихання

знає  як користуватись автоматичним зовнішнім дефібрилятором.

вміє розмістити постраждалого без свідомості у відновлювальну позицію

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки під час реанімаційних заходів.

46

 

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів – западання язика, нижньої щелепи, слизу, води тощо – та відкриття верхніх дихальних шляхів (підняти підборіддя та висунути нижню щелепу).

1

47

 

Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення штучної вентиляції легенів.

Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної системи, методика його виконання.

1

48

 

Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятору.

Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками.

1

Тема 2.  Надання домедичної допомоги при кровотечах (4 години)

49

 

Види кровотеч. Неконтрольована кровотеча найбільш поширена причина серед  попереджуваних смертей після травматичного ушкодження. 

 

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

знає види кровотеч; основні принципи невідкладної допомоги

дотримується правил особистої безпеки

знає алгоритм дій при кровотечі

вміє розпізнати кровотечу, що загрожує життю

розуміє важливість негайної реакції на кровотечу, що загрожує життю

знає способи зупинки кровотечі

застосовує прямий тиск на рану

володіє технікою накладання  турнікета на верхні та нижні кінцівки.

вміє проводити тампонування рани

володіє методами виносу та переміщення поранених

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при кровотечах.

50

 

Алгоритм дій при кровотечі.

Техніка застосування прямого тиску на рану.

1

51

 

Техніка накладання турнікета  на верхні та нижні кінцівки.

Техніка тампонування рани.

Техніка накладання давлячої пов’язки.

1

52

 

Техніка виносу поранених.

 

1

 

docx
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
572
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку