Календарно-тематичне планування Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) 6 клас.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) (70 годин, 2 години на тиждень) 6 клас.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Всесвітня історія. Історія України

(інтегрований курс)

(70 годин, 2 години на тиждень)

6 клас

 

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема уроку

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

Домашнє

завдання

 

 

 

Вступ. КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА (5 годин)

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

Знаю:

-послідовність періодів історії людства, хронологічні межі історії стародавнього світу;

Джерела з історії стародавнього світу.

Розумію:

- завдання інтегрованого курсу історії,

- періодизацію як спосіб упорядкування історії, 

- критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії України та світової історії;

– поняття «ера», «цивілізація»

Умію:

–співвіднести дату події з тисячоліттям;

–розв’язати історичну задачу на обчислення часу.

 

      Повторення вивченого матеріалу за минулий рік (коригуюче навчання).

 

      Повторення вивченого матеріалу за минулий рік (коригуюче навчання).

 

Завдання інтегрованого курсу історії. Хронологічні межі історії стародавнього світу.

 

Історичні джерела з історії стародавнього світу.

 

Що в історії називають цивілізацією.

 

Практична робота.

Лічба часу в історії Cтародавнього  світу

 

Узагальнення

 

 

Лічба часу в історії стародавнього світу (завдання: встановити особливості літочислення до нашої ери (з допомогою шкали часу);

 -  збудувати та зіставити археологічну й історичну часові шкали; визначити (за датою), до якого періоду належить подія (з допомогою археологічної та історичної часових шкал).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ  (7 годин)

 

 

  

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Знаю:

-час появи первісної людини на теренах України;

-назви і місце розташування трьох-чотирьох стоянок первісних людей на території України;

–винаходи і пам’ятки культури первісних людей.

Розумію:

–сутність наукових та релігійних теорій походження людини,  «неолітичної революції» ,первісних форм  релігійних вірувань: фетишизму, тотемізму, анімізму та магії; 

–поняття «кам’яний вік», «мідно-кам’яний вік»,бронзовий вік, «homo sapiens (людина розумна)», «стоянка первісних людей», «археологічна культура», «родова община (рід)», «територіальна (сусідська) община», «плем’я», «ремесло», «вождь», «рада старійшин»

Умію:

–показати на карті стоянки первісних людей і територіальні межі трипільської культури;

–описувати спосіб життя первісних людей;

-схарактеризувати організацію суспільства за первісних часів;

–розпізнавати пам’ятки трипільської культури

Теорії походження людини. 

 

Виникнення та розселення первісних людей.

 

Заняття та спосіб життя, суспільна організація, культура та релігійні вірування первісних людей.

 

Практична робота

Основні стоянки і пам’ятки первісних людей на території України.

 

Трипільська археологічна культура

 

Спосіб життя первісних людей (мисливців і рибалок, землеробів і скотарів) на основі археологічних речових джерел

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

–позначити на контурній карті стоянки первісних людей на теренах України (за переліком учителя), межі поширення і протоміста трипільської культури;

–описати спосіб життя первісних людей (мисливців і рибалок, землеробів і скотарів) на основі археологічних речових джерел.

 

Рекомендовані для навчальної роботи стоянки первісних людей:

Королеве (Закарпаття), Мізин (Чернігівщина), Кирилівка (м. Київ), Межиріч (Черкащина), Киїк-Коба (Крим) та ін.

Стоянки первісних людей на території рідного краю (на вибір учителя /учительки), інші відомі стоянки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ  (13 годин)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

  

  

 

 

 

Знаю:

–хронологічні й територіальні межі давньоєгипетської цивілізації, цивілізацій Дворіччя (Шумер, Вавилон), Фінікії (міст-держав) та Ізраїльсько-Юдейського царства;

–час об’єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі;

–роки правління царів Давида і Соломона; 

–назви відомих пам’яток давньоєгипетської цивілізації (Великі піраміди, Великий сфінкс), Дворіччя (стела Хаммурапі), Фінікії (алфавіт), Ізраїльсько-Юдейського царства (Біблійні заповіді), китайскої (Велика китайска стіна) й індійскої (ступа в м. Санчі) цивілізацій.

Розумію:

–вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств;

–причини виникнення міст, соціальних верств і держави;

–поняття: «іригаційне (зрошувальне) землеробство», «колонізація», «суспільство», «суспільна верства», «держава», «місто-держава», «фараон», «закон», «реформа», «релігія», «Біблія», «міфологія», «ієрогліф», «клинопис», «варна», «імперія».;

–причини піднесення  і занепаду стародавніх держав і суспільств;

–значення Біблії як історичного джерела.

Умію:

–позначити на карті давні цивілізації й міста;

–охарактеризувати давні суспільства і держави;

–описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств;

–осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення і справляють на туристів пам’ятки мистецтва Давнього Єгипту, Дворіччя, Ізраїльсько-Іудейського царства, Давньої Індії, Давнього Китаю; 

–порівняти  умови розвитку та характерні ознаки суспільств і держав 

 

Цивілізація долини Нілу. Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації. 

 

Повсякдення й господарське життя. 

Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті. 

 

Міфологія, писемність і мистецтва. 

Будівництво пірамід.

 

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови розвитку Шумеру та Вавилону. 

Повсякдення і господарське життя. 

 

Практична робота Робота з контурною картою.

 

Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя. 

 

Закони Хаммурапі.

 

Практична робота  Правове становище населення в давніх державах Північної Африки, Передньої та Центральної Азії (на основі витягів із Книги мертвих, законів Хаммурапі) 

 

Писемність і мистецтва. 

 

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство. Природно-географічні умови розвитку. Повсякдення й господарське життя. Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт. 

 

Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства. Єрусалим. 

Біблія як історичне джерело.

 

Перська держава. Організація влади та  суспільства. Основні завойовницькі походи. Дарій І.

 

Давня Індія. Давній Китай. Природно-географічні умови Давньої Індії та Давнього Китаю.

Організація влади та суспільства. Пам’ ятки культури китайської і індійської цивілізацій

 

Узагальнення. Тематичний контроль

–позначити на контурній карті річки Ніл, Тигр і Євфрат, розташування Мемфісу, Шумеру, Вавилону, Карфагену, Єрусалиму, територіальні межі давніх цивілізацій Азії та Африки;

–охарактеризувати структуру суспільств і держав (Єгипетського, Вавилонського, Ізраїльсько-Юдейського царств, міст-держав Шумеру та Фінікії);

–оцінити (на основі витягів із Книги мертвих, законів Хаммурапі) правове становище населення в давніх державах Північної Африки, Передньої та Центральної Азії;

–зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту, з одного боку, і Передньої та Центральної Азії, з іншого;

–підготувати повідомлення про повсякденне життя представників різних верств у стародавніх суспільствах. 

 

 

 

 

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ  ТА ЇЇ СУСІДИ (36  години)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

Знаю:

–часову послідовність Мінойської, Ахейської палацових, грецької та римської цивілізацій;

–хронологічні межі існування на території України античних полісів; 

–часову послідовність панування у степах Північного Причорномор’я кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів; 

–хронологічні межі існування Римської республіки та  імперії;

–час зародження й утвердження християнства, визнання християнства державною релігією Римської імперії, поділу Римської імперії на Західну та Східну (Візантію); 

–пам’ятки культури Давньої Греції, Скіфії й Риму;

–час формування давніх слов’ян і напрямки їх розселення з прабатьківщини;

Розумію:

–близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;

–особливості античної демократії, зміст прав і обов’язків громадян Афін і Риму, безправ’я рабів; 

–причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Скіфії та Римської держави;

–передумови Великої грецької колонізації;

–внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;

–історичне значення християнства;

–поняття «еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «демократія», «пантеон богів», «республіка», «імперія», «патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «експансія», «курган», «прабатьківщина слов’ян», «Велике розселення слов’ян».

Умію: 

–схарактеризувати й порівняти суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;

–схарактеризувати суспільний устрій Римської держави часів принципату Октавіана Августа, повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я, діяльність Перикла, Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа (на вибір учителя/учительки);

–визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;

–пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякдення;

–охарактеризувати суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ давніх слов’ян;

–визначити причини розселення давніх слов’ян поза межі території історичної прабатьківщини;

–показати на карті історико-географічні об’єкти античної цивілізації (античні міста, держави та інш.), напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, розселення

 слов’ян на території Сучасної України. 

Природно-географічні умови Балканського півострова.

 

Мінойська та Ахейська палацові цивілізації. 

 

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера.

 

Афіни. Спарта. Практична робота Позначення на контурній карті Балканський і Апеннінський півострови, античні грецькі поселення (Мікени, Афіни, Спарта)

 

Велика грецька колонізація. Античні поліси на території України. 

 

Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України. Взаємини греків і місцевого населення

 

Практична робота

Охарактеризувати спосіб життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я.

 

Кіммерійці та скіфи  на території України. 

 

Узагальнення до 3 розділу

 

Греко-перські війни. 

 

Утвердження демократії в Афінах за Перикла. 

Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції. 

 

Грецька релігія та міфологія. 

Античні олімпійські ігри. 

Практична робота

Укласти програму античних Олімпійських ігор або мандрівки з оглядом пам’яток культури давніх Греції та Риму.

 

Сім'я, освіта та виховання афінян та спартанців. Театр, скульптура, архітектура.

 

Підкорення Греції Філіпом II. 

 

Александр Македонський.

 

Культура елліністичної доби.

 

Сармати на території України.

 

Узагальнення до розділу 3 

 

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. 

Виникнення міста Рима.

 

 Римська республіка в V–І ст. до н.е.: соціальний устрій та організація влади. 

 

Військова експансія Риму. 

 

Диктатура Цезаря. 

Практична робота.  Історичний портрет Цезаря

 

Римська імперія. Октавіан Август. 

 

Пантеон римських богів. 

 

Римське право.

Практична робота.

Порівняти правове становище різних груп громадян, а також громадян і негромадян у Стародавньому Римі.

Мистецтво Давнього Риму. 

 

Кризові явища в Римській імперії. 

Виникнення і поширення християнства. 

 

Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

 

 Поділ Римської імперії.

 Початок Великого переселення народів.

 

 Готи і гуни на території сучасної України.Взаємини з місцевим населенням.

 

Падіння Західної Римської імперії. 

 

Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. Початок Великого розселення слов’ ян.

 

Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ ян. 

 

Склавини та анти на теренах України. Походження українського народу.


 

Узагальнення. Тематичний контроль.

–позначити на контурній карті: а) Балканський і Апеннінський півострови, античні грецькі поселення (Мікени, Афіни, Спарта, Тіра, Ольвія, Пантікапей, Херсонес); б) кордони Боспорського царства, Перської держави, держави Александра Македонського, Римської держави часів принципату Октавіана Августа, Афіни, Спарту, Александрію, Рим, Константинополь (Візантій); в) напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, Великого переселення народів; г) прабатьківщину слов’ян і напрямки їх розселення, територіальні межі союзів антів і склавинів;

–охарактеризувати спосіб життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я (за доступними текстовими джерелами) і скіфських племен (за книгою «Мельпомена» з Геродотової «Історії в дев’яти книгах»);

–зіставити суспільний устрій Афін і Спарти, повсякденне життя населення цих міст;

–порівняти правове становище різних груп громадян, а також громадян і негромадян у Стародавньому Римі;

–укласти програму античних Олімпійських ігор або мандрівки з оглядом пам’яток культури давніх Греції та Риму (у формі рольової гри);

–сформулювати життєву позицію (вибір у конкретній життєвій ситуації) історичного персонажа на основі висловів з його творів (на вибір учителя/учительки).


 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ.ВНЕСОК ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, НАРОДІВ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаю:

– пам ятки культури давньосхідних та античної цивілізацій.

Розумію:

– давню історію України як частину всесвітньої історії

- Роль давнього періоду в історії України

-  культурні здобутки давніх держав і народів, поширення християнства, Велике переселення народів й падіння Західної Римської імперії як 

витоки й умови формування сучасних цивілізацій

Умію: 

–визначити і навести приклади внеску давніх цивілізацій в культуру сучасних народів, зокрема українців

-обгрунтувати значення стародавньої історії в подальшому розвитку людства

–показати на карті історико-географічні об’ єкти давньосхідних та античної цивілізацій, давніх слов’ ян.

 

Внесок цивілізацій стародавнього світу в історії людства.

Значення давньої історії України як частини світової історії.

 

Практична робота 

Добрати інформацію про правила і переконання, елементи побутової культури, запозичені українцями в давніх греків і римлян.

 

Практична робота  Зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого.


 

Узагальнення. Тематичний контроль.

–добрати інформацію про правила і переконання (звичаї, юридичні норми, фразеологізми тощо), а також елементи побутової культури (будівлі, меблі, одяг, їжа), запозичені українцями в давніх греків і римлян;

–зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого.

 

 

docx
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
19 лютого
Переглядів
168
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку