21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планування з англійської мови 11 клас, 2019

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови. Нова прграма (2 год. на тиждень) за підручником Карп'юк О.Д.
Перегляд файлу

№ з/п

Дата

Тема

Мовленнєві функції

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

екзаменаційні навички та мікроуміння, загальнонавчальна компетенція

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

1

 

Вивчення англійської мови

- уміє знаходити необхідну інформацію у тексті

- розпізнає зв’язки між окремими частинами тексту

- доповнює текст реченнями, яких бракує, розуміючи його структуру

- розуміє основну та другорядну інформацію у тексті

- висловлює власну думку щодо вивчення англійської мови

 

 

 

Ex.1, p.6, ex.4, p.7, ex.5, p.9

Ex.2-3, p.7, ex.4b, p.8, ex.6-7, p.11

 

Ex.8, p.11

Стратегії різних видів читання

Розуміння структурно-логічних зв’язків у тексті

Уміння виокремлювати ключову та другорядну інформацію

Розвиток мовної здогадки

2

 

Така різна англійська мова

 

- розуміє ключову інформацію в тексті

- вміє визначати головну думку тексту

- встановлює відповідність між заголовками та окремими частинами тексту

- знаходить синонімічні вирази у тексті

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

 

 

 

Ex.1, p.13

Ex.2, p.13, ex.4a, p.15, ex.5, p.16

Ex.3, p.14

Ex.4b, p.15

Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Розвиток мовної здогадки

Стратегії пошукового читання

Уміння працювати в парах, групах

 

3

 

Самостійне вивчення іноземної мови

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття

- представити в логічному порядку аргументи до тези

- запитувати і надавати відповіді на питання

A resource, a strategy, a target, to access, autonomous, favoured, memorable, precisely, to get exposure, to take responsibility (for)

Conditionals I, II

Ex.2, p.18

Ex.2, p.18, ex.1, p.23

Ex.1, p.18, ex.3-4, p.21, ex.1-2, p.22

Ex.2, p.23, ex.3, p.24

Ex.4, p.24, ex.5, p.25

Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння підбирати синоніми

4

 

Екзамени

 

- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті і зазначає правильну відповідь з н6изки запропонованих варіантів

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- розповідає про різні форми навчання та систему освіти в цілому

- розуміє контекст висловлювання

- розповідає про події повсякденного життя, коментує їх та обґрунтовує свою думку

An assessment, a distraction, a superstition, to boost, to cheat, to recon, to pace, average, exhausted, to steer clear (of)

 

 

Ex.4-5, p.27

Ex.3, p.26

Ex.1-2, p.25-26, ex.1-2, p.28-29

 

Ex.3, p.29

Розуміння текстових референцій

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Уміння працювати в парах

 

5

 

Написання нотаток та резюме

знає правила написання та оформлення резюме,

- пише резюме на тему переваг та недоліків вивчення іноземної мови та висловлює власну думку з цього приводу, наводячи приклади та аргументи

- використовує широкий словниковий запас з теми та різноманітні граматичні структури

 

 

 

Ex.1, p.30, ex.4, p.32

Ex.2, p.30, ex.5, p.32, ex.2, p.34

Ex.3, p.32

Ex.3, p.34

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

Уміння обирати стиль висловлювання відповідно до комунікативної ситуації

6

 

Перед вступом до ВНЗ

 

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- запитує та надає відповіді на питання

- висловлює та обґрунтовує свої думки, почуття, враження, описує власний досвід

Confidence, an employer, a fee, a founder, persistence, a volunteer, to mature, to trust, extended, Faint-hearted, isolated, remote, tough, overseas, to conduct a survey, to get insight (into), to work on (project)

 

 

Ex.3, p.38

Ex.4, p.38, ex.2, p.42

Ex.4, p.36, ex.1, p.37, ex.1, p.42

Ex.2, p.37

Ex.3, p.45

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії запам’ятовування лексики

7

 

Як вибрати ВНЗ. Розвиток лексичних навичок

 

знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- запитує та надає відповіді на питання, пов’язані з ВНЗ

- висловлює та обґрунтовує свої думки, почуття, враження, описує власний досвід

Work, job, possibility, occasion, opportunity

Direct Speech

Reported Speech

 

Ex.2, p.51

Ex.4-6, p.45-46, ex.1-3, p.47-48

Ex.1, p.49

Ex.3, p.52

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

8

 

Навчання закордоном

 

розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- визначає правильність / неправильність тверджень відповідно до  змісту аудіотексту

- питає на надає відповіді стосовно очікувань від навчання за кордоном, наводячи приклади та аргументи

- знаходить синонімічні фрази в аудіотексті

Diversity, freedom, a graduate, liberty, appealing, renowned, foundation course, publicly funded, to be well regarded (in)

Reported Speech

Ex.2, p.56, ex.4, p.57

 

Ex.5, p.54, ex.7, p.55, ex.1, p.55

Ex.6, p.54

Ex.3, p.56

Уміння виокремлювати основну думку

Стратегії виконання завдань на визначення правильності / неправильності тверджень

Стратегії групування лексики

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

9

 

Написання заявки на роботу

 

- знає правила оформлення та структурування заявки на роботу

- пише заявку на  роботу, зважаючи на запропоновані комунікативні умови і докладно їх розвиваючи

- використовує активну тематичну лексику і граматичні структури

- висловлюється з приводу тимчасової роботи на канікулах

- використовує різні види сполучників для утворення складних речень

 

 

 

Ex.2-3, p.60, ex.3, p.64

Ex.1-4, p.58-59, ex.2, p.63

Ex.4, p.62

Ex.1, p.63

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

10

 

Узагальнення та систематизація знань

11

 

Сімейні конфлікти

Конфлікти між батьками та дітьми

 

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- розповідає про стосунки з родичами

An adolescent, to assault, to blame, to escape, to interfere, to obey, to prevent, to reject, to remain, to resent, inevitable,   rebellious, to be grounded, to be jailed, to run out of, in order to

 

Ex.2, p.73

Ex.2, p.73

Ex.1, p.72, ex.3-5, p.75-76

 

Ex.6, p.76

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний

12

 

Батьки та діти. Розвиток граматичних навичок

 

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- обґрунтовує власні погляди, думки, почуття

- описує власний досвід

 

3rd Conditional

 

 

Ex.1-2, p.77, ex.1-2, p.78-79

Ex.3, p.79

Ex.4, p.80

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

13

 

Відносини між батьками та дітьми

 

- розуміє ключову інформацію в аудіотексті

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- вміє визначати головну думку тексту

- вміє визначати намір того, хто говорить, відповідно до контексту

- встановлює відповідність між твердженнями та змістом аудіотексту

- розповідає про події з минулого, описує ситуації, пов'язані з життям родини 

- просить та надає поради, що стосуються особистих проблем

An approach, an intention, a judgement, a negotiation, to annoy, to assume, irritating, to bring up

 

Ex.3-4, p.81-82

Ex.2, p.81

Ex.5, p.80, ex.1, p.81

Ex.6, p.80

 

Уміння виокремлювати основну думку

Розуміння текстових референцій

Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

14

 

Виховання дітей

 

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- обґрунтовує власні погляди, думки, почуття

- описує власний досвід

 

 

 

Ex.5a, p.84

Ex.1-4, p.82-83

 

Ex.5b, p.84

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

15

 

Сімейні стосунки Написання листа редактору

 

- знає правила оформлення офіційного листа

- пише офіційний лист до редактора

- використовує широкий словниковий запас з теми та різноманітні граматичні структури

 

 

 

Ex.1, p.85

Ex.2-4, p.86-87

Ex.5, p.87

Ex.5, p.87

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

16

 

Конфліктні ситуації

 

- вміє висловити і обґрунтувати власну думку на тему дружніх стосунків

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

 

 

 

Ex.1, p.88

Ex.3-7, p.89-91

Ex.2, p.88

текст для домашнього читання (роздатковий матеріал)

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання

17

 

Домашнє читання

- розуміє ключову інформацію в тексті

- доповнює текст реченнями, яких бракує, розуміючи його структуру

- вибирає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- висловлює думку щодо взаємовідносин

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

текст для домашнього читання (роздатковий матеріал)

Ex.8, p.91

Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Розуміння структурно-логічних зв’язків у тексті

Розвиток мовної здогадки

 

18

 

Узагальнення та систематизація знань

19

 

Харчування у ресторанах

 

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує свою улюблену їжу та страви

A fixed price, a quality, abundant, customary, distinctive, garnished, inferior, interior, minced, relatively, rapidly

 

Ex.2, p.96

Ex.2, p.96

Ex.1, p.96, ex.3-4, p.98-99

 

Ex.5, p.99

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії запам’ятовування лексики

Навички категоризації лексики

20

 

Правильне харчування. Розвиток граматичних навичок

 

знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує свою улюблену їжу та страви

- запитує та надає відповіді на питання, пов’язані з харчуванням

Food, dish, meal

 

Reported Speach

 

Ex.3, p.100

Ex.1-2, p.100, ex.1, p.102

Ex.2, p.102

Ex.3, p.102

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

21

 

У ресторані

 

- розуміє ключову інформацію в аудіотексті

- розуміє деталі аудіотексту та вміє виконувати завдання множинного вибору

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- розповідає про свої звички у харчуванні

- розповідає про українські традиційні страви, а також про кухні народів світу

- висловлює думку з приводу реклами продуктів харчування та рекламує обраний продукт

- вміє знаходити в тексті необхідну інформацію та визначати контекст висловлювання

A bistro, a dressing, a reservation, staff, veggie, sophisticated, undercooked

 

Ex.2-3, p.104

Ex.4a, p.102

Ex.4b, p.103, ex.1, p.103, ex.4a, p.105

 

Ex.4b, p.105

Уміння виокремлювати основну думку

Розуміння текстових референцій

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

22

 

Меню

 

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття щодо здорового харчування, споживання їжі дома та у ресторані

- розпочати, підтримати та завершити бесіду, отримати та надати пояснення, інформацію, що стосується харчування

A customer, nutritions, a passion, canned, enthusiastic, beforehand

 

 

 

Ex.2, p.106

Ex.1, p.106, ex.3, p.107

Ex.4, p.107

Ex.2, p.106

Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння підбирати синоніми

23

 

Репортаж

 

- знає правила оформлення доповіді, що зважує переваги та недоліки заданої теми

- знає мовні особливості офіційного стилю

- пише доповідь щодо заборони продажу шкідливої їжі в школах та висловлює власну думку з цього приводу, наводячи приклади та аргументи

- використовує широкий словниковий запас з теми та різноманітні граматичні структури

 

 

 

 

Ex.1-3, p.108-109

Ex.4, p.111

Ex.4, p.111

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

24

 

Національна кухня

 

- вміє висловити і обґрунтувати власну думку на тему приготування їжі для людей із різними звичками харчування

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

- пояснює відмінності у лексичному значенні схожих за значенням слів та використовує їх у реченнях

 

 

 

 

Ex.1-3, p.112-113

 

Ex.4, p.114

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання

25

 

Здорове харчування

Діалогічне мовлення

- уміє знаходити необхідну інформацію у тексті

- розуміє ключову інформацію в тексті, визначає його головну думку

- вибирає правильну відповідь з числа запропонованих варіантів

- розповідає про дієти та здорове харчування, спираючись на прочитаний текст

 

 

 

 

Ex.5, p.114

 

текст для домашнього читання (роздатковий матеріал)

Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток мовної здогадки

26

 

Домашнє читання

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

- пояснює відмінності у лексичному значенні схожих за значенням слів та використовує їх у реченнях

текст для домашнього читання (роздатковий матеріал)

Ex.6, p.114

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання

27

 

Узагальнення та систематизація знань

28

 

Контроль аудіювання

повторити ЛО теми

29

 

Контроль читання

повторити граматичний матеріал

30

 

Контроль письма

повторити вивчену тему

31

 

Контроль говоріння

 повторити вивчений матеріал

32

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

повторити вивчений матеріал

 

docx
Додав(-ла)
Kuzmina Nataliia
Додано
31 березня 2020
Переглядів
468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку