Календарно-тематичне планування з англійської мови 9 клас ІІ семестр.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 9 класу на ІІ семестр складено до підручника В.М. Буренко "Англійська мова 9 клас" за «Навчальними програмами з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Планування містить чотири змістові лінії.

Перегляд файлу

  Календарно-тематичне планування з англійської мови 9 клас до підручника В.М. Буренко «English 9»,, II семестр. За «навчальними програмами з іноземних мов

 для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р.

 

№ уроку

Дата 

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

 

При

мітка

Домашнє

завдання

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Граматика

 

Лексика

 

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Говоріння

Писемне продукування

 

 

 

 

ІІ семестр             Тема: All About Me

33

 

Моя біографія

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Пояснює вибір особистих символів. Наводить приклади свого внеску в життя громади. Обговорює особливості взаємодії особистості та групи. Формулює особисті ціннісні пріоритети.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту

Defining, non defining clauses

ЛО теми С.78

 

Впр. 3 С. 85

Впр. 1,2 С. 85

Впр. 1,2 С.87

Впр. 4,5 С. 86

Впр.7.8 С. 88-89

 

Впр, 8с.88

34

 

Незабутня подія мого життя

Wordformation.

ЛО теми

 

 

Впр. 10,11 С.89

 

Впр.1 2 С.89

 

Впр. 16 С.91

 

35

 

Зовнішній вигляд

Модальні дієслова.

ЛОтеми.

Впр. 5 С. 82

Повідомлення учнів

Впр. 13с.98

Впр. 6,7,8 С.94

 

Впр.11 с. 97

36

 

Індивідуальність людини

Синоніми .

ЛО теми

 

 

Впр. 9 С.94

Впр. 10 С.96

 

Впр.15 ,16 С.98

37

 

Переваги та недоліки слави

Теперішній доконаний час

ЛО теми С.87

Впр. 3           С. 87-88

Впр. 1 С. 87

Впр. 2,4           С. 87-88

Впр. 1,2         С. 87

 

Впр. 5,6      С. 88

38

 

Як слава та гроші впливають на формування особистості?

Фразові дієслова.

ЛО теми

Впр. 2             С. 102

Впр8              С. 102

Впр. 9 С. 103

 

 

Впр. 10     С103,с 104-105

39

 

Урок домашнього читанняСамостійна робота. Тематичне оцінювання

Спеціальні запи­тання.

ЛО теми

Впр.2 С.104

Повідомлення учнів

Впр. 1,2 С.104

Впр.4 с105

 

Впр.4 с105

Тема: English-Speaking Countries and Ukraine

40

 

Чи можливе життя без подорожування?

Складає перелік місць для еко- туризму у своєму регіоні. Описує види еко- туризму.

Порівнює Київ з іншими європейськими столицями Робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києв. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі. Розпитує про правила поведінки в європейських столицях.

Запитує про/пояснює правила безпеки пересування по Києву

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

Знаки

ЛО теми

Впр. 3      С106

Впр. 1 С106

Впр. 1,2 С106

Впр.,3 С. 106

 

Впр. 7С. 107

41

 

Канада

Теперішній неозначений час

ЛО теми

Впр. 4      С.99

Повідомлення учнів

Впр. 2,3      С.98-99

Впр. 1 С.98

 

Впр12  С.111

42

 

США

Минулий неозначений час

ЛО теми С.100

Впр. 2,4      С.101

Впр. 2 С.100

Впр. 1,3      С.99,100

Впр. 1      С.100

 

Впр. 15,16   С.112-117

43

 

Австралія

 

ЛО теми

Впр. 18    

Впр. 119

Впр. 20     С.120

Впр. 18

 

Впр. 21 .120

44

 

Обєднане Королівство

Граматична стуктура місцезнаходження.

ЛО теми С.105

Впр. 2 С.121-123

Впр. 3 С.124

Впр. 4,5 С.107-108

Впр. 2 С.105

 

Впр. 6,7 С.108

45

 

Визначні місця та історичні пам’ятки Великої Британії

Теперішній доконаний час

ЛО теми

 

Впр. 4,5

Впр. 6

Впр.7

 

Впр. 5,6 С.111

46

 

Визначні місця та історичні пам’ятки України

 

ЛО теми

Впр.8 С.132-137

 

Впр. 9С.1137-

Впр. 10 С.138

 

Впр. 11С.138

47

 

Великі міста України.Визначні місця Києва

Ступені порівняння прикметників

ЛО теми

Впр.12С.139-141

 

Впр.14 С.142

Впр.13 С.141

 

Впр.15 С.142

48

 

Урок домашнього читанняСамостійна робота. Тематичне оцінювання

Минулий неозначений час

ЛО теми

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Наука і технічний прогрес

49

 

Відомі вчені

Презентує та обґрунтовує проекти щодо збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку

Обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі.

Обговорює позитивні та негативні наслідки від певних винаходів.

 

Relative clauses

ЛО теми С.145

 

Впр. 1   С.145

Впр. 2,3      С.145

Впр. 7с.148

 

Впр. 8 С.148-150

 

50

 

Винахідники та їх винаходи

 

 

Впр. 2     

Впр8    С.150

 

Впр9    С.152

 

Впр. 10   С.152

51

 

Сучасні пристрої в житті і побуті

Теперішній неозначений час

ЛО теми

 

 

 

 

 

Впр. 7  С.122

52

 

Найновіші сучасні винаходи

 

ЛО теми

Впр. 4           С. 153

Впр. 1 С.153

Впр. 5,6 С.1154-156

 

Впр. 8 С.156

 

 

Впр,10           С. 158

53

 

Електронні гаджети

 

 

 

 

Загальні та спеціальні запитання

ЛО теми

Впр. 1

 

Впр. 2

 

Впр. 1

Впр. 4

 

Впр. 5,6 160-161

54

 

Компютери у нашому житті

Фразові дієслова

ЛО теми.

Впр. 7 С. 162

 

 

Впр. 15 С.166

 

Впр.16 с.166

55

 

Історія сучасних винаходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасивний стан

ЛО теми

Впр. 1,2  C.133-134

Впр. 2 С. 134

Впр. 3,4 С.134

Впр.8,10С. 177

 

Впр.1,14 с.176,178

56

 

Урок домашнього читання Самостійна робота. Тематичне оцінювання

 

Впр. 2  С.178

Тема: Природа і навколишнє середовище. Охорона довкілля

57

 

Проблеми навколишнього середовища

Розглядає природу як цілісну систему Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічних заходів.

 

Робить повідомлення про складні погодні умови Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свого регіону

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів .

Теперішній неозначений час

ЛО теми

Впр.2     С.180

Впр. 5  С.1181

Впр. 3,4 С.180-181

Впр. 7 С. 181

 

Впр 6,7       С181

58

 

Глобальні проблеми людства

 

 

 

 

Минулий неозначений час

ЛО теми

 

 

Впр. 11,12 С.183     

 

 

Впр13       С183.

59

 

Проблеми забруднення води

Минулий доконаний час

ЛО теми

Впр. 5 ,6     С.185

 

Впр. 7     С.186

Впр.8,11     С.187

 

Впр. 10  С.187

60

 

Проблеми забруднення повітря

Теперішній доконаний час

ЛО теми С.188

Впр13      С.188-189

Впр. 14

Впр. 15,16      С.190

Впр. 5(1,2)    С.148

 

Впр. 17     С.191

61

 

Ліси планети

Модальне дієслово “should”.

ЛО теми С.149

Впр. 3     С.193

 

Впр. 2 С.193

 

 

Впр 4 С.193-

194

62

 

Рослинний світ України

Минулий та майбутній неозначений час

ЛО теми

 

 

 

 

 

Впр 4 С.193-

194

63

 

Тваринний світ України

First and zero conditional

С.192

 

 

Впр 7 С.196

 

Впр 10,12 С.197-

198

 

Впр 13 С.198

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний контроль зорового сприймання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр.15 С.200

65

 

Шляхи захисту навколишнього середовища.

Річний контроль сприймання на слух

 

ЛО теми

Впр. 4,5     С.202

Впр. 1

Впр.1,2   С.201

Впр. 2

 

Впр. 6,7 С.203

66

 

Річний контроль писемного продукування

 

 

ЛО теми

ЛО теми

 

 

 

 

 

Впр 9 С 204

 

67

 

Шляхи захисту навколишнього середовища.

Контроль усного продукування

 

 

 

 

 

 

ЛО теми

ЛО теми

Впр. 4      4

Впр8  С.204

 

Впр12  С.206

 

Впр. 11 С.206

Test

 

Впр. 1,2 С.171

Впр. 6  С.173

 

 

 

 

68

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 1 С.207

69

 

Урок домашнього читання. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Узагальнення та систематизація вивченого за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Купцова Наталья Володимирівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ярема Людмила Василівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Буренко В. М.)
Додано
8 травня 2018
Переглядів
5779
Оцінка розробки
4.3 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку