31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 1 класу за підручником О.Карп'юк (3 год. на тиждень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 1 класу за підручником О.Карп'юк розраховане на 18 робочих тижнів ІІ семестру 2017-2018 навчального року.

Перегляд файлу

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

 

 

Тіло. Зовнішність

 

50

Моє обличчя

A face, an eye, an ear, a mouth, a nose

Множина іменників

Впр.1,2 с.80

[ ɔ ]

Впр. 2 с.80

Впр. 3-4 с.81

 

Буква Оо

I have got a face.

I have got 2 eyes.

I have got 1 nose.

Тематичні картинки, алфавіт, аудіозапис

 

 

51

Зовнішність моєї іграшки

A doll, a teddy-bear

Структура has got

Впр.1,с82, 4 с.83

[ р ]

Впр.1,2 с. 82

Впр. 3 с. 83

 

Літера Рр

This is my…It has got…..

Тематичні картинки, алфавіт, іграшки

Запис

 

 

52

Тіло

A body, a head, a neck, an arm, a hand, a leg, to hug

Присвійні займенники

Впр.1,2, с.84-, 3-4 с. 85

[ kw ]

Впр.1,2, с.84-, 3 с. 85

 

 

 Буква Qq

This is my…It has got…..

Тематичні картинки, алфавіт  аудіозапис

 

 

53

Тіло моєї ляльки

ЛО теми

Модальне дієслово can

[t], [k]

Опис  ляльки

 

Букви Оo,Hh, Qq

It has got…

It can hug

Тематичні картинки, алфавіт, іграшки

 

 

54

Тіло тварини

A tail, long, short, big, small

Структура It has got…

Впр. 1,5с.86-88

[ r ]

Впр. 1,2,5с.86-88

 

 

Буква Rr

 

It is а

It has got…

 

Тематичні картинки, алфавіт  аудіозапис

 

 

 

55

Мій улюбленець

Назви тварин

Структура I have got…

Впр. 3,с.87

 

Впр. 3,4,с.87

 

 

Буква Rr

 

I have got a …

It is а

It has got…

 

Тематичні картинки,  цифри, іграшки,

запис

 

 

 

1-спецклас Карпюк  ІІ семестр. 3 год/тижд

 

 

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

 

 

56

Зовнішність мого улюбленця

ЛО теми

Присвійний займенник

[r], [p], [h]

Опис зовнішності домашнього улюбленця

 

Букви Oo, Pp, Qq, Rr

I have got a …

It is а

It has got…

 

Тематичні картинки, алфавіт

 

 

 

57

 

Зовнішність мого улюбленця

 

pet

 

Загальні запитання та відповіді на них

 

Впр. 1 с. 88, 3 с. 89

 

Впр. 1 с. 88, 2 с. 89

 

 

Ss

 

Is your…?

Has it got a…?

Yes, it is.

 Yes, it has.

No, it is not.

No, it has not

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

58

Ми знаємо букви та цифри

A letter, to count

Модальне дієслово can

[kw], [ɔʊ]

Рахувати від 1 до 10,

Розповідати про

свою зовнішність

 

Букви Oo, Pp, Qq, Rr, Ss

 

I can…

Тематичні картинки, цифри, алфавіт,відео

 

 

 

59

Зовнішність мого друга

Hair, dark, blond, to like

Структура has got…

Впр.1.2, с.90

 Впр.1.2,3 с.90

 

Букви Oo, Pp, Qq, Rr, Ss

 

This girl (boy)has got blond ( dark ) hair.

I like …

Тематичні картинки, цифри, алфавіт аудіозапис

 

 

60

Зовнішність мого друга

ЛО теми

Структура has got

Модальне дієслово can

[h], [k]

Опис зовнішності друга

 

Картки

He/she has got…

Тематичні картинки  відео

 

 

 

61

Давайте повтори мо!

ЛО теми

 

 

[ð], [s]

 

Розповідати про зовнішність своїх друзів та свої іграшки

 

Написання букв від A до  J

This girl (boy) has got I like …

Тематичні картинки, цифри, алфавіт, іграшки

 

 

 

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

МОЯ ШКОЛА

 

62

Шкільне приладдя

A bag, a book, a pencil-box, an exercise-book, a pencil, a pen

Структура I’ve got

Впр1,.с.94

 

Розповідати про

те, що є у портфелі

Впр1,2,. с.94-95

 

 

Написання букв від K до  S

Ive got a

Тематичні картинки, цифри,

Запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Мої шкільні речі

ЛО теми, повторено назв кольорів

To be

[ t ] Впр.3,с.95

 

Впр.4,. с.96

 

 

Tt

The pencil is blue.

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

 

 

64

 

 

 

Шкільне приладдя

A ruler, a pencil-sharpener, a felt-pen, a rubber

 Вказівні займенники This, that

Впр.1-4 с.96-98

[ u]

Впр.1,2 с.96-97

 

 

Uu

This is a…

That is a…

 

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

65

Що це?

Це є…

A blackboard, a desk, a chair, a number

Спеціальні запитання та відповіді на них

Впр.1 с.98,2,3 с.99

[v ]

Вести діалоги-розпитування про шкільне приладдя

Впр.1 с.98,2, с.99

 

 

V v

What is this? What is that?

This is…

That is…

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

66

 

 

 

Шкільне приладдя

ЛО теми

Вказівні займенники This, that, Спеціальні запитання та відповіді на них

[ð]

Розповідати про

те, що є у портфелі, Вести діалоги-розпитування про шкільне приладдя

 

 

Картки

What is this? What is that?

This is…

That is…

Тематичні картинки, цифри, алфавіт, відео

 

 

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

 

 

67

Спілку вання в школі

A teacher, a school, a school-girl, a school-boy, who

Спеціальні запитання та відповіді на них

Впр.1,3 с.100-102

 

Вести діалоги-розпитування

Впр.1,2 с.100-102

 

 

Ww

 

Who is this?

Who is that?

This is a…

That is a…

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

68

Спілку вання в школі

 

Спеціальні запитання та відповіді на них

[ð]

Картки

 

Букви A-W

Who is this?

Who is that?

This is a…

That is a…

Тематичні картинки, алфавіт

Запис

 

 

69

 

 

Шкільне життя

classroom

Множина іменників, дієслово бути у множині

Впр.1,2 с.103

 [ks ]

Представляти школярів,

Розповідати про

шкільне приладдя,

Впр.1,2 с.103

 

X x

These are… Those are…

Тематичні картинки,  алфавіт

Запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Класна кімната

ЛО теми

Займенники

Впр.3,4 с.104-105

Впр.3,4, с.104-105

 

Повторення літер

It is a…

They are…

 

Тематичні картинки,

Запис

 

 

 

71

 

 

 

Мій клас

ЛО теми

Множина іменників, дієслово бути у множині

[ð]

Розповідати про

Шкільне приладдя,клас

 

 

Повторення літер

It is a

They are…

 

Тематичні картинки, цифри, алфавіт, відео

 

 

72

 

 

Шкільне прилад дя моїх друзів

A map

Присвійний відмінок іменників

 [ z ] Впр.1-5с.106-107

 

Впр.1,2,4с.106-107

 

 

Y y

Look at the…

This is Tom’s bag

Лексичний стенд,

алфавіт, аудіозапис

 

 

 

 

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

 

 

 

73

Команди та прохання

Schooltime, a shelf, please,

Наказовий спосіб

Впр. 1,4 с.109-111

[ϳ]

Впр. 1-4с.109-111

 

 

Z z

Take the book!

Put it on the shelf!

Give me the…, please! Here you are! Thank you! You are welcome!

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

74

Прохання

ЛО теми

Накази та прохання

Впр.1,3,5, с.111-113

[і ]

Впр.1,2, с.111-112

 

[ i ] в закрит складі

Впр.3 с. 112

Повторення літер

Give me the pen, please! Here you are

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

75

Шкільне життя

ЛО теми

Множ.іменник. дієслово бути у множині, Присвійний відм. іменників

[ i ]

Картки

[ i ] в закритому складі

 

Повторення літер

Give me…, please! Here you are.

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

 

 

76

Спілкування в школі

ЛО теми

Загальні запитання та відповіді на них

Впр1,2 с.114-115

[ ɔ ]

Впр. 1 с.114, 3 с. 115

[ɔ] в закрит.складі

Впр.2 с.115

 

Повторення літер

Have you got a pencil?

Yes, I have.

No, I have not.

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

77

 

 

 

Ми знаємо букви та цифри

ЛО теми

Числівник

[Ɵ]

Картки

 

Написання букв та цифр

I can count.

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

 

 

 

78

Давайте повторимо!

ЛО теми

Загальні запитання та відповіді на них

Впр.2 с.117

Впр. 1, 2 с. 116-117

 

Повторення літер

What is this?

Who is this?

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

79

 

 

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми

ЛО теми

Множина іменників, дієслово бути у множині, Присвійний відмінок іменників

[ i ] [ɔ]  

Картки

[ i ] [ɔ]  в закритому складі

Повторення літер

What is this?

 

Тематичні картинки, цифри, алфавіт, відео

 

 

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

МОЯ КІМНАТА

 

80

 Кімната Джейн

A room, a sofa, a shelf, a bed, a lamp, a table, a chair, a toy-box,

Присвійний відмінок іменників

 

Впр.1,2,3

с.120-121

 

Впр.1,2,

с.120-121

 

Впр.3

с.121

[ e ] в закрит.складі

 

Повторення літер

This is Jane’s room. It is light and clean.

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

81

У кімнаті

ЛО теми

Присвійний займенник

[e] [i] [ɔ]

Розповідь про кімнату

[e] [i] [ɔ] в закрит. складі

 

Повтор. літер

This is my room.

Тематичні картинки, відео

 

 

82

Кімнати друзів

Whose

Присвійний відмінок іменників.

Спеціальні запитання та відповіді

Впр.1,3,4

с.121-122

 

Розповідь про кімнату друга

[æ]  в закрит.складі

Впр.4 с. 122

 

Повторення літер

Whose room is this?

This is Jim’s…

Тематичні картинки, алфавіт

Запис

 

 

83

Місцезнаходження предметів у кімнаті

Near, on, in, under, window, wall

Прийменники місця

Впр.1,4

с.123-124

 

Впр.2,3

с.123-124

 

Читання буквосполучення the

Впр.4

с.124

Написання буквосполучень

The toy-box is under the bed.

The chair is near the table.

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

84

Місцезнаходження предметів у кімнаті

Near, on, in, under,

Прийменники місця

[e] [ i ] [ɔ]

Картки

[e] [ i ] [ɔ] в закрит.складі

Картки

 

Тематичні картинки, алфавіт, відео

 

 

 

85

Місцезнаходження предметів у кімнаті

An armchair, a TV-set, to cut, to draw

Прийменники місця

Впр.1,4

с.124-125

 

Впр.1,2

с.124-125

 

Читання [Λ] в закрит.

складі

Впр.4

с.125

Написання буквосполучень

Where is the cat? It is under the bed

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

86

Розташування предметів у кімнаті

ЛО теми

Прийменники місця

[ e ] [i] [ɔ] [Λ]

Картки

[ e ] [i] [ɔ] [Λ]в закритскладі, the

Картки

The chair is near the table.

Тематичні картинки, фонетичний стенд, відео

 

 

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

 

87

Розташування предметів у кімнаті

A door. A computer

Прийменники місця.

Скорочення What is= Whats

Впр1-2. с126

Впр2. с126

[e] [ i ] [o] [Λ] в закр. складі, the

Написання буквосполучень

What is on the table?

- my computer is

Тематичні картинки, цифри, алфавіт,  аудіозапис

 

 

88

Моя кімната

ЛО теми

Повторення прийменників місця, наказового способу

Впр1,3 с.127-128

Впр1,2с.127-128

Впр.3 с.128

 

Here is my room.

Come in, please!

Тематичні картинки, цифри, алфавіт,  аудіозапис

 

 

 

89

Моя кімната

ЛО теми

Присвійний займенник

[ e ] [i] [ɔ] [Λ]

Розповідь про кімнату

[ e ] [i] [ɔ] [Λ ] в закрит.складі the

Написання буквосполучень, слів

Here is my room.

The toy-box is under the bed.

The chair is near the table

Тематичні картинки, фонетичний стенд, відео

 

 

 

90

Ми вчимось читати

ЛО теми

 

[ e ] [i] [æ] [Λ]

 

Читання [e] [i] [æ] [Λ] в закрит.складі

Написання буквосполучень, слів

 

Картки з правилами читання, відео

 

 

 

 

91

Давай повторимо!

ЛО теми

Повторення прийменників місця, наказового способу

[Ɵ], [ð]

 Впр.1,2с.129

Впр.3 с.129

Написання буквосполучень, слів

Where is the toy-box in your room?

- It is under (on, in, near ) the…

What is on(under, near, in ) the…

Тематичні картинки,

Картки з правилами читання, відео

 

 

 

 

 

 

 

ДАВАЙ ПОГРАЄМОСЯ!

 

92

Мої улюблені іграшки

 

Guitar, bike, drum, kite, car

Присвійний займенник

Впр. 1,3с.132-133

Впр.2 с. 132

Читання   i у відкритому складі

Впр.1,3 с.132-133

 

I like my

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

 

93

Поговоримо про іграшки!

ЛО теми

Запитальні речення

Впр.1,2 с.133-134

Впр.1,2,3 с.133-134

Читання     а у відкрит. складі

Впр.4с.135

Написання буквосполучень

What about you?

Do you like…?

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Запис

 

Дата

№ уроку

Підтема

Лексика

Граматика

Аудіюван ня

Фонетика

Усне мовлення

Читання

Письмо

Розмовні фрази

Наочність

ТЗН

Д/з

 

94

Мої іграшки

ЛО теми

Присвійний займенник

[Ɵ], [ð]

Картки

 

Написання буквосполучень, слів

Look! This is my….. It is…Do you like my…?

Тематичні картинки, картки

 

 

95

 

 

Іграшки

ЛО теми

Загальні запит. та відповіді на них.

Скорочення do not= dont

Впр.1 с.135

3 с.136

Впр.1,2 с.135

136

o” у відкр. складі

Впр. 3с.136

Написання буквосполучень, слів

Do you like it?

Картки з правилами читання,  аудіозапис

 

 

96

Ігри та іграшки

ЛО теми

Вказівний займенник this

Впр.1-4 с137-138

Впр. 1-3 с. 137-138

Впр. 4 с.138

 

I like to

Тематичні картинки,

Запис

 

 

97

Ігри та іграшки

ЛО теми

Загальні запит. та відповіді

Впр.1,2,4, с.139-140

впр 1,2 c. 139

Впр.4 с.140

 

Написан. Буквосполучень

Do you like …?

 

Let us…!

Фонетичний, лексичний стенд, аудіозапис

 

 

98

Ігри та іграшки

ЛО теми

Спонукання до діі

[Ɵ], [ð]

 

 

 

Lets

With pleasure

Фонет., лекс. стенд

 

 

99

Моя улюблена іграшка – це…

favourite

Присвійний займенник

Впр.1 с.141

Впр. 1,2,3 с. 141,142

Впр.4с.142

Впр. 4 с. 142

My favourite toy is a

Фонетичний, лексичний стенд,  аудіозапис

 

 

100

 

 

Моя улюблена іграшка

ЛО теми

Присвійний займенник

[t], [ei], [ɔi]

Розповідь про улюблену іграшку

Читання приго-лосних

Приголосні букви

My favourite toy is a

Фонетичний, лексичний стенд, відео

 

 

101

Ми вчимося читати

ЛО теми

 

[ei], [ɔu], [ai], [i], [e], [ɔ], [i], [æ]

 

[ɔ] [i] [æ] [e ] у відкр. складі

Написання буквосполучень

 

Фонетичний стенд, відео

 

 

 

 

 

102

Тобі подобається гратися?

ЛО теми

Загальні запитання та відповіді на них

[Ɵ], [ð], [t]

Розповіді та

про улюблену іграшку

Читання голос-них

Голосні букви

I like to play with…

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

Іграшки, відео

 

 

 

 

 

103

Давай повторимо!

ЛО теми

Загальні запитання та відповіді на них

Впр.2 с.143

Впр.1,2 с.143

[ɔ] [æ] [i] у відкритскладі

Впр4. 144с.

Написання буквосполучень, слів

Розповіді та діалоги - розпитування про улюблену іграшку

Тематичні картинки, цифри, алфавіт

іграшки, відео

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови) 1 клас (Карпюк О. Д., Ростоцька М.Є.)
Додано
20 січня 2018
Переглядів
828
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку