Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Планування за новою програмою 5-11 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 5-11 класі

за підручником ENGLISH ” автора О. Карпюк(3 год. на тиждень)2017 – 2018 н.р. І семестр.

Перегляд файлу

 ПОУРОЧНИЙ ПЛАН РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

для 5 класу загальноосвітніх шкіл

Автор Карп’юк О.Д. English. Pupils Book (Year 5): підручник для 8 класу знз. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2013. – 280 с. : іл.

І семестр

уроку

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістична компетенція

Соціокультурна компетенція

Загально- навчальна компетенція

Екологічна

безпека та

сталий розвиток

 

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

Розділ

Сторінки

 

 

 

Прим.

Мовний інвентар

Граматичний інвентар

 

На кінець уроку учень вміє:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Шкільне життя

 

 

1

 

Назад до школи

 

Запитувати та надавати інформацію про початок нового шкільного року

-school things

-jobs

-animals

-my room

-body

-colours

Present Simple

Вибір та вживання привітань. Правила ввічливості

Активно застосовува-ти мову, що вивчається

Наводить приклади внеску школи у сталий розвиток

Розповідає про

розподіл

обов’язків у

своєму класі

 

 

Демонструє

розуміння

цінності праці та

працьовитості

для досягнення

добробуту

Розділ 1

Урок 1

Ст.4-6

 

2

 

Все про мене.

Урок читання.

Запитувати та надавати інформацію.

Member, pet, talk, tomorrow, boxer, dalmatian, crazy.

Present Simple

 

Міжособис-тісні стосунки школярів

Ефективно співпрацюва-ти під час парної та групової роботи

Пояснює роль природи у власному житті

Порівнює сімейні

традиції

.

 

Аргументує

необхідність

дотримання

особистої

гігієни

.

 

Розповідає про

доцільне

використання

природних ресурсів

.

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.8-10

 

 

 

 

3

 

Все про мене.

 Урок аудіювання.

Складати граматично правильні речення.

Half, Winsdor,near, clever, lonely, Internet.

Present Simple

 

Повсякденне життя школярів

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Наводить приклади взаємодопомоги друзям

Демонструє

розуміння впливу

звичок на стан

здоров’я.

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.11-12

 

4

 

Все про мене.

Урок граматики.

Розпитувати з метою уточнення інформації та надання необхідних відповідей

pronouns

 

To be.

p.258-259

Норми поведінки

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

Обговорює

особливості

взаємодії

особистості та

групи

 

 

Співвідно

сить

власні потреби з

можливостями

сімейного

бюджету

.

 

Розділ 1

Урок 1

Ст. 13

 

5

 

Все про мене. Урок говоріння

Висловлювати власну думку

Great Britain, Spain, corrida, yoga, travelling.

Present  Simple

 

 

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

 

Пояснює вибір

особистих

життєвих орієнтирів

 

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.14-15

 

6

 

Все про мій клас.

Урок аудіювання і читання.

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Curly, wavy, straight, art, gymnastics, member, wizard, be good at, round the world

p.254

 

 

Повсякденне життя школярів під час літніх канікул

Активно застосовувати мову, що вивчається

Пояснює необхідність прибирання у класі

 

Ілюструє

необхідність

здорового

способу життя на

прикладі

однокласників

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.16-17

 

7

 

Все про мій клас. Урок граматики.

Розповідати про своїх однокласників, свій клас.

Object pronouns

Present Simple of the verb “to have”

Повсякденне життя школярів

Уважно стежити за презентованою інформацією

 

Наводить

приклади

свого

внеску

в

життя

класу

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.18-19

 

8

 

Все про мій клас. Урок говоріння.

Запитувати та надавати інформацію про події .

O’clock, quarter, to, past, half

Present Simple

 

Здатність використати різні стратегії для контакту з представни-ками різних культур

Ефективно співпрацюва-ти під час парної та групової роботи

Розглядає природу як ціннісну систему

 

Обговорює вибір

продуктів,

корисних для

здоров’я

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.20

 

9

 

Все про мій клас.

Урок письма

Писати електронні листи друзям по переписці.

 

Present

Simple

 

Умови життя

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Демонструє

розуміння

цінності

культурного

розмаїття та

необхідності

жити

разом у мирі

 

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.21-23

 

10

 

Повторення граматики

Аргументувати свою точку зору в дискусії

A budgie,a parrot,a hamster,a piano, asynthesizer,a guitar.

Present Simple

 

Норми поведінки під час дискусії

Ефективно співпрацюва-ти під час парної та групової роботи

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.24-25

 

11

 

Лексико-граматичний тест.

Підсумок теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Улюблений предмет. Урок читання.

Аргументувати свою точку зору.

Craft, geography, history, IT, PE, religion, science, timetable.

 

Умови життя

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах

Формулює

особисті ціннісні

пріоритети

.

 

 

Аргументує

раціональність

вивчення певного предмету

 

 

 

13

 

Улюблений предмет. Словник.

Аргументувати свою точку зору

Cardinal numbers. Ordinal numbers.

p.257-258

Повсякденне життя.

Ефективно співпрацюва-ти під час парної та групової роботи

 

Визначає власні

уподобання та

потреби

.

 

 

 

Розділ 1

Урок 3

Ст.26

 

14

 

Мій улюблений предмет. Аудіювання.

Запитувати та надавати інформацію про події .

Boring, different, easy, important, popular, swot, tricky, I guess, It hurts.

Present Simple

Повсякден-не життя

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

 

Переконує в

необхідності

дотримання

особистої гігієни,

займаючись

спортом

 

 

 

Розділ 1

Урок 3

Ст.27

 

15

 

Мій улюблений предмет. Урок граматики.

Розпитувати та надавати інформацію

Interesting, popular, normal, difficult, boring.

p. 256-257

Шкільні вподобання

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

 

Пропонує

варіанти участі

класу в

житті школи

 

 

Тлумачить

функцію грошей у

суспільстві

 

Розділ 1

Урок 3

Ст.28-29

 

16

 

Мій улюблений предмет. Урок говоріння.

Розповідати про свої улюблені уроки в школі.

Difficult, normal, to quarrel, to tease, top-ten list.

Capital letters

Улюблені шкільні предмети

Ефективно співпрацюва-ти під час парної та групової роботи

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 3

Ст.30

 

17

 

Мій улюблений предмет.

Урок письма.

Аргументувати свою точку зору

 

 

Міжособис-тісні стосунки в класі

Активно застосовувати мову, що вивчається

Пояснює

взаємозв’язок

людини й

навколишнього

середовища

 

 

 

Розділ 1

Урок 3

Ст.31

 

18

 

Тест на уроці англійської мови. Урок читання.

Описувати види діяльності на уроці англійської мови.

Internet, talking, using, watching, listening.

 

Міжособис-тісні стосунки

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Демонструє

розуміння

потреби

працювати разом

.

 

 

 

Розділ 1

Урок 3

Ст.32-33

 

19

 

Тест на уроці англійської мови. Урок аудіювання.

Вести бесіду по прослуханому.

Spell, spelling, letter, key, phone.

Present Simple

 

Здатність використати різні стратегії для контакту з представни-ками різних культур

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

 

 

 

 

Надає

рекомендації

щодо

дотримання

здорового

способу життя

.

 

 

Розділ 1

Урок 4

Ст.34-35

 

20

 

Тест на уроці англійської мови. Урок говоріння.

Розігрувати ситуації на уроці.

Again, finish, late, quiet, task, tidy, hurry.

 

Міжособис-тісні стосунки

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 4

Ст.36-37

 

21

 

Тест на уроці англійської мови. Урок граматики.

Аргументувати свою точку зору

Adjective, airport, alphabet, beach.

Parts of speech

Міжособис-тісні стосунки

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

Демонструє

розуміння

потреби

працювати разом

.

 

 

 

Розділ 1

Урок 4

Ст.38-39

 

22

 

Тест на уроці англійської мови. Урок письма.

Аргументувати свою точку зору

Interesting, funny, nice, good, difficult.

 

Соціальні правила поведінки

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 4

Ст.40-41

 

23

 

Повторення граматики.

Аргументувати свою точку зору

Good, beautiful, friendly, long, bad, intelligent, tall.

 

Умови життя

Знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

 

Обговорює

шляхи

профілактики

захворювань

.

 

 

Розділ 1

Урок 3-4

Ст.42-43

 

24

 

Художнє читання.

Описувати різні події.

Suddenly, wise, funny, comfortable, in the middle, lazy, cry, in front of.

 

Повсякденне життя

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

Дискутує довкола

питань екології

життя та здоров’я

людини

 

 

 

 

Розділ 1

Ст.44-45

 

25

 

Лексико-граматичний тест.

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпочинок і дозвілля

26

 

Все про моїх друзів.

 Урок читання

Запитувати та надавати інформацію

 

 

Nickname, clumsy, curious, helpful, imaginative, lazy, polite, tidy, unusual.

 

Повсякденне життя

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

Демонструє

розуміння

потреби

працювати разом

.

 

 

Складає перелік

Спільних справ

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.50-51

 

27

 

Все про моїх друзів.

Урок аудіювання.

Слухати та розпізнавати лексику теми.

Message, bully, carefully, invite, kind, lonely, smart.

 

Повсякденні відносини з друзями.

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

Обговорює

питання, пов’язані

із збереженням

навколишнього

середовища у

своєму селі

.

 

Свідчить на

користь

необхідності

толерантного

ставлення до

людей

Впорядковує

власний робочий

день з

дотриманням

здорового

способу життя

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.52-53

 

28

 

Все про моїх друзів.

Урок граматики.

Розповідати про свої улюбленні заняття на дозвіллі.

Story, roller-skate, bike, dive, head, rhyme, cook, send, dance, draw, without, breaking.

p. 264

Норми поведінки у вільний час.

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Пропонує

варіанти участі

класу в

житті села

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.54-55

 

29

 

Все про моїх друзів.

Урок говоріння і письма.

Надавати інформацію по темі.

Attention, to cheat, to expect, to join, to tease, to trust, I can’t help you.

 

Повсякденне життя

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Обговорює

шкільні правила

.

 

Розрізняє

безпечні та

небезпечні

ситуації під час

активного

відпочинку

.

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.56-57

 

30

 

Хоббі та інтереси.

Урок читання.

Розповідати про свої захоплення.

To play, to go, camera, cartoon, coin, stamp, to collect, fair, be fond of, be interested in, take pictures.

 

Соціальні правила поведінки

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

Складає перелік

місць для

еко

-

туризму у своєму

регіоні

.

 

Дискутує довкола

питань про свою

роль і місце у

школі

 

 

Розподіляє кошти

на продукти

харчування

.

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.58

 

31

 

Хоббі та інтереси.

Урок граматики.

Аргументувати свою точку зору

Are, do, don’t, am, isn’t.

Present Simple.

p.261

 

Соціальні правила поведінки

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

 

Наводить

приклади

збалансованості

власного раціону

.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.59-60

 

32

 

Хоббі та інтереси.

Словниковий урок.

Запитувати і надавати інформацію

Theatre, museum, art gallery, cinema, gardening, cycling, travelling, chess, drawing, painting, handicrafts, badges, matchboxes, postcards, watch.

 

Норми поведінки під час розмови

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

У спілкуванні

дотримується

толерантності

та принципу

«no hate speech

» (мова проти

ненависті–з

англ)

 

 

 

Обговорює

ефективне та

раціональне

використання

природних

ресурсів

.

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.61

 

33

 

Хобі та інтереси.

Урок аудіювання.

Запитувати і надавати інформацію про  види діяльності.

Aerobics, choir, drama group, yoga,newspaper,school band, free day.

 

Соціальні правила поведінки

 

Ефективно співпрацюва-ти під час парної та групової роботи

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.62-63

 

34

 

Хоббі та інтереси.

Урок говоріння і письма.

Висловлювати власну думку щодо своїх уподобань.

Winner, congratulations, creation, cool, love, energy, prince, charming, hush, know.

 

Норми поведінки

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

 

Ілюструє

необхідність

здорового

способу життя на

прикладі

своєї

родини

.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.64-65

 

35

 

Повторення граматики.

Аргументувати свою точку зору

Lonely, letter, magazine, sad, soap opera, real, old-fashioned,postman, world, tiny, things, shelf, possible.

 

Повсякденне життя

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

 

 

Ідентифікує

власні права і

обов’язки як

споживача

.

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.66-69

 

36

 

Лексико-граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

Вільний час.

Урок читання.

 

Висловлювати свої почуття

Повідомляти про свої уподобання

 

Badge, fancy dress, glue, invitation, pastime, theme, envelope, guest, a piece of, cut, to blow up.

 

 

Повсякденне життя

 

Презентува-ти інформацію

 

Описує види еко-туризму

 

 

Дає поради щодо

правил поведінки вихованого учня

 

 

 

 

Тлумачить

функцію кишенькових грошей учня

 

Розділ 2

Урок 3

Ст.70-71

 

38

 

Вільний час. Урок граматики і аудіювання.

Розповідати про частоту виконання певних дій.

Always, usually, sometimes, rarely, never.

Time markers

Соціальні правила поведінки.

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

 

Розрізняє

безпечні та

небезпечні

ситуації під час

активного

відпочинку

.

 

 

Розділ 2

Урок 3

Ст.72-73

 

39

 

Вільний час. Урок говоріння і письма.

Розповідати про свої захоплення, уподобання

Pastime, different ways, to be fond of, to be interested in, to be keen on.

 

 

Повсякденне життя школярів

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

Описує власний

стиль життя та

визначає

пріоритети

.

 

 

 

Розділ 2

Урок 3

Ст.74-77

 

 

40

 

Контроль  читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

Друзі онлайн.

Урок граматики, говоріння і письма.

Розповідати  про своїх друзів по переписці.

 

Contact, experience, freak, to search, to share, useful, to be keen on

Past Simple

Повсякденне життя школярів

 

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

 

Порівнює

безпосереднє

спілкування з

віртуальним

.

 

 

Ставить

запитання про

можливості купівлі товарів та

замовлення

послуг у

мережі

Інтернет

.

 

Розділ 2

Урок 4

Ст.78-79

 

42

 

Контроль  аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Друзі онлайн. Урок читання і аудіювання.

 

 

 

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

 

Love, like, hate, next to, message, to waste time.

 

The Gerund

 

Правила поведінки

 

Знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

 

 

Обговорює

Можливості замовлення квитків онлайн

.

 

Розділ 2

Урок 4

Ст.80-83

 

44

 

Контроль  письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

Повторення граматики.

Розповідати про своїх друзів по переписці.

Contest, prize, winner, present, blow up, prepare, surprise, vote, every.

 

Норми поведінки

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 3-4

Ст.84-85

 

46

 

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

Урок підсумку та узагальнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Пов’язане зображення 

 

На кінець І семестру учні 5 класу вміють:

 

 

 

І. Підтримувати розмову за тематиками ситуативного спілкування: 

1)Шкільне життя

Учні вміють називати членів родини (What does he/ she look like? He/she has blue eyes and dark hair. What’s she/he like? He/she is friendly and kind) час, щоденні справи, родинні зв’язки та розпорядок дня.

Учні вміють називати навчальні предмети, робочий день, види діяльності на уроці англійської мови (Are you in my class, Ben? Yes, I am/ You are very lucky).

2) Відпочинок і дозвілля 

Учні вміють називати свої захоплення, розказувати про свій вільний час, канікули,  види відпочинку та занять (I like oranges. I love playing tennis. Oh, it’s my favorite color).

ІІ. При висвітленні вище зазначених тем учні мають вміти:

 • описувати людей предмети,  явища, самопочуття, події;
 • характеризувати  якості особистості;
 • порівнювати предмети;
 • розповідати про свої захоплення, уподобання;
 • запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
 • аргументувати свою точку зору;

 

ІІІ. Учні 5 класу мають оформлювати своє мовлення та розуміти чуже за допомогою таких граматичних засобів:

 1. Часова форма Present
 2. Модальні дієслова can
 3. Іменник однина, множина ( винятки); присвійний відмінок.
 4. Прикметник: місця, напрямку, часу.

 

Учні повинні вміти вимовляти вивчені слова та вирази з достатньою для розуміння вимовою, а також освоїти особливості інтонації речень з однорідними членами.

 

ІV. МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 • Аудіювання

розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;
 

 • Монологічне мовлення
 1. зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
 2. будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
 3. передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;
   
 • Діалогічне мовлення
 1. спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 2. відповідають на запитання щодо особистого життя (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);
 3. Висловлення кожного — не менше 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

 • Читання

читають вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
Обсяг — не менше 100 слів.

 • Письмо
 1. пишуть особистого листа  з опорою на зразок;
 2. пишуть короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;
 3. пишуть на слух до 60 слів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНИЙ ПЛАН РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

для 6 класу загальноосвітніх шкіл

Автор Карп’юк О.Д. English. Pupils Book (Year 6): підручник для 6 класу знз. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2014. – 224 с. : іл.

 

І семестр

уроку

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Лінгвістична компетенція

Екологічна

безпека та

сталий розвиток

 

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

Розділ підручника

Сторінки

 

 

 

Прим.

Мовний інвентар

Граматичний інвентар

 

На кінець уроку учень вміє:

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Family and  Friends

1.

 

Знову до школи

Аудіювання

a blackboard, a whiteboard, a CD player, a TV set, a computer, a printer, a sponge, a pinboard, a globe, school bags, a dictionary, a microscope, a register books, lamps, chalk, desks, chairs, a calendar, a map, a bookcase, a waste-paper basket

Зворот «there is/ there are»

Наводить

приклади власного внеску у

розвиток

школи

 

Розповідає про

розподіл

обов’язків у

своєму класі

 

Запитує

про/пояснює

правила безпеки

дорогою до школи

 

Демонструє

розуміння

цінності праці

 

Вступ

Ст.. 4-6

 

2.

 

Режим дня школяра

Формування  навичок читання

 

 

Пояснює

необхідність

прибирання за

собою під час

відпочинку,

наводить

приклади з

власного досвіду

.

 

 

Обговорює

позитивні та

негативні

наслідки від

певних винаходів

.

 

Розповідає про

доцільне

використання

кишенькових

грошей

.

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.12-14

 

3.

 

Summer rest

Усне мовлення

Places to Visit On Holiday

 

 

Пояснює вибір

особистих

символів

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.15

 

4.

 

Наші  друзі

Тренування у читанні

Activity, relative, cuddly, similar

 

Обговорює план дій щодо проведення шкільних екологічних заходів.

 

 

Критично оцінює

вплив

деструктивних

молодіжних рухів

на життя

однолітків

.

 

Демонструє

розуміння

цінності праці та

працьовитості

для досягнення

добробуту

.

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.16-17

 

5.

 

Зовнішність наших друзів

Діалогічне мовлення

 

Питальні речення

 

 

Надає

рекомендації

щодо

дотримання

здорового

способу життя

.

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.18

 

6.

 

Як виглядає твій друг?

Читання

 

Present Simple, Present Continuos

 

 

 

Співвідносить

власні потреби з

можливостями

сімейного

бюджету

.

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.19-20

 

7.

 

My Best Friend

Говоріння

 

Present Simple, Present Continuos

 

Обговорює

особливості

взаємодії

особистості та

групи

 

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.21-22

 

8.

 

Характер мого друга

Писемне мовлення

 

Present Simple, Present Continuos

Пояснює

взаємозв’язок

людини й

навколишнього

середовища та

залежність її від

природних

ресурсів

.

 

 

Розрізняє

безпечні та

небезпечні

ситуації під час

активного

відпочинку

.

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.23

 

9.

 

Друзі.

Узагальнення з теми

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

An Ordinary Family

10.

 

Моя сім’я

Активізація мовного інвентарю

Ex. 1, p. 24;

beard, earring, ponytail, plump, selfish, serious, shy

 

Проектує власні

повсякденні дії на

захист довкілля

та збереження

ресурсів

.

 

Порівнює сімейні

традиції

.

 

Аргументує

необхідність

дотримання

особистої

гігієни

 

Тлумачить

функцію грошей у

суспільстві

.

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.24-25

 

11.

 

Звичайнісінька сім’я

Практикум писемного мовлення

Braid, moustache,  brave, hard-working, naughty, rude, skinny, skim, weak

Присвійний відмінок

 

Пояснює вибір

особистих

символів

.

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.26-27

 

12.

 

Бабусині казки

Аудіювання

 

Присвійний відмінок

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.28-29

 

13.

 

Зовнішність членів родини

 

Прислівник

 

 

Аргументує

необхідність

дотримання

особистої

гігієни

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.30-31

 

14.

 

Розповідь про сімю

Моноло-

гічне мовлення

 

Ступені порівняння прикметників і прислівників

Обговорює

питання, пов’язані

із збереженням

навколишнього

середовища у

своєму регіоні та

державі

.

 

Наводить

приклади

свого внеску

в життя

громади

.

 

 

Проявляє

обізнаність і своє

ставлення до

фінансових

можливостей

своєї родини

Розділ 1

Урок 2

Ст.32

 

15.

 

 

Дитячі спогади

Читання

 

Минулий неозначений час

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.33-34

 

16.

 

Як виглядають члени твоєї родини?

Розвиток  усного мовлення

 

 

Пропонує заходи

щодо покращення

екологічної

ситуації в своєму селі та місті

 

Демонструє

розуміння впливу звичок на стан

здоров’я

.

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.35-36

 

17.

 

Друзі пізнаються в біді

Аудіювання

 

 

 

Планує

траєкторію

власного життя.

 

 

Аргументує

раціональність

покупки

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.37

 

18.

 

Про мене. Самостійна робота

Повторення актуальної лексики

 

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.38-40

 

19.

 

«Попелюшка» Домашнє читання

 

 

 

 

Демонструє

розуміння впливу

звичок на стан

здоров’я

 

 

Ст..41-43

 

20.

 

 

«Попелюшка» Домашнє читання

 

 

 

 

 

 

Ст..41-43

 

21

 

 

Лексико-граматичний тест. Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільне життя

22.

 

Школа

Активізація мовного інвентарю теми

Maths, German, Music, Geography, English, Religion,  French, IT, Art, Craft, History, Science

 

Обговорює план дій щодо збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку

 

Визначає власні

уподобання та

потреби

.

 

Аргументує

необхідність

дотримання

особистої

гігієни

.

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.48-49

 

23.

 

Наша школа

Розвиток читання

 

Модальні дієслова

 

Демонструє

розуміння

потреби

працювати разом

.

 

 

Демонструє

розуміння

цінності праці та

працьовитості

для досягнення

добробуту

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.50-51

 

24.

 

Our School Is Cool

Діалогічне мовлення

 

Модальні дієслова

 

Обговорює участь

у шкільних

екологічних

заходах

.

 

 

Демонструє

знання та

наводить

приклади

дотримання

правил безпеки

руху та

користування

громадським

транспортом

.

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.54-55

 

25.

 

Шкільні предмети

Письмо

 

 

 

Свідчить на

користь

необхідності

толерантного

ставлення до

людей з

особливими

навчальними

потребами

.

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.56-59

 

26.

 

Розклад уроків

Усне мовлення

Connect, correct,  international , improve, language, prefer,  pronunciation,  skill, opinion

 

 

Пропонує

варіанти участі

школи/класу в

житті громади

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.60-61

 

27.

 

My Dream School

Читання

 

Модальні дієслова

 

Обговорює

шкільні правила

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.62-63

 

28.

 

Шкільні правила

Говоріння

 

 

 

 

Дає поради щодо

техніки безпеки

під час

спортивних

занять і змагань

.

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.64

 

29.

 

Урок англійської мови

Монологічне мовлення

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.65

 

30.

 

 

Хочу бути вчителем

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт

31.

 

Cпорт

Введення мовного інвентарю теми

sailing, hockey, skating, long jump, horse riding, gymnastics, tennis, skiing, football, swimming, fencing, skateboarding, karate, high jump, running, volleyball, climbing

 

Обговорює участь

у шкільних

екологічних

заходах

.

 

Визначає власні

спортивні

уподобання та

потреби

.

 

Переконує в

необхідності

дотр

имання

особистої гігієни,

займаючись

спортом

.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.66-67

 

32.

 

Види спорту

Говоріння

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.68

 

33.

 

 

Олімпійські ігри

Читання

 

 

 

Висловлює

повагу до

спортсменів з

обмеженими

можливостями

.

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.69-71

 

34.

 

Спортивні ігри

Діалогічне мовлення

 

Питальні речення. Сполучники

 

 

Впорядковує

власний робочий

день з

дотриманням

здорового

способу життя

.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.72-73

 

35.

 

Спорт в Україні

Письмо

 

 

 

Популяризує

фізичну культуру

і спорт

.

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.74

 

36.

 

 

Екстримальні види спорту

Читання

 

Питальні речення. Сполучники

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.75-76

 

37.

 

Мій улюблений вид спорту

Аудіювання

 

 

 

Обговорює

переваги

екологічних видів

транспорту

.

 

 

Обговорює

шляхи

профілактики

захворювань

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.77-79

 

38

 

Контроль говоріння

 

39.

 

Спорт у моєму житті. Самостійна робота

 

 

Проектує власні

повсякденні дії на

захист довкілля

та збереження

ресурсів

.

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.80-82

 

40.

 

 

Спорт у Великобритнії.

Писемне мовлення

 

 

 

 

 

Обговорює

можливості

замовлення

квитків онлайн

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.83

 

41

 

Контроль письма

 

 

42

 

Улюблений футбольний гравець.

Розвиток навичок говоріння

 

 

Дискутує довкола

питань

здоров’я

людини

 

 

Наводить

приклади впливу

відомих

спортсменів на

популяризацію

фізичної культури

і спорту

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.84-85

 

43

 

Контроль читання.

 

 

44.

 

Домашнє читання.

 

 

 

 

Надає

рекомендації

щодо

дотримання

здорового

способу життя

.

 

 

Ст.. 86-87

 

45

 

Узагальнення знань з теми,

Спорт,

Практикум

письма

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пов’язане зображення 

 

На кінець І семестру 6 класу учні вміють:

 

 

І. Підтримувати розмову за тематиками ситуативного спілкування: 

1)Я, моя сім’я та друзі. Учні вміють описувати  зовнішність, риси характеру(Your long blond hair is very pretty. / What’s your favorite color? – Red./ - Is he clever? Is he nice?- Yes, he is. Can he ride a bicycle? – Excuse me, what time is it? It’s eight o’clock.  )

2)Спорт. Учні вміють називати види спорту, Олімпійські ігри.

3) Шкільне життя.  Учні вміють називати навчальні предмети, робочий день, види діяльності на уроці англійської мови (Do you have to wear a school uniform? –What’s your favorite lesson? – Well I don’t like history and Jim doesn’t like mathematics).

ІІ. При висвітленні вище зазначених тем учні мають вміти:

 • описувати людей предмети,  явища, самопочуття, події;
 • характеризувати  якості особистості;
 • порівнювати предмети;
 • розповідати про свої захоплення, уподобання;
 • запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
 • аргументувати свою точку зору;

 

ІІІ. Учні 6 класу мають оформлювати своє мовлення та розуміти чуже за допомогою таких граматичних засобів:

 1. Дієслово :   стверджувальна , питальна та заперечна форми дієслова у Past Perfect, Past Continuous
 2. Модальні дієслова can , could, may, must, have to, should.
 3. Прислівник: частотні,ступеня( enough, too), часу ( already, just, yet, etc).

 

Учні повинні вміти вимовляти вивчені слова та вирази з достатньою для розуміння вимовою, а також освоїти особливості інтонації речень з однорідними членами.

 

ІV. МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

Аудіювання       

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого  (звукозапису);

— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;

 

Говоріння

Монологічне мовлення

— логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;

— описують події, явища, об'єкти, людей, тварин;

— висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо;

Обсяг висловлювання — не менше 6 речень.

Діалогічне мовлення  

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається; 

— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

Висловлення кожного — не менше 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання    

— читають (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі; 

— розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.

Обсяг — не менше 100 слів.

Письмо   

— підтримують писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;

— пишуть на слух до 12 речень;

— описують предмет, особу, події, явища, об'єкти (в межах 60 слів).

 

ПОУРОЧНИЙ ПЛАН РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

для 7 класу загальноосвітніх шкіл

Автор Карп’юк О.Д. English. Students book (Year 7):підручник для 7 класу знз. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2015. – 224 с. : іл.

 

І семестр

 

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Граматичний інвентар

Екологічна

безпека та

сталий розвиток

 

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Розділ підручника

Сторінки

Прим.

 

AT SCHOOL

1

 

Знову до школи

Активізація мовного інвентарю теми

Повторення мовного інвентарю класного вжитку

 

визначає причино-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на екологічний стан довкілля

 

застосовувує набуті знання та навички для збереження власного здоров'я та здоров'я інших

застосовувати знання іноземної мови для генерування ідеї та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності,

Розділ 1

Ст.4-6

 

 

 

IN AND OUT OF SCHOOL

 

2

 

У школі

Тренування учнів в усному мовленні

canteen, gym, locker, library,

headmaster, science lab, stuff

Prepositions of Place

 

працюючи в команді, приймає виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.8-9

 

3

 

Позакласна діяльність

Розвиток навичок читання

сourt, pitch, activity,aid, facility,Biology, Chemistry,choir, orchestra,Physics,Technology

There is / There are

критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі

 

дотримується правил безпеки життєдіяльності під час навчального процесу

 

прогнозувати вплив англійської мови на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.10-12

 

4

 

Дистанційне навчання

Вдосконалення навичок вимови та усного мовлення

boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, be close to, show around

 

ефективно співпрацює з іншими над реалізацією різноманітних проектів, залучаючи родину та ширшу спільноту

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.13-14

 

5

 

Обов’язки в школі

Розвиток вміння вживання модальних дієслів

 

Modal Verbs:

have to, must, mustn’t, need, needn’t

усвідомлює важливість ощадного природокористування

 

виявляти ціннісне ставлення до власного здоров'я та здоров’я інших людей,

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.15-16

 

6

 

Обов’язки вдома

Формування навичок читання

 

 

 

 

розвиває ініціативність, працьовитість, відповідальність як запоруку результативності власної діяльності

Розділ 1

Урок 1

Ст.17-18

 

7

 

Правила для учнів

Формування граматичних навичок

 

 

 

Визначає особистісні якості однокласників, що свідчать про їх громадянську позицію, моральні якості

 

оцінює можливості застосування набутих знаньз іноземної мови в майбутній професійній діяльності

Розділ 1

Урок 1

Ст.20

 

8

 

Опис класної кімнати

Монологічне мовлення по темі

 

 

 

 

Виявляє ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.21

 

9

 

Підсумковий урок з теми. Усне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Після школи

Формування навичок аудіювання

take part in, go for, practice, surf the net

 

 

Аналізує  і критично оцінює події в державі

 

оцінює власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаної з іноземною мовою

Розділ 1

Урок 2

Ст.22-23

 

11

 

Позашкільна діяльність

Тренування учнів в усному мовлені

event, member, dream, practice, try out, handy, be keen on, get together, hang around, join in

 

готовий брати участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових відходів

 

Обговорює шляхи профілактики захворювань.

 

Оцінює можливість використання набутих знань для ефективного вирішення повсякденних проблем

Розділ 1

Урок 2

Ст.24-25

 

12

 

Спілкування в режимі online

Діалогічне мовлення по темі

 

information,net-working, safety, to download,

to join, to post, online, dangerous, safe, social, get upset, keep repeating

 

 

 

 

 

 

 

too / enough

Презентує та обґрунтовує проекти щодо збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку.

 

 

 

Прагне досягти певного соціального статусу в суспільстві

Розділ 1

Урок 2

Ст.26-28

 

13

 

Спілкування в режимі online

Вдосконалення навичок вживання мовного інвентарю теми

 

 

Вчиться протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в інформаційному просторі

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.29-30

 

14

 

Позакласна діяльність

Граматичні вправи

dull, tiring, awful, boring, brilliant, fantastic

 

ефективно співпрацює з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язує проблеми довкілля, залучаючи членів родини, місцеву громаду та ширшу спільноту до природоохоронних заходів

діяти як активний та відповідальний член громадянського суспільства

 

Намагається внести вклад у економічне процвітання держави

Розділ 1

Урок 2

Ст.31-32

 

15

 

Позакласна діяльність

Аудіювання по темі

announcement, assembly hall, performance, tournament,

to announce,

to attend,exciting, to perform

 

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

Презентує  власні ідеї та ініціативи

Розділ 1

Урок 2

Ст.33-34

 

16

 

У школі

Формування навичок читання

Повторення і систематизація

 

 

Надає рекомендації щодо дотримання здорового способу життя.

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.35-36

 

17

 

Правила безпечного використання інтернету

Монологічне мовлення по темі

Повторення і систематизація

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

 

 

Вчиться протистояти маніпуляціям, що використовуються в рекламному та інформаційному просторі.

Розділ 1

Урок 2

Ст.37-39

 

18

 

Урок домашнього читання

Розвиток навичок читання

 

 

Ст..42-43

 

19

 

Після школи

Усне мовлення по темі

Повторення граматичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

AT HOME

 

 

20

 

Виконання хатньої роботи

Вдосконалення навичок читання та усного мовлення

mess, pick up, tidy up, cozy, get upset, broom, mop, share

.

 

Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів

Описує власний стиль життя та визначає пріоритети.

 

Надає рекомендації щодо дотримання здорового способу життя.

 

орієнтується в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв

Розділ 2

Урок 1

Ст.48-50

 

21

 

Виконання хатньої роботи

Тренування учнів у писемному мовленні

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.51-54

 

22

 

Домашні обов’язки

Формування навичок читання

to boil, to cut,

to dry, to fry,

to pour, to prefer, to serve, pan, do chores, do house-holding, frying pan, kettle, teapot, tablecloth, dishwasher

 

 

 

 

аналізує власну економічну ситуацію, родинний бюджет

Розділ 2

Урок 1

Ст.55-56

 

23

 

Домашні обов’язки

Аудіювання по темі

 

Some /any; much / many

Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.57-58

 

24

 

Відношення до домашніх обов’язків

Розвиток читацьких навичок та вмінь

 

anybody, somebody, everybody, nobody etc.

 

 

 

робить споживчий вибір

Розділ 2

Урок 1

Ст.59

 

25

 

Виконуємо хатню роботу самі

Усне мовлення та розвиток навичок діалогічного мовлення

washing machine, vacuum cleaner, hairdryer, micro-wave oven, elect-ric saw, toaster, to switch on/ off, turn on / off

 

 

 

Обговорює шляхи профілактики захворювань.

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.60

 

26

 

Щоденні домашні обов’язки

Формування навичок письма

 

 

Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.61-63

 

27

 

Урок підсумку та узагальнення. Граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL ABOUT FOOD

28

 

Все про їжу

Активізація мовного інвентарю теми

Acid, to repair, to smell, to increase, carbohydrate, immunity, zinc,  organic, protein, successful, as much as possible

 

Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.64-66

 

29

 

Все про їжу

Вдосконалення навичок аудіювання та читання

 

 

Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії.

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.67-68

 

30

 

Приготування їжі

Монологічне мовлення по темі

peel, slice, mash, mix, boil, chop, pepper, vinegar, napkin, bowl, fork, knife, spoon

 

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я.

 

Розподіляє кошти на продукти харчування.

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.69-71

 

31

 

Накриваємо на стіл

Формування навичок писемного мовлення

dish, method, set, to spread, festive, lay the table

 

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.72-73

 

32

 

Контроль аудіювання

33

 

Споживання їжі

Розвиток навичок та вмінь читання та аудіювання

 

a lot of / lots of, a little, a few

 

 

 

Складає перелік покупок.

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.74-75

 

34

 

Споживання їжі

Граматичний тренінг

 

Revision of tenses

 

 

Обговорює особливості харчування у підлітковому віці та харчові звички.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.76-77

 

35

 

Контроль письма

36

 

Рецепти з кулінарної книги

Монологічне мовлення по темі

experience, arrange, follow, recipe, dish

 

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст. 78-79

 

37

 

Рецепти з кулінарної книги

Вдосконалювати навички читання та усного мовлення

 

 

 

 

 

 

Ставить запитання про можливості купівлі товарів та замовлення послуг у мережі Інтернет.

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.80-81

 

38

 

Контроль читання

 

39

 

Виконання хатньої роботи

Формування навичок вимови

Повторення і систематизація

 

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.82-84

 

40

41

 

Складаємо меню

Вдосконалювати навички монологічного висловлювання з опорою на лексико-граматичну структкру

Презентація проекту

 

 

 

Тлумачить функцію грошей у суспільстві.

 

 

 

42

43

 

Домашнє читання

«Чоловік, який не мив посуду»

Розвиток мовної здогадки

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.85-87

 

 

44

 

Все про їжу

Усне мовлення

 

 

45

 

Повторення граматичного матеріалу

 

46

 

Контроль усного мовлення

47

 

Урок підсумку та узагальнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пов’язане зображення 

 

На кінець І семестру 7 класу учні вміють:

 

 

 

Підтримувати розмову за тематиками ситуативного спілкування: 

1) Харчування . Учні вміють описувати приготування їжі, сервіровку столу, називати кухонні прилади, посуд, види обробки продуктів харчування ( How is your lunch?- Delicious!)

2) Шкільне життя.  Учні вміють називати види позакласних заходів в школі, види діяльності на уроці англійської мови (Spell it, please. She is as…..as. Can you…? Could you….?).

 

При висвітленні вище зазначених тем учні мають вміти:

описувати людей предмети,  явища, самопочуття, події;

характеризувати  якості особистості, вчинки людей;

порівнювати предмети, дії, вчинки;

розповідати про свої захоплення, уподобання;

запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;

аргументувати свою точку зору, свій вибір;

розпитувати з метою пояснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

висловлювати свої враження, почуття та емоції;

надавати несхвальну (схвальну) оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам та діям;

просити та давати пораду, пояснення, допомогу

Учні 7 класу мають оформлювати своє мовлення та розуміти чуже за допомогою таких граматичних засобів:

 1. Дієслово :   стверджувальна , питальна та заперечна форми дієслова у Present Perfect, Continuous.Пасивний стан дієслова ( Present Simple, Past Simple)
 2. Модальні дієслова  to allowed to, to let, make smb. do.

 

Учні повинні вміти вимовляти вивчені слова та вирази з достатньою для розуміння вимовою, а також освоїти особливості інтонації реплік погодження, інтонації складного речення, інтонацію реплік поради  та висловлення почуттів.

 • Аудіювання       

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст короткого повідомлення;   

 • Говоріння   

Монологічне мовлення 

— логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;

— передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису; Обсяг висловлювання — не менше 8 речень. 

Діалогічне мовлення 

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку. Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням у межах програмної тематики. Висловлення кожного — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.                           

 • Читання    

— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі). Обсяг — не менше 150 слів.             

 

 • Письмо   

— письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми;

— описують предмет, особу, події, явища, об'єкти (80 слів).

ПОУРОЧНИЙ ПЛАН РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НМК “ENGLISH 8

для 8 класу загальноосвітніх шкіл

Автор Карп’юк О.Д. English (Year 8):підручник для 8 класу знз. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2016. – 288 с. : іл. – (Англ. Та укр.. мовами).

 

І семестр

уроку

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Лінгвістична компетенція

Соціокуль-турна компетенція

Загально- навчальна компетенція

Екологічна

безпека та

сталий розвиток

 

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

Розділ підручника

Сторінки

 

 

 

Прим.

Мовний інвентар

Граматичний інвентар

 

На кінець уроку учень вміє:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Вступ

 

 

1

 

Активізація мовного матеріалу

Поворення лексики з теми «Подорожі»

Present Tenses

Вибір та вживання привітань. Правила ввічливості

Активно застосовувати мову, що вивчається

Наводить приклади внеску школи у сталий розвиток

 

 

 

 

 

Вступ

Ст.4-7

 

2

 

Повторення граматичного матеріалу

.

Present Tenses

 

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи

Пояснює роль природи у власному житті

 

 

Розповідає про

доцільне

використання

природних ресурсів

Вступ

Ст.8-11

 

 

 

 

 

 

UNIT 1

IT’S YOUR LIFE

 

3

 

Сім’я та друзі

Формування навичок усного мовлення.

reliable, understanding, sociable, ambitious, honest, lazy, strict,

Present Simple

 

Повсякденне життя школярів

Уважно стежити за

 презентованою інформацією

Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

Наводить приклади взаємодопомоги друзям

Демонструє

розуміння впливу

звичок на стан

здоров’я.

 

Демонструє

розуміння

цінності праці та

працьовитості

для досягнення

добробуту

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.18-21

 

4

 

Сім’я та друзі

Тренування учнів в аудіюванні

friendly, complaining, fair, amusing, kind, helpful, overprotective, jealous, pessimistic

 

Adjectives

Норми поведінки

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

Обговорює

особливості

взаємодії

особистості та

групи

 

 

Співвідно

сить

власні потреби з

можливостями

сімейного

бюджету

Розділ 1

Урок 1

Ст. 22-24

 

5

 

Сім’я та друзі

Урок говоріння

a bunch, a weirdo, to pretend, to tease,

 

 

Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

Пояснює вибір

особистих

життєвих орієнтирів

 

 

 

Розділ 1

Урок 1

Ст.25

 

6

 

Сім’я та друзі

Урок аудіювання і читання.

workaholic, to catch up, to come across; to get on well; to have smth in common

 

as+adjective / adverb+as

Повсякденне життя школярів під час літніх канікул

Активно застосовувати мову, що вивчається

Пояснює необхідність прибирання у класі

 

Ілюструє

необхідність

здорового

способу життя на

прикладі

однокласників

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.26-27

 

7

 

Сім’я та друзі

Урок граматики.

Object pronouns

Adjective / Adverb

Повсякденне життя школярів

Уважно стежити за презентованою інформацією

 

Наводить

приклади

свого

внеску

в

життя

класу

 

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.28-29

 

8

 

Урок підсумку та узагальнення з теми.

Самостійна робота.

 

 

9

 

Здоровий спосіб життя

Розвиток навичок читання

an eyelid, a nightmare, a stage, to relax, previous, rapid

Articles

Умови життя

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів.

 

Демонструє

розуміння

цінності

культурного

розмаїття та

необхідності

жити

разом у мирі

 

 

Аргументує

необхідність

дотримання

особистої

гігієни

.

 

 

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.30-32

 

10

 

Здоровий спосіб життя

Розвиток навичок писемного мовлення

a flavor, to depend on, to overeat, fizzy; to be at risk; to take one’s time

 

Норми поведінки під час дискусії

Ефективно співпрацюва-ти під час парної та групової роботи

 

Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії.

 

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.33-35

 

11

 

Здоровий спосіб життя

Активізація мовного інвентарю

Розвиток писемних навичок

 

Future Tenses

 

 

Презентує та обґрунтовує проекти щодо збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку.

 

Описує власний стиль життя та визначає пріоритети.

 

Надає рекомендації щодо дотримання здорового способу життя.

 

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.36-39

 

12

 

 

13

 

Здоровий спосіб життя

Урок читання.

indoor, outdoor

 

Умови життя

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах

 

 

Аргументує

раціональність

збалансованого харчування

 

Розділ 1

Урок 2

Ст.43-44

 

14

 

Здоровий спосіб життя

Діалогічне мовлення по темі

an atmosphere, a treasure hunt, hiking, scenery

 

Повсякденне життя.

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи

 

Визначає власні

уподобання та

потреби

.

 

 

 

Розділ 1

Урок 3

Ст.45

 

15

 

Здоровий спосіб життя

Усне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

Future Tenses

Повсякденне життя

Активно застосовувати мову, що вивчається

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

 

Переконує в

необхідності

дотримання

особистої гігієни,

займаючись

спортом

 

 

Тлумачить

функцію грошей у

суспільстві

 

Захист проектів

 

16

 

 

17

 

 

Look Back

Формування граматичних навичок

 

Future Tenses

Шкільні вподобання

Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

Пропонує

варіанти участі

класу в

житті школи

 

 

 

Розділ 1

Урок 1-2

Ст.46-53

 

18

 

19

 

Урок домашнього читання

«The Devoted Friend»

 

 

 

 

Ст..54-57

 

20

 

Повторення і систематизація

 

Контроль граматичного матеріалу

 

 

 

 

 

YOUR SCHOOL TIME

 

21

 

Як виглядає твоя школа?

Активізація мовного інвентарю теми

a university, todecide, to improve, to memorize; to cheer smb up

 

Міжособис-тісні стосунки в класі

Активно застосовувати мову, що вивчається

Пояснює

взаємозв’язок

людини й

навколишнього

середовища

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.62-63

 

22

 

Як виглядає твоя школа?

Урок читання.

 

Modal Verbs: should

Міжособис-тісні стосунки

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

Демонструє

розуміння

потреби

працювати разом

.

 

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.64

 

23

 

Як виглядає твоя школа?

 Урок аудіювання.

 

Modal Verbs: may / might

Здатність використати різні стратегії для контакту з представни-ками різних культур

Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

Формулює

особисті ціннісні

пріоритети

.

 

Надає

рекомендації

щодо

дотримання

здорового

способу життя

.

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.65-67

 

24

 

Як виглядає твоя школа?

Урок читання

an education, a technology, national, primary, secondary, typical; to take an exam

 

Міжособис-тісні стосунки

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.

 

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій.

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.68-71

 

25

 

Як виглядає твоя школа?

Урок граматики.

 

 

Міжособис-тісні стосунки

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

Демонструє

розуміння

потреби

працювати разом

 

 

Розділ 2

Урок 1

Ст.73-77

 

26

 

27

 

Are You a Good Team?

Введення мовного інвентарю теми

responsible, boring, hard, aggressive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

 

Соціальні правила поведінки

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей і потреб суспільства.

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.79-81

 

28

 

Are You a Good Team?

Урок читання

Suddenly, wise, funny, comfortable, in the middle, lazy, cry, in front of.

 

Умови життя

Знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

 

Обговорює

шляхи

профілактики

захворювань

.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.82-84

 

29

 

Are You a Good Team?

Формування граматичних навичок

 

Past Continuous Tense

Повсякденне життя

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Дискутує довкола

питань екології

життя та здоров’я

людини

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.85-87

 

30

 

 

Are You a Good Team?

Діалогічне мовлення

 

 

Повсякденне життя

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

Демонструє

розуміння

потреби

працювати разом

 

Складає перелік

спільних справ

Розділ 2

Урок 2

Ст.88-92

 

31

 

 

 

 

Are You a Good Team?

Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Повсякденні відносини з друзями.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Обговорює

питання, пов’язані

із збереженням

навколишнього

середовища у

своєму селі

 

Впорядковує

власний робочий

день з

дотриманням

здорового

способу життя

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.94-97

 

32

 

Look Back

Розвиток навичок говоріння

 

 

 

Норми поведінки у вільний час.

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Пропонує

варіанти участі

класу в

житті села

 

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.98-105

 

33

 

34

 

Урок домашнього читання

«Good Morning, miss Dove»

Attention, to cheat, to expect, to join, to tease, to trust, I can’t help you.

 

Повсякденне життя

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Обговорює

шкільні правила

.

 

.

 

 

Розділ 2

Урок 2

Ст.106-109

 

35

 

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

YOUR PREFERENCES

 

 

36

 

Роль книги в нашому житті

Активізація мовного інвентарю теми

an author, a genre, an emotion, a pattern, a poet, poetry, a novel

 

Соціальні правила поведінки

Усвідомлюва-ти мету поставленого завдання

Складає перелік

місць для

еко

-

туризму у своєму

регіоні

Дискутує довкола

питань про

роль і місце літератури в нашому житті

 

Розподіляє кошти

на придбання літератури для школяра

Розділ 3

Урок 1

Ст.114-116

 

37

 

Роль книги в нашому житті

Урок граматики.

 a novelist, drama, a dramatist, amusing, emotional

 

Соціальні правила поведінки

Уважно стежити за презентова-ною інформацією

 

Свідчить на

користь

необхідності

толерантного

ставлення до

людей

.

 

 

Розділ 3

Урок 1

Ст.117-121

 

38

 

39

 

Роль книги в нашому житті

Тренування учнів у писемному мовленні

 

Active and Passive Voices.

 

Норми поведінки під час розмови