Урок з астрономії 11 клас "Сонце, його характеристики" та алгоритм створення веб дошки в платформі Padlet "

Про матеріал
Використання освітньої платформи Padlet під час дистанційного навчання з навчального предмету "Астрономія" в 11 класі
Перегляд файлу

 

ВИКОРИСТАННЯ ONLINE ПЛАТФОРМ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «АСТРОНОМІЯ» В 11 КЛАСІ

 

Андрєєва Анастасія Михайлівна

вчитель фізика та астрономії

ЗОШ І-ІІІ ступенів №285

м. Київ

Фізика та астрономія є фундаментальними науками, що вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ і дають загальне уявлення природничо-наукової картини світу. Крім цього вони визначають важливе соціокультурне значення і є рушійною силою науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Сучасна астрономія розкриває сутність пізнання матерії та Всесвіту. Оскільки в старшій школі засвоєння фізичного і астрономічного компонентів освітньої галузі «Природознавство» мають споріднений предмет навчання, методи дослідження, пропонується об’єднати два компоненти в єдиний навчальний предмет «Фізика і астрономія» [1].

Згідно навчальної програми з фізики 10-11 клас на рівні стандарту нижче подано перелік тем з розділу 4 «Зорі і галактики», які вчитель може використати на online платформі Padlet [2 , с. 29-30]:

Астрономічний складник 11 клас

(4 години на тиждень всього 140 годин, з них на астрономічний складник відводиться 35 годин)

Розділ 4. Зорі і галактики

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: зоря, сонячна активність, подвійна зоря, фізичні змінні зорі, нейтронні зорі, чорні діри, галактика, зоряні скупчення, туманності, квазари.

Пояснює: фізичні умови на Сонці; будову Сонця; походження плям, протуберанців, спалахів; циклічність сонячної активності; вплив сонячної активності на життя і здоров’я людей та біосферу Землі; різницю між типами зір; причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі; природу чорної діри; місце Сонячної системи в Галактиці; природу галактик і квазарів; природу активності ядер галактик; методи, за допомогою яких визначають відстані до зір.

Діяльнісний компонент

Розрізняє: зорі, зоряні скупчення й асоціації, туманності, міжзоряне середовище.

Описує: спектральну класифікацію зір; еволюцію зір; методи вимірювання відстаней до галактик; класифікацію галактик.

Дотримується правил спостереження Сонця.

Ціннісний компонент

Оцінює масштаби астрономічних явищ та об’єктів, місце Сонячної системи в Галактиці.

Зорі та їх класифікація. Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Види зір. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Чорні діри.

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

Світ галактик. Квазари.

 

Рекомендовані демонстрації

1.Фотографії Сонця в різних діапазонах хвиль.

2.Фотографії активних утворень на диску Сонця.

3.Графіки чисел Вольфа.

4.Порівняння розмірів різних типів зір.

5.Схеми еволюції зір.

6.Зображення (фотографії) зоряних скупчень і туманностей.

7.Схема будови Галактики.

8.Зображення (фотографії) різних типів галактик.

 

На конкретному прикладі, нижче, продемонструємо приклад застосування освітньої платформи Padlet.

Але спочатку давайте познайомимося з нею ближче. Що являє собою Padlet? Як дану платформу можна застосовувати?

Як виглядає: мережевий сервіс Padlet (логотип Рис. 1) та титульна сторінка (Рис. 2)

 

unnamed.png

Рис. 1. Мережевий сервіс Padlet

 

длорр.png

Рис. 2. Титульна сторінка Padlet

 

є інтерактивною онлайн дошкою (стіною) – це інструмент для навчання, завдяки якому можливе поєднання тексту, зображення, відео, аудіо в інтерактивний формат (techcrunch.com).

Чим корисний: призначений для створення електронної «стіни». Ви можете створити стіну, як мультимедійний опорний конспект або ж дати завдання учням – створити мультимедійний додаток до уроку.

Позитивне: має декілька режимів робочого фону, Ви можете надати доступ як окремим так і всім користувачам Інтернету. Миттєве збереження віртуальних данних та плюс – багатофункціональність і легкість Padlet.

Негативне: зворотній зв’язок можливий лише у вигляді коментарів або емоційної реакції (смайли).

Поетапний алгоритм роботи з онлайн платформою:

 1.            Реєстрація в системі.

Для реєстрації в системі: у вікні будь-якого браузера введіть у рядок адреси http://padlet.com/. На екрані відобразиться головна сторінка веб-сайта Padlet.

 1.            Оберіть мову інтерфейсу.
 2.            Натисніть кнопку: Логін або реєстрація.

У вікні реєстрації заповніть поля (у поле E-mail уведіть адресу поштової скриньки, у поле Пароль – символьний код), натисніть кнопку Ввійти. Зауважимо, що для реєстрації також можна скористатися акаунтом Google або Facebook.

 1.            У результаті відкриється порожня дошка – простір, який можна відразу наповнювати контентом.
 2.            Для оформлення й наповнення даними власної «дошки» виконайте наступні дії:

Натисніть кнопку Modify (Модифікувати) http://osnova.com.ua/items/item-november-2016/img/settings.png, відкриється вкладка з інструментами сервісу Padlet.

 1.            У полі Назва введіть заголовок дошки, наприклад, ми вводили «Астрономія 11 клас» (Рис. 3) [3].

 

рмама.png

Рис. 3. Заголовок дошки – Астрономія 11 клас

 

В полі Опис – опис дошки; додайте піктограму – зображення для створення асоціації з дошкою, нами було використано «телескоп»; натисніть кнопку Шпалери й оберіть необхідний фон для оформлення дошки [4].

 

Опорний план-конспект уроку з астрономії 11 клас [5]

 

Тема: Сонце, його фізичні характеристики.

Мета: навчально (дидактична): сформувати поняття про фізичні характеристики Сонця, його спектр і хімічний склад, вісьове обертання Сонця, сонячна активність;

розвивальна: розвивати логічне мислення, абстрактне та контурне уявлення про будову Сонця, пам’ять та увагу;

виховна: виховувати культуру запису в зошиті, самосвідомість та світогляд, реалістична «Я-концепція».

Матеріали та обладнання: підручник, мультимедійна презентація, відео-матеріал, плакат будови атмосфери Сонця.

Методичні вказівки щодо організації та підготовки навчального матеріалу: учні вдома самостійно опрацьовують теоретичну частину матеріалу за підручником 11 клас Астрономія (за редакцією М.П. Пришляка 2019 р.), переглядають опорний конспект уроку [5] та мультимедійну презентацію [6], а також відео-матеріал та на завершення вивчення даної теми виконують тести.

Вчителю потрібно ретельно добирати навчальний матеріал для наповнення сайту, враховуючи як індивідуальні, вікові особливості так і матеріально-технічне забезпечення.

Список використаних джерел

 

 1.      #вчителям [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nus.org.ua/tags/76/
 2.      . Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О.І. Навчальна програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
 3.      Online дошка Padlet «Астрономія 11 клас» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://padlet.com/16fmf_a_andreeva/8uvy1qgky89e
 4.      Методика використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet в освітньому процесі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osnova.com.ua/items/item-november-2016/index_2.html
 5.      План-конспект лекцій Розділ ІV. Фізика Сонця. Тема 1. Загальна характеристика Сонця, Кириленко О. І., [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1riORcInMTMUmD57BXDdOMi6qtRRDRre5/view
 6.      MS Power Point мультимедійна презентація Кириленко О. І [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1wDszgmQXTNM2-Ry0WQZkPVXLBR0FsBtN/view?usp=sharing

 

docx
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
379
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку