4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарно-тематичне планування з біології 7 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з біології, 7 клас. Розроблено відповідно нової програми.
Перегляд файлу

(70 год – 2 год на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Біологія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затвердженої  Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

№ п/п

 

Тема уроку

Практичні роботи

Лабор.дослідження

Міні-проекти

Дата

Корекція дати

Примітка

Вступ

1

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

 

 

 

2

Особливості живлення  тварин.

 

 

 

 

 

3

Клітини і тканини тварин

 

 

 

 

 

4

Органи і системи органів тварин.

 

 

 

 

Тема 1. Різноманітність тварин

5

Способи класифікації тварин.

 

 

 

 

6

Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин.

 

 

 

 

7

Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних.

Міні-проект

Як утворюються коралові острови?

 

 

 

 

8

Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Лабораторні дослідження :

зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

 

9

Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування

 

 

 

 

10

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

11

Загальна характеристика типу Членистоногі

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

12

Загальна характеристика класу Ракоподібні. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини

 

 

 

 

13

Загальна характеристика класу Павукоподібні

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

14

Загальна характеристика класу Комахи

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

15

 

Практична робота:

1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

 

 

16

Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини

 

 

 

 

17

Загальна характеристика типу Молюски

Лабораторні дослідження :

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

18

Класи Черевоногі та Двостулкові молюски

 

Міні-роект

Як утворюються перлини?

 

 

 

 

19

Клас Головоногі молюски

 

 

 

 

20

Паразитичні безхребетні тварини.

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

21

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання.

 

 

 

 

22

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні Підтип Черепні. Загальна характеристика класу Хрящові риби

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

23

Загальна характеристика класу Кісткові риби

 

 

 

 

24

Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.

 

 

 

 

25

Загальна характеристика класу Амфібії

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

26

Рептилії. Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

27

Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів

 

 

 

 

28

Загальна характеристика класу Птахи. Внутрішня будова й особливості життєдіяльності птахів.

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

29

Розмноження й розвиток птахів. Виводкові та нагніздні птахи

 

 

 

 

30

Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини.

Практична робота:

2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя різних у птахів. 

 

 

 

 

31

Узагальнення вивченого

Контрольна робота №1

 

 

 

 

32

Загальна характеристика класу Ссавці

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

33

 

Практична робота3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.                                                                                                                      

 

 

 

34

Різноманітність ссавців

 

 

 

 

35

Представлення міні-проектів

Тварини - будівельники.

Зуби ссавців.

Тварини рекордсмени.

 

 

 

 

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин

36

Живлення і  травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

 

 

 

 

37

Різноманітність травних систем.

 

 

 

 

38

Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання.

 

 

 

 

39

Органи дихання , їх різноманітність.

 

 

 

 

40

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Практичні роботи:

4.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

 

 

41

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

 

 

 

 

42

Узагальнення вивченого

 

 

 

 

43

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

Практична робота 5.Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

 

 

44

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.   

 

Лабораторні дослідження:

особливостей покривів тіла тварин;

 

 

 

 

45

Органи чуття їх значення.

 

Міні-проекти

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху.

 

 

 

46

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

 

 

 

 

 

47

 

Практична робота 6.Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

 

 

 

48

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

 

 

49

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

 

Лабораторні дослідження:

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

 

 

 

50

Узагальнення вивченого

 

 

 

 

Тема 3. Поведінка тварин

51

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка.

Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

 

 

 

 

52

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

 

 

 

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка

 

 

 

 


 

та турбота про потомство), територіальна.

 

 

 

 

54

 Соціальна поведінка тварин.

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

 

 

 

 

55

 

Практичні роботи:

8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

 

 

56

Представлення міні-проектів

Міні-проект (за вибором):

Угруповання тварин.

Чому мігрують тварини.

 

 

 

 

57

Комунікація тварин.

Міні-проект (за вибором):

Як спілкуються тварини.

 

 

 

 

58

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

 

 

 

 

59

 

Міні-проект (за вибором):

Як вчаться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці.

 

 

 

60

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

 

 

 

 

61

Узагальнення вивченого

 

 

 

 

Тема 4. Організми і середовище існування

62

 Поняття про екосистему та чинники середовища. 

 

 

 

 

63

Ланцюги живлення і потік енергії в екосистемі.

 

 

 

 

64

Співіснування організмів в угрупованнях. 

 

 

 

 

65

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

 

 

 

 

66

Природоохоронні території.

Червона книга України.

 

Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.

 

 

 

Узагальнення

67

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

 

 

 

 

68

Контрольна робота№2

 

 

 

 

 


Комунальний заклад «Верблюзький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр позашкільної освіти»»

«ПОГОДЖУЮ»

Заступник директора з НВР

 

О. В. Долгерт

 

серпня 2019 року

 

січня 2020 року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ДИРЕКТОР НВК

 

С. В. Шепель

 

серпня 2019 року

 

січня 2020 року

 

 

 

 

 

з біології в 7 класі

2019-2020 н. р.

 

Складено згідно навчальної програми «Біологія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затвердженої  Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

 

 

Розглянуто МО вчителів природничо-математичного циклу

Протокол № 1 від 30.08.2019 року

Голова МО  Чигрин Н. М.

 

  Вчитель Насібова Вікторія Олександрівна

 

Верблюжка

2019

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
23 вересня 2019
Переглядів
538
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку