"Календарно тематичне планування з біології для 11-х класів"

Про матеріал
Календарно тематичне планування з біології для 11-х класів. Поурочне планівання за навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ10-11 класи .Рівень стандарту. Наказ № 1407 від 23.10.2017 р.
Перегляд файлу

Календарно тематичне планування для 11 класів

(70 годин, 2 год. на тиждень)

За навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти біологія і екологія10-11 класи .Рівень стандарту. Наказ № 1407 від 23.10.2017 р.

Дата

11-А

Дата

11-Б

Зміст

Примітки

 

 

 

 

Тема 5. Адаптації (орієнтовно 20 год.)

 

 

1

 

 

1

Адаптація як загальна властивість біологічних систем

 

2

 

 

2

Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій.

 

3

 

 

3

Формування адаптацій на молекулярному

 

4

 

 

4

Формування адаптацій на клітинному рівнях організації.

Біодиктант

5

 

 

5

Стратегії адаптацій організмів.

 

6

 

 

6

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.

 

7

 

 

7

Поняття про адаптивну радіацію.

 

8

 

 

8

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

Тести

9

 

 

9

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

 

10

 

 

10

Симбіоз та його форми.

Письмова робота

Т.О. № 1

11

 

 

11

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

 

12

 

 

12

Способи терморегуляції організмів.

 

13

 

 

13

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

Біодиктант

14

 

 

14

Практична робота №1

 Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування.

П.р. № 1

15

 

 

15

Організм як середовище мешкання.

 

16

 

 

16

Поширення паразитизму серед різних груп організмів. Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів .

 

 

17

 

 

17

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації.

 

18

 

 

18

Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

 

19

 

 

19

Адаптації людини до різних умов проживання

 

20

 

 

20

Узагальнення і систематизація знань. Письмова тематична робота.

Письмова робота

Т.О.  № 2

 

 

 

 

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя (13 год.)

 

21

 

 

1

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя.

 

 

 

22

 

 

2

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

 

23

 

 

3

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю.

Презентації

24

 

 

4

Негативний вплив на здоров’я людини  куріння.

Презетації

25

 

 

5

Негативний вплив на здоров’я людини  наркотиків.

Презентації

26

 

 

6

Вплив стресових факторів на організм людини.

Проекти

27

 

 

7

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

Біодиктант

28

 

 

8

Імунна система людини, особливості її функціонування.

 

29

 

 

9

Імунокорекція. Імунотерапія.

 

30

 

 

10

Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних  захворювань людини

Проекти

31

 

 

11

Профілактика   захворювань людини, що передаються статевим шляхом.

Проекти

32

 

 

12

Практична робота №2

 Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

П.р. № 2

33

 

 

13

Узагальнення і систематизація знань.

Письмова тематична робота.

Письмова робота

Т.О.  № 3

 

 

 

 

Тема 7. Екологія (13 год.)

 

 

34

 

 

1

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони.

 

35

 

 

2

Екологічні чинники та їхня класифікація.

 

36

 

 

3

Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види.

Біодиктант

37

 

 

4

Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій

 

38

 

 

5

Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.

 

39

 

 

6

Властивості та характеристики екосистем.

 

40

 

 

7

Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

 

41

 

 

8

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.

Біодиктант

42

 

 

9

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

 

43

 

 

10

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі.

 

44

 

 

11

Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

 

45

 

 

12

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

Тести

46

 

 

13

Узагальнення і систематизація знань.

Письмова тематична робота.

Письмова робота

Т.О.  № 4

 

 

 

 

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування ( 11 год.)

 

47

 

 

1

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

 

48

 

 

2

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

 

49

 

 

3

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Проекти

50

 

 

4

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм.

Проекти

51

 

 

5

Охорона водойм.

Проекти

52

 

 

6

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

Порезентації

53

 

 

7

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

 

54

 

 

8

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

Презенації

 

 

 

9

Практична робота №3

Оцінка екологічного стану свого регіону.

П.р. № 3

 

55

 

 

10

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

 

56

 

 

11

Узагальнення і систематизація знань

Т.О. № 5

 

 

 

 

 

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології (12 год.)

 

57

 

 

1

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

 

58

 

 

2

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.

 

59

 

 

3

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

 

60

 

 

4

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

Біодиктант

Проекти

61

 

 

5

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

Презентації

62

 

 

6

 Генна інженерія людини: досягнення та ризики.

Презентації

63

 

 

7

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

Проекти

64

 

 

8

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист.

Тести

65

 

 

9

Захист проектів

 

66

 

 

10

Біологічна безпека та основні напрями її реалізації.

 

67

 

 

11

Захист проектів

 

68

 

 

12

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.

Т.О. № 6

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань  

                           ( 2 год)

 

69

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

70

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
1 вересня
Переглядів
751
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку