календарно-тематичне планування з біології для 6 -11 класів

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології.

Розраховане на паралелі.

Від 6 до 11 класу.

Складене за програмами:

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ. БІОЛОГІЯ 6– 9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016)

Перегляд файлу

«Погоджено»                                                                                    «Затверджено»

_______________                                                        «__»___________2018 року

Заступник директора з НВР                                                         Директор школи

Л. В. Масло                                                                                         М. А. Підгора

 

 

 

 

 

 

Заклад загальної середньої освіти № 50 м. Києва

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З БІОЛОГІЇ

 

на 2018 – 2019 н.р.

 

 

Учителя Іщук Н. А.

 

Складено за програмою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні МО

Голова МО _______________ Печура О. А.

(протокол № _______ від ______________)

 

6 клас (70 год. – 2 год. на тиждень, з них 6 год. - резервні)

п/п

Тема уроку

Дата

6-А

6-Б

Вступ (орієнтовано 4 години)

1

Біологія – наука про життя.

 

 

2

Основні властивості живого. Науки що вивчають життя.

 

 

3

Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про віруси.

 

 

4

Методи біологічних досліджень.

 

 

Тема 1. Клітина (орієнтовано 10 годин)

5

Клітина – одиниця живого.

 

 

6

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи).

 

 

7

Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

 

 

8

Історія вивчення клітини.

 

 

9

Загальний план будови клітини.

Лабораторне дослідження. Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

 

 

10

Будова рослинної і тваринної клітини.

 

 

11

Практична робота 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

 

 

12

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем).

 

 

13

Основні положення клітинної теорії.

 

 

14

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

15

Контрольна робота.

 

 

 

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності (орієнтовано 8 год)

16

Бактерії – найменші одноклітинні організми.

 

 

17

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей).

 

 

18

Одноклітинні організми (на прикладі евглени, амеби, інфузорії).

Лабораторне дослідження. Спостереження інфузорій.

 

 

19

Приклади представників одноклітинних. Паразитичні одноклітинні організми.

Міні-проект. 1. Чому скисає молоко?

2. Корисний йогурт. 3. Живі фільтри.

 

 

20

Середовище існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини.

 

 

21

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

 

 

22

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

23

Контрольна робота.

 

 

Тема 3. Рослини (орієнтовано 20 год.)

24

Рослина – живий організм.

 

 

25

Фотосинез як характерна особливість рослин.

 

 

26

Живлення та дихання рослин.

 

 

27

Рухи рослин.

 

 

28

Будова рослин.

 

 

29

Тканини рослин.

 

 

30

Органи рослин.

 

 

31

Корінь: будова та основні функції.

Лабораторне дослідження. Будова кореня.

 

 

32

Пагін: будова та основні функції.

Лабораторне дослідження. Будова пагона.

 

 

33

Ріноманітність і видозміни вегетативних органів.

Лабораторне дослідження. Будова бруньки і цибулини.

 

 

34

Розмноження рослин: статеве та нестатеве.

 

 

35

Вегетативне розноження рослин.

 

 

36

Квітка.

Лабораторне дослідження. Будова квітки.

 

 

37

Суцвіття.

 

 

38

Запилення. Запліднення.

 

 

39

Насінина.

Лабораторне дослідження. Будова насінини.

 

 

40

Плід.

Лабораторне дослідження. Будова плоду.

 

 

41

Способи поширення.

 

 

42

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. 1. Листопад. 2. Квіти і комахи. 3. Рослини-мандрівники.

 4. Рослини-хижаки .

 

 

43

Контрольна робота.

 

 

Тема 4. Різноманітність рослин (орієнтовано 12 год.)

44

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою).

 

 

45

Способи класифікації рослин (за розмноженням тощо).

 

 

46

Водорості (зелені, бурі, червоні).

Лабораторне дослідження. Будова зелених нитчастих водоростей.

 

 

47

Мохи.

Лабораторне дослідження. Будова моху.

 

 

48

Папороті, хвощі, плауни.

Лабораторне дослідження. Будова папоротей.

 

 

49

Голонасінні.

Лабораторне дослідженя. Будова пагонів і шишок хвойних рослин.

 

 

50

Покритонасінні (Квіткові).

 

 

51

Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

 

 

52

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин.

 

 

53

Рослинні угруповування.

 

 

54

Практична робота 4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

 

 

55

Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини.

Міні-проект. 1. Як утворились торф і камяне вугілля? 2. Викопні рослини.

 

 

56

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

57

Контрольна робота.

 

 

Тема 5. Гриби (орієнтовано 9 год.)

58

Особливості живлення та життєдіяльності грибів.

 

 

59

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодов тіло.

Лабораторне дослідження. Будова шапинкових грибів.

 

 

60

Розмноження та поширення грибів.

 

 

61

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби.

 

 

62

Лишайники.

 

 

63

Сапротрофні – цвільові гриби, дріжджі, паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини).

 

 

64

Значення грибів у природі та житті людини.

 

 

65

Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

 

 

66

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. Гриби у біосфері та житті людини.

 

 

67

Контрольна робота.

 

 

Узагальнення (орієнтовано 2 год.)

68

Будова організмів.

 

 

69

Життєдіяльність організмів.

 

 

70

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас (70 год. – 2 год. на тиждень, з них 6 год. – резервні)

п/п

Тема уроку

Дата

7-А

7-Б

Вступ (орієнтовано 4 год.)

1

Повторення. Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

 

2

Особливості живлення тварин.

 

 

3

Будова тварин: клітини, тканини.

 

 

4

Будова тварин: органи та системи органів.

 

 

Тема 1. Різноманітність тварин (орієнтовано 26 год.)

5

Особливості будови тварин.

 

 

6

Особливості способу життя тварин та їх різноманітність.

 

 

7

Роль тварин у природі та значення в житті людини.

 

 

 

8

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування).

 

 

9

Способи класифікації тварин (за способом життя тощо).

 

 

10

Кишковопорожнинні.

 

 

11

Кільчасті черви.

 

 

12

Лабораторне дочлідження. Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового червяка або трубочника).

 

 

13

Членистоногі: Ракоподібні.

 

 

14

Членистоногі: Павукоподібні.

 

 

15

Членистоногі: Комахи.

 

 

16

Практична робота 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя комах.

 

 

17

Членистоногі: Молюски.

 

 

18

Лабораторне дослідження. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

 

19

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

20

Контрольна робота.

 

 

21

Риби.

 

 

22

Амфібії.

 

 

23

Рептилії.

Практична робота 2. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у звязку з пристосуваннями до різних умов існування.

 

 

24

Птахи.

 

 

25

Практична робота 3. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

 

26

Ссавці.

 

 

27

Міні-проект. 1. Тварини-рекордсмени.

2. Як утворюються коралові острови?

3. Як утворюються перлини? 4. Тварини-будівельники. 5. Зуби ссавців.

 

 

28

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

29

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Поцеси життєдіяльності тварин (орієнтовано 16год.)

30

Живлення і травлення тварин.

 

 

31

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

 

 

32

Різноманітність травних систем.

 

 

33

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

 

 

34

Транспорт речовин у тварин.

 

 

35

Незамкнена кровоноска система.

 

 

36

Замкнена кровоносна система.

 

 

37

Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

 

 

38

Кров, її основні функції.

 

 

39

Виділення, його значення для організму.

 

 

40

Органи виділення тварин.

 

 

41

Опора і рух. Вииди скелета. Значення опорно-рухової системи.

 

 

42

Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

43

Два типи симетрії як відображення способу життя.

 

 

44

Способи пересування тварин.

 

 

45

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Лабораторне дослідження. Особливості покривів тіла тварин.

 

 

46

Органи чуття, їх значення.

Лабораторне дослідження. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

 

47

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

 

 

48

Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на мулядах/моделях).

 

 

49

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.

 

 

50

Статеві клітини та запліднення.

 

 

51

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

 

 

52

Періоди та тривалість життя тварин.

Узагальнення та систематизація знань.

Міні-проект. 1. Майстерність маскування. 2. Як бачать тварини?

 

 

53

Контрольна робота

 

 

Тема 3. Поведінка тварин (орієнтовано 10 год.)

54

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка.

 

 

55

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

56

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство).

Лабораторне дослідження. Спостереження за поведінкою тварин.

 

 

57

Типи угрупувань тварин за К. Лоренцем.

Практична робота 7. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин.

 

 

58

Ієрархія у групі. Комунікація тварин.

 

 

59

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

 

 

60

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

61

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. 1. Угруповання тварин.

2. Чому мігрують тварини? 3. Як спілкуються тварини? 4. Як вчаться пташенята? 5. Як тварини користуються знаряддям праці?

6. Турбота про потомство. 7. Як тварини визначають тривалість руху?

 

 

62

Контрольна робота.

 

 

 

Тема 4. Організм і середовище існування

(орієнтовано 6 год.)

63

Поняття про екосистему та чинники середовища.

 

 

64

Ланцюги живлення. Круггообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діляності на екосистеми. Екологічна етика.

 

 

65

Природоохоронні території. Червона книга України.

Міні-проект. 1. Як тварини пристосовані в різних умовах. 2. Заповідні території України.

 

 

66

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

67

Контрольна робота.

 

 

Узагальнення (орієнтовано 2 год.)

68

Подібність у будові рослин, бактерійй, грибів, тварин – свідчення єдності природи.

 

 

69

Подібність у проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності природи.

 

 

70

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клас (70 год. – 2 год. на тиждень, з них 4 год. – резервні)

№ п/п

Тема уроку

Дата

8 - А

8 - Б

Вступ (орієнтовано 2 год.)

1

Повторення. Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

 

 

2

Значення знань про людину для збереження її здоровя

 

 

Тема 1. Організм людини як біологічна система (орієнтовано 7 год.)

3

Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організмулюдини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи.

 

 

4

Поняття про механізми регуляції.

Лабораторне дослідження. Ознайомлення з препаратами тканин людини.

 

 

5

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

 

6

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

 

 

7

Імунна регуляція.

 

 

8

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

9

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Опора та рух (орієнтовано 6 год.)

10

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.

 

 

11

Кістки, хрящі.

Лабораторне дослідження. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.

 

 

12

Огляд будови скелета. Зєднання кісток.

 

 

13

Функції та будова скелетних мязів.

 

 

14

Робота мязів. Втома мязів. Основні групи скелетних м’язів.

Лабораторне дослідження. Розвиток втоми при статичному та динамічному навантаженні. Вплив ритму й навантаження на розвиток втоми.

 

 

15

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Надання першоїдопомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи.

 

 

16

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. 1.  Гіподинамія – форог сучаної людини. 2. Рухова активність – основа фізичного здоров’я.

 

 

17

Контрольна робота.

 

 

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини (орієнтова 3 год.)

18

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого.

 

 

19

Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів.

Міні-проект. Збалансоване харчування.

 

 

20

Значення компонентів харчових продуктів.

 

 

21

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

22

Контрольна робота.

 

 

Тема 4. Травлення  (орієнтовано 6 год.)

23

Значення травлення

 

 

24

Система органів травлення.

Лабораторне дослідження. Зовнішня будова зубів.

 

 

25

Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування.

 

 

26

Регуляція травлення.

 

 

27

Харчові розлади та їх запобігання.

 

 

28

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

29

Контрольна робота.

 

 

Тема 5. Дихання (орієнтовано 4 год.)

30

Значення дихання.

 

 

31

Система органів дихання.

 

 

32

Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи.

 

 

33

Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань дихальної системи.

 

 

34

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

35

Контрольна робота.

 

 

Тема 6. Транспорт речовин (орієнтовано 7 год.)

36

Внутрішнє середовище організму.

 

 

37

Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа.

Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини.

 

 

38

Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.

 

 

39

Алергія. СНІД.

 

 

40

Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця.

Лабораторне дослідження. Висмірювання частоти серцевиї скорочень.

 

 

41

Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.

 

 

42

Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

43

Контрольна робота.

 

 

Тема 7. Виділення. Терморегуляція (орієнтовано 4 год.)

44

Виділення – важливий етап обміну речовин.

 

 

45

Будова та функції сечовидільної системи. Захворювання нирок та їх профілактика.

 

 

46

Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх профілактика.

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

 

 

Тема 8. Звязок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (орівєнтовано 5 год.)

46

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

 

 

47

Спинний мозок. Головний мозок.

Лабораторне дослідження. Вивчення будови спинного та головного мозку людини.

 

 

48

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

 

 

49

Профілактика захворювань нервової системи. Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 9. Звязок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (орієнтовано 7 год.)

50

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

 

 

51

Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору.

Лабораторне дослідження. Визначення акомодації ока. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

 

 

52

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Лабораторне дослідження. Вимірювання порога слухової чутливості.

 

 

53

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху.

 

 

54

Сенсорні системи дотику, температури, болю.

 

 

55

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

56

Контрольна робота.

 

 

Тема 10. Вища нервова діяльність (орієнтовано 7 год.)

57

Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.

 

 

58

Умовні та безумовні рефлекси.

Лабораторне дослідження. Визначення реакції зіниць на світло.

 

 

59

Інстинкти.

 

 

60

Мова. Навчання та память. Мислення та свідомість.

Лабораторне дослідження. Дослідження різних видів пам’яті.

 

 

61

Сон. Біоритми.

 

 

62

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

63

Контрольна робота.

 

 

Тема 11. Ендокринна система (орієнтовано 3 год.)

64

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

 

65

Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем. Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика.

 

 

Тема 12. Розмноження та розвиток людини 

66

Будова та функції репродуктивної системи. Статаеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.

 

 

67

Вагітність. Ембріональний період розвитку. Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоровя. Узагальнення і систематизація знань.

 

 

68

Контрольна робота.

 

 

Узагальнення (орієнтовано 1 год.)

69

Цілісність організму. Взаємодія регуляторних систем організму.

 

 

70

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас (70 год. – 2 год. на тиждень, з них 2 год. – резервні)

№ п/п

Тема уроку

Дата

9 - А

9 - Б

Вступ (орінтовано 2 год.)

1

Повторення. Біологія як наука. Предмет біології.  Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

 

 

2

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини (орієнтовано 8 год.)

3

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

 

4

Органічні молекули. Вуглеводи та ліпіди.

 

 

5

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

 

 

6

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

7

Практична робота 1. Розвязання елементарних вправ зі структури білків на нуклеїнових кислот.

 

 

8

Ферменти, їхня роль у клітині.

Лабораторне дослідження. Властивості ферментів.

 

 

9

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ.

 

 

10

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

11

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Структура клітини (орієнтовано 6 год.)

12

Методи дослідження клітини. Типи мікроскопії.

 

 

13

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

 

 

14

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

15

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Лабораторна робота 1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

 

16

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

17

Контрольна робота.

 

 

Тема 3. Принципи функціонування клітин (орієнтовано 6 год.)

18

Оюбмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

19

Клітинне дихання. Біохімчні механізми дихання.

 

 

20

Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.

 

 

21

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

 

22

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

23

Контрольна робота.

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (орієнтовано 11 год.)

24

Гени та геноми.

 

 

25

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

 

26

Транскрипція.

 

 

27

Основні типи РНК.

 

 

28

Генетичний код. Біосинтез білка.

 

 

29

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

30

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз.

Лабораторне дослідження. Фази мітозу.

 

 

31

Рекомбінація ДНК.

 

 

32

Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку.

 

 

33

Узагальнення і систематизація знань.

Практична робота 2. Розвязування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.

 

 

34

Контрольна робота.

 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (орієнтовано 10 год.)

35

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя.

 

 

36

Ознака як результат взаємодії генів.

 

 

37

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

 

38

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

39

Практична робота 3. Складання схем схрещування.

 

 

40

Форми мінливості.

Лабораторне дослідження. Мінливості в рослин і тварин.

 

 

41

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

42

Спадкові захворювання людини.

 

 

43

Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики.

 

 

44

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак / родовід родини видатних людей.

 

 

45

Контрольна робота.

 

 

Тема 6. Еволюція органічного світу (орієнтовано 7 год.)

46

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

 

47

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

48

Механізми видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

 

 

49

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

50

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

51

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

52

Контрольна робота.

 

 

Тема 7. Біорізноманіття (орієнтовано 4 год.)

53

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

54

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів.

 

 

55

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

56

Контрольна робота.

 

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

(орієнтовано 7 год. )

57

Екосистема. Різноманітність екосистем.

 

 

58

Харчові звязки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

59

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

60

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

61

Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

 

62

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості.

 

 

63

Контрольна робота.

 

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

(орієнтовано 6 год.)

64

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

 

 

65

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Огляд традиційних біотехнологій.

 

 

66

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

 

67

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми.

 

 

68

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

69

Контрольна робота.

 

 

Узагальнення

70

Основні загальні властивості живих систем.

 

 

 

 

 

 

10 клас

(52 год. – 1,5 год. на тиждень, із них 4 год. – резервні)

№ п/п

Тема уроку

Дата

10-А

10-Б

Вступ (орієнтовано 2 год.)

1

Повторення. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками.

 

 

2

Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої природи.

 

 

Розділ 1. Молекулярний рівень організації живої природи.

Тема 1. Неорганічні речовини (орієнтовано 3 год.)

3

Елементарний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

 

 

4

Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

5

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Органічні речовини (орієнтовано 8 год.)

6

Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення.

 

 

7

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів органічних молекул: ліпідів, моносахаридів.

 

 

8

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів органічних молекул: амінокислот нуклеотидів.

Лабораторна робота 1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей.

 

 

9

Будова, властивості, роль в життєдіяльності макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків.

 

 

10

Будова, властивості, роль в життєдіяльності макромолекул (біополімерів): нуклеїнових кислот.

 

 

11

Принцип дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

Лабораторна робота 2. Вивчення властивостей ферментів.

 

 

12

Практична робота 1. Розвязування елементарних вправ з реплікації та транскрипції.

 

 

13

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

14

Контрольна робота.

 

 

Розділ 2. Клітинний рівень організації живої природи.

Тема 1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро. (орієнтовано 5 год.)

15

Загальний план будови клітини. Методи цитологічних досліджень.

 

 

16

Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани.

Лабораторна робота 3. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.

 

 

17

Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи. Будова і функції ядра клітин еукаріотів.

 

 

18

Особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів.

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

19

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Цитоплазма клітин (орієнтовано 7 год.)

20

Складники цитоплазми: цитозоль, цитоскелет, мембранні, немембранні органели, включення.

 

 

21

Будова і функції цитоскелету. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.

 

 

22

Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білків.

 

 

23

Будова і функції одномебранних органел клітин (гранулярна і гладенька ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі).

 

 

24

Будова і функції двомембранних органел клітини.

 

 

25

Гліколіз. Клітинне дихання. Фотосинтез. Значення фотосинтезу.

 

 

26

Узагальнення і систематизація знань.

Практична робота 2. Розвязування елементарних вправ з трансляції.

 

 

27

Контрольна робота.

 

 

Тема 3. Клітина як цілісна система (орієнтовано 6 год.)

28

Функціонування клітин прокаріотів як цілісної системи.

 

 

29

Поділ клітин прокаріотів. Клітинний цикл еукаріотів.

 

 

30

Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу.

Лабораторна робота 4. Будова хромосом.

 

 

31

Мітоз. Мейоз.

Лабораторна робота 5. Мітотичний поділ клітин.

 

 

32

Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.

 

 

33

Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна.

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

34

Контрольна робота.

 

 

Розділ 3. Організмовий рівень організації живої природи

Тема 1. Неклітинні форми життя ( орієнтовано 4 год.)

35

Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й житті людини.

 

 

36

Профілактика ВІЛ-інфекції / СНІДу та інших вірусних захворювань людини. Пріони.

 

 

37

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

38

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Одноклітинні організми (орієнтовано 4 год.)

39

Характеристика прокаріотів. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Роль бактерій у природі та в житті людини.

 

 

40

Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклтинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми.

 

 

41

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

42

Контрольна робота.

 

 

Тема 3. Багатоклітинні організми (орієнтовано 8 год.)

43

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

 

 

44

Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин.

 

 

45

Утворення тканин у тварин. Будова і функції тканин тварин.

Лабораторна робота 6. Будова тканин тваринного організму.

 

 

46

Гістотехнології.

 

 

47

Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації.

Лабораторна робота 7. Будова тканин рослинного організму.

 

 

48

Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

 

 

49

Колонії багатоклітинних організмів.

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

50

Контрольна робота.

 

 

Узагальнення (орієнтовано 1 год.)

51

Принципи організації, функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи.

 

 

52

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас

(52 год. – 1,5 год. на тиждень, із них 4 год. – резервні)

№ п/п

Тема уроку

Дата

11-А

Тема 4. Розмноження організмів (орієнтовано 3 год.)

1

Повторення. Нестатеве розмноження організмів.

 

2

Статеве розмноження огранізмів.

 

3

Будова і утворення статевих клітин.

 

4

Узагальнення і систематизація знань.

Лабораторна робота 8. Будова статевих клітин.

 

5

Контрольна робота.

 

Тема 5. Закономірності спадковості (орієнтовано 7 год.)

6

Основні поняття генетики.

 

7

Методи генетичних досліджень.

 

8

Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

 

9

Хромосомна теорія спадковості.

 

10

Зчеплене успадкування.

 

11

Практична робота 3. Розвязування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

 

12

Узагальнення і систематизація знань.

 

13

Контрольна робота.

 

Тема 6. Закономірності мінливості (орієнтовано 4 год.)

14

Комбінативна мінливість

 

15

Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени.

 

16

Модифікаційна мінливість

 

17

Узагальнення і систематизація знань.

Лабораторна робота 9. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 

18

Контрольна робота.

 

Тема 7. Генотип як цілісна система (орієнтовано 6 год.)

19

Поняття про ген.

 

20

Роль генотипу і середовище у формуванні фенотипу.

 

21

Химерні та трансгенні організми.

 

22

Генетичні основи селекції організмів.

 

23

Основні напрямки сучасної біотехнології.

Узагальнення і систематизація знань.

 

24

Контрольна робота.

 

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів (орієнтовано 6 год.)

25

Запліднення.

 

26

Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.

 

27

Лабораторна робота 10. Ембріогенез хордових.

 

28

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.

 

29

Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.

 

30

Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонування.

Узагальнення і систематизація знань.

 

31

Контрольна робота.

 

Розділ 4. Надорганізмові рівні організації живої природи

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера

(орієнтовано 10 год.)

32

Екологічні чинники.

 

33

Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів.

 

34

Біологічні адаптивні ритми організмів. Популяція. Характеристика популяцій.

 

35

Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.

 

36

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.

 

37

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.

 

38

Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах.

 

39

Продуктивність екосистем.

 

40

Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Збереження біорізноманіття.

Узагальнення і систематизація знань.

 

41

Контрольна робота.

 

Розділ 5. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення (орієнтовано 7 год.)

42

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.

 

43

Природний добір. Вид, видоутворення.

 

44

Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу.

 

45

Макроеволюційний процес.

 

46

Сучасні уявлення про фактори еволюції.

 

47

Узагальнення і систематизація знань.

 

48

Контрольна робота.

 

 

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу (орієнтовано 4 год.)

49

Гіпотези виникнення життя на Землі.

 

50

Еволюція одноклітинних організмів. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

 

51

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

Узагальнення і систематизація знань.

 

Узагальнення курсу (орієнтовано 1 год.)

52

Основні властивості живих систем. Можливості й переспективи застосування досягнень біології.

Підсумковий урок.

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку