Календарне планування біологія 11 клас

Про матеріал

Календарне планування біологія 11клас111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Перегляд файлу

                                                                           11-й клас біологія

                                            52 години (1,5 год на тиждень, із них 4 год – резервних)

№ п/п

Тема уроку

Кількість годин

Дата

Примітки

Тема 4. Розмноження організмів.

1

Нестатеве розмноження організмів.

1

 

 

2

Статеве розмноження організмів.

1

.

 

3

Будова і утворення статевих клітин.

Лабораторні роботи

№ 1. Будова статевих клітин.

1

.

 

Тема 5. Закономірності спадковості

4

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

1

.

 

5

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

1

.

 

6

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

1

 

 

7

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

1

 

 

8

Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.

1

 

 

9

Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.

1

 

 

10

Практичні роботи № 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

1

 

 

Тема 6. Закономірності мінливості

11

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість.

1

 

 

12

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість.

1

 

 

13

Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.

Лабораторні роботи № 2.* Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

1

 

 

14

Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.

Лабораторні роботи

№ 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

1

 

 

15

Практичні роботи № 2. Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій.

1

 

 

16

Контрольна робота за темами 4,5,6: «Розмноження організмів.; Закономірності спадковості.; Закономірності мінливості»

1

 

 

Тема 8. Генотип як цілісна система

17

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.

1

 

 

18

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.

1

 

 

19

Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.

1

 

 

20

Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.

1

 

 

21

Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

1

 

 

22

Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

1

 

 

Тема 9. Індивідуальний розвиток організмів

23

Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.

1

 

 

24

Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.

1

 

 

25

Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.

1

 

 

26

Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.

Лабораторна робота № 4.* Ембріогенез хордових

1

 

 

27

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.

1

 

 

28

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.

1

 

 

29

Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонування.

1

 

 

30

Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонування.

1

 

 

Розділ ІV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера.

31

Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.

1

 

 

32

Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.

1

 

 

33

Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів.

1

 

 

34

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах.

Демонстрації:

Колекції, гербарні матеріали, живі об’єкти, які ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослини і тварин; моделі екосистем; фільми про охорону

1

 

 

35

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах.

Демонстрації:

Колекції, гербарні матеріали, живі об’єкти, які ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослини і тварин; моделі екосистем; фільми про охорону

1

 

 

36

Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.

Демонстрації:

Колекції, гербарні матеріали, живі об’єкти, які ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослини і тварин; моделі екосистем; фільми про охорону

1

 

 

37

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері.

1

 

 

38

Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

1

 

 

39

Практичні роботи № 3.Розв’язування задач з екології.

1

 

 

40

Контрольна робота за темами: «Генотип як цілісна система.; Індивідуальний розвиток організмів.; Популяція. Екосистема. Біосфера.»

1

 

 

Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

41

Становлення еволюційних поглядів. Синтетична гіпотеза еволюції.

1

 

 

42

Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція.

1

 

 

43

Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція.

1

 

 

44

Практичні роботи № 4. Порівняння природного і штучного добору.

1

 

 

45

Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції

1

 

 

46

Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції

1

 

 

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

47

Гіпотези виникнення життя на Землі.

Демонстрації:

Скам’янілості, відбитки, викопні рештки рослин і тварин.

1

 

 

48

Гіпотези виникнення життя на Землі.

Демонстрації:

Скам’янілості, відбитки, викопні рештки рослин і тварин.

1

 

 

49

Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ.

Демонстрації:

Скам’янілості, відбитки, викопні рештки рослин і тварин.

1

 

 

50

Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ.

Демонстрації:

Скам’янілості, відбитки, викопні рештки рослин і тварин.

1

 

 

51

Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

1

 

 

Узагальнення курсу

52

Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

1

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, 1 клас, Планування
Додано
3 жовтня 2018
Переглядів
597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку