24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування з біології для 7-го класу на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з біології для 7-го класу на 2019-2020 навчальний рік.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 7 клас 

70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні

 

Програма:

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник:

Соболь В.І. Біологія: підручник для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів /Валерій Соболь – Кам’янець-Подільський.: Абетка, 2015. – 292 с., іл.

 

п/п

 

 

Дата

 

Тема уроку

Домашнє завдання

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

ВСТУП (4 год.)

1.

 

1. Тварина – живий організм. Особливості життєдіяльності тварин.

§§1,2  опрацювати,

с.9 розгадати кросворд

Діяльність (уміння)

розпізнає:

- клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує:

- будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує:

- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:

- клітини тварин, рослин, грибів

Знання

оперує термінами:

- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

пояснює:

- відмінності тварин від рослин та грибів

2.

 

2. Клітини і тканини тваринного організму.

§3 с.15-16 опрацювати

3.

 

3. Органи і системи органів тваринного організму.

§3 с. 18 опрацювати

4.

 

4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Узагальнення знань за темою «Вступ».

§4 опрацювати

Ставлення

висловлює судження:

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН (31 год.)

5.

 

1. Поняття про класифікацію тварин. Різноманітність та поширення тварин.

§5-6 опрацювати,

Діяльність (уміння)

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

 

Знання

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;

- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;

- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

 

6.

 

2. Кишковопорожнинні: особливості і середовище існування.

§7 опрацювати

7.

 

3. Жалкі: різноманітність та значення.

§8 опрацювати

 

8.

 

4.Кільчасті черви: особливості будови.

Лабораторне дослідження. Зовнішня будова та рух кільчастих червів на прикладі дощового червяка або трубочника.

§9 опрацювати

9.

 

5. Кільчасті черви: собливості життєдіяльності та поширення.

§10 опрацювати,

с. 48 завдання письмово

 

10.

 

6. Кільчасті черви: різноманітність та значення.

 

§11 опрацювати

 

11.

 

7. Членистоногі: особливості й різноманітність.

§12 опрацювати,

с. 56 завдання письмово

 

12.

 

8. Ракоподібні: особливості будови та життєдіяльності.

§13 опрацювати, підготувати

 міні-проект «Ракоподібні України».

 

13.

 

9. Ракоподібні: різноманітність та значення.

Міні-проект «Ракоподібні України».

§14 опрацювати

14.

 

10. Павукоподібні: особливості будови та життєдіяльності.

§15 опрацювати,

підготувати міні-проект «Павуки України».

 

Ставлення

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

15.

 

11. Павукоподібні: різноманітність та значення.

Міні-проект «Павуки України».

§ 16 опрацювати, с.72 розгадати кросворд

 

16.

 

12.Комахи: особливості будови та життєдіяльності.

§§17,18 опрацювати

 

Діяльність (уміння)

 

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

Знання

 

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;

- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;

- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

 

17.

 

13. Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

§§17,18 повторити підготувати міні-проект «Комахи України».

 

18.

 

14. Комахи: різноманітність та значення.

Міні-проект «Комахи України»

§19 опрацювати, с.80 розгадати кросворд

 

19.

 

15.Молюски: особливості будови. Лабораторне дослідження.

Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових.

§20 опрацювати, підготувати міні-проект «Як утворюються перлини», «Молюски України»

(на вибір)

 

20.

 

16.Молюски: різноманітність та практичне значення.

 Міні-проекти «Як утворюються перлини», «Молюски України».

 

§21 опрацювати

 

21.

 

17. Паразитичні безхребетні тварини.

 

§22 опрацювати

 

22.

 

18. Контрольна робота  №1 «Різноманітність безхребетних тварин».

 

§§ 5-22 повторити

 

Ставлення

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

23.

 

19. Хордові: особливості та різноманітність.

§23 опрацювати

 

24.

 

20.Риби: особливості будови та життєдіяльності.

§24 опрацювати

 

25.

 

21. Риби: різноманітність та значення.

§25 опрацювати, с.111 розгадати кросворд

 

Діяльність (уміння)

 

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

Знання

 

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;

- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;

- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

 

26.

 

22. Амфібії: особливості будови та життєдіяльності.

§26 опрацювати, підготувати міні-  проект «Амфібії України»

 

27.

 

23. Амфібії: різноманітність та значення.

Міні-проект «Амфібії України».

§27 опрацювати, с.20 завдання письмово

 

28.

 

24. Рептилії: особливості будови та життєдіяльності.

§28 опрацювати,

підготувати міні-проект «Рептилії України»

29.

 

25. Рептилії: різноманітність та значення.

Міні-проект «Рептилії України»

§29 опрацювати

 

30.

 

26.Птахи: особливості будови та життєдіяльності.

§30 опрацювати,

підготувати міні-проект «Птахи України»

31.

 

27. Птахи: розмноження, різноманітність, значення.

Міні-проект «Птахи України».

§31 опрацювати,

с. 136 (самостійна робота письмово;

 

32.

 

28. Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

§§30-31 поворити

 

33.

 

 

29.Ссавці: особливості будови та життєдіяльності.

§32 опрацювати,

підготувати міні-проект «Зуби ссавців», «Цікаві ссавці» (на вибір)

 

Ставлення

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

34.

 

30.Ссавці: різноманітність та значення.

Міні-проекти «Зуби ссавців», «Цікаві ссавці».

§33 опрацювати, с.142 розгадати кросворд

 

35.

 

31. Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у звязку з пристосуванням до різних умов існування.

§§32-33 повторити

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН (17 год.)

 

1.

36.

 

1. Живлення тварин.

§34 опрацювати, с.152 завдання письмово

Діяльність (уміння)

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

- типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

Знання

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:

- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму

 

37.

 

2. Травлення тварин.

§35 опрацювати

38.

 

3. Дихання тварин.

§36 опрацювати

39.

 

4. Транспорт речовин у тварин.

§37 опрацювати

40.

 

5. Практична робота № 4.

Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

§ 37 повторити

41.

 

6. Виділення у тварин.

§38 опрацювати, с.168 завдання письмово

42.

 

7. Опора тварин.

§ 39 опрацювати

43.

 

8. Практична робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

§ 39 повторити, підготувати міні-проект «Як рухаються тварини»

44.

 

9. Рух тварин.

Міні-проект «Як пересуваються тварини».

§40 опрацювати

45.

 

10. Покриви тіла тварин.

Лабораторне дослідження. Особливості покривів тіла тварин.

§41 опрацювати

46.

 

11. Подразливість тварин.

§42 опрацювати, с.183-184 завдання письмово

47.

 

12. Регуляція функцій. Нервова система.

§43 опрацювати

48.

 

13. Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

§43 повторити, підготувати міні-проект «Турбота про потомство».

49.

 

14. Розмноження тварин.

Міні-проект  «Турбота про потомство».

§44 опрацювати

50.

 

15. Індивідуальний розвиток тварин.

§45 опрацювати

 

Ставлення

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням

і розширенням функцій;

 

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

51.

 

16. Тривалість життя, ріст тварин

Лабораторне дослідження. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб.

§46 опрацювати

52.

 

17.Узагальнення знань за темою «Процеси життєдіяльності тварин».

§§34-46

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН (11 год.)

53.

 

1. Поведінка тварин.

§47 опрацювати

Діяльність (уміння)

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх

Знання

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

54.

 

2. Поведінкові реакції. Лабораторне дослідження: Спостереження за поведінкою тварин.

§48 опрацювати

55.

 

3.Практична робота №7. Визначення форм поведінки тварин.

§§47-48 повторити

56.

 

4. Вроджена поведінка тварин.

§49 опрацювати, с.214 завдання письмово

57.

 

5. Набута поведінка тварин. Елементарна розумова діяльність тварин.

§§50-51 опрацювати

58.

 

6. Індивідуальна поведінка тварин.

§52 опрацювати

59.

 

7. Репродуктивна поведінка  тварин.

§53 опрацювати

60.

 

8. Соціальна поведінка тварин.

§54 опрацювати

61.

 

9.Територіальна поведінка  тварин.

§55 опрацювати, підготувати міні-проект

62.

 

10. Еволюція поведінки тварин.

Міні-проект «Як вчаться пташенята», «Як тварини користуються знаряддями праці», «Як спілкуються тварини».

§56 опрацювати

Ставлення

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

63.

 

11. Контрольна робота № 2

«Поведінка тварин».

§§47-56

ТЕМА4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ (6 год.)

64.

 

1. Організми і середовище існування.

§57 опрацювати

Діяльність (уміння)

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

Знання

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

називає:

- чинники середовища існування;

- заповідники й заповідні території України;

наводить приклади:

- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

- форм співіснування організмів в угрупованнях;

- впливу людини на екосистеми

65.

 

2. Організми та чинники неживої природи.

§58 опрацювати

66.

 

3. Організми та чинники живої природи.

§59 опрацювати

67.

 

4. Організми й екосистеми.

§60 опрацювати

68.

 

5. Вплив людини та її діяльності на організми.

 

§61 опрацювати,

підготувати міні-проект «Заповідні території України»

69.

 

Охорона природи.

Міні-проект «Заповідні території України».

§62 опрацювати

Ставлення

висловлює судження:

- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;

усвідомлює значення:

- етичного ставлення до природи та її охорони;

виявляє:

- ціннісне ставлення до живої природи;

оцінює:

- стан заповідних територій України та свого краю

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

70.

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.

 

___

Діяльність (уміння)

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

Знання

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Парфілко Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ярош Юрій Миколайович
  Олена Андріївна, щиро дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Сімонова Яна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
3838
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку