20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок з біології 7 класу. "Роль рептилій у екосистемах та їхнє значення для людини. Охорона рептилій."

Про матеріал
Матеріал розробки уроку дозволяє глибше розкрити зміст теми "Роль рептилій у екосистемах та їхнє значення для людини".
Перегляд файлу

Урок з біології 7 класу

підготувала вчитель біології Григорівського НВК (школа-садок) Барвінківської районної ради Харківської області

     Ковальова Світлана Миколаївна

Тема. Роль рептилій у екосистемах та їхнє значення для людини. Охорона рептилій.   

 

Цілі:

освітня: ознайомити із роллю цих тварин у екосистемах та розкрити значення для людини; звернути особливу увагу  на охорону плазунів;

розвиваюча: розвивати уміння спостерігати, аналізувати та робити висновки; удосконалювати навички надавати першу допомогу в екстремальних ситуаціях;

виховна: виховувати бережливе ставлення до оточуючих організмів та довкілля в цілому;  навчити бути зосередженими і обережними у спілкуванні із деякими плазунами, сприяти природоохоронній та екологічній діяльності.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Форма уроку: синтетична

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно-рецептивні:

а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2.Репродуктивний. 

 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Візуальний: складання схем.

5.Інтерактивні: синтез думок, робота в групах

6.Креативні:  метод асоціацій.

7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва –  вірші, музика.

8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

 

Міжпредметні зв’язки: географія, історія, література.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, картки з тестовими завданнями та картки самооцінки, м\м дошка.

Основні поняття та терміни: рептилії, плазуни, автотомія, серпентарій, крокодил, черепаха, лускаті, зоопарк.

 

ХІД  УРОКУ

І. Організаційна частина

   Доброго дня, діти! На кожному уроці ми прагнемо досягти успіху. Сьогоднішній урок не виняток. Тож для початку посміхніться один одному й побажайте успіху.

Під час уроку ви матимете нагоду самостійно оцінити свій рівень знань. Кожен з вас отримав картку самооцінки. Ознайомтеся, будь ласка, з її змістом. (Додаток №1)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

 

І варіант

1.Дихальна система рептилій представлена:

А) легенями;

Б) зябрами;

В) шкірним диханням.

2. У рептилій шкіра:

А) волога, має багато залоз;

Б) суха, не має залоз, вкрита роговими лусками або пластинками.

3. Розвиток плазунів:

А) прямий;

Б) непрямий, з повним перетворенням ;

4. Рептилії відкладають яйця:

А) у водне середовище;

Б)  на суходолі;

В) у водне середовище та на суходолі.

ІІ варіант

1.Чотирикамерне  серце  серед рептилій є у:

А) змій;

Б) ящірок;

В) крокодилів.

2. Явище автотомії (самокаліцтва) спостерігається у :

А) змій;

Б) ящірок;

В) черепах;

Г) крокодилів.

3. Грудної клітки немає  у:

А) крокодила;

Б) ропухи;

В) варана.

4.Осьовий скелет рептилій представлений:

А) трьома відділами;

Б) чотирма відділами;

В) п’ятьма відділами.

- Згадайте систематику класу Рептилії. Які ряди включає в себе цей клас?

(Ряд Черепахи, ряд Крокодили, ряд Лускаті, ряд Дзьобоголові)

 • Які почуття викликають у вас ці тварини?(Можна використати на дошці малюнок терезів та під ним в два  стовпчики написати висловлювання дітей про рептилій – позитивні та негативні. Порівняти яких вражень було більше. Наприкінці уроку повторити цей прийом та знову порівняти і зробити висновки.)

 

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

Проблемне запитання:

-Чому плазуни не викликають симпатії у людини?

-Чи перевищує значення плазунів відразу до них?

 

ІV. Повідомлення теми й завдань уроку

Тема. Роль рептилій в екосистемах та значення в житті людини. Охорона рептилій

 

Завдання уроку

З’ясувати роль рептилій в екосистемах.

Розкрити значення рептилій в житті людини.

Визнати необхідність охорони деяких рептилій.

Навчитися бути зосередженими і обережними у спілкуванні із деякими плазунами, сприяти природоохоронній та екологічній діяльності.

V. Вивчення нового матеріалу

   Екосистема – природний комплекс, утворений живими організмами і середовищем їх життя, у якому живі та неживі компоненти пов’язані між собою обміном речовин та енергії. Тісний взаємозв’язок  між живими організмами  в екосистемі здійснюється через ланцюги живлення. 

Продуценти – Консументи І порядку – Консументи ІІ порядку – Консументи ІІІ порядку - Редуценти

1. Роль рептилій в екосистемах (робота в групах)

Учні об’єднуються в групи. Кожна група отримує завдання. Після виконання завдання учні кожної групи демонструють та аргументують результати своєї роботи.

  І група. Ознайомитися з додатковим матеріалом та визначити чим живляться      крокодили. Хто є їхнім природнім ворогом. Скласти ланцюг живлення для   екосистеми річки

ІІ група. Ознайомитися з додатковим матеріалом та визначити чим живляться змії. Хто є їхніми природніми ворогами. Скласти ланцюг живлення для екосистеми лісу.

ІІІ група.  Ознайомитися з додатковим матеріалом та визначити чим живляться  ящірки. Хто є їхніми природніми ворогами. Скласти ланцюг живлення для екосистеми степу.

 

  Роль рептилій в екосистемах:

Входять до складу ланцюгів живлення, підтримуючи екологічний баланс в природі.

Регулюють чисельність різних тварин.

Знищують хворих та мертвих тварин, виконуючи роль «санітарів» природи.

  Алігатори утворюють штучні водойми , регулюючи водний баланс у період        посухи.

 

2. Значення рептилій у житті людини

(Розповідь з елементами бесіди, використання ілюстрацій з відповідної презентації.)

 

   Отрута змій використовується в медицині для одержання проти зміїних сивороток та ліків. З отрути гадюк наготовлюють лікувальні препарати, які застосовуються в лікуванні радикуліту,  ревматизму. З отрути гюрзи й щитомордника виготовляють кровоспинні засоби, з отрути гримучої змії — препарати, що лікують епілепсію, отруту кобри вживають для виготовлення препаратів, застосовуваних у лікуванні бронхіальної астми й ряду інших захворювань. Для отримання зміїної отрути створюються заклади – серпентарії

Зі шкіри крокодилів, змій, ящірок виготовляють валізи, взуття, гаманці та інші вироби.

М’ясо черепах та змій використовують в кулінарії для приготування  різних страв

Промисел черепашачих яєць часто стає основним заняттям місцевого населення в період розмноження черепах. З яєць одержують високоякісне масло.

Черепахи найвищою мірою популярні серед аматорів тварин як добродушні й невибагливі мешканці тераріумів.

Деякі види плазунів завдають помітної шкоди.

Середньоазіатська черепаха в ряді районів стає шкідником на баштанах і, особливо, у розплідниках фісташок. На риборозплідних станціях серйозної шкоди завдають водяні вужі, що знищують велику кількість мальків промислових риб: коропа, лосося, осетра.

Імовірною є негативна роль ряду плазунів, особливо сухопутних черепах, деяких ящірок і змій, у поширенні ряду захворювань людини й свійських тварин, оскільки на них живуть німфи й дорослі іксодові кліщі.

У деяких країнах серйозної шкоди людині завдають отруйні змії. Кількість жертв від отруйних змій, звичайно, сильно перебільшена, але все ж таки в жарких країнах, особливо в Південно-Східній Азії й Південній Америці, щорічно від укусів змій помирають тисячі людей.

3. Охорона рептилій

- Які заходи можна запровадити для охорони рептилій?(Учням пропонується створити схему «Охорона рептилій»)

Очікувані відповіді:

В багатьох країнах рідкісні та вимираючі види плазунів заносять до Червоної книги. Створюються міжнародні договори та конвенції, що беруть під охорону  певні види чи групи рептилій.

Забороняють вивозити й торгувати дикими тваринами.

Якщо звичайні заходи по охороні плазунів в природних умовах не дають значних результатів, плазунів розводять штучно і випускають в звичне середовище існування, як, наприклад, морських черепах .

 Інший метод збереження виду – штучне розведення тварин, шкіра та м’ясо яких є комерційною цінністю. Наприклад, існують ферми по розведенню крокодилів.
 

 

VІ. Закріплення знань учнів

Гра «Вірю – не вірю»

 1. Королівська кобра полює тільки на неотруйних змій. -
 2. Всі черепахи живляться виключно рослинною їжею. -
 3. Удави та пітони – це неотруйні змії. +
 4. Кобри не нападають зненадська, а попереджають про свій намір, погрожуючи шипінням піднявши високо над землею передню частину тіла. +
 5. Гадюка звичайна занесена до Червоної книги України. -
 6. У серпентаріях утримують отруйних змій для добування їхньої отрути. +
 7. Можна вивозити рідкісних тварин за кордон та вести ними торгівлю. -
 8. Природніми ворогами змій можуть бути мурахи. +
 9. Всі види й підвиди слонової черепахи занесені до Червоної книги. +
 10.  До раціону ящірки прудкої входять різні рослини та нектар квітів. –
 11. На території України зустрічається тільки один вид черепахи – черепаха болотяна.
 12.  Алігатори можуть створювати штучні водойми.

 

Міні-тести

 

 • І варіант

1.  До Червоної книги України занесена:

А) кобра королівська;

Б) гадюка степова

2. Хамелеони належать до ряду:

А) Крокодили;

Б) Лускаті;

В) Черепахи

3. Продуценти це:

А) тварини;

Б) рослини

 

 • ІІ варіант
 1. До Червоної книги України занесена:

А) ящірка веретільниця;

Б) ящірка зелена

2.  Гавіал належить до ряду:

А) Лускаті;

Б) Крокодили;

В) Дзьобоголові

3. Яка тварина живиться виключно іншими зміями:

А) гримуча змія;

    Б) королівська кобра

 

VІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Проблемне запитання:

-Чому плазуни не викликають симпатії у людини?

-Чи перевищує значення плазунів відразу до них?

 

Створення правил безпеки у разі зустрічі з отруйними рептиліями

 

VІІІ. Підведення підсумків уроку

Заповнення карток самооцінки

 

ІХ. Надання та пояснення домашнього завдання

Опрацювати у підручнику с. 86-87

Біологам приготувати презентацію «Рептилії Червоної книги України»

Історикам знайти інформацію за що шанували змій у Стародавньому Єгипті

Математикам.  Переважна більшість комах, які поїдають ящірки, - шкідники с/г культур, за день вони з’їдають у середньому 10 різних дрібних жуків. Яку кількість комах з’їдають ящірки за місяць на площі 1 га, якщо відомо, що в умовах лісостепу на 1 га їх зустрічається 350 екземплярів?

Географам. В Індії є храм в якому об’єктом поклоніння є змії. З’ясуйте в якому місті знаходиться цей храм. Які цікаві особливості зберігає він?

Додаток № 1Картка самооцінки. Поставте кількість балів, яка відповідає рівню Ваших  знань

Прізвище та ім’я учня (учениці)                             

1

Тест № 1 (1 вірна відповідь – 1 бал, всього – 4 бали)

 

2

Усна відповідь (1 - 3 бали)

 

3

Робота в групі ( впорався сам - 2 бали, з допомогою групи 1  бал, не впорався – 0 балів)

 

4

Тест № 2 1 (1 вірна відповідь – 1 бал, всього – 3 бали)

 

Загальна кількість балів за урок:

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
15 серпня
Переглядів
27
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку