18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок. Тема " Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини."

Про матеріал
Розробка уроку 7 клас: Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини." Подача матеріалу про двостулкових молюсків, черевоногих, головоногих та інших: -робота з роздатковим матеріалом( таблиця), - робота в групах за варіантами з використанням таблиці. -з матеріалами м/м дошки.
Перегляд файлу

Біологія 7 клас

Тема . Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини.

 

Мета. 

Освітня. Продовжити формувати знання учнів про особливості процесів життєдіяльності молюсків різних класів; ознайомити із різноманітністю представників черевоногих, головоногих та двостулкових молюсків; розкрити особливості кожного класу.

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти між собою, уміння аналізувати і робити  висновки; розвивати спостережливість, пам’ять, мову, логічне мислення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища і  до представників типу Молюсків, які мешкають на нашій території.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно-рецептивні:

а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2.Репродуктивний. 

 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем.

5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.

 

Міжпредметні зв язки: біологія рослин, географія, історія, океанологія, палеонтологія.

Матеріали та обладнання: малюнки, таблиці, м/м дошка, Інтернет, колекція,.

Основні поняття та терміни: двостулкові, черевоногі, головоногі, панцирні, пурпур, черепашник, сепія, амбра.

 

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Робота за варіантами.

 Вибрати ознаки, характерні для молюсків.

1.Живуть тільки у воді.

2. Живуть у різних середовищах.

 3.Спосіб існування рухомий.

4.Мають членисті кінцівки..

5.Тіло складається з голови, тулуба і ноги.

6.Тіло м’яке, несегментоване.

7.Тіло сегментовано на кільця.

8.Має черепашку.

9.Під черепашкою знаходиться мантія.

10.Наявні щупальця, які оточують рот.

11.У водних органи дихання – зябра, а у наземних – легені.

12.Є чорнильна залоза.

13.Нервова система дифузного типу.

14. Нервова система розкидано-вузлового типу.

15. Серед представників є проміжні хазяїни плоских червів.

16. Людина вживає в їжу.

Відповіді: 2,3,5,6,8,9, 10,11,12, 14,15,16.

 

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Молюски досить різноманітні тварини. А чи така ж різноманітна їхня роль у природі? Ми повинні з’ясувати це.

Повідомити тему, мету та завдання уроку.

 

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

 

Подача матеріалу про двостулкових молюсків, черевоногих, головоногих та інших:

-робота з роздатковим матеріалом( таблиця),

- робота в групах за варіантами з використанням таблиці.

-з матеріалами м/м дошки.

 

ТАБЛИЦЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПУ МОЛЮСКИ

 

№ п/п

Ознака

Клас Черевоногі

 

Клас Двостулкові

 

Клас Головоногі

 

100 тисяч видів

20 тисяч видів

600-700 видів

1

Середовище

існування

Наземне, наземно-водне, водне (прісноводні і морські види)

Водне (прісноводні і морські види)

Водне (в морях з високою солоністю, тому в Чорному і Азовському морях відсутні)

2

Спосіб живлення

 • рослинноїдні,
 • хижі,
 • сапротрофи (сапрофаги)
 • фільтратори
 • хижі,
 • бентофаги,
 • планктонофаги,
 • зустрічається канібалізм

3

Симетрія

Несиметричні (асиметричні)

Двобічносиметричні (білатеральносиметричні)

Двобічносиметричні (білатеральносиметричні)

4

Голова

Добре розвинена

Редукована

Добре розвинена

5

Нога

Добре розвинена із широкою підошвою

Добре розвинена, у формі кіля. Підошви немає. У прикріплених видів (устриця) – нога редукована

Нога видозмінена. Одна частина перетворилась на щупальця («руки»), друга – на лійку (органи реактивного руху)

6

Тулуб (тіло)

Закручене (у деяких лише на певних стадіях розвитку)

Не закручене

Не закручене

7

Черепашка

Спірально-закручена, конічна, має устя.

Тришарова:

 • зовнішній шар (органічний) із білкової речовини.
 • середній (порцеляновий або призматичний) – вапнякова речовина.
 • внутрішній (перламутровий) – вапнякова речовина

Двостулкова, розташована з обох боків тіла, стулки з’єднані ліга ментом (еластичною зв’язкою).

Тришарова:

 • зовнішній шар (органічний) із білкової речовини.
 • середній (порцеляновий або призматичний) – вапнякова речовина.
 • внутрішній (перламутровий) – вапнякова речовина

Черепашка внутрішня, часто редукована або повністю відсутня.
У наутілуса – розділена на камери

8

Мантійна порожнина відкривається:

Дихальним отвором, що закривається кільцевим сфінктером

Двома сифонами: ввідним та вивідним

Широкою щілиною біля голови, з якої виступає шкірна трубка - лійка

9

Травна система

радула

завжди є

немає

є

глотка

завжди є

немає

м’язиста глотка має роговий дзьоб

щелепи

завжди є

немає

рогові (за іншими джерелами – хітинові) щелепи у вигляді дзьоба

10

Дихальна система

 • мантійна кишеня – легень,
 • одна гребеневидна зябра – ктенідій

тільки пара зябер:

 • пластинчастих,
 • нитковидних,
 • пірчастих

одна пара пірчастих зябер (дві пари у наутілуса)

11

Порожнина тіла (целом)

Порожнина перикарда (навколо серцевої сумки) і статевих залоз (гонад)

12

Видільна система

Одна нирка

Дві нирки (подібні до метанефридіїв)

Пара ниркових мішків та придатки зябрових сердець

13

Кровоносна система

Незамкнена

Незамкнена

Майже замкнена

Серце

Двокамерне (одне передсердя, один шлуночок)

Трикамерне (два передсердя, один шлуночок)

Головне серце трикамерне (два передсердя, один шлуночок. У наутілуса – чотири передсердя і шлуночок). Два зябрових серця

Судини

Вени, артерії, капіляри

14

Нервова система

Розкидано-вузлового типу (рідше – стовбурового).

Чотири пари гангліїв, один непарний, нерви

Розкидано-вузлового типу.

Три пари гангліїв, нерви

Нервові вузли зливаються в мозок, нерви

15

Органи чуттів

Добре розвинені:

дотику – одна-дві пари щупалець, хімічного чуття, рівноваги в нозі, зору, нюху, смаку

Слабко розвинені

Добре розвинені:

зору, хімічного чуття, дотику, рівноваги, нюху

16

Статева система

Роздільностатеві або гермафродити (легеневі м’якуни). Статеві залози одинарні, а у гермафродитів – гермафродитна залоза

Роздільностатеві.

Парні статеві залози.

Гермафродити (устриця)

Роздільностатеві.

Статевий диморфізм

Запліднення

Внутрішнє

Зовнішнє

Внутрішнє в мантійній порожнині тіла самки (за деякими джерелами – зовнішнє)

Розвиток

У наземних і прісноводних – прямий, у морських – непрямий (личинки різні)

Непрямий, личинки різної будови. У беззубки і перлівниці – глохідій (тимчасово паразитує на рибі)

Прямий

Робота в групах.

Варіант №1 – вибрати ознаки Двостулкових молюсків.

Варіант №2- вибрати ознаки Черевоногих молюсків.

Варіант №3-  вибрати ознаки Головоногих молюсків.

 1. Зустрічаються на суходолі.
 2. Поширені в морях і океанах з високою солонністю.
 3. Є в Чорному і Азовському морях.
 4. Живляться шляхом фільтрації.
 5. Хижаки.
 6. Рослиноїдні.
 7. Нога перетворилася на щупальці.
 8. Голова відсутня.
 9. На голові розташовані великі очі.
 10. На голові є щупальці.
 11. Мають уста.
 12. Органи руху – лійка.
 13. Здатні до реактивного руху.
 14. Складний головний мозок і поведінка.
 15. Личинки паразитують на рибах.
 16. Серед представників є проміжні хазяїни плоских червів.
 17. Шкодять сільськогосподарським рослинам.
 18. Людина вживає в їжу.
 19. Із них отримують цінні барвники, фарби, туш.
 20. Можуть набувати захисного або загрозливого забарвлення.

Відповіді:

            Варіант №1 – 3,4,8,9,15,16,18,19.

            Варіант №2 - 1,3,5,6,10,11,16,17,18.

Варіант №3 – 2,5,7,9,12,13,14,18,19,20.

Робота з  презентацією.

 

 

 

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота з  презентацією.

 

 

Значення Черевоногих молюсків.

 

1.Важлива складова частина водяних та наземних угруповань.

2.База живлення для багатьох тварин (водних і наземних).

3. Черепашки використовують як сувеніри.

4. Виноградного слимака і трубача люди вживають у їжу.

5.Морські каурі (до 15 см) народи Африки і Азії застосовували як гроші.

6.Слизуни значно ушкоджують зернові та овочеві культури, гриби.

7.Молюски роду Конус небезпечні для людини, їхні слинні залози виробляють отруту, що паралізує.

8. Є проміжними хазяями паразитичних червів.

 

Значення Двостулкових молюсків.

 

1.Важлива складова частина водних угруповань.

2.База живлення голкошкірих, головоногих молюсків, риб, морських ссавців.

3. Молюсками-фільтраторами очищають водойми.

4.Промислова сировина – перламутрові вироби, прикраси, ювелірні вироби…

5.Добувають цінний барвник – пурпур.

6.Черепашки морських утворюють вид вапняку – черепашник.

7."Керівні копалини” .

8. Мідії, вустриці, гребешки людина використовує в їжу.

 

9.Дрейсена утворює колонії на підводних спорудах, закупорює водопровідні труби, псує воду для пиття.

10.Корабельний черв’як проробляє ходи у днищах кораблів та човнів, у сваях…

11.Є проміжними хазяями паразитичних червів.

 

Знaчення Головоногих молюсків.

 

1. Із вмісту чорнильного мішка каракатиць і кальмарів виробляють коричневу фарбу – сепію і натуральну туш.

2. Людина споживає у їжу.

3.У кишечнику кашалотів із неперетравлених решток утворюється особлива речовина – амбра, яку застосовують у парфумерній промисловості для надання стійкості запаху.

4.Вони є базою живлення для зубaтих китів і ластоногих.

 

V. Узагальнення та систематизація знань.

 

 1. Повідомлень учнів, які знайдені у додатковій літературі.
 2. Доповніть загальну характеристику класів: Головоногі, Черевоногі, Двостулкові молюски, вставляючи пропущені слова ( завдання для груп):

Багатоклітинні несегментовані тварини, що мають ________ симетрію.

Тіло складається з відділів _________. Черепашка у більшості видів ________або розташована __________. Тулуб з боків  оточений складкою шкіри _____, між тілом є проміжок_______ порожнина. Травна система починається ________, закінчується ________. Кровоносна система _________. Органи дихання _______. Органи виділення ________. Нервова система _______.

 

VІІ.  Надання та пояснення домашнього завдання.

Творчі завдання( завдання для груп):

 1. На прикладі молюсків доведіть відносність понять «корисна тварина», «шкідлива тварина».
 2. Відтворіть зміст теми «Тип Молюски» у вигляді опорного конспекту.
 3. Доведіть, що кальмар належить до царства Тварини, типу Молюски,класу Головоногі.
 4. Запропонуйте дослід. Який доводить наявність органів чуттів та рефлексів у виноградного слимака.
docx
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
2574
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку