Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас

Про матеріал
Тематичне планування за новою програмою з фізики (під керівництвом Локтєва В.М.) рівня стандарт для 11 класу. Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності згідно програми до уроків та можливі домашні завдання згідно підручника "Фізика 11 клас. Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. (стандарт, програма Локтєва)".
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ФІЗИКИ

11 КЛАС

Кількість годин за рік – 105 год

Кількість годин на тиждень – 3 год на тиждень

 

І семестр (48 год, 3 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

10

10

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

1.

1.

 

 

Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.

Оперує поняттями та термінами: електричний струм, джерело струму.

§1 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.1 (1-2) – письмово.

2.

2.

 

 

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори.

Оперує поняттями та термінами: закон Ома, шунт, додатковий опір.

§2 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.2 (4-5) – письмово.

3.

3.

 

 

Закон Ома для ділянки кола. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування знань про постійний струм, електричне поле.

§1-2 – повт.,

Впр.1 (3), 2 (6-7) – письмово, підг. до л/р роздрук. (або ст. 49)

4.

4.

 

 

Інструктаж з БЖ № 142.

Експериментальна робота №1. Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра.

Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір;  дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

§1-2 – повт.,

Впр.2 (1-3, 8) – письмово

5.

5.

 

 

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму. Безпека під час застосування електричних пристроїв.

Оперує поняттями та термінами: робота та потужність струму.

§3 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.3 (1-3) – письмово.

6.

6.

 

 

Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування знань закону Джоуля—Ленца.

§3 – повт.,

Впр.3 (4-5) – письмово

7.

7.

 

 

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Коротке замикання.

 

Демонстрації:

1. Залежність електричного струму від ЕРС джерела та повного опору кола.

Оперує поняттями та термінами: закон Ома.

§4 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.4 (1-2) – письмово.

8.

8.

 

 

Закон Ома для повного кола. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування знань закону Ома для повного кола.

§4 – повт.,

Впр.4 (3-4) – письмово, підг. до л/р ст. 50

9.

9.

 

 

Інструктаж з БЖ № 142.

Експериментальна робота №2.

Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір, ЕРС; дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

§4 – повт.,

Впр.4 (5) – письмово

10.

10.

 

 

Електричний струм у металах. Надпровідність.

Оперує поняттями та термінами: вільні носії заряду, надпровідність.

§5 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.5 (1-2) – письмово, підг. до л/р ст. 52

11.

11.

 

 

Інструктаж з БЖ № 142.

Експериментальна робота 3. Вимірювання температурного

коефіцієнта опору металу.

Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір; дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

§5 – повт.,

Впр.5 (3) – письмово

12.

12.

 

 

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз, закони електролізу.

Оперує поняттями та термінами: електроліз, закони електролізу.

§6 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.6 (2-3) – письмово.

13.

13.

 

 

Електричний струм у металах, розчинах і розплавах електролітів. Розв’язування задач.

 

§5-6 – повт.,

Впр.5 (4-5), 6 (1,4) – письмово

14.

14.

 

 

Електричний струм у газах. Типи самостійного розряду в газах. Застосування електричного струму в різних середовищах.

 

§7 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.7 (1-3) – письмово.

15.

15.

 

 

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду.

Оперує поняттями та термінами: термоелектронна емісія.

§8 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.8 (1,3) – письмово.

16.

16.

 

 

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

Оперує поняттями та термінами: електронно-дірковий перехід.

§9– вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.9 – письмово.

17.

17.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Постійний електричний струм».

Оцінює результати застосування законів електрики в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

§1-9 – повт., ст.54 див., підг. до к/р.

18.

18.

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Постійний електричний струм».

 

§1-9 – повт., тест ст.55.

Тематична №1

 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

19.

1.

 

 

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Взаємодія струмів. Магнітне поле соленоїда.

Оперує поняттями та термінами: магнітне поле, індукція магнітного поля.

 

§10 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.10 (1-4) – письмово.

20.

2.

 

 

Сила Ампера. Магнітний момент рамки зі струмом. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

 

Демонстрації:

1. Дія магнітного поля на струм.

2. Взаємодія котушок зі струмом.

Оперує поняттями та термінами: сила Ампера.

§11 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.11 (1-2) – письмово.

21.

3.

 

 

Сила Ампера. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування знань формули сил Ампера.

§11– повт.,

Впр.11 (3-4) – письмово + (5) – дод. оц.

22.

4.

 

 

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

Оперує поняттями та термінами: сила Лоренца;

§12 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.12 (1-3) – письмово.

23.

5.

 

 

Сила Лоренца. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування знань формули сили Лоренца на рух заряджених частинок у однорідному магнітному полі.

§12 – повт.,

Впр.12 (4-6) – письмово

24.

6.

 

 

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми.

 

Демонстрації:

1. Електромагнітна індукція, правило Ленца.

2. Закон електромагнітної індукції.

3. Вихрові струми.

Оперує поняттями та термінами: електромагнітна індукція, правило Ленца, закон електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, вихрові струми.

§13 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.13 (1-2,6) – письмово.

25.

7.

 

 

Електромагнітна індукція. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування знань правило Ленца, закон електромагнітної індукції.

§13 – повт.,

Впр.13 (3-5) – письмово + (7) – дод.оц.

26.

8.

 

 

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

 

Демонстрації:

1. Явище самоіндукції.

2. Енергія магнітного поля

Оперує поняттями та термінами: самоіндукція, індуктивність, енергія магнітного поля;

§14 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.14 (1,3-4) – письмово.

27.

9.

 

 

Індуктивність. Енергія магнітного поля. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування знань на застосування індуктивності, на обчислення енергії магнітного поля.

§14 – повт.,

Впр.14 (2,5-6) – письмово

28.

10.

 

 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

 

Демонстрації:

1. Залежність індуктивності котушки від речовини осердя.

Оперує поняттями та термінами: діа-, пара- і феромагнетики.

§15 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.15 – письмово.

29.

11.

 

 

Електромагнітне поле. Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

 

§16 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.16 – письмово.

30.

12.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Електромагнетизм».

Оцінює результати застосування законів електромагнетизму в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

§10-16 – повт., ст.93 див., підг. до к/р.

31.

13.

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Електромагнетизм».

 

§10-16 – повт., тест ст.94.

Тематична №2

 

РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

32.

1.

 

 

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання.

 

§17 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.17(1-3) – письмово + експ.завд. ст.99

33.

2.

 

 

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

 

Демонстрації:

1. Вільні електромагнітні коливання низької частоти в коливальному контурі.

 

Оперує основними поняттями та термінами: коливальний контур, вільні електромагнітні коливання, формула Томсона.

§18 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.18 (1,3) – письмово.

34.

3.

 

 

Електромагнітні коливання. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування формули Томсона.

§17-18 – повт.,

Впр.17 (4), 18 (2,4) – письмово + (5) – дод.оц.

35.

4.

 

 

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

 

Демонстрації:

1. Принцип дії генератора змінного струму.

2. Осцилограма змінного струму.

Оперує основними поняттями та термінами: вимушені електромагнітні коливання.

§19 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.19 (1,3) – письмово.

36.

5.

 

 

Змінний струм. Розв’язування задач.

 

§19 – повт.,

Впр.19 (2,4) – письмово

37.

6.

 

 

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори. Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.

Оперує основними поняттями та термінами: діючі значення напруги та сили струму; активний, ємнісний, індуктивний опори; робота та потужність змінного струму.

§20 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.20 (1,4) – письмово.

38.

7.

 

 

Закони змінного струму. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування діючих значень сили струму та напруги.

§20 – повт.,

Впр.20 (3,5) – письмово, підг. до л/р ст. 134

39.

8.

 

 

Інструктаж з БЖ № 142.

Експериментальна робота 4.

Вимірювання індуктивності котушки.

Дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

§20 – повт.,

Впр.20 (4) – письмово

40.

9.

 

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму.

Оперує основними поняттями та термінами: трансформатор.

§21 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.21 (1,3) – письмово.

41.

10.

 

 

Трансформатор. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування коефіцієнта трансформації.

§21 – повт.,

Впр.21 (2,4-5) – письмово

42.

11.

 

 

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца. Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

 

Демонстрації:

1. Випромінювання та приймання електромагнітних хвиль, їх властивості.

Пояснює утворення електромагнітних хвиль.

 

§22 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.22 (2,4,7,11) – письмово.

43.

12.

 

 

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

Оперує основними поняттями та термінами: модуляція, принципи радіотелефонного зв’язку; пояснює принципи радіотелефонного зв’язку.

§23 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.23 (1,3,6) – письмово.

 

44.

13.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Електромагнітні коливання та хвилі».

Виявляє ставлення та пояснює застосування вільних електромагнітних коливань, змінного струму та радіохвиль у сучасній техніці; оцінює проблеми сучасної енергетики, зокрема пов’язані з передаванням електроен. на великі відстані.

§17-23 – повт., ст.136 див., підг. до к/р.

45.

14.

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Електромагнітні коливання та хвилі».

 

§17-23 – повт., тест ст.137, підг. до н/пр. ст.256 (Р.І)

46.

15.

 

 

Навчальний проект.

 

Підг. до н/пр. ст.256 (Р.І)

47.

16.

 

 

Навчальний проект.

 

Підг. до н/пр. ст.256-257 (Р.ІІ)

48.

17.

 

 

Навчальний проект.

 

§1-23 – повт.

Тематична №3

Семестр І


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ФІЗИКИ

11 КЛАС

Кількість годин за рік – 105 год

Кількість годин на тиждень – 3 год на тиждень

 

ІІ семестр (57 год, 3 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

10

10

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИКА

 

ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

49.

1.

 

 

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Оперує основними поняттями: корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

§24 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.24 (1,3,4) – письмово.

50.

2.

 

 

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики: відбивання світла. Отримання зображень.

 

Демонстрації:

1. Відбивання світла.

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання, зображення.

§25 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.25 (1,3,5) – письмово.

51.

3.

 

 

Відбивання світла. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики.

§24-25 – повт.,

Впр.24 (5), 25(2,4) – письмово.

52.

4.

 

 

Закони геометричної оптики: заломлення світла. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Рефракція та міражі.

 

Демонстрації:

1. Заломлення світла.

2. Повне відбивання світла.

3. Світловоди.

Оперує основними поняттями геометричної оптики: заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція.

§26 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.26 (1,3) – письмово.

53.

5.

 

 

Заломлення світла. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики.

§26 – повт.,

Впр.26 (2,4,5) – письмово, підг. до л/р ст. 203

54.

6.

 

 

Інструктаж з БЖ № 145.

Експериментальна робота 5.

Дослідження заломлення світла.

Користується оптичними приладами.

§26 – повт.,

Впр.26 (6-7) – письмово.

55.

7.

 

 

Лінзи.

 

Демонстрації:

1. Отримання зображень за допомогою лінзи.

Оперує основними поняттями геометричної оптики: лінзи.

§27(п.1-3) – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.27 (3(а)) – письмово.

56.

8.

 

 

Побудова зображень у лінзах. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики.

§27 – повт.,

Впр.27 (3(б,в)) – письмово.

57.

9.

 

 

Лінзи.

Оперує основними поняттями геометричної оптики: лінзи.

§27(п.4-5) – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.27 (1) – письмово.

58.

10.

 

 

Формула тонкої лінзи. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики.

§27 – повт.,

Впр.27 (2,4) – письмово, підг. до л/р ст. 204

59.

11.

 

 

Інструктаж з БЖ № 145.

Експериментальна робота 6.

Дослідження заломлення світла.

Користується оптичними приладами.

§27 – повт.,

Впр.27 (5) – письмово.

60.

12.

 

 

Оптичні системи та оптичні прилади.

Оперує основними поняттями геометричної оптики: лінзи; розв’язує задачі на розрахунки оптичних систем.

§28 – вивч.,

Впр.28 (1-2,4) – письмово, підг. до л/р роздр.

61.

13.

 

 

Інструктаж з БЖ № 145.

Експериментальна робота 7.

Дослідження оптичних систем, що складаються із дзеркал і лінз.

Користується оптичними приладами.

§28 – повт.,

Впр.28 (3,5) – письмово

62.

14.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Геометрична оптика».

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині.

§24-28 – повт., ст.208 (п.1-2) див., підг. до к/р.

63.

15.

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Геометрична оптика».

 

§24-28 – повт., тест ст.209 (завд.1-2)

Тематична №4

 

ХВИЛЬОВА ОПТИКА

64.

1.

 

 

Дисперсія. Спектроскоп. Неперервний спектр світла.

 

Демонстрації:

1. Дисперсія світла, отримання неперервного спектру.

Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: спектроскоп; розв’язує задачі на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі.

§29 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.29 (1,3,5) – письмово.

65.

2.

 

 

Інтерференція світла. Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання.

 

Демонстрації:

1. Інтерференція світла.

Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція світла.

§30 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.30 (1,3) – письмово.

66.

3.

 

 

Інтерференція світла. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на умови інтерференційних максимумів і мінімумів.

§30 – повт.,

Впр.30 (2,4-5) – письмово.

67.

4.

 

 

Дифракція світла. Дифракційні ґратки. Принцип Гюйгенса—Френеля.

 

Демонстрації:

1. Дифракція світла на перешкодах різної форми та різних розмірів.

Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки.

§31 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.31 (2-3) – письмово.

68.

5.

 

 

Дифракція світла. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування формули дифракційних ґраток.

§30-31– повт.,

Впр.31 (1,4-5) – письмово, підг. до л/р роздр.

69.

6.

 

 

Інструктаж з БЖ № 145.

Експериментальна робота 8.

Спостереження інтерференції та дифракції світла.

Користується оптичними приладами.

§30-31 – повт.,

Впр.30 (6) – письмово, підг. до л/р ст. 206

70.

7.

 

 

Інструктаж з БЖ № 145.

Експериментальна робота 9.

Визначення довжини світлової хвилі.

Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

§30-31 – повт., експ. завд. ст.177

71.

8.

 

 

Поляризація світла. Поляроїди.

 

§32 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.32 (1,3,5) – письмово.

72.

9.

 

 

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка.

Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: квант, фотон, стала Планка.

§33 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.33 (1,3,5) – письмово.

73.

10.

 

 

Квантові властивості світла. Розв’язування задач.

 

§33 – повт.,

Впр.33 (2,4,6,7) – письмово.

74.

11.

 

 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон. Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

 

Демонстрації:

1. Фотоелектричний ефект.

Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: фотоефект, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

§34 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.34 (1,2,5) – письмово.

75.

12.

 

 

Закони фотоефекту. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

§34 – повт.,

Впр.34 (3,7-9) – письмово.

76.

13.

 

 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці.

Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

§35 – повт.,

Впр.35 (1-4) – письмово.

77.

14.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Хвильова оптика».

Розуміє єдність законів, що описують світлові хвилі та інші електромагнітні випромінювання.

§29-35 – повт., ст.208 (п.3-5) див., підг. до к/р.

78.

15.

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Хвильова оптика».

 

§29-35 – повт., тест ст.209 (завд.3-4)

Тематична №5

 

РОЗДІЛ IV. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

79.

1.

 

 

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.

Оперує поняттями та термінами: планетарна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, лазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм.

§36 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.36 (1,3) – письмово

80.

2.

 

 

Постулати Бора. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування квантових постулатів Бора, формули де Бройля.

§36 – повт.,

Впр.36 (2,4-5) – письмово

81.

3.

 

 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри.

Оперує поняттями та термінами: лінійчаті спектри, спектральний аналіз.

§37 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.37 – письмово.

82.

4.

 

 

Принцип дії лазера.

 

§38 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.38 (1-4) – письмово

83.

5.

 

 

Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

Оперує поняттями та термінами: енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас.

§39 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.39 (1,2,4) – письмово

84.

6.

 

 

Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас.

§39 – повт.,

Впр.39 (3,5,6) – письмово, підг. до л/р ст.213

85.

7.

 

 

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.

Оперує поняттями та термінами: радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду.

§40 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.40 (1,3) – письмово

86.

8.

 

 

Радіоактивність. Розв’язування задач.

 

§40 – повт.,

Впр.40 (2,5) – письмово, підг. до л/р ст.250

87.

9.

 

 

Інструктаж з БЖ № 145.

Експериментальна робота 10. Моделювання радіоактивного розпаду.

 

§40 – повт.,

Впр.40 (4) – письмово

88.

10.

 

 

Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.

 

Демонстрації:

1. Фотографії треків заряджених частинок.

2. Камера Вільсона.

3. Дозиметр.

Вміє користуватися дозиметром.

§41 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.41 (1-3) – письмово, підг. до л/р ст.252

89.

11.

 

 

Інструктаж з БЖ № 145.

Експериментальна робота 11. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

 

§41 – повт.,

Впр.41 (4-5) – письмово

90.

12.

 

 

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

Оперує поняттями та термінами: ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор.

§42 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.42 (2-3) – письмово

91.

13.

 

 

Ядерні реакції. Розв’язування задач.

 

§42 – повт.,

Впр.42 (1,4-5) – письмово

92.

14.

 

 

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

Оперує поняттями та термінами: елементарні частинки.

§43 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

93.

15.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Атомна та ядерна фізика».

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання.

§36-43 – повт., див. ст.254, підг. до к/р.

94.

16.

 

 

Контрольна робота №6 з теми «Атомна та ядерна фізика».

 

§36-43 – повт., тест ст.255

Тематична №6

 

ДОСЯГНЕННЯ ФІЗИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

95.

1.

 

 

Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій; демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій; пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

Доповідь

96.

2.

 

 

Принцип роботи цифрового фотоапарату.

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій; демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій; пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

Доповідь з елементами моделюв.

97.

3.

 

 

Мобільний зв‘язок та GPS навігація.

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій; демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій; пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

Доповідь з елементами моделюв.

98.

4.

 

 

Прискорювачі елементарних частинок.

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій; демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій; пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

Модель

99.

5.

 

 

Рідкокристалічні дисплеї.

 

Підг. до н/пр. ст.257 (Р.ІІІ)

100.

6.

 

 

Навчальний проект.

 

Підг. до н/пр. ст.257 (Р.ІІІ)

101.

7.

 

 

Навчальний проект.

 

Підг. до н/пр. ст.257 (Р.ІІІ)

102.

8.

 

 

Навчальний проект.

 

Підг. до н/пр. ст.258 (Р.ІV)

103.

9.

 

 

Навчальний проект.

 

Підг. до н/пр. ст.258 (Р.ІV)

104.

10.

 

 

Навчальний проект.

 

§24-43 – повт.

105.

11.

 

 

Навчальний проект.

 

 

Тематична №7

Семестр ІІ

Річна

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Гненний Олександр Іванович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гненний Олександр Іванович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
2620
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку