Календарно-тематичне планування з фізики для 8 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з фізики для 8 класу (2 год на тиждень) з можливим домашнім завданням згідно до підручника Бар'яхтар, Божинова, розраховуваного на 3 класи. До кожного уроку прописані очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів після вивчення певної теми.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ФІЗИКИ

8 КЛАС

Кількість годин за рік – 70 год

Кількість годин на тиждень – 2 год на тиждень

 

І семестр (32 год, 2 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

8-А

8-Б

8-В

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

 

ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛООБМІН

1.

1.

 

 

 

Рух молекул і тепловий стан тіл. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага.

 

Демонстрації:

1. Дифузія газів та рідин.

2. Модель броунівського руху.

Розуміє властивості теплового руху; володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини температура та її одиниці; знає способи вимір. температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія.

§1 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр.1 – письмово.

2.

2.

 

 

 

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

 

Демонстрації:

1. Розширення тіл під час нагрівання.

Пояснює залежність розмірів фізичних тіл від температури.

§2 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр.2 (1-5) – письмово, експ. завд. ст.15

3.

3.

 

 

 

Самостійна робота №1.

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.

 

Демонстрації:

1. Зміна внутрішньої енергії тіла під час виконання роботи.

Володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини внутрішня енергія, та її одиниці; знає два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

§3-4 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр.3 (4-5), 4 (1-4) – письмово.

4.

4.

 

 

 

Види теплообміну: теплопровідність, конвекція та випромінювання.

Знає види теплообміну.

§5-7 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 5 (1-4), 6 (1-3), 7 (5-6) – письмово.

5.

5.

 

 

 

Температура, внутрішня енергія, види теплообміну. Розв’язування задач.

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

§5-7 – повт.

Впр. 5 (5-7), 6 (4-6), 7 (1-4) – письмово.

6.

6.

 

 

 

Самостійна робота №2.

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

Володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини кількість теплоти, питома теплоємність, та їхні одиниці. Пояснює графіки теплових процесів наг/ ох..

§8 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр.8 (1-4) – письмово.

7.

7.

 

 

 

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Розв’язування задач.

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

§8 – повт.

Впр. 8 (5-7) – письмово.

8.

8.

 

 

 

Рівняння теплового балансу.

Застосовує рівняння теплового балансу.

§9 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 9 (1-2) – письмово.

9.

9.

 

 

 

Тепловий баланс. Розв’язування задач.

Застосовує рівняння теплового балансу.

§8-9 – повт.,

Впр. 9 (3-5)

10.

10.

 

 

 

Тепловий баланс. Розв’язування задач.

Застосовує рівняння теплового балансу.

§8-9 – повт.,

завд. в зош.,

л/р ст. 40-41

11.

11.

 

 

 

Інструктаж з БЖ № 144.

Лабораторна робота №1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.

Застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторної роботи;

застосовує рівняння теплового балансу.

Користується термометром, калориметром.

Дотримується правил безпеки під час проведення експерим.

§8-9 – повт.,

завд. в зош.,

л/р ст. 41-43

12.

12.

 

 

 

Інструктаж з БЖ № 144.

Лабораторна робота №2. Визначення питомої теплоємності речовини.

Застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторної роботи;

застосовує рівняння теплового балансу.

Користується термометром, калорим..

Дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

§1-9 – повт.,

завд. в зош.

13.

13.

 

 

 

Самостійна робота №3.

Узагальнення та систематизація знань з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплообмін».

Оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту.

§1-9 – повт.,

завд. в зош., підг. до к/р

14.

14.

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплообмін».

 

§1-9 – повт.,

тест ст. 94-95

Тематична №1

 

ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ

15.

1.

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічну та аморфні тіла.

Розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні вл. твердих тіл, рідин і газів.

§10 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 10 (1-5) – письмово.

16.

2.

 

 

 

Температура плавлення.

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл.

Володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини кількість теплоти, питома теплота плавлення та її одиниці.

Розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини.

§11-12 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 11 – письмово.

17.

3.

 

 

 

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл. Розв’язування задач.

 

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

Пояснює графіки теплових процесів плавлення/ тверднення.

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

§11-12 – повт.

Впр. 12 – письмово.

18.

4.

 

 

 

Самостійна робота №4.

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації.

Пояснює графіки теплових процесів пароутворення/ конден..

Володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини кількість теплоти, питома теплота пароутворення та їхні одиниці.

§13 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 13 (1-6) – письмово.

19.

5.

 

 

 

Кипіння. Температура кипіння.

Володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини кількість теплоти, питома теплота пароутворення та їхні одиниці.

§14 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 14 (1-3) – письмово.

20.

6.

 

 

 

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації.

Розв’язування задач.

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

§13-14 –повт.

Впр. 14 (4-6) – письмово.

21.

7.

 

 

 

Самостійна робота №5.

Узагальнення та систематизація знань з теми «Зміна агрегатного стану речовини»

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

§10-14 – повт.

завд. в зош.,

підг. до к/р

22.

8.

 

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини».

 

§10-14 – повт.

тест 1-8 ст.96

Тематична №2

 

ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

23.

1.

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

Володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини питома теплота згорання палива та її одиниці.

§15 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 15 (1-2) – письмово.

24.

2.

 

 

 

Згорання палива. Розв’язування задач.

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

§15 – повт.

Впр. 15 (3-7) – письмово.

25.

3.

 

 

 

Принцип дії теплових двигунів.

 

Демонстрації:

1. Принцип дії теплового двигуна.

Пояснює принцип дії теплових двигунів.

§16-17 – вивч., відпов. на пит.. в кінці параграфу,

Впр. 16 (1-2) – письмово.

26.

4.

 

 

 

ККД теплових двигунів. Розв’язування задач.

Знає види теплових машин.

Визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля.

Застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач.

Усвідомлює необхідність використання енергозб..

§16-17 – повт

Впр. 16 (3-4), 17 (1-3) – письмово.

27.

5.

 

 

 

Самостійна робота №6.

Узагальнення та систематизація знань з теми «Теплові двигуни».

Оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту.

§18 – вивч., §15-17 – повт.

підг. до к/р ст.93, підг. до н/пр.. ст.100.

28.

6.

 

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Теплові двигуни».

 

§15-18 – повт.

тест 9-17 ст.97, підг. до н/пр.. ст.100.

29.

7.

 

 

 

Захист навчального проекту.

Розуміє ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів.

§1-14 – повт.

30.

8.

 

 

 

Захист навчального проекту.

Має усвідомлення важливості енергозбер. заходів у масштабах родини, громади, країни

§15-18 – повт.

31.

9.

 

 

 

Захист навчального проекту.

Розуміє ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів.

§1-14 – повт.

32.

10.

 

 

 

Захист навчального проекту.

Має усвідомлення важливості енергозбер. заходів у масштабах родини, громади, країни

§15-18 – повт.

Тематична №3

Семестр І

 


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ФІЗИКИ

8 КЛАС

Кількість годин за рік – 70 год

Кількість годин на тиждень – 2 год на тиждень

 

ІІ семестр (38 год, 2 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

8-А

8-Б

8-В

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

33.

1.

 

 

 

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

 

Демонстрації:

1. Електризація різних тіл.

2. Два роди електричних зарядів.

Знає поняття електричного заряду, механізми електризації.

§19 – вивч., Впр. 19

 

34.

2.

 

 

 

Взаємодія заряджених тіл.

Електричне поле.

 

Демонстрації:

1. Взаємодія наелектризов. тіл.

2. Подільність електричного заряду.

Знає характер взаємодії заряджених тіл.

Графічно зображає електричне поле.

 

§20 – вивч.

Впр.20

35.

3.

 

 

 

Самостійна робота №7.

Закон збереження електричного заряду.

 

Демонстрації:

1. Подільність електричного заряду.

2. Будова й принцип дії електроскопа.

Формулює закон збереження електричного заряду.

§21 – вивч.

Впр.21

36.

4.

 

 

 

Закон Кулона.

Формулює закон Кулона.

§22 – вивч.,

Впр.22(1-3)

37.

5.

 

 

 

Самостійна робота №8.

Закон Кулона. Розв’язування задач.

Застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду в процесі розв’язування фізичних задач.

§22 – повт.

Впр.22(4-7)

підг.до к/р

38.

6.

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Електричний заряд. Електричне поле».

 

§19-22 – повт.

Тематична №4

 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

39.

1.

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

 

Демонстрації:

1. Електричний струм і його дії.

2. Провідники і діелектрики.

Знає умови виникнення електричного струму.

§23,24 – вивч., Впр.23(2,5,7), 24(2,3,5)

 

40.

2.

 

 

 

 

Самостійна робота №9.

Джерела електричного струму.

 

Демонстрації:

1. Джерела струму: гальванічні елементи, аку­мулятори, блок живлення.

Знає умови виникнення електричного струму.

§25 – вивч.

Впр.25

41.

3.

 

 

 

Електричне коло та його основні елементи.

Креслить схеми простих електричних кіл.

§26 – вивч.

Впр.26, вивчити елементи кола

42.

4.

 

 

 

Самостійна робота №10.

Сила струму. Амперметр.

 

Демонстрації:

1. Вимірювання сили струму амперметром.

Формулює визначення фізичної величини сила струму і її одиниці.

 

§27 – вивч.,

Впр.27(1-3)

43.

5.

 

 

 

Електрична напруга. Вольтметр.

 

Демонстрації:

1. Вимірювання напруги вольтметром.

Формулює визначення фізичної величини напруга і її одиниці.

 

§28 – вивч.,

Впр.28(1-3)

44.

6.

 

 

 

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

 

Демонстрації:

1. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.

2. Вимірювання опору.

Формулює визначення фізичної величини опір провідника і її одиниці.

Формулює закон Ома для ділянки кола.

§29 – вивч.,

Впр.29(1-4)

45.

7.

 

 

 

Самостійна робота №11.

Закон Ома. Розв’язування задач.

Застосовує закон Ома для ділянки кола в процесі розв’язування фізичних задач.

§27-29 – повт.,

Впр.29(5-8)

Підг.до л/р ст. 160

46.

8.

 

 

 

Інструктаж з БЖ № 142.

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра.

Складає прості електричні кола.

Користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору.

Дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

§27-29 – повт.,

Впр.27(4-5), 28(4-5)

47.

9.

 

 

 

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати.

 

Демонстрації:

1. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.

2. Будова й принцип дії реостатів.

Застосовує формулу залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач.

§30 – вивч.,

Впр.30(1-3)

48.

10.

 

 

 

Самостійна робота №12.

Узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний струм».

Застосовує закон Ома для ділянки кола та формулу залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач.

§23-30 – повт.,

Впр.30(4-7)

Підг.до к/р

49.

11.

 

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Електричний струм».

 

§23-30 – повт.

Тематична №5

 

З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

50.

1.

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Послідовне з’єднання провідників.

 

Демонстрації:

1. Послідовне з’єднання провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач.

§31 – вивч,

Впр.31(1-2)

51.

2.

 

 

 

Послідовне з’єднання провідників. Розв’язування задач.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач.

§31 – повт,

Впр.31(3-5), підг. до л/р ст. 168

52.

3.

 

 

 

Інструктаж з БЖ № 142.

Лабораторна робота №4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт.

Креслить схеми простих електричних кіл.

Складає прості електричні кола.

Користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору.

Дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

§31 – повт,

Впр.31(6-8)

53.

4.

 

 

 

Самостійна робота №13.

Паралельне з’єднання провідників.

 

Демонстрації:

1. Паралельне з’єднання провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного  з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач.

§32 – вивч,

Впр.32(1-2)

54.

5.

 

 

 

Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного  з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач.

§32 – повт,

Впр.32(3-4), підг. до л/р ст. 177

55.

6.

 

 

 

Інструктаж з БЖ № 142.

Лабораторна робота №5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт.

Креслить схеми простих електричних кіл.

Складає прості електричні кола.

Користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору.

§32 – повт,

Впр.32(5-6)

56.

7.

 

 

 

Самостійна робота №14.

Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного та паралельного  з’єднань провідників в процесі розв’язування фізичних задач.

§31-32 – повт,

Впр.32(7-10), підг. до к/р

57.

8.

 

 

 

Контрольна робота №6 з теми «З’єднання провідників».

 

§31-32 – повт

Тематична №6

 

РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

58.

1.

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Робота й потужність електричного струму.

Формулює визначення фізичної величини робота і потужність електричного струму і їхні одиниці.

§33 – вивч,

Впр.33(1-3)

59.

2.

 

 

 

Робота й потужність електричного струму. Розв’язування задач.

Застосовує формули роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач.

Розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії.

§33 – повт,

Впр.33(4-7)

60.

3.

 

 

 

Самостійна робота №15.

Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади.

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Формулює закон Джоуля–Ленца.

Оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом.

§34-35 – вивч,

Впр.34

61.

4.

 

 

 

Закон Джоуля — Ленца. Розв’язування задач.

Застосовує закон Джоуля–Ленца, в процесі розв’язування фізичних задач.

§34-35 – повт,

Впр.35

62.

5.

 

 

 

Самостійна робота №16.

Струм в металах. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

 

Демонстрації:

1. Електроліз.

Розуміє природу електричного струму в металах, розчинах і розплавах електролітів. Формулює визначення фізичної величини електрохід. еквівалент і її одиниці.

Формулює закон Фарадея для електролізу.

§36-38 – вивч,

Впр.36(1-3), 38

63.

6.

 

 

 

Закон Фарадея для електролізу. Розв’язування задач.

Застосовує закон Фарадея для електролізу в процесі розв’язування фізичних задач.

§36-38 – повт,

Впр.37

64.

7.

 

 

 

Електричний струм у газах.

 

Демонстрації:

1. Струм у газах.

Розуміє природу електричного струму у газах.

Розрізняє види електричного розряду в газах.

§39-40 – вивч,

Впр.39

65.

8.

 

 

 

Самостійна робота №17.

Узагальнення та систематизація знань з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм в різних середовищах».

Застосовує формули роботи і потужності електричного струму, закон Джоуля-Ленца, закон Фарадея для електролізу в процесі розв’язування фізичних задач.

§33-40 – повт,

Впр.40

Підг. до к/р

66.

9.

 

 

 

Контрольна робота №7 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».

 

§33-40 – повт,

Тест ст.220

67.

10.

 

 

 

Захист навчального проекту.

Розуміє ситуативні вправи і задачі на усвідомлення важливості заощадливого використ. електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету.

§33-40 – повт,

Тест ст.222

68.

11.

 

 

 

Захист навчального проекту.

Знає правила безпеки під час роботи з електрич. приладами й пристроями

§19-23 – повт

69.

12.

 

 

 

Захист навчального проекту.

Знає правила безпеки під час роботи з електрич. приладами й пристроями

§23-40 – повт

70.

13.

 

 

 

Узагальнення знань з фізики за 8 клас.

 

§1-40 – повт,

Тематична №7

Семестр ІІ

Річна

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шайгородський Микола Олександрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
22 липня 2023
Переглядів
1986
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку